Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr27 Φεβ 2015

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων ΙΧΕ με αποτέλεσμα Εκτροπή – Πρόσκρουση σε μπάρες ασφαλείας

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ, ο οποίος κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα στην τρίτη λωρίδα απώλεσε λόγω βροχόπτωσης τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο παραπλεύρως κινούμενο στην δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας ΙΧΕ το οποίο ώθησε με σφοδρότητα προς τα δεξιά και αφού διέσχισε διαγώνια την πρώτη από δεξιά λωρίδα και τη Λ.Ε.Α. προσέκρουσε στις σιδερένιες μπάρες ασφαλείας,  (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 1, 19 παρ. παρ. 1, 2 και 3, 20 παρ. παρ. 2 και 7 Κ.Ο.Κ).

 

 

Αποθετική Ζημία Δημοσίου Υπαλλήλου

Επιδικάζονται με βάση τις ακαθάριστες αποδοχές

ΑΚ 930 παρ.3 (1)

 

  Ζημία του ενάγοντος εξαιτίας του τραυματισμού του αποτελεί και η διακοπή του μισθού από τον εργοδότη Ελληνικό Δημόσιο λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασίας, η απώλεια διαφόρων επιδομάτων αδείας, δώρων και νομίμων κρατήσεων. Ενόψει αυτών, η αποζημίωση του παθόντος για τη στέρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανικανότητάς του για παροχή της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθαρίστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα λάμβανε αν δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις, που ο εργοδότης πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού.

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος

η μητέρα και η αδελφή

 

Για τις καθημερινές ανάγκες του ο ενάγων είχε την ανάγκη της βοήθειας της μητέρας και της αδελφής του, για συνολικό χρονικό διάστημα δύο οκταώρων καθημερινά, οι οποίες προσέφεραν τις παραπάνω υπηρεσίες με εντατικοποίηση των προσπαθειών τους, καθ’ υπέρβαση των οφειλομένων στα πλαίσια της οικογενειακής σχέσης. Για την αιτία αυτή ο ενάγων δικαιούται την καταβολή ποσού ίσου με αυτού που θα κατέβαλε ως αποδοχές αν προσλάμβανε για την περιποίησή του τρίτο πρόσωπο, υπολογιζομένου του ποσού αυτού στο συνολικό ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για ένα οκτάωρο υπηρεσιών.

 

Τοποθέτηση Αναβατορίου (2)

Ζημία Άμεση τελούσα σε αιτιώδη σύνδεσμο

με το ένδικο ατύχημα

 

 Επιδικάσθηκε το ποσό των 4.920 ευρώ το οποίο ο ενάγων δαπάνησε προσκειμένου να τοποθετήσει ειδικό αναβατόριο στην οικία του, η οποία ευρίσκεται σε πρώτο όροφο.

 

 

Αποζημίωση επί Σωματικής Βλάβης

Ηθική Βλάβη 30.000 ευρώ

 

Ο ενάγων υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση – εστιακό τραυματισμό εγκεφάλου, διάστρεμμα διάταση Α.Μ.Σ.Σ, κάταγμα οπίσθιου τοιχώματος και οπίσθιας κολώνας της δεξιάς κοτύλης, εξάρθρημα ισχίου δεξιά, τραυματισμό ισχιακού νεύρου δεξιά στο επίπεδο του δεξιού ισχίου – δεξιού μηρού και κάταγμα άνω άκρου κνήμης δεξιά.

 Πηγή: www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: