Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr22 Φεβ 2015

Παράσυρση Πεζού που παραβίασε Ερυθρό Σηματοδότη

Υπαιτιότητα 70% του πεζού που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τα δύο ρεύματα πορείας λεωφόρου, μολονότι οι φωτεινοί σηματοδότες είχαν κόκκινη ένδειξη για τους πεζούς, (παράβαση άρθρ. 38 παρ. 4 περ. α΄, β΄ και γ΄ του ΚΟΚ.)

 Υπαιτιότητα 30% του οδηγού ΙΧΕ οχήματος ο οποίος οδηγώντας  με αυξημένη ταχύτητα ( 70 χλμ/ώρα), δεν αντελήφθη εγκαίρως τον ενάγοντα  πεζό, που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα της λεωφόρου, από αριστερά προς τα δεξιά σε σχέση με την πορεία του. Όταν δε τον αντελήφθη από απόσταση 20 μ. περίπου, δεν μπόρεσε να τον αποφύγει, παρά την ασκηθείσα τροχοπέδηση του αυτοκινήτου του, (παράβαση άρθρ. άρθρα 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, και 2 του ΚΟΚ).

 

 

Ένσταση Συνυπαιτιότητας

προβληθείσα από τον εναγόμενο πρωτοδίκως δεν τον ωφελεί στη περίπτωση που ερημοδικάζεται (1)

 

 Επειδή ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου δεν παρέστη στην κατ’ έφεση δίκη και ως εκ τούτου δεν επανέφερε την προβληθείσα στην πρωτόδικη δίκη ένσταση συνυπαιτιότητας του ενάγοντα και επειδή ακριβώς η ανωτέρω ένσταση ενεργεί υποκειμενικά, (σύμφωνα με το άρθ. 486 Α.Κ), και δεν ωφελεί τον ερημοδικαζόμενο εναγόμενο, που συνδέεται με την ενιστάμενη Ασφαλιστική  εταιρία με δεσμό απλής ομοδικίας, οφείλει ο ερημοδικαζόμενος εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα στο ακέραιο τα ποσά που του επιδίκασε η εφετειακή απόφαση.

 

 

Πλαστικές Επεμβάσεις- Μέλλουσες (2)

 

 Κρίθηκε ότι οι δύσμορφες ουλές – βλάβες δημιουργούν στον ενάγοντα σοβαρά λειτουργικά, ψυχολογικά, αισθητικά και κοινωνικά προβλήματα, προς αποκατάσταση δε αυτών πρέπει να υποβληθεί στο μέλλον, σε μια μεγάλη πλαστική χειρουργική επέμβαση. Για τον σκοπό αυτό επιδικάσθηκε το ποσό 7.470 ευρώ.

 

Ηθική Βλάβη

 

Εν όψει της συνυπαιτιότητας κατά 70% του ενάγοντος επιδικάσθηκε ποσό  25.000 ευρώ, σε βάρος της ασφαλιστικής εταιρίας  του πρώτου εναγομένου και 17.000 ευρώ σε β δε της δεύτερης εναγομένης το ποσό των 17.000 ευρώ

 

 

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος

 

  Ο ενάγων  λόγω της οικονομικής αδυναμίας του να προσλάβει υποκατάστατη δύναμη αναγκάσθηκε να χρησιμοποιεί, για την αντιμετώπιση των σχετικών αναγκών του, τον πατέρα του, ο οποίος, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εκτελούσε καθημερινά χρέη περιποιητή – αποκλειστικού νοσοκόμου, με υπερένταση των προσπαθειών του, πέραν της συνήθους ηθικής και νομικής υποχρέωσή του (άρθρο 1507 ΑΚ) και σε βάρος των προσωπικών του .

 

Δικονομικά Ζητήματα

Παραπομπή Αναιρεθείσας Απόφασης στο Εφετείο

Δύνανται να προταθούν οι αρχικά Πρωτόδικοι

ισχυρισμοί

 

 Σε περίπτωση που αναιρεθεί μια απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην προηγούμενη της αναιρεθείσας απόφασης κατάσταση, δηλαδή αναβιώνει η αίτηση παροχής έννομης προστασίας, έφεση, αγωγή κ.λ.π. Έστι, αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση και η κατ’ αυτής έφεση, που θα κριθεί πάλι από το Εφετείο. Οι διάδικοι ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής προτείνουν όποιους ισχυρισμούς μπορούσαν να προτείνουν και κατά τη συζήτηση που εκδόθηκε η απόφαση που αναιρέθηκε.

 

              

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

 1) Η ένσταση του συνυπαιτιότητος (άρθρ.300 ΑΚ) ενεργεί υποκειμενικά και δεν οφελείται ο εναγόμενος που δεν την πρότεινε (βλ.άρθρ. 486 ΑΚ). Εξάλλου, ο οφειλέτης που δεν πρόβαλε την ανωτέρω ένσταση, δεν μπορεί να ωφεληθεί ούτε μέσω της κατασκευής του άρθρου 537 του Κ.Πολ.Δ. (επεκτατικό αποτέλεσμα της εφέσεως), εφόσον δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής της τελευταίας διατάξεως, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και ότι η ήττα των περισσοτέρων πρέπει να στηρίζεται στους ίδιους λόγους (βλ. Αθ.Κρητικό: Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα, έκδ. τρίτη (1998) αρ. 142). Εφ.Αθ. 9400/1998 ΤΝΠ ΕΣυγκΔ

 

2 ) Πλαστικές επεμβάσεις  - Μέλλουσες

  Προς αποκατάσταση των ουλών απαιτείται στο μέλλον χειρουργική πλαστική επέμβαση συνολικού κόστους 12,355 ευρώ (βάσει σχετικής βεβαίωσης πλαστικού χειρουργού - δαπάνη επιδικαστέα. Εφ.Αθ.Λαρ.746/2010 ΕΣυγκΔ 211/262.

 Μετά την επούλωση των πληγών του, ο ενάγων φέρει πολλαπλές μετεγχειρητικές και μετατραυματικές ουλές, που προκαλούν και λειτουργικά προβλήματα δυσκινησίας, αιμωδίας και κνησμού. Λόγω της θέσεως των βλαβών, της ηλικίας του παθόντος (29 ετών) και της πολυμορφικότητας των προβλημάτων καθίσταται αναγκαία η επανορθωτική αποκατάστασή τους, σε δύο στάδια. Το κόστος των επεμβάσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των 18.600 ευρώ για την πρώτη φάση και 13.650 ευρώ για τη δεύτερη φάση, σύμφωνα με σχετική ιατρική βεβαίωση (η σχετική δαπάνη εκ 350 ευρώ - επιδιαστέα). Οι ανωτέρω δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον κρίθηκαν επιδικαστέες, (συμπεριλαμβανομένης της σχετικής δαπάνης εκ 350 ευρώ για την ιατρική γνωμάτευση). Εφ.Πειρ.65/2011 ΕΣυγκΔ 211/458

 Αναιρείται εφετειακή απόφαση που απέρριψε την αγωγή του παθόντος για επιδίκαση κονδυλίου για πλαστικές επεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο μέλλον, διότι αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτούνται για την εφαρμογή της εξ ΑΚ 929 διατάξεως και συγκεκριμένα: ενώ για την, ως άνω, δαπάνη εδέχθη, ότι στον αναιρεσείοντα, από το ατύχημα και τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δημιουργήθηκαν δύσμορφες ουλές, που λεπτομερώς περιγράφει, για την αισθητική βελτίωση των οποίων "απαιτούνται" τουλάχιστον δύο μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, υπό γενική αναισθησία, ήτοι περιστατικά που πληρούν το κριτήριο "της ανάγκης", για πραγματοποίηση της δαπάνης και εφαρμογή της, ως άνω, διατάξεως, απήτησε περαιτέρω και το μη αναγκαίο στοιχείο "του πραγματοποιησίμου" της δαπάνης. Επομένως, γίνεται δεκτός ως κατ΄ουσίαν βάσιμος ο από τον αρ. 19 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως, ο οποίος, κατ'ορθή εκτίμηση, επιτρεπτώς ερευνάται ως λόγος από τον αριθμό 1 του αυτού άρθρου. ΑΠ 601/2009 ΕΣυγκΔ 2009/294
 
Πηγή: www.esd.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια: