Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr22 Ιουν 2010

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΑΡΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010


«Η οδική ασφάλεια" δεν είναι απλά μια έννοια?
Έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή μας ζωή. Δεδομένου ότι οι δεσμεύσεις που υπογράφονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο.
Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και απεικονίζει σωστές και λανθασμένες καταστάσεις της οδικής ασφάλειας.
Στείλτε μας τα παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών για την οδική ασφάλεια από την οδό, την πόλη, τη χώρα και εμείς θα τις δημοσιεύσουμε στο Summer Contest 2010.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε μια μικρή ιστορία ή να καταγράψει μια εικόνα για την οδική ασφάλεια (βίντεο ή φωτογραφία, προσθέτοντας ένα επεξηγηματικό κείμενο) και στείλτε το σε εμάς.
Με αυτό, έχετε ήδη εγγραφεί στην ERSC Καλοκαίρι Contest 2010.
Πώς να συμμετάσχετε
1. Βγάλτε φωτογραφίες (μέγιστο 5), εγγραφή βίντεο με μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις για την οδική ασφάλεια (θετική ή αρνητική) ,
2. Ή να γράψετε μια σύντομη ιστορία για μια κατάσταση για την οδική ασφάλεια που έχετε δει.
3. Στείλτο με e-mail στο editor.charter @ paueducation.com.
Το μήνυμα πρέπει να περιέχει "Summer Contest 2010» στον τίτλο.
4. Προσθέστε μια εξήγηση για τις εικόνες και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα (e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ονοματεπώνυμο, πόλη, χώρα).
5. Οι εικόνες θα πρέπει να είναι σε μορφή JPG, JPEG, PNG ή GIF.
6. Πείτε το στους φίλους σας να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ERSC (Καλοκαίρι 2010) .
6.Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής: 3 Οκτωβρίου 2010.
Οι κανόνες και οι κανονισμοί
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο διοργανωτής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Οδικής Ασφάλειας Summer Contest 2010, ανοικτή σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://www.erscharter.eu/ http://www.ersc/.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιγράψουν εν συντομία τις πρακτικές οδικής ασφάλειας μετά από αυτές τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές:
- Σύντομη ιστορία: Maxim 200 λέξεις, σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?-
Φωτογραφία: Μέγιστη 5 εικόνες σε μια γκαλερί στο JPG, JPEG, PNG ή GIF.
Το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 MB και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 70x70 pixels
?- Video: Η μορφή αρχείου πρέπει να είναι μια σύνδεση URL ή μια embaded σύνδεση (με το βίντεο φορτώθηκε Dailymotion, Google, YouTube)?- Τα επεξηγηματικά κείμενα για τις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ονόματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail είναι πολύ σημαντικό)?
Τα βραβεία
5 week-end για δύο άτομα (κατά την επιλογή τους), σε μία από τις παρακάτω ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας):
- Βρυξέλλες (Βέλγιο)
- Κοπεγχάγη (Δανία)
- Δουβλίνο (Ιρλανδία)
- Μαδρίτη (Ισπανία)
- Wien (Αυστρία)
H επιτροπή θα επιλέξει 5 νικητές πριν από το τέλος του Οκτωβρίου 2010:
Η κριτική επιτροπή θα βασίσει την απόφασή της σχετικά με τους νικητές με τα ακόλουθα θέματα: την πρωτοτυπία, τη συνέπεια με τα θέματα της οδικής ασφάλειας, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα? Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι αμετάκλητη και δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση?
H EYΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας το 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: