Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr3 Ιουν 2010

ΕYΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Σε μια προσπάθεια για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Ισπανία, πολλές ισπανικές οργανώσεις θα υπογράψουν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας, παρέχοντας μια συγκεκριμένη απάντηση στα καθημερινά θέματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής (Paseo del Prado 18-20, Μαδρίτη) στις 30 Απριλίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας είναι μια συμμετοχική πλατφόρμα που περιλαμβάνει πάνω από 1.700 εταιρείες, ενώσεις και δημόσιες αρχές από όλη την Ευρώπη οι οποίες έχουν αναλάβει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες με έναν κοινό στόχο: να συμβάλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Μαζί με την Πορτογαλία, την Εσθονία, τη Γαλλία και τη Λετονία, η Ισπανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στην θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Μεταξύ του 2001 και του 2009, η Ισπανία εφάρμοσε τις δράσεις που οδήγησαν σε μείωση 51% των θανάτων εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 35%. Στη συνέχεια, από συνολικά 136 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2001 στα 60 το 2009 (προσωρινά στοιχεία), σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 113 θανάτων το 2001 και 71 το 2009. Παρά το γεγονός αυτό σημαντική συνολική πρόοδο, ο αριθμός των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων που αφορούν μοτοσικλετών αυξήθηκαν κατά 30% μεταξύ 2001 και 2008. Το 2008, οι θάνατοι ως αποτέλεσμα των ατυχημάτων μοτοσικλετών αντιπροσώπευαν το 16% όλων των θανάτων εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων. Δεδομένου ότι η οδική ασφάλεια απαιτεί διαρκή προσπάθεια, πολλές ισπανικές οργανώσεις θέλησαν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους υπογράφοντας το Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας στις 30 Απριλίου κατά τη διάρκεια τελετής παρουσία του κ. Pere Navarro Olivella, διευθυντής του Ισπανικού Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση για την κινητικότητα και τις μεταφορές (Enrico Grillo Pasquarelli, Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Μεταφορών, και María Teresa Sanz Villegas, Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη Ασφάλειας Διευθυντής Έργου). Το Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας αποτελεί μέρος του Προγράμματος Δράσης Οδικής Ασφάλειας, η οποία δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001 για να μειωθεί στο ήμισυ ο αριθμός των θανάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 220 ισπανικές οργανώσεις έχουν υπογράψει το Χάρτη. Μετά την τελετή υπογραφής στις 30 Απριλίου, η Ισπανία θα καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος μέλος με τις περισσότερες οργανώσεις που συμμετέχουν στο έργο. Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τους Ευρωπαίους πολίτες, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας ομάδα θα διοργανώσει επίσης ένα φόρουμ για την οδική ασφάλεια, ως μέρος της εκδήλωσης. Το φόρουμ θα δώσει τη δυνατότητα οι Ισπανοί πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος? Αυτών των γνωμοδοτήσεων θα πρέπει στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H EΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, υπέγραψε το 2008 την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και είναι μια από τις 1700 οργανώσεις οι οποίες εχουν αναλάβει την υποχρέωση να πραγματοποιούν δράσεις με ένα κοινό στόχο: τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: