Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr27 Ιουν 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα την οποίαν διοργάνωσαν ΕΥΘΥΤΑ και ΤΕΕ την Τετάρτη στις 23 Ιουνίου, με θέμα ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.
Η επιτυχία συνίσταται στο γεγονός του περιεχόμενου των ομιλιών , της μεγάλης προσέλευσης και της προοπτικής που δόθηκε στη δράση για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.

Με την έκφραση «Ο δρόμος πρέπει να συγχωρεί το σφάλμα» ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. κος Κανελλαίδης Γεώργιος, έδωσε το στίγμα της σημασίας, που έχει η σωστή διαμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. «Δεν μπορεί, είπε, ένας δολοφόνος να συγχωρείτε και όποιος σφάλει στο δρόμο να τιμωρείται με θάνατο».
Ο κος Κανελλαίδης ανέπτυξε το θέμα «Η κυκλοφοριακή Αγωγή στο στρατηγικό σχέδιο για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα 2011-2020» , τονίζοντας, ότι στο πλαίσιο της προσέγγισης Ασφαλούς Συστήματος, προβλέπεται Στρατηγικός Σχεδιασμός με την ανάπτυξη και συντονισμένη εφαρμογή δράσεων Οδικής Ασφάλειας, ορισμένης χρονικής διάρκειας και με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους.
Με την επιτυχή εκπόνηση και εφαρμογή Στρατηγικών Σχεδίων, είπε, εξασφαλίζονται:
• δέσμευση της Πολιτείας και επαρκής χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων
• εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής
• αποτελεσματικός συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των δράσεων
• διαχρονικότητα των προσπαθειών
• συναίνεση της Κοινωνίας
Αναφέρθηκε στο ότι το Υπουργείο Παιδείας, στο σχεδιασμό του για το ΝΕΟ Σχολείο δεν κάνει αναφορά στην Κυκλοφοριακή Αγωγή, δεσμεύτηκε ότι θα έχει επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να ενσωματωθεί ως μάθημα υποχρεωτικό στο αναλυτικό πρόγραμμα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
Τόνισε ότι η παρουσία του είναι καταλυτική στη Ρόδο, υποστηρίζει το έργο της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, και από κοινού με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το ΤΕΕ Δωδ/σου και την ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου θα σχεδιάσουν πιλοτικό πρόγραμμα για την Κυκλοφοριακή Αγωγή με αφετηρία τη Ρόδο.
Ο κος Φραγκίσκος Χανιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός , ανέλυσε τις προδιαγραφές, που πρέπει να έχουν τα υλικά των οδικών σημάνσεων την ανάγκη αυτές να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις έργου και περιοχής, τονίζοντας ότι η «Σήμανση είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες οδικής ασφάλειας. Στην σήμανση η επιλογή θα πρέπει πάντα να
γίνεται σύμφωνα πρώτα με τις απαιτήσεις ασφαλούς οδήγησης και κατόπιν λαμβάνοντας υπ’ όψιν το λόγο οφέλους προς κόστος για την κα΄θε περίπτωση».
Ο κος Παπακωνσταντίνου Κλεόβουλος Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ανέλυσε τη νομοθεσία για το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Νήσου Ρόδου, το θεσμικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων , τα προβλήματα οδικής ασφάλειας, τα οποία προκύπτουν, από τα έργα, τα οποία εκτελούνται , από την έλλειψη ανισόπεδων και κυκλικών κόμβων, από την έλλειψη και επικίνδυνη κατάσταση των σημάνσεων, από τα προβλήματα γεωμετρίας των οδών . Τόνισε την ανάγκη συγκεκριμένων στόχων βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος , με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και όχι το κέρδος.
Ο κος Στέφος Στάθης Πρόεδρος της Α΄ΕΛΜΕ Δωδ/σου, ανέλυσε τα θετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν για τους νέους αυριανούς συνειδητοποιημένους οδηγούς, η ένταξη του μαθήματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ο κος Νικολόπουλος Φώτης Διοικητής Τροχαίας Ρόδου, ανέλυσε όλα τα στοιχεία των Τροχαίων Δυστυχημάτων από το 1999-2009 στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, (εθνικού, επαρχιακού, στην πόλη της Ρόδου), συχνότητα, αιτίες, συμπεριφορά οδηγών, επικίνδυνες παραβάσεις, κυριότερες αιτίες θανατηφόρων δυστυχημάτων, ηλικία, φύλο, είδος οχήματος, ώρες, τονίζοντας ότι το 2009 υπήρξε μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων 20% σε σύγκριση με το 2008, καταλήγοντας ότι ο στόχος είναι εφικτός αξίζει η συνεισφορά όλων μας.
Η κα Brigitte Chaudhry, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (FEVR), μίας οργάνωσης -με συμβουλευτικό προς τον ΟΗΕ ρόλο- που συνενώνει πάνω από 20 εθνικές οργανώσεις για τα θύματα των τροχαίων, όπως η RoadPeace στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ιδρύθηκε από αυτήν το 1992 όπως και η ΕΥΘΥΤΑ στη Ρόδο, ανάλυσε το ρόλο των ΜΚΟ και τις υποδείξεις προς στις κυβερνήσεις για τα θύματα των τροχαίων και την Οδική Ασφάλεια στα πλαίσια της «Δεκαετίας Δράσεων για την Οδική Ασφάλεια»
Τον Μάιο του 2009 περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι περίπου 70 Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σε θέματα Οδικής Ασφάλειας βρέθηκαν στις Βρυξέλλες σε μία συνάντηση υπό την αιγίδα της Π.Ο.Υ. Με την εμπειρία και τις γνώσεις τους κατέληξαν σε 33 υποδείξεις στις κυβερνήσεις των χωρών τους για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας σε πέντε τομείς, παραθέτοντας τις κυριότερες:
Ο δρόμος είναι κοινόχρηστο αγαθό και συνδετικός κρίκος των ανθρώπων. Έτσι οι Μ.Κ.Ο. καλούν τις Κυβερνήσεις: Να αλλάξουν δραστικά την πολιτική τους για τις μετακινήσεις και μεταφορές, ώστε να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια και την κινητικότητα, να αντιμετωπίζουν το θέμα των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων σαν ένα θέμα εθνικής υγείας και ανθρώπινων δικαιωμάτων, να σχεδιάζουν το οδικό δίκτυο έχοντας υπ’ όψιν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των πιο ευάλωτων χρηστών του
Είναι καθήκον μας να μειώσουμε τις απώλειες στους δρόμους όσο γίνεται περισσότερο. Να δεσμευτούν εμπράκτως στην υιοθέτηση ανέξοδων πρακτικών μείωσης των κινδύνων στους δρόμους, να παράσχουν τους ανάλογους πόρους για την βελτίωση και αυστηρή εφαρμογή του Κ.Ο.Κ., να καθιερώσουν έναν βιώσιμο μηχανισμό χρηματοδότησης για την Οδική Ασφάλεια, να υιοθετήσουν παγκόσμια στάνταρ για την εκπαίδευση των οργάνων της Τροχαίας, των οδηγών και για την χορήγηση αδειών οδήγησης να εγγυηθούν μετά το ατύχημα βελτιωμένες υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών και έγκαιρη αποκατάσταση, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις των ατυχημάτων, εθνικά στάνταρ για την κοινωνική, ιατρική και νομική φροντίδα των θυμάτων και των οικογενειών τους, πλήρη επιτόπια έρευνα στο χώρο των ατυχημάτων ώστε να ανακαλύπτονται όλες οι προβλέψιμες αιτίες και να αποδίδεται η δικαιοσύνη, μία αποτελεσματική και αποτρεπτική πολιτική στις παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ. που μπορούν να προκαλέσουν θανάτους/τραυματισμούς
Ο κος Manuel Joao Ramos Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) της Πορτογαλίας, ανέλυσε τις παγκόσμιες και τοπικές πρακτικές από Μ.Κ.Ο για τη μείωση του κινδύνου στους δρόμους:
Ένας επικίνδυνος δρόμος έχει πάντα τραυματική επίδραση στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την εφεύρεση του, το αυτοκίνητο δεν έπαψε να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα θανάτων και τραυματισμών. Αντιθέτως, σήμερα αντιμετωπίζουμε μία πανδημία, κυρίως λόγω της πρόσφατης εξάπλωσής του στις αναπτυσσόμενες χώρες και λόγω του γεγονότος ότι οι ανεπτυγμένες χώρες δεν κατάφεραν να το βελτιώσουν με τέτοιο τρόπο ώστε τα αυτοκίνητα, οι χρήστες τους και οι δρόμοι να αλληλεπιδρούν θετικά και όχι αρνητικά μεταξύ τους. Η αντιμετώπιση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι καλοδεχούμενη, αλλά παραμένει το γεγονός ότι σε τοπικό επίπεδο στην πράξη τα πράγματα δύσκολα βελτιώνονται: η μείωση της ανθρώπινης απώλειας συνήθως έχει να κάνει με τη βελτίωση της οδηγικής ικανότητας όλο και περισσότερων οδηγών. Επίσης, αν και γίνονται προσπάθειες ενιαιοποίησης και τυποποίησης, τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους σε όλο τον πλανήτη διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπως διαφέρουν και οι οδικές υποδομές ανά χώρα.
Η συμμετοχή του κόσμου, κυρίως ανθρώπων που έχουν υπάρξει θύματα σε τροχαία ατυχήματα, σε οργανώσεις μπορεί να βοηθήσει. Ωστόσο επειδή συχνά η επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων εξαρτάται από πολιτικούς και τοπικούς άρχοντες, αυτό μπορεί τελικά να εμποδιστεί.
Με την ίδρυση της Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M), την ίδρυση κι άλλων Μ.Κ.Ο. οι οποίες συμπορεύτηκαν έκτοτε κάτω από την κίνηση Estrada Viva – Liga contra o Trauma (Ζωντανός Δρόμος - Συμμαχία κατά της ανθρώπινης απώλειας), από το 1999, ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών άρχισε να μειώνεται σταθερά. Εξήγησε πώς αυτές οι Μ.Κ.Ο. κατάφεραν να βελτιώσουν την κατάσταση στους δρόμους της Πορτογαλίας, η οποία στα τέλη της δεκαετίας του 90 ήταν η χειρότερη της Ευρώπης. Επίσης αναφέρθηκε στις αλλαγές σε επίσημο επίπεδο τοπικά αλλά και εθνικά, καθώς και στα αποτελέσματα της καλής συνεργασίας με συνειδητοποιημένους δημοσιογράφους, οι οποίοι βρήκαν νέους τρόπους προβολής του προβλήματος των ανθρώπινων απωλειών από τροχαία ατυχήματα στην Πορτογαλία. Εξήγησε ποιοι είναι, σύμφωνα με την ACA-M, οι λόγοι που συνέτειναν σ’ αυτή τη μείωση περιέγραψε την παρούσα κατάσταση, μόνο και μόνο για να δείξει ότι αυτό επετεύχθη με τη συνεχή κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων, όπως πορεύεται και η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: