Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Ιουν 2018

Νέα Ιουνίου 2018 από την Global Alliance of NGOs for Road Safety


 Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ενεργό μέλος

GLOBAL ALLIANCE OF NGOs FOR ROAD SAFETY 

Newsletter | 29 June 2018

Dear Friends,

There are several opportunities currently open to sign up for Alliance capacity-building and networking events and offerings. These include the Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims (register HERE) and Alliance Advocate training, which is open to Alliance members in Asia (apply HERE). It is also still possible to access the NGOs and the Voluntary Targets webinars and sign up to receive the second part of this series, where we home in on each individual target. Read more HERE.

We hope that you will take advantage of these opportunities that are part of our mission to mobilize and empower NGOs from around the world.

Yours sincerely,

Lotte Brondum
Executive Director
TABLE OF CONTENTS

UN Forum Puts Spotlight on Mobility

How to Advocate for the UN Targets

Alliance Advocates Make a Difference

First African Road Safety Observatory

Yellow is for Action in May

Alliance Welcomes New Members
 
Upcoming Events
 
UN HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM PUTS SPOTLIGHT ON MOBILITY SDG
Over the last few months, Alliance members have been working with FIA Foundation to advocate with their governments to include road safety in the Voluntary National Reviews (VNRs) that they will present at the High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) in July. 48 countries will present VNRs on SDGs 6, 7, 11, 12, 15, and 17, which includes road safety SDG 11.2.

Alliance Member Humanity & Inclusion will hold a side event at the HLPF on 10 July 2018, supported by the Alliance, on the theme “Safer and inclusive roads and transport for cities that leave no one behind.” FIA Foundation will hold an event on 13 July 2018 focusing on “Every Journey, Every Child: A Global Priority for Urban Sustainable Development.”

Read an overview of what the HLPF is and why it is important HERE. Read more about HLPF 2018 HERE.
WEBINARS: HOW TO ADVOCATE FOR THE UN VOLUNTARY TARGETS
The third of our webinars on NGOs and the Voluntary Targets was published yesterday. The webinars are now publicly available on our website HERE. You can listen to them any time, but if you would like to take the accompanying test to receive an Alliance certificate, you need to register HERE before Thursday 5 July 2018.

We will be continuing the series with webinars focusing on each of the twelve targets individually. You can use the same sign-up form to be notified when these additional webinars are released. If you have already registered for the first three webinars, you do not need to sign up again.
ALLIANCE ADVOCATES: MAKING A DIFFERENCE WITH DECISION MAKERS 
The next Alliance Advocate training will be held in November in India. Alliance members in Asia can apply HERE.

Around the world, previous Alliance Advocates are making a difference in their communities. The African Alliance Advocates are currently using their training to assess school zones and push decision makers to make road improvements that will save lives. In Slovenia, Zavod VOZIM has received the European Commission Road Safety Excellence Award for a project designed by David Razboršek following his Advocate training in 2017. Read more HERE.
FIRST ROAD SAFETY OBSERVATORY FOR AFRICA
Last month at the International Transport Forum (ITF) 2018 Summit, the World Bank, the Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), and the ITF signed a memorandum of understanding to establish the first regional Road Safety Observatory in Africa.

Africa has the highest rates of road traffic fatalities in the world. The establishment of the observatory is a big step because it will enable national and local governments and NGOs to access more comprehensive and accurate data that can be used to advocate for, design, and implement evidence-based strategies and interventions. Read more HERE.
 
YELLOW IS FOR ACTION IN MAY
Maio Amarelo, or Yellow May, is a road safety movement held annually in May in 28 countries around the world. The theme of this year's Maio Amarelo was “We are the traffic.” The movement is coordinated by Alliance member Observatório Nacional de Segurança Viária, Brazil. Read more HERE.

Linked to Yellow May since 2015, Australia's National Road Safety Week, spearheaded by Alliance member Safer Australian Roads and Highways (SARAH) Group, saw public landmarks illuminated in yellow in recognition of the event. Read more HERE.
ALLIANCE WELCOMES TWO NEW MEMBERS
The Alliance is excited to welcome the two new member organizations that joined us in June:
  • Association des Personnes Préférées, Cameroon
  • ONG Fondeï Ma Bori, Niger
Read more about our new members HERE and please stop by their member profiles on the Alliance’s website to learn more about the important work they do to promote safer roads and reduce traffic-related injuries and fatalities around the world.         

Δεν υπάρχουν σχόλια: