Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Ιουν 2018

Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα…. Η έλλειψη επένδυσης στην Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα


Η έλλειψη επένδυσης στην Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα, δεν μπορεί να γίνει, όταν απουσιάζει  η ισχυρή πολιτική βούληση, το σταθερό πλαίσιο διοίκησης, ο συντονισμός όλων των φορέων, η συμμετοχή των πολιτών, η συστηματική παρακολούθηση και η αξιολόγηση των μέτρων

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της ποιότητας της ζωής και του πολιτισμού μιας χώρας. Έχει καταγραφεί από επιστήμονες, που ασχολούνται με το θέμα της οδικής ασφάλειας, ότι ο πολιτισμός μιας χώρας κρίνεται από τον αριθμό των νεκρών και των βαριά τραυματισμένων, που έχει η χώρα. Η αντιμετώπιση των τροχαίων δυστυχημάτων και η οδική ασφάλεια είναι κατεξοχήν υπόθεση του κράτους και πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε κυβερνητικής πολιτικής. Η οδική ασφάλεια αποτελεί αντικείμενο μείζονος εθνικής και κοινωνικής σημασίας. Αφορά όλους τους πολίτες, γι' αυτό όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να συμβάλουν στο  να γίνουν οι δρόμοι μας όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι και να μειωθούν οι τροχαίες συγκρούσεις-θάνατοι.

Η Ελλάδα  με 69 νεκρούς ανά εκ. πληθυσμού βρίσκεται στην 23η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέχει αρκετά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο των 50 νεκρών ανά εκ. πληθυσμού, και ακόμη περισσότερο από τα κράτη με τις καλύτερες επιδόσεις (25 νεκροί ανά εκ. πληθυσμού).

Το κοινωνικοοικονομικό κόστος μόνο για τους νεκρούς στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 2 δισ. € ετησίως και ενδεχομένως τριπλασιάζεται εάν υπολογιστεί ο πραγματικός αριθμός των παθόντων- απώλεια ζωής, των ατυχημάτων με υλικές ζημιές και  χωρίς να υπολογιστούν οι δαπάνες για εγχειρήσεις, νοσηλείες, επισκέψεις σε Νοσοκομεία, αποζημιώσεις, αναπηρίες κλπ.

Για να αντιμετωπιστεί το δυσβάστακτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα είναι απαραίτητη,   η σοβαρή προσπάθεια τόσο της Πολιτείας  όσο και από τους πολίτες. Για να μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία, απαιτούνται ταυτόχρονες ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο στους βασικούς τομείς της δέσμης μέτρων, αρκεί να υπάρξει  εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης και όχι μόνο αλλαγή νόμων  καθώς  και ανάπτυξης της αίσθησης του επείγοντος.

Οι τροχαίες συγκρούσεις αποτελούν την ένατη κύρια αιτία θανάτου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες  Οι τροχαίες συγκρούσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου ατόμων ηλικίας 15 έως 29 ετών. Εκτός από τη θλίψη και τον πόνο που προκαλούν, τα τροχαία αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και ανάπτυξης με σημαντικές επιπτώσεις για την υγεία και σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κόστος.  

Οι τροχαίες συγκρούσεις μπορεί να είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά είναι επίσης προβλέψιμες και μπορούν να προληφθούν, όπως αποδεικνύεται από ένα μεγάλο πλήθος στοιχείων για τους βασικούς παράγοντες κινδύνου και τα αποτελεσματικά μέτρα για την οδική ασφάλεια.

Αναφέρουμε κάποιες από τις κυριότερες αδυναμίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα. Χαμηλό επίπεδο Παιδείας Οδικής Ασφάλειας, η χαλαρότητα της πολιτικής βούλησης διαχρονικά,  η ασάφεια καθηκόντων και ευθυνών στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των  αναγκαίων μέτρων και η μη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη βελτίωση της οδικής  ασφάλειας στην Ελλάδα. Η  πρωταρχική αιτία πρόκλησης των δυστυχημάτων είναι η μεγάλη παραβατικότητα. Ακόμη και εκεί όπου ο κακός δρόμος παρεμβαίνει ως «συνένοχος» της πρόκλησης δυστυχήματος, στην πραγματικότητα, κάποια παράβαση ευθύνεται. Ο Έλληνας οδηγός, σχεδόν βέβαιος ότι δεν γίνεται αντιληπτός και ότι δεν θα συμβεί σε αυτόν  παραβιάζει θεμελιακούς κανόνες του Κ.Ο.Κ.

Προϋποθέσεις για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας. Η Πολιτεία οφείλει να είναι περισσότερο παρούσα με συχνότερους ελέγχους των επικίνδυνων παραβάσεων και με συνεχή βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου εντός και εκτός των πόλεων, δίνοντας πρώτη το παράδειγμα στους πολίτες για τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη δραστικής αλλαγής της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία. Ειδικά για το μείζον ζήτημα του υψηλού αριθμού θυμάτων σε ατυχήματα με μοτοσυκλέτες (έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό νεκρών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), εάν κυρίως μέσω της αστυνόμευσης αυξηθεί το ποσοστό χρήσης κράνους από το σημερινό 75% σε 95% εκτιμάται θα σώζονται ετησίως περισσότερες από 200 ζωές, δηλαδή το 30% του συνόλου των 740 νεκρών στα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα( Γιαννής Γεώργιος Καθηγητής Ε.Μ.Π).

Για να μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία, απαιτούνται ταυτόχρονες ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο στους βασικούς τομείς της δέσμης μέτρων, αρκεί να υπάρξει: εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης και όχι μόνο αλλαγή νόμων  καθώς  και ανάπτυξης της αίσθησης του επείγοντος.

Εμείς ως οδηγοί …είναι απαραίτητο να σταματήσουμε  να οδηγούμε επιθετικά και με ταχύτητες ακατάλληλες για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Οφείλουμε  επίσης να σταματήσουμε  να οδηγούμε  υπό την επήρεια αλκοόλ και να χρησιμοποιούμε  το κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να φοράμε  πάντα ζώνη όλοι οι επιβαίνοντες  στα αυτοκίνητα,  κράνος στις μοτοσυκλέτες, τα παιδιά πάντα σε ειδικά καθίσματα ανάλογα με την ηλικία τους, να σταματάμε στο STOP, να  μη παραβιάζουμε τους σηματοδότες και πάντα να έχουμε στο νου μας  ότι : η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας ..Αξίζει να ρισκάρουμε  τη ζωή μας….

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, σας εύχεται  Καλό Καλοκαίρι  με ασφαλείς διαδρομές , τηρούμε τον Κ.Ο.Κ τον Κώδικα ΖΩΗΣ.. για όλους όσους μας αγαπούν και μας περιμένουν.Δεν υπάρχουν σχόλια: