Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Μαρ 2008

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣΔιεθνής Σύμβαση, όπως αποφαίνονται οι 909-910/07 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία έχουν υπογράψει όλες οι χώρες του Πλανήτη, επιβάλλει και επιτάσσει: «Σύστημα σημάνσεως και σηματοδοτήσεως των οδών, με ενιαία διεθνή χαρακτηριστικά το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφαλείας για τους χρήστες των οδών.Το σύστημα αυτό, για το οποίο υπεύθυνο είναι το Κράτος, παραβλάπτεται όταν παρεμβάλλονται ξένα και κυρίως προερχόμενα από την εμπορική διαφήμιση, αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να αποσπάσουν την προσοχή των οδηγών από τους κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας και να την κατευθύνουν προς αυτά.Εξ ου και η Σύμβαση προτάσσει όλων των διατάξεων περί των σημάτων κ.λ.π., την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ να απαγορεύουν την τοποθέτηση στον ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως, που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση με τις δημόσιες πινακίδες κυκλοφορίας, να προκαλεί θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπά την προσοχή.Ειδικότερα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων βάσει και των δεδομένων της κοινής πείρας, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων διαφημίσεων και δη μεγάλων διαστάσεων επί του οδοστρώματος της οδού ή του πεζοδρομίου.Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (ν.2696/1999-αρθρο 11) επιτρέπουσες την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων είναι ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΧΥΡΕΣ».Είχε πει ο κ.Πρωθυπουργός στις 28 -9-2004
:«Για κάθε πολιτισμένη χώρα η οδική ασφάλεια είναι ουσιώδης συνιστώσα της ποιότητας ζωής. Είναι ασφαλώς και πάνω απ΄όλα υπόθεση του Κράτους. Είναι και ζήτημα κοινωνικού πολιτισμού και νοοτροπίας.Οι πρόχειρες παρεμβάσεις, τα αποσπασματικά μέτρα είναι ατελέσφορα.Προχωρούμε στην εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων.Ο υπουργός Δ.Τάξεως κ.Γ.Βουλγαράκης θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο συγκρότησης τροχαίας Εθνικών Οδών»!.


Είχαν πει πέντε υπουργοί: 1)Ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Θ. Ξανθόπουλος δήλωσε στη Βουλή απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών: «Βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση και τον έλεγχο της υπερβολικής χρήσης υπαίθριας διαφήμισης»!
2)Ο κ.Β.Πολύδωρας είχε δηλώσει ότι εντοπίστηκαν από το υπουργείο Δ.Τάξεως από 11 έως 16-2-2007 χιλιάδες παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και υποβλήθηκαν μηνύσεις. Και ότι συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου και την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας!
3)Ο κ.Μ.Λιάπης δήλωσε γενικότητες κι αοριστίες, ότι φταίνε οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα συναρμόδια υπουργεία και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, χρηματοδότησε τους «επιχειρηματίες» της υπαίθριας διαφήμισης, ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ , ΜΑΣΤΕΡ κ.λ.π., από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, διαφημίζοντας τον νέο Κ.Ο.Κ δια των φονικών διαφημιστικών πλαισίων παραβιάζοντας, την ίδια στιγμή παλιό και νέο Κ.Ο.Κ.
4)Ο κ. Δ. Σιούφας(υπουργός Ανάπτυξης τότε) παραθέτει έγγραφο της ΔΕΗ, η οποία καταγγέλλει ρευματοκλοπή εις βάρος της για την ηλεκτροδότηση των φονικών διαφημιστικών πινακίδων, οι οποίες όπως λέει ο κ.Σιούφας ηλεκτροδοτούνται και από γεννήτριες!
5)Ο υφυπουργός Εσωτερικών κ.Αθ.Νάκος είχε δηλώσει για την καθαίρεση αυτών των παγίδων θανάτου:«Απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας κεντρικών οδών, η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, η χρησιμοποίηση πολύ μεγάλων γερανών, αλλά και η αντιμετώπιση σφοδρών αντιδράσεων και συμπλοκών, που ενίοτε φθάνουν και σε τραυματισμούς»!Εν συνεχεία ο κ.Νάκος, την 25-5-07 εξέδωσε επείγουσα εγκύκλιο προς τις 13 περιφέρειες της χώρας για την καθαίρεση των παγίδων αυτών θανάτου, δια χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή από τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά η εγκύκλιος αυτή παραμένει ανεκτέλεστη!

29 Μαρ 2008

"Αμετανόητοι" οι μεθυσμένοι οδηγοίΤο πρόβλημα των οδηγών που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, συνεχίζει να υφίσταται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία δείχνουν πως η επικίνδυνη συνήθεια των Ελλήνων να κάθονται πίσω από το τιμόνι ακόμα και αφού έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ δεν περιορίζεται μόνο στις γιορτές αλλά ανάγεται σε σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Σύμφωνα με έρευνες το 16,4% των κατοίκων της χώρας μας σε ένα εξάμηνο οδηγούν μία με δύο φορές αφού έχουν καταναλώσει τρία ή και περισσότερα ποτήρια αλκοολούχων ποτών. Μάλιστα, το 6% οδηγούν αφού έχουν πιει πάνω από έξι ποτήρια. Παράλληλα, οι έλεγχοι της τροχαίας για αλκοτέστ αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Από 710.998 που ήταν το 2001, έφθασαν τους 1.376.307 το 2005. Αξίζει να σημειώσουμε πως ενώ από το 2001 έως το 2004 παρουσιάστηκε εντυπωσιακή μείωση του φαινόμενου, από το 2005 και έπειτα τα κρούσματα οδήγησης σε κατάσταση μέθης άρχισαν να αυξάνονται. Ανάλογη αύξηση, σύμφωνα με την Τροχαία, καταγράφεται και στα τροχαία ατυχήματα. Από 15.399 που ήταν το 2004 στο σύνολο της χώρας, έφθασαν τα 16.660 το 2005. Από αυτά τα 1.311 ήταν θανατηφόρα, 367 εκ των οποίων οφείλονταν σε μέθη. Στην Αττική το 2005 σημειώθηκαν 93 θανατηφόρα ατυχήματα οφειλόμενα στη μέθη, που αντιστοιχούν σε 26,5% του συνόλου των θανατηφόρων ατυχημάτων στην περιοχή για το 2005. Ελπίδες στην νέα γενιά Αισθητά καλύτερη είναι η κατάσταση στους εφήβους, όπου σύμφωνα με έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής το 83,6% θεωρούν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται άμεσα με την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Άλλωστε, η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ στο γενικό πληθυσμό.
Πηγή:www.inout.gr