Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr29 Ιαν 2023

Η ΕΥΘΥΤΑ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου ευχαριστεί την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου!

Η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ - Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας,ευχαριστεί από καρδιάς την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια 50 βιβλίων "Ο Ήρωας μου" τα οποία θα διατεθούν στις βιβλιοθήκες όλων των σχολείων της Α/θμιας Εκ/σης του Δήμου Ρόδου. Μια απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με σημασία για την Κυκλοφοριακή Αγωγή. Ευχή μας να το πράξουν και άλλοι Δήμοι της Περιφέρειας μας γνωρίζοντας τις δράσεις μας στα σχολεία!

 

28 Ιαν 2023

Νέα απο την Global Alliance of NGOs for Road Safety

 

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ είναι ενεργό μέλος της!!

ACCOUNTABILITY FOR THE DECADE OF ACTION
“Advocacy, commitments, funding, and implementation of interventions which do not reduce deaths and injuries are wasting time and resources,” says Chika Sakashita, the Alliance’s Director of Research and Accountability, in an article about accountability on the Alliance’s website.  

“The Global Plan tasks governments with the primary accountability to design a safe road transport system and implement a road safety action plan based on evidence of what works,” she continues. “Road safety NGO accountability lies in ensuring that the governments meet all that they are accountable for.”

In March, the Alliance will launch its Accountability Toolkit at the Global Meeting to help NGOs to scrutinize their government’s road safety response, then influence and support them to implement specific, evidence-based interventions proven to reduce road deaths and injuries. 

Read more about accountability and the roles of government and NGOs HERE.

FIVE REASONS WHY YOU SHOULD ATTEND THE GLOBAL MEETING
Have you registered for the Global Meeting yet? Here are five reasons why you should attend:
 1. To rethink our journeys: the Alliance will launch its new Accountability Toolkit at the Global Meeting. Throughout the week, we will explore the evidence-based actions that governments must implement to reduce road deaths most effectively and achieve the Decade of Action.
 2. To rethink our growth: civil society has a role set out in the Global Plan to help ensure government accountability for road safety. The Global Meeting will empower NGOs with tools and practical sessions to strengthen their organizations and their advocacy.
 3. To rethink our role: safe mobility supports equity, climate, and other SDG goals. Through the workshops and symposium, we will explore how linking to these agendas can strengthen our advocacy. 
 4. To reconnect with the road safety community: the Global Meeting is an opportunity to mobilize for the upcoming UN Global Road Safety Week, share experiences with our fellow NGOs, and connect with the global safety and mobility community. The UNRSC will hold its meeting back-to-back with the Global Meeting. 
 5. To recognize and award best practice: at the Global Meeting, winners of the FedEx Road Safety Award will be celebrated for their commitment, growth, and active involvement in the Alliance and its mission.
Find the agenda, practical information, and FAQs HERE and register for in person or online attendance HERE

MEMBER FEATURE: ACCOUNTABILITY FOR CHILDREN'S SAFETY IN GEORGIA
In Georgia, 30 km/h limits have been implemented around 96 school zones in three municipalities following an advocacy campaign by Alliance member Partnership for Road Safety (PfRS). PfRS’s advocacy for 30 km/h has been accomplished through a program coordinated by EASST, across seven countries in Eastern Europe and Central Asia, supported by the Alliance Incubator Program. 

Governments are accountable for the safety of the people that they govern. PfRS’s advocacy messaging made children's safety at the center of why the municipalities should implement 30 km/h zones. The NGO used international evidence and pilot schemes to show that 30 km/h limits are an effective way of achieving safer roads. PfRS, as an NGO, has demonstrated accountability for its role in influencing and supporting their government to implement evidence-based interventions proven to reduce road deaths and injuries. Read more HERE.

NGO ACCOUNTABILITY: CALLS TO ACTION
In 2022, Alliance members defined five regional and one global Call to Action ahead of the Seventh Global Meeting in Hungary and the #CommitToAct campaign. The Calls to Action are an advocacy tool for members and formed the basis for the Alliance's advocacy on behalf of its members during 2022. 

In the runup to the Eighth Global Meeting, we are reviewing each of the Calls to Action with our members. This enables us to exercise NGO accountability as advocates and representatives for communities around the world. The updated global Call to Action will be presented as the El Salvador Declaration at the Global Meeting Symposium on 8 March 2023. Alliance members have received an email inviting their inputs. Read the calls to action HERE.
 

ALLIANCE WELCOMES NEW MEMBERS
The Alliance is delighted to welcome four new members who joined recently:

Full members
 • Road Safety Education Limited, New Zealand
 • Walk21 Foundation, UK
Associate members
 • Injury Prevention Initiative for Africa, Ethiopia
 • Oranges Social Welfare Society, India
Read more about our new members HERE and read more about joining the Alliance HERE.
UPCOMING EVENTS & DEADLINES

Africa Chapter Meeting: 1 February 2023 09:00 CET. Register HERE.

Eighth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims: 6–10 March 2023. Read more and register HERE.
NGO FUNDING OPPORTUNITIES

Global Road Safety Partnership Road Safety Grants Programme Round 22: application deadline: 13 February 2023. Read more and apply HERE.

27 Ιαν 2023

Συμμετοχή της Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ, στις εκδηλώσεις του ΤΕΕ Δωδεκανήσου που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31/01/2023 στην Κω, σε συνεργασία με το το Δήμο Κω, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, και το 1ο ΕΠΑΛ Κω.

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω εκδηλώσεις του ΤΕΕ Δωδεκανήσου που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31/01/2023 στην Κω,
σε συνεργασία με το το Δήμο Κω, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, και το 1ο ΕΠΑΛ Κω.
 
Με εκτίμηση

 

Αντώνης Γιαννικουρής | Πρόεδρος

TEE ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟY

 

 

 
 
1. “Οδική Συμπεριφορά και ασφάλεια”, 10:50 - 1ο ΕΠΑΛ Κω.
 
 
Πρόγραμμα - Ομιλητές
 • “Οδική Συμπεριφορά”- Τάσος Ιαβέρης, Ιδρυτής Σχολής Οδικής Ασφάλειας
 • Κώδικάς Οδικής Ασφάλειας” - Βασίλειος Πλατώνης, Αστυνόμος Β’ Τμήματος Τροχαίας Κω
 • Κυκλοφορώ Υπεύθυνα” – Ελένη Καρύδη, Ιδρύτρια Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α Ρόδου
 

Χαιρετισμοί
 
Δήμαρχος Κω
Θεοδόσης Νικηταράς
 
Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδεκανήσου
Αντώνης Γιαννικουρής
 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γιάννης Πάππου
 
Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Κω
Φίλιππος Παπανικολάου
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Παρουσίαση βιβλίου της Ελένης Καρύδη με τίτλο “ Ο Ήρωaς μου”, 18:00 - Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κω (Χάνι)


 
 
 
Πρόγραμμα – Ομιλητές
 
 • Χαιρετισμός Αντώνη Γιαννικουρή Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδεκανήσου
 • Κώστας Χατζηδαυίδ - Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και Διευθυντής Σβουρένειου ΚΔΑΠ μεΑ Δήμου Κω
 • Αποστολία Παπαγεωργίου – Εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας
 • Παναγιώτης Βενέρης -  Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Π.Ν.ΑΙ και πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου
 
 

 

 
 
 
 

 

22 Ιαν 2023

Θερίζει ο θάνατος στην άσφαλτο των νησιών μας - «Μακάβρια πρωτιά» σε όλη τη χώρα το Νότιο Αιγαίο

 

Γράφει ο
Άγγελος Κοκκίδης

Τραγική πρωτιά ανάμεσα σε όλη τη χώρα είχε για άλλη μια φορά η Ρόδος και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για τα οδικά τροχαία ατυχήματα που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήρθε πρώτη σε νεκρούς, πρώτη σε βαριά τραυματίες και δεύτερη σε ελαφρά τραυματίες ανά 100.000 κατοίκους το 2022.

Δεν προκαλεί έκπληξη αυτή η είδηση, αφού η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Ρόδος είναι εδώ και πολλά χρόνια ανάμεσα στα φαβορί των στατιστικών των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

Η ακραία παραβατική συμπεριφορά πολλών εκ των οδηγών, κυρίως των μοτοσυκλετιστών, πολλές φορές οδηγεί σε μοιραία κατάληξη σε περίπτωση ατυχήματος.

Ενδεικτικά, σε έρευνα που έγινε σε συγκεκριμένο τμήμα της πόλεως Ρόδου καταγράφηκαν πάνω από 250 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. σε μόλις μια ημέρα! Μάλιστα από τους παραβάτες μοτοσυκλετιστές λιγότεροι από το 20% φορούσαν προστατευτικό κράνος.

«Πολλοί οδηγοί στη Ρόδο χρειάζονται και έναν τροχονόμο από πίσω τους», μας είπε ο υποδιοικητής του τμήματος της τροχαίας Ρόδου σε σχετική ερώτηση.

«Πολλές φορές αφαιρείται το δίπλωμα από μοτοσυκλετιστές για τροχαία παράβαση και έλλειψη κράνους και εκείνοι έρχονται στο τμήμα για να διαμαρτυρηθούν οδηγώντας χωρίς δίπλωμα τη μηχανή τους και παρκάροντας μπροστά στο τμήμα χωρίς να φέρουν κράνος. Ευχόμαστε να μειωθούν τα ατυχήματα και προσπαθούμε για αυτό αλλά πολλοί οδηγοί δείχουν απαράδεκτη συμπεριφορά».

 Ελλιπής μέριμνα για το θέμα παρατηρείται και από την πλευρά των δημοτικών αρχών, οι οποίες κωφεύουν στην οδηγία «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σύμφωνα με την οδηγία και για την ασφαλή κίνηση των πεζών προβλέπεται ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου το 1,5 μέτρο. Μάλιστα, οδοί πλάτους μικρότερου των 6 μέτρων προτείνεται να πεζοδρομούνται για την ασφάλεια κίνησης όλων.


 

Δυστυχώς, οι πεζοί στην πράξη περιορίζονται σε πεζοδρόμια μικρότερα του μισού μέτρου, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχουν διάφορα εμπόδια, όπως δέντρα, κάδους απορριμμάτων και παρκαρισμένα οχήματα που εμποδίζουν την κίνησή τους.

«Δεν μπορώ να αφήσω το παιδί μου να πάει μόνο του ούτε μέχρι το περίπτερο», μας λέει κάτοικος σε Μαράσι της Ρόδου. «Δεν υπάρχει καμία προστασία από τα μηχανάκια, εδώ ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, κινδυνεύουμε όλοι μας καθημερινά».

Ανεπαρκής σχεδιασμός, πρωτοφανής παρανομία και δυσκολία αστυνόμευσης είναι το τρίπτυχο της πρωτιάς του νησιού μας στα τροχαία ατυχήματα. Ένας τόσο ωραίος τόπος με φυσικό κάλλος και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, έχει καταλήξει να είναι ένα μεγάλο νεκροταφείο οδηγών και πεζών.

Ας ελπίσουμε ότι υπεύθυνοι του δήμου και της περιφέρειας θα λάβουν κάποια στιγμή αποφασιστικά μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο νησί μας.

Αναδημοσίευση: https://www.rodiaki.gr/article/488915/therizei-o-thanatos-sthn-asfalto-twn-nhsiwn-mas-makabria-prwtia-se-olh-th-xwra-to-notio-aigaio 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τα φώτα του «Δέντρου της Αγάπης 2022 » της ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, έσβησαν και φέτος!!!


Τα φώτα του «ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»,   φώτισαν την πλατεία Κύπρου όλες τις ημέρες των εορτών. Στολίστηκε με δώρα, με χρυσές μπάλες, αλλά και μηνύματα ασφαλούς οδήγησης.  Στολίστηκε με πολύ αγάπη γιατί πιστεύετε..στην δράση μας και  στηρίζετε χρόνια τώρα.. γιατί όλοι έχουμε ανάγκη την αγάπη, αυτές τις ημέρες και μας δείχνουν το δρόμο για να συνεχίσουμε μαζί - μια δράση- εκδήλωση  μοναδική σε πανελλαδική εμβέλεια από όταν στολίστηκε για πρώτη φορά στην πλατεία Δημαρχείου το 2009 στηρίζοντας θύματα και μέλη οικογενειών τροχαίων δυστυχημάτων.. 

 

Το  «Δέντρο της Αγάπης 2022»,  στήριξε και φέτος  θύμα τροχαίου με την ευχή όλων μας  να πάνε όλα καλά!


 


Η ΕΥΘΥΤΑ της καρδιάς σας, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους εσάς που συμβάλλατε στη γιορτή της προσφοράς. Αποδείξατε…ότι στηρίζετε τις  προσπάθειες μας για  να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας…για τη αξία της ανθρώπινης ζωής και στηρίζοντας χρόνια τώρα θύματα τροχαίων.

Αγαπητοί μας, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τον πυρήνα μιας μικρής ομάδας που αποτελείται από το προεδρείο τα μέλη, τους εθελοντές  της, τους φοιτητές μας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μεγάλωσε  και  στηρίζεται στην δική σας αγάπη, στην ανιδιοτελή προσφορά σας και σας ευχαριστούμε.

Στόχος μας, να προβάλουμε το θέμα της Οδικής Ασφάλειας-να διεκδικήσουμε το αυτονόητο-την οδική ασφάλεια για όλους μας - να γίνουν οι δρόμοι ασφαλείς - να κυκλοφορούμε σε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο - εμείς οι οδηγοί… οι πεζοί… να τηρούμε τους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας .. να  μην αδιαφορούμε… για εμάς τους ίδιους.. … για τα παιδιά μας… για τους αγαπημένους μας…για  τους 

άλλους χρήστες  του οδικού δικτύου.

Μην ξεχνάτε ότι το τροχαίο δεν είναι μοιραίο.. είναι προβλέψιμο… τροχαία μπορούν να εκμηδενιστούν  αλλάζοντας μόνο την οδηγική μας  συμπεριφορά!!

 

Ευχή της ΕΥΘΥΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Υγεία σε όλους. Υποδεχτήκαμε  τη νέα χρονιά με αίσθημα ευθύνης για να συμπεριφερόμαστε σωστά στους δρόμους, τηρώντας τον Κ.Ο.Κ, τον Κώδικα Ζωής..

Νοιαζόμαστε ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, με την ευχή να φέρει σε όλους το 2023, υγεία,  θέληση,  δύναμη, πίστη, αυτοκριτική για το καλό  όλων.

 

Ευχόμαστε σε όλους από την καρδιά μας,

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ για το 2023….γιατί η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ είμαστε όλοι εσείς και τις 365 μέρες του χρόνου!!!


ΟΡΑΜΑ μας: Μηδέν Θανατηφόρα στις πόλεις VISION ZERO!!