Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Ιουν 2018

Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα…. Η έλλειψη επένδυσης στην Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα


Η έλλειψη επένδυσης στην Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα, δεν μπορεί να γίνει, όταν απουσιάζει  η ισχυρή πολιτική βούληση, το σταθερό πλαίσιο διοίκησης, ο συντονισμός όλων των φορέων, η συμμετοχή των πολιτών, η συστηματική παρακολούθηση και η αξιολόγηση των μέτρων

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της ποιότητας της ζωής και του πολιτισμού μιας χώρας. Έχει καταγραφεί από επιστήμονες, που ασχολούνται με το θέμα της οδικής ασφάλειας, ότι ο πολιτισμός μιας χώρας κρίνεται από τον αριθμό των νεκρών και των βαριά τραυματισμένων, που έχει η χώρα. Η αντιμετώπιση των τροχαίων δυστυχημάτων και η οδική ασφάλεια είναι κατεξοχήν υπόθεση του κράτους και πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε κυβερνητικής πολιτικής. Η οδική ασφάλεια αποτελεί αντικείμενο μείζονος εθνικής και κοινωνικής σημασίας. Αφορά όλους τους πολίτες, γι' αυτό όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να συμβάλουν στο  να γίνουν οι δρόμοι μας όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι και να μειωθούν οι τροχαίες συγκρούσεις-θάνατοι.

Η Ελλάδα  με 69 νεκρούς ανά εκ. πληθυσμού βρίσκεται στην 23η θέση ανάμεσα στα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέχει αρκετά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο των 50 νεκρών ανά εκ. πληθυσμού, και ακόμη περισσότερο από τα κράτη με τις καλύτερες επιδόσεις (25 νεκροί ανά εκ. πληθυσμού).

Το κοινωνικοοικονομικό κόστος μόνο για τους νεκρούς στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 2 δισ. € ετησίως και ενδεχομένως τριπλασιάζεται εάν υπολογιστεί ο πραγματικός αριθμός των παθόντων- απώλεια ζωής, των ατυχημάτων με υλικές ζημιές και  χωρίς να υπολογιστούν οι δαπάνες για εγχειρήσεις, νοσηλείες, επισκέψεις σε Νοσοκομεία, αποζημιώσεις, αναπηρίες κλπ.

Για να αντιμετωπιστεί το δυσβάστακτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα είναι απαραίτητη,   η σοβαρή προσπάθεια τόσο της Πολιτείας  όσο και από τους πολίτες. Για να μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία, απαιτούνται ταυτόχρονες ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο στους βασικούς τομείς της δέσμης μέτρων, αρκεί να υπάρξει  εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης και όχι μόνο αλλαγή νόμων  καθώς  και ανάπτυξης της αίσθησης του επείγοντος.

Οι τροχαίες συγκρούσεις αποτελούν την ένατη κύρια αιτία θανάτου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες  Οι τροχαίες συγκρούσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου ατόμων ηλικίας 15 έως 29 ετών. Εκτός από τη θλίψη και τον πόνο που προκαλούν, τα τροχαία αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και ανάπτυξης με σημαντικές επιπτώσεις για την υγεία και σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κόστος.  

Οι τροχαίες συγκρούσεις μπορεί να είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά είναι επίσης προβλέψιμες και μπορούν να προληφθούν, όπως αποδεικνύεται από ένα μεγάλο πλήθος στοιχείων για τους βασικούς παράγοντες κινδύνου και τα αποτελεσματικά μέτρα για την οδική ασφάλεια.

Αναφέρουμε κάποιες από τις κυριότερες αδυναμίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα. Χαμηλό επίπεδο Παιδείας Οδικής Ασφάλειας, η χαλαρότητα της πολιτικής βούλησης διαχρονικά,  η ασάφεια καθηκόντων και ευθυνών στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των  αναγκαίων μέτρων και η μη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη βελτίωση της οδικής  ασφάλειας στην Ελλάδα. Η  πρωταρχική αιτία πρόκλησης των δυστυχημάτων είναι η μεγάλη παραβατικότητα. Ακόμη και εκεί όπου ο κακός δρόμος παρεμβαίνει ως «συνένοχος» της πρόκλησης δυστυχήματος, στην πραγματικότητα, κάποια παράβαση ευθύνεται. Ο Έλληνας οδηγός, σχεδόν βέβαιος ότι δεν γίνεται αντιληπτός και ότι δεν θα συμβεί σε αυτόν  παραβιάζει θεμελιακούς κανόνες του Κ.Ο.Κ.

Προϋποθέσεις για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας. Η Πολιτεία οφείλει να είναι περισσότερο παρούσα με συχνότερους ελέγχους των επικίνδυνων παραβάσεων και με συνεχή βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου εντός και εκτός των πόλεων, δίνοντας πρώτη το παράδειγμα στους πολίτες για τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη δραστικής αλλαγής της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία. Ειδικά για το μείζον ζήτημα του υψηλού αριθμού θυμάτων σε ατυχήματα με μοτοσυκλέτες (έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό νεκρών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), εάν κυρίως μέσω της αστυνόμευσης αυξηθεί το ποσοστό χρήσης κράνους από το σημερινό 75% σε 95% εκτιμάται θα σώζονται ετησίως περισσότερες από 200 ζωές, δηλαδή το 30% του συνόλου των 740 νεκρών στα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα( Γιαννής Γεώργιος Καθηγητής Ε.Μ.Π).

Για να μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία, απαιτούνται ταυτόχρονες ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο στους βασικούς τομείς της δέσμης μέτρων, αρκεί να υπάρξει: εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης και όχι μόνο αλλαγή νόμων  καθώς  και ανάπτυξης της αίσθησης του επείγοντος.

Εμείς ως οδηγοί …είναι απαραίτητο να σταματήσουμε  να οδηγούμε επιθετικά και με ταχύτητες ακατάλληλες για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Οφείλουμε  επίσης να σταματήσουμε  να οδηγούμε  υπό την επήρεια αλκοόλ και να χρησιμοποιούμε  το κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να φοράμε  πάντα ζώνη όλοι οι επιβαίνοντες  στα αυτοκίνητα,  κράνος στις μοτοσυκλέτες, τα παιδιά πάντα σε ειδικά καθίσματα ανάλογα με την ηλικία τους, να σταματάμε στο STOP, να  μη παραβιάζουμε τους σηματοδότες και πάντα να έχουμε στο νου μας  ότι : η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας ..Αξίζει να ρισκάρουμε  τη ζωή μας….

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, σας εύχεται  Καλό Καλοκαίρι  με ασφαλείς διαδρομές , τηρούμε τον Κ.Ο.Κ τον Κώδικα ΖΩΗΣ.. για όλους όσους μας αγαπούν και μας περιμένουν.FEMA: the latest news from the European motorcyclists

FEMA's news update
This is a news update from FEMA, the Federation of European Motorcyclists' Associations.
 
FEMA’s mission is to promote riders’ interests, to defend riders’ rights and to protect and preserve motorcycling throughout Europe and globally.
 

Is Europe ready for electric vehicles?
Some say electric cars and motorcycles are the future of personal transport, but is Europe’s infrastructure ready to provide the energy these vehicles need?

Read the full article >>
 

Stockholm introduces high parking fees for motorcycles
Stockholm City introduces one of the world’s highest parking fees for motorcycles and mopeds without any kind of investigation or impact assessment for the citizens.

Read the full article >>
 


Are you planning a motorcycle trip abroad?
If you travel abroad on a motorcycle, you will be affected by laws and regulations that differ from country to country. And motorcycle rules may differ from rules for cars. Make sure you are prepared well and use the information FEMA offers you!

See the travel information >>

Motorcycle recalls
Products placed on the European market are subject to general safety requirements. These requirements are included in the General Product Safety Directive which aims at ensuring that only safe consumer products are sold. The European Commissions’ Rapid Alert System (RAPEX) enables the quick exchange of information between the European countries and the European Commission about dangerous non-food products posing a risk to health and safety of consumers.

FEMA publishes all recalls from the RAPEX reports that are of concern to motorcyclists, such as recalled motorcycles or motorcycle clothing.

Click here to view all motorcycle recalls >>
 

Will European measures mean more safety for motorcyclists?
The latest figures show that road safety is not really improving in Europe; since 2013 the number of casualties is not declining anymore and 2016 even showed a rise in both fatalities and serious injuries.

Read the blog >>
 

London bikers’ protest against congestion charge
FEMA member the Motorcycle Action Group in the UK (MAG) held their biggest demonstration in years last Saturday 21 April 2018 to highlight the unfairness of a new pollution tax that London Mayor, Sadiq Khan, is threatening to introduce and which will hit some of the poorest workers in the capital.

Read the full article and watch the video >>
 

FEMA represents motorcyclists in Europe and is fully funded by membership fees and donations. FEMA is completely indepentent and we do not receive any financial support from governments or from Europe.
 
Does your club or federation want to support FEMA? Go to our website for all the information!

Νέα Ιουνίου 2018 από την Global Alliance of NGOs for Road Safety


 Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ενεργό μέλος

GLOBAL ALLIANCE OF NGOs FOR ROAD SAFETY 

Newsletter | 29 June 2018

Dear Friends,

There are several opportunities currently open to sign up for Alliance capacity-building and networking events and offerings. These include the Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims (register HERE) and Alliance Advocate training, which is open to Alliance members in Asia (apply HERE). It is also still possible to access the NGOs and the Voluntary Targets webinars and sign up to receive the second part of this series, where we home in on each individual target. Read more HERE.

We hope that you will take advantage of these opportunities that are part of our mission to mobilize and empower NGOs from around the world.

Yours sincerely,

Lotte Brondum
Executive Director
TABLE OF CONTENTS

UN Forum Puts Spotlight on Mobility

How to Advocate for the UN Targets

Alliance Advocates Make a Difference

First African Road Safety Observatory

Yellow is for Action in May

Alliance Welcomes New Members
 
Upcoming Events
 
UN HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM PUTS SPOTLIGHT ON MOBILITY SDG
Over the last few months, Alliance members have been working with FIA Foundation to advocate with their governments to include road safety in the Voluntary National Reviews (VNRs) that they will present at the High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) in July. 48 countries will present VNRs on SDGs 6, 7, 11, 12, 15, and 17, which includes road safety SDG 11.2.

Alliance Member Humanity & Inclusion will hold a side event at the HLPF on 10 July 2018, supported by the Alliance, on the theme “Safer and inclusive roads and transport for cities that leave no one behind.” FIA Foundation will hold an event on 13 July 2018 focusing on “Every Journey, Every Child: A Global Priority for Urban Sustainable Development.”

Read an overview of what the HLPF is and why it is important HERE. Read more about HLPF 2018 HERE.
WEBINARS: HOW TO ADVOCATE FOR THE UN VOLUNTARY TARGETS
The third of our webinars on NGOs and the Voluntary Targets was published yesterday. The webinars are now publicly available on our website HERE. You can listen to them any time, but if you would like to take the accompanying test to receive an Alliance certificate, you need to register HERE before Thursday 5 July 2018.

We will be continuing the series with webinars focusing on each of the twelve targets individually. You can use the same sign-up form to be notified when these additional webinars are released. If you have already registered for the first three webinars, you do not need to sign up again.
ALLIANCE ADVOCATES: MAKING A DIFFERENCE WITH DECISION MAKERS 
The next Alliance Advocate training will be held in November in India. Alliance members in Asia can apply HERE.

Around the world, previous Alliance Advocates are making a difference in their communities. The African Alliance Advocates are currently using their training to assess school zones and push decision makers to make road improvements that will save lives. In Slovenia, Zavod VOZIM has received the European Commission Road Safety Excellence Award for a project designed by David Razboršek following his Advocate training in 2017. Read more HERE.
FIRST ROAD SAFETY OBSERVATORY FOR AFRICA
Last month at the International Transport Forum (ITF) 2018 Summit, the World Bank, the Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), and the ITF signed a memorandum of understanding to establish the first regional Road Safety Observatory in Africa.

Africa has the highest rates of road traffic fatalities in the world. The establishment of the observatory is a big step because it will enable national and local governments and NGOs to access more comprehensive and accurate data that can be used to advocate for, design, and implement evidence-based strategies and interventions. Read more HERE.
 
YELLOW IS FOR ACTION IN MAY
Maio Amarelo, or Yellow May, is a road safety movement held annually in May in 28 countries around the world. The theme of this year's Maio Amarelo was “We are the traffic.” The movement is coordinated by Alliance member Observatório Nacional de Segurança Viária, Brazil. Read more HERE.

Linked to Yellow May since 2015, Australia's National Road Safety Week, spearheaded by Alliance member Safer Australian Roads and Highways (SARAH) Group, saw public landmarks illuminated in yellow in recognition of the event. Read more HERE.
ALLIANCE WELCOMES TWO NEW MEMBERS
The Alliance is excited to welcome the two new member organizations that joined us in June:
  • Association des Personnes Préférées, Cameroon
  • ONG Fondeï Ma Bori, Niger
Read more about our new members HERE and please stop by their member profiles on the Alliance’s website to learn more about the important work they do to promote safer roads and reduce traffic-related injuries and fatalities around the world.         

Brake news for road safety

Campaigning

Policy: Parliamentarian of the year
Brake is delighted to announce that Judith Cummins, MP for Bradford South, is the recipient of the Parliamentarian of the Year Award 2017. Presented at Brake’s annual reception, the award recognises her unwavering commitment to road safety over the past year. Judith has been instrumental in the campaign for justice for road crash victims and has been tireless in her pursuit of safer roads in her Bradford constituency. A fully deserving winner!
Learn more: Read the full story on our website or in Judith’s Blog, which explains why she got involved.
Event: Brake ‘Road Safety Champion’ parliamentary drop in
Brake held a drop-in session for parliamentarians this month, inviting MPs to become ‘Road Safety Champions’. There was a great turn out, with around 30 MPs coming by to meet with the campaigns team, learn about Brake and have their photo taken when committing to be a Brake Road Safety Champion. This was an excellent opportunity to engage with parliamentarians about the work that Brake does on behalf of their constituents, and the MPs who attended were strongly supportive of our road safety message.
Policy: New road safety statement on the horizon
This month, the Department for Transport published a progress report on the 2015 Road Safety Statement, and announced that it would be refreshing this with a new statement, focusing on young and elderly drivers, rural road speed and motorcyclists. Each of these aligns well with Brake’s campaign priorities.
Learn more: Brake also received a mention in the Transport Minister’s Written Ministerial Statement – a strong indication of our reputation and position as a road safety expert within this government. Read the full story here…
Policy: Unacceptable delay on tougher sentences for killer drivers
Eight months on from the government’s announcement of tougher sentences for drivers who kill and there is still no sign of these being implemented. By delaying the introduction of tougher sentences, the government is causing further suffering to families who have lost loved ones in road crashes. There is absolutely no reason why it should take so long to deliver the justice that bereaved families deserve. Brake will continue to call on the government to implement these tougher sentences immediately until justice is delivered.
Learn more: Visit our website.

Fundraising

Event: Brake’s Virtual Run is BACK for summer 2018!
This year we are calling for participants to help us collectively run or walk 1753 km to help raise vital funds in memory of the 1753 people killed on roads in Britain every year.
This is your opportunity to be a part of an amazing experience and help raise money to enable Brake to support people bereaved in road crashes and campaign for safer roads. It costs just £5 to register, which includes a fundraising pack, sponsor forms and your Virtual Run 2018 t-shirt.
Register here: Click here for more information and to register.
Event: Brake Ball
Saturday 24 November 2018, Double Tree by Hilton Hotel, Lincoln
Join us at Brake’s first ever charity ball for an unforgettable evening of fun, food and fundraising. This glittering black-tie event will take place in Lincoln at the end of Road Safety Week 2018. Bring your friends, family, colleagues, partners and clients. Tickets cost just £40 per person, or £375 for a table of 10.
Get involved: Visit our website to book your table.

Community engagement

Event: Brake's Kids Walk
On Wednesday 13 June, more than 100,000 kids from across the UK took to their streets to raise awareness of the 39 children who are killed or injured on roads in England every day. The walk, sponsored by Co-op Insurance, promoted key measures to make roads safer, so that more children can enjoy the health and planet-saving benefits of walking.
To coincide with the launch of the walk, Brake highlighted the true extent of child casualties on the nation's roads. The latest Department for Transport figures show that 14,273 children were killed or injured on roads in England in 2016. On average, 39 children die or suffer injuries as a result of road crashes every single day. That’s the equivalent of a classroom full every day.
The South East has the greatest number of child road casualties (2,343 a year), while the North East has the fewest (702 a year). The region that sees the most child road deaths is the North West, with 15 children killed on the region’s roads in 2016.
Learn more: Visit our website.
Event: Road Safety Week 2018
19–25 November 2018
Bike Smart is the message at the heart of this year’s Road Safety Week. Those on two wheels are among the most vulnerable road users in the UK: more than a third of people killed or seriously injured on UK roads are those travelling by either bicycle or motorcycle. Brake’s week-long campaign will raise awareness about the importance of implementing a safe systems approach, mandating lifesaving technology and prioritising cycle-friendly infrastructure, as well as promoting safe driving and riding behaviours.
Join us: For more information and to get involved visit our website.

Victim support

Event: Brake Family Liaison Officer Awards
Brake was delighted to announce the winners of the inaugural Brake FLO Awards, at our annual reception this month. The awards recognise and celebrate police support for road crash victims.
The winner of the Outstanding Officer Achievement Award, nominated by peers in the police force, was PC Jonathan Ardron from Lancashire Police. PC Rick Hooley from Cheshire Police was announced as the winner of the Family Award, which was open for nominations from families who had been supported by an FLO. Sadly, PC Hooley died in 2017, and the award was presented posthumously to his family, who attended on the night with Sgt Neil Farnworth, representing Cheshire Police. Congratulations to all officers who were nominated in 2018 and to our very deserving winners and highly commended nominees.
Learn more: For more information about the FLO awards, and the important work carried out by FLOs, visit our website.

Fleet safety

Event: Enter the Brake Fleet Safety Awards
Brake’s annual Fleet Safety Awards recognise the achievements of those working to help reduce the number of road crashes involving at-work drivers.
We are still welcoming last-minute entries for the 2018 awards. If you are a fleet operator or supplier, and want to be in with a chance of winning, don't miss our extended deadline - Friday 29 June 2018.
Enter now: Visit our website for an application pack or contact the Brake team.

Brake Professional Bulletin - The 2018 Fleet Safety Awards

The 2018 Fleet Safety Awards - deadline for submissions tomorrow - Friday 29 June

Brake's annual Fleet Safety Awards recognise the achievements of those working to help reduce the number of road crashes involving at-work drivers. The 2018 Awards will be offered in the following twelve categories.
Awards for organisations:
Awards for individuals:
  • Road Risk Manager of the Year Award  Sponsored by Licence Bureau
  • Kevin Storey Award for Outstanding Commitment to Road Safety 
If you are a fleet operator and supplier who want to be in with a chance of winning, do not miss our extended deadline - Friday 29 June 2018. We are still welcoming last minute entries for Brake’s 2018 Fleet Safety Awards. Follow this link to download an application pack and, if your require any assistance, do not hesitate to contact the Brake Team.

2017 Winner spotlight -
Stephensons Solicitors LLP

Road Safety in the Community Award
Sponsored by Johnson & Johnson in 2018
For the organisation that has worked hardest with its local community to improve road safety for all road users.

This organisation will have road safety at the heart of its corporate social responsibility ethos.
In 2017, this award was won by Stephensons Solicitors LLP. Here is what Kate Sweeney, partner and head of the injury department had to say:
“As a Firm, Stephensons were delighted to win the Road Safety in the Community Award at the Fleet Safety Awards in 2017, particularly as we were up against such strong competition! To receive a nationally recognised award such as this is a true indicator of the year-on-year commitment Stephensons has made to supporting Brake and the amazing work they do in making our streets and communities safer for everyone, and that includes locations around our offices and further afield.

Seeing the impact of road traffic injuries – on the victims and their families – first hand, means that road safety is a cause close to our personal injury solicitors. It is part of our wider ethos that our duty of care extends far beyond the litigation period. Our solicitors often provide a valuable guiding hand in allowing the client to move on from their injury and – where necessary – adjust to life with the long term effects.”
The 2018 Fleet Safety Awards will be held on Thursday 11 October at the Hilton Birmingham Metropole. Entries are open, and places can be booked here.

Connected and autonomous vehicles - moving towards autonomy webinar

Wednesday 11 July, online, 2pm-3.30pm GMT
The vehicle fleet is changing at an unprecedented rate. A digital revolution is transforming transport with billions of dollars being invested globally in a race to develop connected and autonomous vehicle technology.
Attendees at this webinar will leave with a good understanding of connected and autonomous vehicle technology. 
We are delighted to announce the speaker lineup:
Who should attend? Representatives of any organisation that employs at-work drivers, including fleet managers,health and safety managers, fleet suppliers, insurers, fleet risk management, driver training providers. 
This webinar is free to attend. To register, complete our online form.

Upcoming webinars from Brake

We are pleased to announce that we have confirmed six new webinar topics for the rest of 2018 which include:
Please email corporate@brake.org.uk to find out more about the sponsorship opportunities.

New resource available for members

The Brake Professional website offers dozens of resources for members to access free of charge. These resources include event reports, guidance documents and posters for at-work drivers.

The latest report from Brake, kindly sponsored by FleetMaster, aims at helping fleet managers to design effective strategies to reduce risk posed by young and inexperienced drivers. If you are a member, you can access it here.
Not a member of Brake Professional? Please follow this link to visit Brake's shop. Alternatively, you can join for as little as £50 + VAT. Find out more. 

Fundraising Event: Cycle from London to Brighton

Sunday 16 September 2018
Leave the buzz of the city behind and join fellow Brake supporters to cycle the 54 miles from London to Brighton on this iconic fundraising challenge. This is your opportunity to be a part of an amazing experience and help raise money to enable Brake to support people bereaved in road crashes and campaign for safer roads.
Join us: Visit our website or email fundraise@brake.org.uk.