Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Αυγ 2011

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΕΑΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα αποτελούν πραγματική μάστιγα. Ελάχιστοι οδηγοί όμως γνωρίζουν ποιες είναι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Διαβάστε τι πρέπει να κάνετε σε μια σειρά περιπτώσεων

Δημοσιεύτηκε: Αύγουστος 30 2011
Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία οχημάτων, είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ασφάλισης στην Ελλάδα.
Παρ’ όλα αυτά, οι καταναλωτές γνωρίζουν ελάχιστα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ενώ διάφορες φήμες που κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα, συμβάλουν στην παραπληροφόρηση και στη περαιτέρω συσκότιση του θέματος.
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένες βασικές πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι καταναλωτές:
Υποχρεωτικές καλύψεις
Η ελληνική νομοθεσία υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες τροχοφόρων οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, γεωργικών ελκυστήρων κλπ) να ασφαλίζονται για την αστική τους ευθύνη έναντι τρίτων από ατυχήματα που θα προκληθούν από τα οχήματα τους. Δηλαδή ασφαλιζόμαστε υποχρεωτικά για την περίπτωση που θα προκληθεί από υπαιτιότητα μας κάποιο ατύχημα, οπότε η ασφαλιστική μας εταιρεία θα αποζημιώσει τον αναίτιο τρίτο εμπλεκόμενο. Σήμερα, το όριο ευθύνης των ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχεται για τις Σωματικές Βλάβες σε 750.000 € ανά θύμα και για τις Υλικές Ζημιές σε 750.000 € ανά ατύχημα. Αν τυχόν προκαλέσουμε ατύχημα όπου οι ζημιές υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, τότε θα πρέπει να καλύψουμε από την τσέπη μας το επιπλέον ποσό.
Προαιρετικές καλύψεις Όλες οι υπόλοιπες καλύψεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, π.χ. κάλυψη κλοπής, φωτιάς, θραύσης κρυστάλλων κλπ., είναι προαιρετικές, δηλαδή αν και είναι πολύ χρήσιμες, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τις συμπεριλάβουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μας. Είναι συχνό το φαινόμενο, όταν κάποιος καταναλωτής ζητήσει από τον Ασφαλιστικό του Πράκτορα ή από την Ασφαλιστική του Εταιρεία, να αφαιρεθεί κάποια κάλυψη από το συμβόλαιο (π.χ. ζημιές από καιρικά φαινόμενα) προκειμένου να μειώσει το κόστος, να του απαντάνε ότι αυτό δεν γίνεται διότι οι καλύψεις αυτές είναι μέρος του «πακέτου» και προσφέρονται όλες μαζί.
Ο καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει ότι αυτή η απάντηση είναι παραπλανητική και αποσκοπεί στο να διατηρήσει ψηλά τα έσοδα των εταιρειών. Όλες οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το συμβόλαιο στις επιθυμίες του καταναλωτή. Αν δείτε ότι επιμένουν στην άρνηση τους, καλό είναι να απευθύνεστε σε άλλη εταιρεία. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και σίγουρα μπορείτε να βρείτε αυτήν που σας ταιριάζει.
Όροι και εξαιρέσεις
Οι περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες δίνουν στους πελάτες τους μόνο μια απλή βεβαίωση ασφάλισης, όπου αναφέρονται ονομαστικά οι καλύψεις καθώς και το γνωστό «σήμα» για να το τοποθετήσουμε στο όχημα μας.
Οι καταναλωτές οφείλουν να ζητούν αντίγραφο των Γενικών και Ειδικών Όρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, έτσι ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τι τους προσφέρει η κάθε κάλυψη. Π.χ. η κάλυψη για κακόβουλες φθορές μπορεί να συνοδεύεται από εξαίρεση για την περίπτωση που η ζημιά στο όχημα μας προκληθεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ή ταραχών.
Έχοντας στα χέρια μας τους Όρους του Συμβολαίου γνωρίζουμε αν οι καλύψεις του Συμβολαίου μας παρέχουν πραγματικό όφελος, ή αν είναι γεμάτες εξαιρέσεις οπότε πληρώνουμε άδικα γι’ αυτές.
Νομική προστασία Η κάλυψη Νομικής Προστασίας έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση τα τελευταία χρόνια. Το περιεχόμενο της είναι το εξής: σε περίπτωση που προκληθεί κάποιο ατύχημα με το όχημα μας και θεωρούμε ότι δεν φταίμε εμείς αλλά ο άλλος εμπλεκόμενος, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα (αμοιβή δικηγόρου, παράβολα δημοσίου κλπ), προκειμένου να κινηθούμε δικαστικώς και να διεκδικήσουμε την αποζημίωση μας.
Αν συνεργαζόμαστε με κάποιον συγκεκριμένο δικηγόρο, μπορούμε να ζητήσουμε από την Ασφαλιστική μας Εταιρεία να αναλάβει αυτός την υπόθεση.
Αν δεν έχουμε δικηγόρο, η Ασφαλιστική μας Εταιρεία θα μας συστήσει κάποιον. Το συμβόλαιο μας θα αναφέρει το όριο κάλυψης, δηλαδή μέχρι ποιο ποσό θα καλύψει η Ασφαλιστική Εταιρεία τα δικαστικά έξοδα (π.χ. μέχρι 3.000 €). Αν κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης, τα δικαστικά έξοδα ξεπεράσουν αυτό το ποσό, θα υποχρεωθούμε να τα καλύψουμε οι ίδιοι.
Ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα οχήματα, δεν είναι ασφαλισμένο (είτε γιατί ο ιδιοκτήτης του αμέλησε να το ασφαλίσει είτε διότι έκλεισε η ασφαλιστική του εταιρεία), τότε το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αναλαμβάνει το ρόλο να καλύψει τις ζημιές που τυχόν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οδηγού. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ καλύπτει μόνο τις ζημιές που σχετίζονται με τις υποχρεωτικές καλύψεις (Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες) και όχι ζημιές που σχετίζονται με τις προαιρετικές καλύψεις (π.χ. Κλοπή). Ο αναίτιος οδηγός δεν έχει να φοβάται κάτι αν εμπλακεί σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα.
Θα καλέσει την Τροχαία για να καταγραφεί το συμβάν και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ για να κανονίσει την αποζημίωση του, όπως δηλαδή θα έκανε αν το άλλο όχημα ήταν ασφαλισμένο. Το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα καταβάλει αποζημίωση και στη συνέχεια θα στραφεί κατά του ανασφάλιστου οδηγού για να πάρει από αυτόν όποιο ποσό κατέβαλε ως αποζημίωση.
Αν όμως το όχημα ήταν ασφαλισμένο σε Ασφαλιστική Εταιρεία που έκλεισε και δεν είχε περάσει 1 μήνας από την ημέρα που έκλεισε μέχρι την ημέρα του ατυχήματος, τότε το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ δεν δικαιούται να κυνηγήσει τον ανασφάλιστο οδηγό.
Ατύχημα με οδηγό που δεν έχει δίπλωμα ή είναι μεθυσμένος Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι αν εμπλακούν σε ατύχημα όπου ο υπαίτιος οδηγός δεν έχει δίπλωμα ή είναι μεθυσμένος (ή είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών), τότε έχουν πρόβλημα και δεν θα αποζημιωθούν. Η άποψη αυτή 100% λανθασμένη.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θα καλέσουμε την Τροχαία, θα επιμείνουμε να γίνει αλκοτέστ και να καταγραφούν τα αποτελέσματα και θα βεβαιωθούμε ότι στο Δελτίο που θα συντάξει η Τροχαία αναφέρεται ότι ο άλλος οδηγός δεν έχει δίπλωμα.
Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε με την Ασφαλιστική Εταιρεία του άλλου οδηγού, η οποία οφείλει να μας αποζημιώσει κανονικά. Κατόπιν βέβαια η Ασφαλιστική Εταιρεία που μας αποζημίωσε, θα στραφεί κατά του μεθυσμένου ή χωρίς δίπλωμα πελάτης της και θα διεκδικήσει από αυτόν όποιο ποσό μας κατέβαλε.
Προσοχή: το γεγονός ότι κάποιος οδηγός δεν έχει δίπλωμα ή οδηγούσε μεθυσμένος δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι είναι υπεύθυνος για την πρόκληση του ατυχήματος.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα Δικαστήρια θεώρησαν ότι από τις συνθήκες του ατυχήματος προέκυψε ότι η σύγκρουση προκλήθηκε από τον άλλο (δηλαδή από τον νηφάλιο ή με κανονικό δίπλωμα) οδηγό και η μέθη ή η έλλειψη διπλώματος δεν συνέβαλαν στην πρόκληση του ατυχήματος!
Τι κάνουμε αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα Η μεγάλη διάδοση στη χρήση των τροχοφόρων οχημάτων, έχει οδηγήσει στο να είναι τα τροχαία ατυχήματα καθημερινό φαινόμενο. Αν εμπλακούμε σε ατύχημα, ασχέτως αν θεωρούμε ότι φταίμε ή όχι, οφείλουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να αποφύγουμε ανώφελες αντιπαραθέσεις.
Καλούμε αμέσως την Τροχαία, το ΕΚΑΒ αν υπάρχουν τραυματίες και τη Φροντίδα Ατυχήματος της Ασφαλιστικής μας Εταιρείας. Αποφεύγουμε να μετακινούμε τα οχήματα από την τελική τους θέση μετά τη σύγκρουση, εκτός αν δημιουργείται κίνδυνος για νέο ατύχημα.
Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες κρατάμε τα στοιχεία τους και ζητάμε να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να έρθει η Τροχαία, για να τους καταγράψει και αυτή.
Σημειωτέον ότι η Τροχαία, αν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, συντάσσει ένα απλό Δελτίο Συμβάντος με ελάχιστες πληροφορίες.
Γι’ αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε να καταγραφούν πρόσθετες χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως π.χ. οι πινακίδες σήμανσης, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, η ύπαρξη παρανόμως παρκαρισμένων οχημάτων που περιορίζουν την ορατότητα ή εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία. Αν υπάρχουν τραυματισμοί, θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα, ακόμη και αν είναι ελαφριοί.
Σε ατυχήματα με τραυματισμούς, η Τροχαία συντάσσει μια πληρέστερη δικογραφία με σχεδιάγραμμα του τόπου του ατυχήματος, λαμβάνει καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και από τους μάρτυρες κλπ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι δηλώνουμε και στο τι υπογράφουμε. Λαμβάνουμε αντίγραφα όλων των εγγράφων από την Τροχαία.
Καλό είναι να συμβουλευόμαστε δικηγόρο, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει στις περιπτώσεις που τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά.
Τέλος, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε αν δούμε ότι η Ασφαλιστική Εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αρνείται να μας αποζημιώσει. Η προσφυγή στα Δικαστήρια πρέπει να είναι η τελευταία μας επιλογή, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές είναι και η μόνη επιλογή για να αποζημιωθούμε.

ΠΗΓΗ: news427.gr
(Επιμέλεια: Ανδρέας Ε. Λιανέρης, Δικηγόρος Αθηνών)

29 Αυγ 2011

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος της Δημοτικής ενότητας Ρόδου " Πάρκα ανοιχτά στους πολίτες" σε συνεργασία με την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του δήμου Ρόδου- Κυκλοφοριακή Αγωγή στα παιδιά και στους γονείς, για την πρώτη ημέρα 24 Αυγούστου 2011 υλοποιήθηκε με επιτυχία.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, παρουσίασε με επιτυχία και με αρκετή συμμετοχή γονέων και παιδιών για πρώτη ημέρα το πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με Ασφάλεια"
Οι γονείς συνεχάρηκαν τους συντελεστές αυτής της πρωτοβουλίας, λέγοντας ότι για πρώτη φορά γίνεται στη πόλη της Ρόδου και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί.
Οι μικροί αυριανοί οδηγοί έμαθαν, έπαιξαν, ζωγράφισαν και βγήκαν στο δρόμο με τον εθελοντή υπεύθυνο του προγράμματος και επιστρέφοντας ήταν ενθουσιασμένοι για αυτή την πρώτη τους διαδραστική εμπειρία.
Οι γονείς οδήγησαν... με τα γυαλιά μέθης, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, μοιράστηκαν έντυπα με συμβουλές και στους μικρούς οδηγούς δόθηκε το βιβλίο που έχει εκδόσει η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ " Κυκλοφορώ και Τραγουδώ ".
Το πρόγραμμα θα επαναληθφεί και στις 31 Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη στις 6:30μ.μ

27 Αυγ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συμμετοχή στην 46η έκθεση Κρεμαστής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συμμετοχή στην 46η έκθεση Κρεμαστής
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στην 46η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής με μεγάλη επιτυχία.
Το περίπτερο μας ήταν σε θέση περίοπτη στο χώρο της έκθεσης και εκατοντάδες επισκέπτες το επισκέφτηκαν.
Δεχτήκαμε συγχαρητήρια για το ότι η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας και στην συνεχή ενημέρωση των πολιτών για θέματα της ασφαλούς οδήγησης, παραμένει πρωτοπόρα στην προσπάθεια αυτή για την περιοχή μας, με μοναδικό στόχο την ενημέρωση των οδηγών παρέχοντας με κάθε δυνατό τρόπο και σχεδιασμό κάθε πληροφορία για ασφαλή οδήγηση και αλλαγής συμπεριφοράς για την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
Η κύρια αιτία για την συμμετοχή μας αυτή ήταν η άμεση επικοινωνία με τους επισκέπτες της έκθεσης, σε καθημερινή βάση για τα οφέλη της ασφαλούς οδήγησης και της οικολογικής οδήγησης.
Είχαμε, έτσι την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να δεχτούμε προτάσεις από άτομα ευαισθητοποιημένα στο θέμα της οδικής ασφάλειας να δεχτούμε προτάσεις και ποιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν που συνάδουν στην ασφάλεια των χρηστών των δρόμων.
Έγιναν συζητήσεις με άλλους κοινωνικούς φορείς για μελλοντικές συνεργασίες με μοναδικό στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Υπήρξε ενδιαφέρον από επισκέπτες για εθελοντική προσφορά στις μελλοντικές δράσεις της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και έγιναν εγγραφές νέων μελών.
Με το τέλος της έκθεσης, έγινε η κλήρωση του ηλεκτρικού ποδήλατου- και- τυχερός αναδείχτηκε ο κος Λεμονής Σωτήρης με το λαχνό 1175, ενημερώθηκε αμέσως με το τέλος της κλήρωσης τηλεφωνικά.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ευχαριστεί: τον κο Σωτήρη Παμπάκα, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, τον κο Νικόλαο Κεφαλάκη, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της έκθεσης, τον κο Κόκκινο Μιχάλη για την διάθεση του ηλεκτρικού ποδήλατου στην ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ , όταν στην λαχειαγορά στις 28 Φεβρουαρίου 2011, για την στήριξη οικογενειών θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων αναδείχτηκε τυχερός της κλήρωσης, τους εθελοντές που με την παρουσία τους ενημέρωσαν τους επισκέπτες, μοίρασαν έντυπα, δέχτηκαν τις προτάσεις τις κατέγραψαν, την εταιρεία ΒΑΚΑΡ Α.Ε για την υποστήριξη κατά την διάρκεια της έκθεσης «συνοδηγός στην προσπάθεια» και αναδείχτηκε για μια ακόμη φορά, ότι η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα αποδίδει τα μέγιστα, έχει αμοιβαίο όφελος και ενδυναμώνει τους στόχους των Μ.Κ.Ο στην εκπλήρωση των δράσεων τους.
Φίλοι οδηγοί: μη ξεχνάτε: Η ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΜΗΝ ΑΠΟΣΠΑΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

24 Αυγ 2011

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣΗ οδική ασφάλεια στις πόλεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: , Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΤΣΙΝΗ ppitsinis@dolnet.gr
Βιώνουμε µία από τις δυσκολότερες περιόδους στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Η οικονοµική ύφεση προκαλεί τριγµούς στα θεµέλια της ελληνικής κοινωνίας και η απαισιοδοξία είναι διάχυτη σχεδόν παντού. Και τονίζω τη λέξη σχεδόν, καθώς δεν είναι παντού τα πράγµατα µαύρα και άραχλα. Για παράδειγµα, στην οδική ασφάλεια φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να κινείται έπειτα από µία δεκαετία εγκληµατικής αδιαφορίας και στασιµότητας.

Το 2010 θρηνήσαµε στους ελληνικούς δρόµους 166 λιγότερους νεκρούς σε σχέση µε το 2009, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2011 συνεχίστηκε αυτή η θετική τάση µε 68 λιγότερα θύµατα! Η χώρα µας είχε µείνει πολύ πίσω από τους ευρωπαίους εταίρους της όσον αφορά την οδική ασφάλεια, ας ελπίσουµε λοιπόν ότι έφτασε επιτέλους η ώρα να καλύψει το χαµένο έδαφος και µάλιστα σε έναν τοµέα που έχει άµεση σχέση µε τη ζωή µας.

Το αρμοδιο υπουργειο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων υπογραµµίζει ότι η σηµαντικότερη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων σηµειώνεται στο υπεραστικό δίκτυο, ενώ χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά στις πόλεις και γενικότερα στις αστικές περιοχές. Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα της Αττικής, όπου πάνω από 80% των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχηµάτων καταγράφονται σε κατοικηµένες περιοχές.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα τριτοκοσµικό φαινόµενο, το οποίο αποκαλύπτει την αναισθησία της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε ευάλωτες οµάδες, όπως είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες, τα παιδιά, οι πολίτες τρίτης ηλικίας κ.λπ. Ευτυχώς οι αρµόδιες Αρχές σκέφτονται να ενεργοποιήσουν για πρώτη φορά τους δήµους, οι οποίοι µπορούν – και πρέπει – να αναλάβουν συντονισµένες πρωτοβουλίες για ασφαλέστερες µετακινήσεις στα όριά τους. Εστω και αργά κατανοήσαµε ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δηλαδή ο δήµος, δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος, δηλαδή η κεντρική εξουσία.

ΠΗΓΗ: ΑUTO NEA

H AΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Η ασφάλεια σε πρώτο πλάνο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: του Πέτρου Πιτσίνη
Το αυτοκίνητο αποτελεί καθρέφτη των κοινωνικών εξελίξεων, οι οποίες επηρεάζουν και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αγοραστών. Στο πλαίσιο της καμπάνιας eSafetyAware, που διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), επιβεβαιώθηκε η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων καταναλωτών στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Η έρευνα του 2011 πραγματοποιήθηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες με τουλάχιστον 500 συνεντεύξεις σε καθεμιά από αυτές και οι συμμετέχοντες έβαλαν ως πρώτο κριτήριο επιλογής για το καινούργιο τους Ι.Χ. την ασφάλεια, ενώ ακολουθούν η κατανάλωση, το κόστος χρήσης και η άνεση. Αντίθετα, οι υποψήφιοι πελάτες βάζουν σε δεύτερη μοίρα το μέγεθος και το ντιζάιν του αυτοκινήτου, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, τη μάρκα και την αξία μεταπώλησης!
Γι' αυτό και δεν ξενίζει η πρόθεση ολοένα περισσοτέρων Ευρωπαίων να πληρώσουν εξτρά χρήματα για να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό ασφάλειας του νέου Ι.Χ. τους. Στην αντίστοιχη έρευνα του 2009 ήταν πρόθυμο το 41% να επενδύσει κάποιο πρόσθετο ποσό για το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP, το 2011 ανέρχεται το ποσοστό σε 67%, ενώ τις δύο άλλες θέσεις τού... βάθρου καταλαμβάνουν τα ενεργά φώτα που ακολουθούν την τροχιά της στροφής (59%) και το αυτόματο σύστημα φρεναρίσματος εμπρός από ένα εμπόδιο με 56%.
Οι γυναίκες είναι λιγότερο διατεθειμένες από τους άνδρες να επιβαρυνθούν οικονομικά με την παραγγελία ενός συστήματος ασφάλειας για το αυτοκίνητό τους, ίσως επειδή δεν ενημερώνονται τόσο διεξοδικά για τα θέματα της αυτοκίνησης, ενώ παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των προτιμήσεων από χώρα σε χώρα. Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι βρέθηκαν τουλάχιστον μία φορά σε δύσκολη θέση όταν οδηγούσαν, είμαι μάλιστα σίγουρος ότι στην Ελλάδα θα ήταν το ποσοστό... σταλινικό και θα άγγιζε το 100%, ίσως μάλιστα σχεδόν σε καθημερινή βάση. Δυστυχώς η έρευνα δεν περιλαμβάνει στοιχεία από τη χώρα μας - εσείς αναρωτηθήκατε όμως ποτέ με ποια σειρά κριτηρίων θα αγοράζατε το καινούργιο σας Ι.Χ.;


ΠΗΓΗ: AUTO NEA

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ Ι.Χ

Επενδύστε σίγουρα
Αγοράζοντας ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, πληρώνουμε μεταξύ άλλων και το προνόμιο της επιλογής χρωμάτων, εξοπλισμού, κινητήρα κ.λπ., κάτι που δεν ισχύει αν επιλέξουμε ένα Ι.Χ. από δεύτερο χέρι. Οταν όμως φτάσει η ώρα να το πουλήσουμε, ανακαλύπτουμε ότι είχαμε επενδύσει σε λάθος αξεσουάρ ή ότι τσιγκουνευτήκαμε εκεί που δεν έπρεπε. Σήμερα αποκαλύπτουμε πώς θα εξελιχθεί η αγορά του καινούργιου μας αυτοκινήτου σε μία σίγουρη επένδυση με σταθερή αξία μεταπώλησης, όταν φτάσει η ώρα του αποχωρισμού.
Πριν από την αγορά:Κινητήρες/σασμάν
Οχι ακρότητες, δηλαδή ούτε πανίσχυρα και ενεργοβόρα μοτέρ, αλλά ούτε και «ψόφιοι» κινητήρες. Επιλέγουμε κινητήρες μικρομεσαίου κυβισμού και νέας τεχνολογίας με μοντέρνα τούρμπο, άμεσο ψεκασμό και αρκετούς ίππους. Αποφεύγουμε τις τετρακίνητες εκδόσεις, εκτός και αν πρόκειται για μοντέλο SUV. Στις μεγάλες κατηγορίες θεωρούνται αυτονόητα τα αυτόματα σασμάν, όμως η συγκεκριμένη τάση αρχίζει να περνά και στις μικρότερες κατηγορίες, οπότε μπορείτε να τα προτιμήσετε και εκεί.
Ασφάλεια
Το ΑΒS είναι υποχρεωτικό και από τους επόμενους μήνες θα ισχύει το ίδιο και για το σύστημα ευστάθειας, άρα θεωρείται πλέον αυτονόητο. Προτιμήστε εκδόσεις με μετωπικούς και πλευρικούς αερόσακους, ενώ αξεσουάρ όπως τα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος ή εκείνα που προειδοποιούν τον οδηγό όταν παρεκκλίνει το αυτοκίνητο από την πορεία του, δεν αυξάνουν - προς το παρόν - την αξία μεταπώλησης.
Κλιµατισµός/ηχοσύστηµα
Το αιρ-κοντίσιον και το ηχοσύστημα με CD-Player είναι «υποχρεωτικά», ο αυτόματος κλιματισμός και ένα αναβαθμισμένο στερεοφωνικό δεν δίνουν υπεραξία στο Ι.Χ. μας. Πείτε όχι στα σταθερά συστήματα πλοήγησης, αφού κυριαρχούν πλέον τα σαφώς φτηνότερα φορητά.
Χρώμα
Πηγαίνετε κόντρα στις τελευταίες τάσεις της μόδας, γιατί είναι πιθανόν να έχουν αλλάξει έπειτα από μία πενταετία. Προτιμήστε κλασικούς χρωματισμούς, όπως ασημί, μαύρο, μπλε σκούρο ή πιο ανοιχτόχρωμα χρώματα (π.χ. κόκκινο) στις μικρές κατηγορίες.
Ζαντολάστιχα
Οι ζάντες αλουμινίου κυρίως βοηθούν να πουλήσουμε ευκολότερα ένα μεταχειρισμένο μοντέλο, αρκεί να είναι εργοστασιακές ή επώνυμες. Τα ίδια ισχύουν και για τα ελαστικά χαμηλού προφίλ, με εξαίρεση τα μικρά αυτοκίνητα και τα μοντέλα χαμηλής κατανάλωσης.
Μετά την αγορά
Σέρβις/επισκευές
Πραγματοποιείτε κανονικά όλα τα προγραμματισμένα σέρβις και μην τρενάρετε τις επισκευές. Ενα πλήρες βιβλίο σέρβις επηρεάζει θετικά τους υποψήφιους αγοραστές.
Πλύσιµο/γυάλισµα
Το τακτικό πλύσιμο του αυτοκινήτου προστατεύει το αμάξωμα σε βάθος χρόνου, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το γυάλισμα του αμαξώματος με βερνίκι, το οποίο θωρακίζει από κουτσουλιές, από έντομα και από τις έντονες ηλιακές ακτινοβολίες, διατηρώντας το χρώμα σε καλή κατάσταση.
Πλαστικές επενδύσεις
Οταν χάνουν τα πλαστικά του κόκπιτ τη λάμψη και τη φρεσκάδα τους, το αυτοκίνητο δείχνει γηρασμένο και χάνει σε αξία. Γι' αυτό χρησιμοποιείτε τακτικά τα ειδικά σπρέι συντήρησης για πλαστικά.
Μικροχτυπήµατα
Οι γρατσουνιές και οι λακκουβίτσες δεν συνιστούν αμάρτημα ούτε προϊδεάζουν για κάποιο σοβαρό τρακάρισμα, μειώνουν όμως την αξία μεταπώλησης. Σίγουρα λοιπόν φροντίζουμε να επισκευαστούν σωστά, προτού προχωρήσουμε στην πώληση του Ι.Χ. μας.
ΠΗΓΗ: AUTO NEA 24-08-2011

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΟΝΔΙΝΟ-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΛονδίνο - Νέα Υόρκη με τρένο
Το μεγαλύτερο οδικό έργο όλων των εποχών που θα αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη. Η επέκταση του υπερσιβηρικού προς ανατολικάς και δυσμάς, ενώνοντας το Λονδίνο με τη Νέα Υόρκη! (Pics)
Στέφανος Νικήτας :Δημοσιεύτηκε: Αύγουστος 24 2011
ΠΗΓ: NEWS247.gr
Τι θα λέγατε για ένα ταξίδι με το τρένο από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη διασχίζοντας την Σιβηρία τον Βερίγγειο πορθμό και την Αλάσκα; Μπορεί να φαίνεται σαν ένα μακρινό όνειρο για όσους αναζητούν τις απόλυτες διακοπές των σιδηροδρόμων αλλά η ιδία του Τσάρου Νικολάου του Δεύτερου που την ονειρεύτηκε το 1905 θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη τριακονταετία.
Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα δαπανηθούν περί τα εξήντα δισεκατομμύρια δολάρια για να διανοιχτεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ μέχρι σήμερα στον κόσμο μήκους 103 χιλιομέτρων, υπεδιπλασιό αυτού που συνδέει το Κάλε της Γαλλίας με το Ντόβερ της Μεγάλη Βρετανία και διασχίζει τη Μάγχη.
Το μεγαλόπνοο σχέδιο εγκρίθηκε από τον Αλεξάντερ Λεβινταλ, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ρωσικής Από Ανατολής, σε τριήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γιακούτσκ για την ανάπτυξη των υποδομών στις απομακρυσμένες Βορειοανατολικές περιοχές της χώρας.
Στο συνέδριο παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Βρετανία και είχε ως στόχο την καταγραφή των οικονομικών δυνατοτήτων του εγχειρήματος.
Η πόλεις που έχει σχεδιαστεί να συνδεθούν μέσω τις γιγαντιαίας σήραγγας είναι η Ρωσική Ουέλεν και η Αμερικανική Νόμ στην Αλάσκα. Η προτεινόμενη διαδρομή από τους μηχανικούς είναι παράλληλα στην ακτογραμμή των μικρών νήσων Διομήδη.
Η προτεινόμενη σήραγγα θα περάσει κάτω από τα μικρά νησιά Διομήδη και επεκτείνονται πέρα ​​από τα διεθνή Dateline για τη σύνδεση Ανατολής και Δύσης.
Σύμφωνα με τις Ρωσικές αρχές αναμένεται μέχρι το 2013 να βελτιωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του Υπερσιβηρικού προς το Γιακουτσκ μήκους 500 μιλίων που θα κοστίσει 900 εκατομμύρια δολάρια ενώ έχουν σχεδιαστεί άλλα 2360 μίλια νέας σιδηροδρομικής γραμμής προς το νοτιοανατολικό άκρο της Σιβηρίας που θα έχει ολοκληρωθεί περί το 2030.
Αυτή η επένδυση στο σιδηροδρομικό δίκτυο ανοίγει το δρόμο για τη κατασκευή της σήραγγας που θα διαρκέσει σύμφωνα με ειδικούς περίπου 15 χρόνια!
Ωστόσο για να μπορεί να συνδεθεί η Σιβηρία με την Αλάσκα και την Αμερική απαιτείται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα συνδέει την παγωμένη Αλάσκα με τις Βορειοδυτικές περιοχές των Η΄Π.Α και πόλεις του Καναδά.
Μένει να δούμε αν η Ρωσία θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο που θα δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα με το τραίνο τη γραφική Σιβηρία και την Αλάσκα.22 Αυγ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος
Ψηλά τα χέρια!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΤΣΙΝΗΣ
Μία από τις πιο εφιαλτικές στιγμές για πολλούς οδηγούς είναι όταν δυσκολεύονται να παρκάρουν σε έναν κενό χώρο και προκαλούν ένα κακόηχο κοντσέρτο από τις κόρνες των άλλων αυτοκινήτων. Ο συνδυασμός μεγάλου αυτοκινήτου και μικρού χώρου στάθμευσης έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε κατάρρευση νεύρων, άρχισε όμως να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ χάρη στα συστήματα αυτόματου παρκαρίσματος.
Το πρώτο βήμα έγινε με τους αισθητήρες παρκαρίσματος, που καθοδηγούν οπτικά και ηχητικά τον οδηγό για τις αποστάσεις από τα άλλα οχήματα. Κοστίζουν ακόμη και λιγότερο από 100 ευρώ μαζί με την τοποθέτηση και ενσωματώνονται στους προφυλακτήρες. Ακολούθησαν οι κάμερες ελέγχου του πίσω χώρου, ο οποίος προβάλλεται σε μία οθόνη στο ταμπλό, ενώ συχνά συνδυάζονται και με κλασικούς αισθητήρες παρκαρίσματος. Εδώ αρχίζει και ανεβαίνει το κόστος και μπορεί να φτάσει αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
Με τα συστήματα αυτόματου παρκαρίσματος πραγματοποιήθηκε όμως ένα σημαντικό άλμα, καθώς ο οδηγός μετέχει ελάχιστα πλέον στη διαδικασία των ελιγμών και το τιμόνι μοιάζει να καθοδηγείται από ένα αόρατο χέρι. Πολλοί αυτοκινητοκατασκευαστές προσφέρουν τέτοια βοηθητικά συστήματα (π.χ. Mercedes, Toyota, BMW, VW, Audi, Skoda κ.λπ.), καθένα από τα οποία έχει τις ιδιαιτερότητές του, όλα όμως βασίζονται σε μία κοινή λογική. Ειδικοί αισθητήρες μετρούν το μήκος του κενού χώρου στάθμευσης και δίνουν στον οδηγό το πράσινο φως για την έναρξη της αυτόματης διαδικασίας, εφόσον κρίνουν ότι επαρκούν τα ελεύθερα μέτρα. Κάθε μάρκα έχεις τις δικές της προδιαγραφές, για παράδειγμα ο κενός χώρος για τα μοντέλα της VW και της Skoda θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 εκατοστά μακρύτερος από το μήκος του οχήματος, στις BMW το μίνιμουμ είναι 1,2 μ. και στις Mercedes 1,3 μ. Με βάση τις συνθήκες στριμώγματος στις ελληνικές πόλεις, πρόκειται για υπερβολικά περιθώρια. Σε ένα πρόσφατο τεστ του γερμανικού περιοδικού «Auto Motor und Sport» τα συστήματα «ξεγελάστηκαν» από τους δοκιμαστές και τελικά πέτυχαν το παρκάρισμα των αυτοκινήτων σε μικρότερους χώρους.
Μόλις επιβεβαιώσει ο οδηγός την έναρξη της διαδικασίας, τότε βάζει όπισθεν και παίρνει τα χέρια του από το τιμόνι, που περιστρέφεται μόνο του βάζοντας το αυτοκίνητο στο ελεύθερο πάρκινγκ. Ο οδηγός απλώς ρεγουλάρει με το πόδι του το φρένο και - σε ορισμένα μοντέλα - καλείται να πατάει ελαφρά γκάζι. Το κόστος αρχίζει από περίπου 600 ευρώ στα μοντέλα της VW για να ξεπεράσει τις 2.000 στο υβριδικό Toyota Prius, όπου όμως πάει πακέτο με το σύστημα πλοήγησης.

ΠΗΓΗ: AUTO NEA/17-08-2011

21 Αυγ 2011

ΕΝΑ ΣΤΑ ΕΞΙ Ι.Χ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενα στα έξι Ι.Χ. κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια
Tης Λινας Γιανναρου

«Πελάτης και συγχωριανός εργαζόταν σε μεγάλη εταιρεία, η οποία συγχωνεύθηκε με άλλη, με αποτέλεσμα να μείνει ξεκρέμαστος. Δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει, μπήκε στο ταμείο ανεργίας.
Επί ένα χρόνο είχε μείνει χωρίς ασφαλιστήριο. “Δεν έχω, τι να κάνω;” έλεγε. Το βέβαιο είναι ότι τα 150 χιλιόμετρα για το χωριό τα έκανε συχνά-πυκνά». Ο ασφαλιστής Α. Γκ. έχει να διηγηθεί ουκ ολίγες παρόμοιες ιστορίες. Το πρόβλημα είχε διαφανεί από καιρό, αλλά από τον Μάρτιο και μετά η κατάσταση έχει παραγίνει. «Κάθε μήνα “χάνω” 4-5 αυτοκίνητα», λέει χαρακτηριστικά. «Οι άνθρωποι απλώς δεν πληρώνουν για ασφάλεια αυτοκινήτου. Είτε τα αφήνουν στην άκρη για όσο διάστημα δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά είτε τα κυκλοφορούν το λιγότερο δυνατό. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που κυκλοφορούν “για όσο δεν με πιάνουν”».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των ανασφάλιστων αυτοκινήτων έχει φτάσει σήμερα στο ένα εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα στα έξι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους δεν έχει ασφάλεια. Χαρακτηριστικό της εκρηκτικής τάσης είναι ότι πέρυσι το ποσοστό των ανασφάλιστων Ι.Χ. είχε υπολογιστεί σε 10% επί των κυκλοφορούντων. Ουδείς γνωρίζει φυσικά τι θα συμβεί τον χειμώνα, όταν η οικονομική κρίση και η εργασιακή επισφάλεια σφίξουν ακόμη περισσότερο το ζωνάρι.

«Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και έχει αλυσιδωτές συνέπειες», εξηγεί στην «Κ» η νομική σύμβουλος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Μαρία Φαράντου. «Η ζημιά είναι μεγάλη τόσο για τις εταιρείες, όσο και για το κράτος, το οποίο ως γνωστόν λαμβάνει φόρο επί των ασφαλίστρων (σ.σ. ανέρχεται στο 10%)». Συντηρητικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τις ετήσιες απώλειες για το κράτος στα 15 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τονίζει η κ. Φαράντου, οι οδηγοί που θα υποστούν ζημιές από ανασφάλιστο όχημα αποζημιώνονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου, το οποίο συντηρείται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους. «Το Επικουρικό Κεφάλαιο όμως έχει φτάσει σε οριακά σημεία (σ.σ. τα χρέη του έφτασαν το 2010 τα 629,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των απανωτών “λουκέτων” σε ασφαλιστικές εταιρίες) - είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει να σηκώσει άλλα βάρη. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε όλοι εμείς που πληρώνουμε τους ανασφάλιστους».

Το μεγαλύτερο κίνδυνο φυσικά διατρέχουν οι ίδιοι οι ανασφάλιστοι οδηγοί ή όσοι βρεθούν στον... δρόμο τους εμπλεκόμενοι σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Στην περίπτωση που την ευθύνη του ατυχήματος φέρει το ανασφάλιστο όχημα, την αποζημίωση αναλαμβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρος (μπορεί να φτάσει και τα 3 χρόνια) και με αβέβαιο αποτέλεσμα. Ακόμα χειρότερα είναι φυσικό τα πράγματα σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος. Ωστόσο, μολονότι οι πιθανότητες εμπλοκής με ανασφάλιστο όχημα έχουν αυξηθεί, οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. διστάζουν να συμπεριλάβουν στα συμβόλαιά τους τις απαραίτητες δικλίδες, λόγω του έστω χαμηλού επιπλέον κόστους. Οι ειδικοί συνιστούν να συμπεριλάβουμε και την κάλυψη της νομικής προστασίας, με την οποία ο ασφαλισμένος εξασφαλίζει τουλάχιστον τη νομική διεκδίκηση των χρημάτων της αποζημίωσης από τον κάτοχο του ανασφάλιστου Ι.Χ. ή το Επικουρικό Κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλιστές συνιστούν σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα να καλούμε την Τροχαία, να φωτογραφίζουμε το συμβάν, και να επικοινωνούμε άμεσα με την ασφαλιστική μας εταιρεία.

Τι προβλέπει ο νόμος

Κυρώσεις φυσικά προβλέπονται ούτως ή άλλως για τον οδηγό ανασφάλιστου οχήματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αφαίρεση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας για 12 μήνες, ενώ στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος προβλέπεται η αφαίρεση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας για 24 μήνες. Ο νόμος προβλέπει και ποινικές κυρώσεις, οι οποίες ανάλογα με την περίπτωση αφορούν φυλάκιση από 2 έως 12 μήνες και χρηματικό πρόστιμο έως 1.000 ευρώ (τα χρήματα τροφοδοτούν το Επικουρικό Κεφάλαιο).

Στο μεταξύ, εκτός από ανασφάλιστα, στους δρόμους κυκλοφορούν και οχήματα σε κακή κατάσταση. Οι οδηγοί που δεν πληρώνουν τα ασφάλιστρα διστάζουν να προχωρήσουν σε έλεγχο του οχήματός τους, καθώς είναι απαραίτητη η προσκόμιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο ΚΤΕΟ. Τέλος, μέχρι τον Νοέμβριο αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το έργο της η ομάδα εργασίας που συστήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, με τη συμμετοχή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Τραπέζης της Ελλάδος, του Επικουρικού Κεφαλαίου και της ΕΑΕΕ.
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19-08-2011

20 Αυγ 2011

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
Σε συνεργασία με την Τροχαία ΡΟΔΟΥ

Στόχος oι ασφαλείς μετακινήσεις

Φυλλάδια με συμβουλές στους οδηγούς μοίρασαν προχθές το απόγευμαμέλη και εθελοντές της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ μαζί με την Τροχαία Ροδου στις διασταυρώσεις της Παναγίας Φανερωμένης και Φαληρακκίου. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των οδηγών, ώστε να γίνονται με ασφάλεια οι μετακινήσεις κατά την έξοδο και επιστροφή των εκδρομέων, εν όψη του 15Αύγουστου.

Σχετικά με την πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από την ΕΥΘΥΤΑ: «Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη των αποτελεσμάτων για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, χρειάζεται δραστηριοποίηση των πολιτών και την υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό σε σχέση με την αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας που θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών που το 2010 είχε 113 νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μεταφορών και Ασφάλειας (ECTS) τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουνίου 2011.
Σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης η Δωδεκάνησος χαρακτηρίζεται, ως περιοχή που έχει πρόβλημα με πολλά τροχαία δυστυχήματα και κατατάσσεται πρώτη, σε σχέση με τον πληθυσμό της, ανάμεσα στους 16 νομούς της χώρας μας.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συνεχίζει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ακολουθώντας πρακτικές από τους αντίστοιχους οργανισμούς της Ε.Ε και όχι μόνο, των οποίων είμαστε μέλη, προσπαθώντας να επισημάνει την σοβαρότητα του θέματος».

ΠΗΓΗ: ΠΡΟΟΔΟΣ

KYKΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=247172408647990&set=a.101558513209381.3744.100000656997847&type=1Η Δημοτική Κοινότητα Ρόδου Στο πλαίσιο των δράσεων της με θέμα :"Πάρκα ανοιχτά στους πολίτες...ανοιχτά στον πολιτισμό" ,οργανώνει σε συνεργασία με την ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου ..."Μάθημα Ζωής....μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής".
Πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη 24 Αυγούστου καθώς και την Τετάρτη 31 Αυγούστου,στο πάρκο Σαν Φραγκίσκο ,στις 6:30 μ.μ,πρόκειται να υλοποιηθεί το διαδραστκό πρόγραμμα που σχεδίασε η ΕΥΘΥΤΑ και αφορά σε παιδιά δημοτικού σχ...ολείου.Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα οδικής συμπεριφοράς.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε σχολεία του νησιού μας με μεγάλη επιτυχία και τώρα με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου ,μεταφέρεται στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της πόλης μας.
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή ,μπορούν να επικοινωνούν με τη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου ,από την Τρίτη 16 Αυγούστου και ώρες 9-11π.μ ,στο τηλ.2241361301,κα Άννα Χαραλάμπους και
κα Ιωάννα Μαρίνου,οργανωτικά υπεύθυνη για τη δράση, σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

12 Αυγ 2011

ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΑιματοβαμμένη άσφαλτος
Παγίδα θανάτου οι δρόμοι στο Λεκανοπέδιο το καλοκαίρι. Οι οδηγοί, λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας, αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Ανησυχητική η αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και το φετινό καλοκαίρι
Δημοσιεύτηκε: Αύγουστος 11 2011
Ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της πόλης είναι μειωμένη λόγω της εξόδου των εκδρομέων, ο Αύγουστος αναδεικνύεται σε έναν από τους χειρότερους μήνες σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στο Λεκανοπέδιο.
Ειδικότερα, ο Αύγουστος του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Αττικής, ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας σε αριθμό τροχαίων ατυχημάτων, αριθμός που και το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση παρά το γεγονός πως η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της πόλης είναι μειωμένη κατά περίπου 50%
Σχεδόν κάθε μέρα, τέτοια περίοδο πέρυσι, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε εντός του λεκανοπεδίου.
Είκοσι οχτώ θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα είχαν απολογισμό 30 νεκρούς, με τον μέσο όρο των θανατηφόρων ατυχημάτων ολόκληρου του χρόνου να είναι 24,7%.
"Αυτές ειδικά τις ημέρες, στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, εξαιτίας της μειωμένης κυκλοφορίας, οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Αυτοί οι δρόμοι όμως δεν είναι για μεγάλες ταχύτητες", αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια, την Πρόληψη και τη Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων "Πάνος Μυλωνάς", Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.
Ανατριχιαστικά τα στοιχεία για το 2011
"Από 1η Ιουνίου μέχρι 9 Αυγούστου είχαμε 265 νεκρούς πανελλαδικά. Από τον αριθμό αυτό 41 νεκροί αφορούν παράσυρση πεζών, εκ των οποίων 14 στην Αττική, 84 νεκροί από εκτροπή οχήματος, εκ των οποίων 14 στην Αττική, 91 νεκροί από σύγκρουση οχημάτων, εξαιτίας παραβίασης προτεραιότητας και κίνησης στο αντίθετο ρεύμα, εκ των οποίων 21 στην Αττική. Ως νεκροί υπολογίζονται εκείνοι που υποκύπτουν ακαριαία", σημειώνει.
Αναφέρει επίσης την αύξηση της συμμετοχής των αλλοδαπών στα τροχαία ατυχήματα. "Τον φετινό Ιούνιο είχαμε 7 τουρίστες νεκρούς", τονίζει.
Η βασική αιτία των δυστυχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι η απροσεξία των πεζών, οι οποίοι διασχίζουν τους δρόμους χωρίς να ελέγξουν, με αποτέλεσμα να παρασύρονται από τα οχήματα.
Η λεωφόρος Βουλιαγμένης, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος, η Αθηνών, η Καβάλας, η Παιανία, το κέντρο της Αθήνας, αλλά και περιφερειακοί δήμοι, όπως η Γλυφάδα, είναι μερικές από τις πιο επικίνδυνες περιοχές στο λεκανοπέδιο Αττικής για τους πεζούς.
"Αν λάβουμε υπόψη τον αντικοινωνικό τρόπο οδήγησης, μαζί με την αβλεψία πολλών πεζών, οδηγούμαστε σε αυτούς τους αριθμούς. Τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Δεκέμβριο, παρατηρείται σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και από τον μήνα Μάρτιο αρχίζει μία αύξηση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα", επισημαίνει ο αστυνομικός διευθυντής, υποδιευθυντής της τροχαίας Αττικής, Νίκος Χασομέρης, στο ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Δύο είναι οι κυριότεροι λόγοι για την αύξηση των δυστυχημάτων κατά τον Νίκος Χασομέρη. Η αύξηση των μετακινήσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η απρόσεκτη οδήγηση των οδηγών στους δρόμους της πόλης.
"Η ταχύτητα σε άδειους δρόμους, η μέθη, η απουσία ζώνης και κράνους για τους δικυκλιστές, οδηγούν σ’ αυτή την αύξηση. Η εμπειρία μου λέει ότι τα ατυχήματα στην Αττική τους καλοκαιρινούς μήνες αφορούν κυρίως δίκυκλα και παρασύρσεις πεζών", τονίζει.
Σύμφωνα με στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 παρουσιάστηκε μείωση στα τροχαία ατυχήματα. Συγκεκριμένα τα θύματα από τροχαία ήταν λιγότερα κατά 15,9% (1.598 άτομα), σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010.
"Αν δούμε πιο προσεκτικά τους αριθμούς θα παρατηρήσουμε ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2011, από Ιανουάριο μέχρι τέλη Μαΐου του 2011, ο αριθμός των νεκρών από θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα ήταν 362, εκ των οποίων 93 νεκροί στην Αττική. Από 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα έχουμε 265 νεκρούς πανελλαδικά και 54 στην Αττική", αναφέρει η κ. Μυλωνά και προσθέτει ότι "η συμπεριφορά των οδηγών σε συνδυασμό με την έλλειψη συστηματικής αστυνόμευσης και την έλλειψη ηλεκτρονικών μέσων επιδεινώνουν την κατάσταση".
Από την πλευρά του, ο Νίκος Χασομέρης δηλώνει ότι "η τροχαία προσπαθεί να αποτρέψει το φαινόμενο. Πιστεύουμε ότι με αύξηση των ελέγχων και των συνεργείων μας στους δρόμους της πόλης θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα".
ΠΗΓΗ: news247.gr

9 Αυγ 2011

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη των αποτελεσμάτων για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, χρειάζεται δραστηριοποίηση των πολιτών και την υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό σε σχέση με την αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας που θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών που το 2010 είχε 113 νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μεταφορών και Ασφάλειας (ECTS) τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουνίου 2011.
Σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης η Δωδεκάνησος χαρακτηρίζεται, ως περιοχή που έχει πρόβλημα με πολλά τροχαία δυστυχήματα και κατατάσσεται πρώτη, σε σχέση με τον πληθυσμό της, ανάμεσα στους 16 νομούς της χώρας μας.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συνεχίζει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ακολουθώντας πρακτικές από τους αντίστοιχους οργανισμούς της Ε.Ε και όχι μόνο, των οποίων είμαστε μέλη, προσπαθώντας να επισημάνει την σοβαρότητα του θέματος.
1) στις 12 Αυγούστου 2011 ημέρα Παρασκευή στις 6:30μ.μ, θα είμαστε στις εξόδους της πόλης μας ( Φανερωμένη και Φαληράκι-διασταύρωση) μαζί με την Τροχαία Ρόδου, μοιράζοντας έντυπο με συμβουλές στους οδηγούς το οποίο και σας επισυνάπτουμε.
2) Θα συμμετέχουμε για δεύτερη χρονιά στην Πανελλήνια Έκθεση Κρεμαστής, με δικό μας περίπτερο όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με εκατοντάδες επισκέπτες.
Οι επισκέπτες, θα έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο σχετικά με την Κυκλοφοριακή Αγωγή, να ανταλλάξει ιδέες και απόψεις για την Οδική Ασφάλεια, να ακούσει προτάσεις, να μοιράσει έντυπα με συμβουλές και να αγοράσουν λαχνούς με 1€ για την κλήρωση ενός ηλεκτρικού ποδήλατου ( FUTURA ecobike) που θα γίνει με την λήξη της έκθεσης 23 Αυγούστου 2011, στηρίζοντας πρωτοβουλίες της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, για τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, όπως άλλωστε προβλέπει και το καταστατικό μας.
Για τις επόμενες δράσεις θα σας ενημερώσουμε με δελτίο τύπου και ευελπιστούμε να τύχουμε της υποστήριξής σας.
Να θυμάστε πάντα όταν οδηγείτε: τη ζώνη ασφαλείας, την ταχύτητα του οχήματος, το κράνος, τη μη χρήση του κινητού τηλεφώνου, τα παιδιά στα ειδικά καθίσματα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την απόσταση ασφαλείας, να μην είστε κουρασμένοι, το service οχήματος και το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείστε.
• Εμείς οι οδηγοί είμαστε σε θέση να μειώσουμε, να ελαχιστοποιήσουμε και να εκμηδενίσουμε τους κινδύνους που κρύβει ένας δρόμος επικίνδυνος.
• Ας δείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας.
• Η ανταμοιβή είναι πολύτιμη. Η ίδια μας η ΖΩΗ.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ σας εύχεται ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ και ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

7 Αυγ 2011

ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ και ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣΗ αφηρημάδα και η απροσεξία των οδηγών, είναι οι σημαντικότερες αιτίες στα περισσότερα οδικά δυστυχήματα.
Το 80% των συγκρούσεων και το 65% των παραλίγο συγκρούσεων, οφείλονται σε κάποια μορφή απροσεξίας των οδηγών στα 3 δευτερόλεπτα που προηγούνται.
Οι σοβαρότατες αυτές διαπιστώσεις προέκυψαν από έρευνα που αποτελεί ορόσημο στην κατανόηση των παραγόντων που προκαλούν οδικά δυστυχήματα. Η έρευνα διεξάχθηκε από το National Highway Traffic Safety Administration and the Virginia Tech Transportation Institute των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είχαν σχέση με:
1. τη νύστα
2. την απροσεξία των οδηγών
3. τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ
4. την επιθετική οδήγηση
5. τη χρήση ζώνης
Η βάση των δεδομένων που δημιουργήθηκε αναλύθηκε, προσθέτοντας νέα στοιχεία στις γνώσεις μας όσον αφορά στην κατανόηση και πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων-δυστυχημάτων.

Σχετικά με την απροσεξία των οδηγών και τους κινδύνους που αυτή προκαλεί, βρέθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η νύστα
Είναι σημαντικό πρόβλημα η νύστα. Πολλαπλασιάζει κατά τουλάχιστον 4 φορές, τον κίνδυνο για σύγκρουση ή παραλίγο σύγκρουση.
Παράλληλα βρέθηκε ότι η νύστα σε σημαντικό βαθμό, αναγνωρίζεται ως παράγοντας δυστυχήματος στις αναφορές των αστυνομικών που διερευνούν τα τροχαία δυστυχήματα.
Η νύστα βρέθηκε ότι συνέβαλλε στο 20% όλων των συγκρούσεων και στο 16% των παραλίγο συγκρούσεων
Ένας νυσταγμένος οδηγός
• Έχει αδύναμη κρίση
• Δυσκολεύεται να κάνει επιλογές ως προς την οδήγηση
• Αργεί να αντιδράσει και να χειριστεί απροσδόκητα γεγονότα
• Πιστεύει ότι η κούραση δεν επηρεάζει τις ενέργειές του
• Είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να αποκοιμηθεί στο τιμόνι
Στον «ύπνο» αυτό των 3-5 δευτερολέπτων οφείλονται τα περισσότερα δυστυχήματα στους αυτοκινητόδρομους, αλλά και εντός κατοικημένων περιοχών και σε αποστάσεις μικρότερες του δεκαλέπτου από το σπίτι.

2. Το κινητό τηλέφωνο
Η συχνότερη αιτία που αποσπά την προσοχή των οδηγών είναι η χρήση του κινητού τηλεφώνου.
Ο αριθμός των συγκρούσεων και των παραλίγο συγκρούσεων, είναι ο ίδιος όταν ο οδηγός μιλά στο κινητό, ακούει το τηλέφωνο ή όταν σχηματίζει ένα αριθμό που θέλει να καλέσει.
Ακόμη και αν εξασφαλίσουμε την ελευθερία του χεριού με μια συσκευή « hands-free», η προσήλωσή μας στο τηλεφώνημα συνεπάγεται σημαντικά επικίνδυνη μείωση της προσοχής μας.
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι η χειρότερη συνήθεια, αφού ακόμη και όταν δεν απασχολεί το χέρι, απασχολεί τον εγκέφαλο.

3.Άλλες αιτίες απόσπασης προσοχής
 Η προσπάθεια του οδηγού να πιάσει ένα αντικείμενο που κινείται εντός του αυτοκινήτου όταν οδηγεί, αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων κατά 9 φορές.
 Όταν ο οδηγός κοιτάζει ένα αντικείμενο έξω από το αυτοκίνητο.
 Όταν η οδηγός χρησιμοποιεί τον καθρέπτη για την τοποθέτηση κραγιόν, μέικαπ κλπ.
 Η απόσπαση της προσοχής από παράλληλες ασχολίες κατά την οδήγηση, μειώνει αισθητά την αντίληψη και το χρόνο αντίδρασης.
 Ο μηχανικός τρόπος οδήγησης.
 Καθημερινή οδήγηση- η επανάληψη « σκοτώνει» την προσοχή
 Ρουτίνα, λόγω της συχνότητας με την οποία κινούμαστε στο δρόμο αυτό
 Άγχος-ψυχική διάθεση
 Αλκοόλ- φάρμακα
 Συνθήκες οδήγησης, αφήνουμε απ΄έξω οτιδήποτε αποσπά την προσοχή μας
 Κόπωση: Πως θα αναγνωρίσετε την κόπωση
• Δυσκολία στο να κρατάτε τα μάτια σας ανοιχτά και να συγκεντρώνεστε
• Δυσκολία στο να κρατάτε το κεφάλι σας όρθιο
• Έλλειψη συγκέντρωσης και απροσεξίας
• Σχόλια από τους συνεπιβάτες σας για τον τρόπο που οδηγείτε
• Συχνό χασμουρητό
• Απότομες αλλαγές στην διάρκεια της οδήγησης

4. Ξαφνικές απρόβλεπτες καταστάσεις
Οι οδηγοί που κάνουν πράγματα που αποσπούν την προσοχή, ή οι οδηγοί που αγνοούν τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε συγκρούσεις που σχετίζονται με την απροσεξία.
Οι οδηγοί πολύ συχνά δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πότε είναι ασφαλές ή όχι και να μην κοιτάζουν συνεχώς το δρόμο τους.
Οι καταστάσεις στο δρόμο μπορούν να αλλάξουν τόσο γρήγορα και ξαφνικά για ελάχιστα δευτερόλεπτα που δεν αφήνουν το περιθώριο χρόνου στον οδηγό για να αντιδράσει.
Συμπερασματικά: θα τονίσουμε ότι οι συνεχείς έρευνες, μας δείχνουν ότι είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουμε και είναι απαραίτητο να μάθουμε για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.
Υπάρχει ένα έργο υψίστης σημασίας που πρέπει να συμβάλλουμε όλοι εάν θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώνονται κάθε μέρα στους δρόμους, τον αριθμό των τραυματισμών των αναπηριών και της ανθρώπινης οδύνης που επιφέρει η απροσδόκητη απώλεια αγαπημένων προσώπων μας.
Επιβάλλεται να κατανοήσουμε ότι η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας.
Το αίσθημα ευθύνης αποτρέπει συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό μας και τους άλλους
Δεν ξεχνάμε: Η ΖΩΗ αλλάζει σε δευτερόλεπτα.. Έχουμε τα μάτια ανοιχτά. ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ: σας εύχεται ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με ασφαλείς διαδρομές.

ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

Ποδηλάτες στο οδόστρωμα…! “Κάθε πολιτισμός ξεκινάει με την αυταρχία μιας πίστης και τελειώνει με την αναρχία μιας λογικής..."Γράφει ο Άρης Ζωγράφος
Η πρόοδος δεν είναι θέμα ταχύτητας, αλλά θέμα κατεύθυνσης…!Ποδηλάτες στο οδόστρωμα;

Σεβαστείτε τους, κάνουν κάτι για το οποίο αύριο θα τους ευγνωμονούμε…!

Εξάλλου… "Κάθε πολιτισμός ξεκινάει με την αυταρχία μιας πίστης και τελειώνει με την αναρχία μιας λογικής..."

Κάποτε, οι καταστροφείς του περιβάλλοντος και των πόλεων, σημερινοί κήνσορες της αυτοκίνησης (Μηχανικοί, Συγκοινωνιολόγοι κ.α.) με την κοντόφθαλμη και χωρίς φαντασία πολιτική τους, μετέτρεψαν τις πόλεις και τους δρόμους τους, σε αφιλόξενες αρένες επιβίωσης του …ισχυρότερου.
Στο μυαλό τους είχαν το ποδήλατο σαν ένα δώρο γενεθλίων για τα παιδάκια μεταξύ 8 και 9 ετών! Σήμερα, κι ενώ το ποδήλατο κάνει αναπόφευκτα τα πρώτα του βήματα σε αυτό το επικίνδυνο και βίαιο οδηγητικό περιβάλλον, προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν λύσεις.

Όμως, για να μπορέσει το ποδήλατο να επιβιώσει και να συνυπάρξει αρμονικά με τα υπόλοιπα μέσα μετακίνησης, είναι απαραίτητο να κινηθούμε με σύνεση και φαντασία. Χρειαζόμαστε σκαπανείς κατάλληλους για να "σπρώξουν" την ιδέα (διότι περί ιδέας πρόκειται, καθώς τα ολοένα και αυξανόμενα οικονομικά και οικολογικά προβλήματα τοποθετούν το ζήτημα σε επίπεδο ιδεολογικό…!).

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα ποδήλατα για την καθημερινή τους μετακίνηση. Τα αίτια ποικίλα και διαφορετικά: άλλοι επιζητούν μια ευχάριστη διαδικασία άσκησης, άλλοι το επιλέγουν ως το πιο οικονομικό μέσο, ενώ κάποιοι ακόμα πιο "ψαγμένοι", συνδυάζουν τα παραπάνω με την οικολογική τους συνείδηση, χρησιμοποιώντας το ως μέσο βοηθείας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων (όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο) και στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

- Πώς, όμως, αντιδράμε αλήθεια εμείς οι οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων;

- Συνήθως με δύο τρόπους:

1. 'Αθλια!

Ωσάν όλοι οι ποδηλατιστές του κόσμου ενωμένοι να προσπαθούν να καταλάβουν το ζωτικό μας χώρο!

2. Με πλήρη αδιαφορία… λες και δεν υπάρχουν!

Οδηγοί, ξυπνήστε!

Γνωρίζετε καλά στο βάθος πως αυτό δεν είναι παρά ένας μύθος: ο χώρος που καταλαμβάνουν τα ποδήλατα είναι μη ωφέλιμος για τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Οδηγοί, προσέξτε!

Υπάρχουν πολλά ποδήλατα και ποδηλάτες εκεί έξω..!

Και το μόνο που ζητάνε από εμάς είναι... αλληλεγγύη: οφείλουμε να τους παρέχουμε ασφάλεια, προστασία, υποστήριξη. Αντιμετωπίστε τους ποδηλάτες ως τους σύγχρονους πρωτεργάτες τις οικολογικής κινητικότητας…[Ίσα Δικαιώματα. Ίδιες Ευθύνες

2 Αυγ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑΑγαπητοί φίλοι ΟΔΗΓΟΙ
Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης οδικών δυστυχημάτων είναι: η υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κούραση, η απροσεξία, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη πρόσδεση παιδιών και ενηλίκων με ζώνη ασφάλειας, τα προβλήματα όρασης και η μη χρήση κράνους από τους μοτοσικλετιστές.
Για να πετύχουμε τη μείωση των οδικών δυστυχημάτων και των θυμάτων τους χρειάζεται μια καθολική προσπάθεια που δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν τα βασικά σημεία που ο κάθε χρήστης του οδικού δικτύου είναι απαραίτητο να γνωρίζει και παράλληλα να κοινοποιεί και προς τους άλλους με στόχο την εμπέδωση από όλους μια καλύτερης συμπεριφοράς στο δρόμο, που είναι μια βασική προϋπόθεση για μείωση των θυμάτων.
To οδικό δίκτυο της Νήσου Ρόδου, είναι αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε.
Η εξήγηση: δεν κατανόησαν ΟΣΟΙ θα έπρεπε να κατανοήσουν ότι:
1) η πρωταρχική λειτουργία του δρόμου σαν μέρος ενός δικτύου είναι να συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ τους, με τις δραστηριότητες, τους ζωτικούς πόρους, την εργασία, το σχολείο και να φέρνει αγαθά στον καθένα.
2) είναι αναγνωρισμένο ότι ο κίνδυνος στην κυκλοφορία έχει επίσης μια επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων , καθώς δημιουργεί περιορισμό της κινητικότητας μέσω του φόβου, ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
3) οι σχετιζόμενοι με τον κυκλοφοριακό κίνδυνο τραυματισμοί και η κινητικότητα να θεωρούνται σαν ένα ζήτημα δημόσιας υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, και τα άτομα με αναπηρίες, που απαιτούν ειδικές προσεγγίσεις.
4) όλες οι σχετιζόμενες με την κυκλοφορία ασθένειες πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν, όχι μόνο οι θάνατοι και οι τραυματισμοί σε συγκρούσεις, αλλά επίσης οι συνέπειες του τρόπου ζωής και της ανάπτυξης μιας πόλης.
5) η συμπληρωματική λειτουργία του δρόμου σαν μέρος του δημόσιου χώρου είναι για την συνάντηση των ανθρώπων- για να συναντούν φίλους, να μιλούν η να παίζουν με γείτονες, να υποδέχονται επισκέπτες από το εξωτερικό, να ψάχνουν για αγαθά η υπηρεσίες, να συναντούν πελάτες απολαμβάνουν την φύση, την κουλτούρα η την αστική πολυπλοκότητα.
Τέλη Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ασφάλεια Μεταφορών (ETCS) δημοσιοποίησε τον απολογισμό της Δεκαετίας Δράσης 2001-2010 για την μείωση 50% των τροχαίων δυστυχημάτων. Πρώτη θέση έχει η Ελλάδα σε αριθμό θανάτων σε αναλογία πληθυσμού ανάμεσα σε 30 χώρες .
Αναφέρουμε ενδεικτικά τις χώρες που έγιναν μέλη της Ε.Ε μετά από την Ελλάδα, ξεπέρασαν το στόχο 50% για την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων για την Δεκαετία Δράσης 2001-2010 και είναι η Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Σλοβενία.
Εμείς αγωνιστήκαμε να κρατήσουμε την τελευταία θέση με 113 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους. Ποιος νοιάζεται άραγε;
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με δράσεις για το καλοκαίρι και παράλληλα να αφυπνίσει τους φορείς για την σοβαρότητα στο θέμα της οδικής ασφάλειας.
1)Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου: στις 6 Αυγούστου 2011 ημέρα Σάββατο στις 6.00 μμ, με εκδήλωση για την πρόληψη των Τροχαίων δυστυχημάτων σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Αγωνιστικό Όμιλο Νήσου Ρόδου (Π.Α.Ο.Ν.Ρ) και περιλαμβάνει: έκθεση αυτοκινήτων –μοτοσικλέτες (αντίκες) Έκθεση Φωτογραφίας « Όταν οι ΖΩΕΣ συντρίβονται » των φωτογράφων Paul Wenham-Clarke και Μακου, στόχος της έκθεσης, να τη δει όσο γίνεται μεγάλος αριθμός πολιτών γιατί απεικονίζει την τραγικότητα του τροχαίου δυστυχήματος, ενημέρωση στους κατοίκους, διανομή εντύπου και την οδήγηση του pedal car με τα γυαλιά προσομοίωσης μέθης.
2) 12 Αυγούστου 2011, θα είμαστε στις εξόδους της πόλης μαζί με την Τροχαία Ρόδου, εν όψει του 15Αύγουστου, μοιράζοντας έντυπο στους οδηγούς με συμβουλές για την υπεύθυνη οδήγηση.
3) Νύχτα χωρίς ατυχήματα: συνεργασία με το CLUB COLLORADO, o ΟΔΗΓΟΣ της Παρέας.
Στόχος, η ενημέρωση και η παρακίνηση για την καθιέρωση του ΟΔΗΓΟΥ της ΠΑΡΕΑΣ και συγχρόνως θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των νέων για τις επόμενες νύχτες, να ερωτάτε ο διασκεδαστής από το προσωπικό του CLUB εάν θα ήθελε να καταναλώσει ποτό χωρίς ΑΛΚΟΟΛ γιατί οδηγεί. Επιθυμούμε να συμμετέχουν περισσότερα Club, γι αυτό το σκοπό εθελοντές της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ είναι σε επικοινωνία.
4) Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας Κρεμαστής: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους εκατοντάδες επισκέπτες, να μοιράσουμε έντυπο με συμβουλές για την οδική ασφάλεια
5) Μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής: στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Στόχος η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση και των γονιών, οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπα οδηγών για τα παιδιά τους.
Αγαπητοί φίλοι ΟΔΗΓΟΙ
Σας συμβουλεύουμε: το οδικό δίκτυο κατά το μεγαλύτερο μέρος απέχει πολύ από το να προσφέρει την αναγκαία ασφάλεια στους οδηγούς που το χρησιμοποιούν.
Εμφανίζεται ως ένα από τα χειρότερα οδικά δίκτυα της Ε.Ε ( Έρευνα του ΟΑΣΑ: η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 7η μεταξύ των 10 Ευρωπαϊκών Περιφερειών με κακό οδικό δίκτυο). Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε, που όλοι το θέλουμε, θα πρέπει ή να σταματήσουμε να κυκλοφορούμε πάνω σε αυτό το δίκτυο ή εφόσον αυτό είναι αδύνατο να τηρούμε τον Κ.Ο.Κ, να είμαστε προσεκτικοί υπεύθυνοι οδηγοί, έτοιμοι να αποφύγουμε τις παγίδες που θα βρούμε μπροστά μας.
Οι δρόμοι αυτοί δεν θα συγχωρήσουν κανένα από τα λάθη μας, την απροσεξία μας, ούτε την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και κανείς δεν θα απολογηθεί για την κακή σχεδίαση την πλημμελή συντήρηση, την πλημμελή σήμανση, την παρουσία παρόδιων εμποδίων κ.λ.π.
Είναι καθήκον του καθενός από εμάς, της οικογένειας, όπως επίσης και των αρμοδίων αρχών των εμπλεκομένων φορέων και της κυβέρνησης, να συμβάλουμε, να δουλέψουμε για να πετύχουμε τη μείωση των θυμάτων του δρόμου και του ανθρώπινου πόνου.
Μπορούμε όλοι μαζί να το καταφέρουμε, φτάνει να το πιστέψουμε και να εργαστούμε για αυτό με επιμέλεια, συνέπεια, πειθαρχία και επιμονή.
Φίλοι ΟΔΗΓΟΙ: Η ΖΩΗ αλλάζει σε δευτερόλεπτα.
Μην αποσπάτε τα μάτια σας από το δρόμο
Οδηγείτε προσεκτικά και υπεύθυνα.
Καλές διαδρομές. Καλό Καλοκαίρι
ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
http://www.efthita.gr/