Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Δεκ 2019

2020: Ας ποντάρουμε στο Μηδέν.

Η νέα χρονιά έρχεται και ο καθένας προσδοκά να αποτελέσει τουλάχιστον μια καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες. Ξέρουμε ότι στο ζήτημα που μας ενδιαφέρει οι ευχές δεν αρκούν. Χρειάζονται πράξεις. Καλά σχεδιασμένες και ιεραρχημένες.
Η παγκόσμια κοινότητα έχει αντιληφθεί οδυνηρά την ανάγκη υιοθέτησης μιας ριζοσπαστικής πολιτικής που θα εξαλείψει τις τροχαίες συγκρούσεις και τα θύματα τους.
Στις 19 & 20 Φεβρουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη της Σουηδίας η 3η Παγκόσμια Διυπουργική Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια. Ελπίζουμε η πολιτική της φιλοξενούσας χώρας για την Οδική Ασφάλεια, που είναι γνωστή σαν Όραμα Μηδέν να αποτελέσει οδηγό και για άλλες χώρες ώστε αυτές οι πρωτοβουλίες να έχουν και πρακτικά αποτελέσματα.
Στη χώρα, δυστυχώς, παρά τον τρομακτικά μεγάλο αριθμό τροχαίων συγκρούσεων επί δεκαετίες με αντίστοιχα υψηλό αριθμό θυμάτων οι προβληματισμοί και οι πολιτικές (αν υπάρχουν πράγματι τέτοιες) για την οδική ασφάλεια απέχουν πάρα πολύ απ αυτούς που εφάρμοσαν οι χώρες που κατόρθωσαν να περιορίσουν δραστικά τα τροχαία.
Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα και η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ θα δώσουν  όλες τους τις δυνάμεις, ώστε τη νέα χρονιά το Όραμα Μηδέν να γίνει μια πρόταση που θα υιοθετήσουν και θα διεκδικήσουν οι κοινωνικοί φορείς, μια πρόταση που θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν οι Κυβερνήσεις.


23 Δεκ 2019

TISPOL Bulletin

 
A very warm welcome to the last TISPOL Bulletin of 2019...
We hope you have enjoyed our fortnightly selections of road safety and road policing news.
Here is our latest round-up:
Our warm greetings to the new
European Transport Commissioner
Adina-Ioana Vălean commits to halve road deaths
and serious injuries by 2030
We are delighted to send our very best wishes to Adina-Ioana Vălean, who has taken over from Violeta Bulc as European Commissioner for Transport.
Mrs Vălean was approved for the role at a European Parliament hearing on 14 November.  In her opening statement to MEPs she said: “25 000 [road deaths] per year is simply unacceptable. We should share the objective of halving the number of road deaths and serious injuries by 2030 compared to 2020.”
Later at the same hearing, in answer to a question from a member of the Parliament’s transport committee, she affirmed: “For road safety we are committed to zero vision, zero deaths in 2050. We put a strategy in place and I plan to promote it strongly. With strategy come actions.”
The new Commissioner joined the team headed by new President Ursula von der Leyen on 1 December.  The make-up of the new Commission was approved by EU Member States on 25 November and by the European Parliament two days later in a Strasbourg vote.
We very much look forward to working closely with Mrs Vălean and her team. We will of course do everything we can to assist in achieving these targets.
 
New directive means good
news for cyclists
New RISM directive will save more than 3,000 cyclists’ lives 
After two years of active lobbying by the European Cyclists’ Federation, the revised Directive on Road Infrastructure Safety Management (RISM) has been published in the Official Journal of the European Union, representing a ‘major breakthrough’ for cyclists.  Up until 2019, the Directive has almost exclusively focused on the safety of car occupants, overlooking the needs of other road users such as cyclists and pedestrians.
Now, amendments to the Directive include improved planning, design and road management throughout the EU, taking into account all stages of road development and paying more attention to cyclists and pedestrians.  
According to research from the European Commission, the proposed measures could save as many as 3,200 lives and prevent more than 20,000 serious injuries between 2020-30.  
 
Italy: Prince Michael Award for National Road Police Force
The Polizia Stradale (National Road Police Force) has won a 2019 prestigious Prince Michael International Road Safety Award for “Safe School Trips” programme. 
HRH the Prince Michael of Kent (pictured above with award) delivered the prize to the Polizia Stradale Deputy Director Santo Puccia during the annual ceremony held at the Savoy Hotel in London Tuesday 10 December 2019. Member of the Italian Delegation were also TISPOL President of Honour Paolo Cestra and the member of TISPOL Operations Group Alessandro Lo Dico.
According to the notification received, the panel of judges thought “Safe School Trips” programme aims to make school transport as safe as possible.
 
Big rise in Denmark’s road deaths 
159 traffic deaths were recorded in Denmark in the first ten months of 2019. The figure for the corresponding period in 2018 was 134 fatalities, meaning the country has a worse record for fatal accidents this year than last.
The government has announced a Road Safety Commission to improve road safety in Denmark in response to the concerning statistic, the Ministry of Transport and Housing has said in a press statement.
“It is tragic that the number of traffic fatalities is increasing and that 95 per cent of road accidents occur due to human behaviour,” transport minister Benny Engelbrecht said in the statement. “This is simply a sign that we are not taking enough care of ourselves and each other on the roads,” the minister added.
 
Finland: new law will allow robots to monitor driver phone and seatbelt use
The number of officers on patrol in Finland has been falling for a decade, while police and the National Audit Office (VTV) say that Finnish roads have never been safer.
The number of hours spent by humans on traffic monitoring fell by 17 percent in 2012-2018. Officers now typically respond to emergency calls while robotic sensors take care of the day-to-day road safety business, said Maria Hoikkala from the National Police Board.
A new traffic law will come into effect in June 2020, leading to the wider use of technologies and devices such as drones in traffic monitoring.
"Automatic systems will be able to monitor things like mobile phone and seat belt use for the first time," Hoikkala said.
 
Latvia: hopes for reduced road
death toll in 2020
A total of 107 people have died in road accidents so far this year, and the traffic safety situation has not improved much, officials at the Road Traffic Safety Council officials said November 25, according to the LETA news agency. 
According to Normunds Krapsis, head of the State Police's Traffic Safety Department, 107 people have died in traffic accidents so far this year, compared to 120 road fatalities in January-October last year and 108 road fatalities in the same period in 2017. However, winter in Latvia has only just begun and December is still ahead, he added.
Assessing overall traffic safety, Krapsis said: "The situation is satisfactory, but there is no reason to rejoice".
In total, 48 motorists, 31 pedestrians and 14 passengers have been killed in road accidents so far this year. The number also includes five children, and the police point out that children in automobiles often do not fasten their seatbelts.
 
Czech pedestrian casualties rise
A total of 113 pedestrians died during Czech road accidents last year, and 101 the year before, the Vision O group, associating organisations dealing with road traffic safety, told journalists today.  The pedestrians face a danger especially at night, when most road collisions occur.  The biggest danger threatens pedestrians during the winter months when there is darkness more often.
Between 2006 and 2016, 54 percent of the annual number of fatalities occurred between November and March.  Outside municipalities, pedestrians must use reflective elements on their clothes under the law. If they fail to do so, they may be fined or face problems with insurance companies.
 
UK: official figures show
drink-drive increase

Fatal and serious drink-drive casualties have reached their highest level since 2010, according to new figures from there Department for Transport.
The sharp rise in drink-drive casualties coincides with a 17% drop in police numbers over the same time period, and a 55% reduction in the number of roadside breath tests.
The latest DfT figures show in 2017 there were 250 road users killed in drink-drive accidents, the highest number on record since 2010. Across the same time period, the number of serious drink-drive accidents rose from 1,240 to 1,380.
In 2010, police conducted 737,000 roadside tests, with 11% recorded as positive for alcohol. In 2017, just 326,000 roadside breath tests took place, with 16% of all drivers recording a positive sample.
The lead up to Christmas will be a particularly busy time for police across the country; the latest figures show the month of December sees up to a 20% spike in drink-drive accidents.
GEM road safety office Neil Worth said: “Please do not think that just because you’re less likely to be stopped and breathalysed by the police that’s its acceptable to drive after drinking alcohol.
“It absolutely is not, and the figures show that more people are dying as a result of someone’s choice to drink drive than at any time in the past decade.”
The current drink-drive limit in England and Wales is 80mg/100ml, with Scotland having adopted a lower 50mg/100ml limit in 2014.

Vision Zero: global road safety news from Brake

Donkey cart film wins storytelling award

A road safety NGO in Botswana has won an African Road Safety Observatory’s Storytelling Award for a heart-warming film about its work to reduce the number of donkey carts being hit by motorised vehicles.
The Society of Road Safety Ambassadors (SORSA) worked with communities along Botswana’s busy A1 highway to raise awareness, put up new road signs and fit reflective tape to donkey carts – the primary mode of transport for many rural inhabitants.
Since the donkey cart initiative began, crashes involving donkey carts have fallen by more than 40%.  Read more

Brussels implements citywide speed limit

The speed limit on all roads in Brussels, Belgium will be reduced to 30km/h by 2021, following mounting public pressure for action.
Automated speed enforcement will be introduced at 30 high-risk sites across the city, backed by a speed-focused publicity campaign that will be launched by the Minister for Transport.
The changes come thanks, in part, to a successful grassroots campaign for a 30km/h speed limit in the district of Schaerbeek and the wider recognition of a growing risk to pedestrians. Six pedestrians have been killed on roads in Brussels in 2019.

#CommitToAct: Sign the People's Declaration

The Global Alliance of NGOs for Road Safety is calling for people to sign the People’s Declaration, asking governments to take action to prevent road death and injury.
The declaration calls for: rigorous, enforced laws that put people before vehicles; speed and alcohol limits; mandatory car seatbelts/restraints; quality motorcycle helmets; strong mobile phone restrictions; safe roads and cars; and access to fast emergency and follow-up care.
Greece and South Africa have both achieved more than 1000 signatures on the declaration, with the support of road safety organisations such as South Africans Against Drunk Driving and Efthita Rhode in Greece. Sign the People’s Declaration. 

Brake news

News and views from Brake, the road safety charity

Because everyone has the right to safe and healthy mobility

Spotlight on: Corporate partnership
We work hard to create bespoke partnerships with incredible organisations.
These partnerships help us to campaign for safe and healthy mobility for all and support people affected by road death and serious injury. In 2019 we have supported 791 people affected by road death and serious injury and more than 1.8 million people got involved with our Road Safety Week campaign.
Want to make road safety central to your CSR strategy, make a positive difference to people’s lives, and show that your organisation is a committed and compassionate leader in road safety? Join us today and together we can make roads safer for everyone.
Read more

Also in this issue...

Brake Helpline comes second in National Helpline Awards
The Brake Helpline has been awarded second place in the Helplines Partnership’s National Helpline of the Year Award 2019. Congratulations to our dedicated helpline team. We’re delighted to see them get the recognition they deserve for the amazing support they provide to people affected by road crashes. Read more
How safe is the street where you live?
Road Safety Week took place in November, with thousands of volunteers taking part to Step Up for Safe Streets. If you still want to get involved, please take a moment to tell us about road safety on the street where you live. Take survey
Don't forget to register for next year's Road Safety Week (16-22 November 2020). Read more
Remembering our stars
Dedicate a star in memory of your loved ones lost as a result of road crashes. For every star donated, we will send you a special star ornament. Learn more
Tee off with Brake in 2020
Join us next May for our first charity golf day at Belton Woods Golf Club. Early bird prices available. Read more

Events

Events for fleet managers – FREE

28 January 2020 – Driving in adverse weather conditions – webinar

Events for fleet managers – PAID

14-15 October 2020 – Global Fleet Champions Summit – SAVE THE DATE!
15 October 2020 – UK Fleet Champions Awards

Events for road safety professionals - PAID

17 June 2020 – Road to Vision Zero: the conference for safe and healthy mobility

Fundraising events

13 May 2020 – Brake golf day
Every 24 seconds, someone, somewhere in the world, is killed in a road crash. Each crash is a tragedy, each crash preventable. Help us achieve our goal of zero road deaths and injuries.
DONATE

22 Δεκ 2019

Ευχές και συμβουλές από την ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ.


Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και οι εθελοντές της 
ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, 
εύχονται σε όλους  εσάς και στους αγαπημένους σας: Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά με υγεία, χαρά και κάθε καλό στο σπιτικό σας με ασφαλείς μετακινήσεις   στους δρόμους!

Ευχές και συμβουλές από την ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ.
Η χρήση ζώνης είναι απαραίτητη τόσο στους οδηγούς όσο και στους υπόλοιπους επιβάτες των οχημάτων.
Η μοτοσικλετιστής και ο συνεπιβάτης  φορούν πάντα  κράνος και ειδικό εξοπλισμό προστασίας.
Αποφεύγουμε να οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, ακόμη και αν έχουμε καταναλώσει μικρή ποσότητα. Η επιλογή του οδηγού της παρέας εξασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή όλων.
Δεν απαντάμε στο κινητό τηλέφωνο όταν οδηγούμε, ακόμη και αν αυτό γίνεται με νόμιμα μέσα (Bluetooth, ανοιχτή ακρόαση), καθώς η απόσπαση προσοχής αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες πρόκλησης τροχαίων.
Για τη μεταφορά με αυτοκίνητο παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης (παιδικά καθίσματα, ζώνη ασφαλείας) ανάλογα με την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους.
 Κρατάμε πάντα αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και οδηγούμε με την κατάλληλη ταχύτητα, έχοντας ως γνώμονα όχι μόνο το επιτρεπόμενο μέγιστο όριο σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου αλλά και τις εκάστοτε συνθήκες (κατάσταση οδοστρώματος και οχήματος, καιρικές συνθήκες, κατάσταση οδηγού).
Χρησιμοποιούμε τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (μηχανική βλάβη, προβλήματα υγείας  κ.α.) ή αν μας ζητηθεί από την Τροχαία. Εάν δεν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, αφήνουμε πάντα τη ΛΕΑ ελεύθερη για περιπολικά, ασθενοφόρα ή πυροσβεστικά οχήματα.
Έχουμε εύκολα προσβάσιμο όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (πυροσβεστήρα, προειδοποιητικό τρίγωνο, πρώτες βοήθειες, ανακλαστικό γιλέκο, φακό) για χρήση του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.


 


Θανατηφόρα τροχαία με εγκατάλειψη: αύξηση κατά 7,2% κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

Ρεκόρ θανάτων από τροχαία με εγκατάλειψη στις ΗΠΑ.
Σε 737.100 υπολογίζονται οι τροχαίες συγκρούσεις με εγκατάλειψη που συνέβησαν το 2015 στις ΗΠΑ (NHTSA, 2016). Αυτό μπορεί να μεταφραστεί στο ότι: κάθε ημέρα υπάρχουν πάνω απο 2.000 τροχαίες συγκρούσεις με εγκατάλειψη ή ότι ένα τροχαίο με εγκατάλειψη συμβαίνει κάθε 43 δευτερόλεπτα κάπου στις ΗΠΑ. Το 2016 προκλήθηκαν 2.049 θάνατοι από τροχαία με εγκατάλειψη, ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράφηκε ποτέ στις ΗΠΑ (NHTSA, 2017).
Τον Απρίλιο του 2018 δημοσιοποιήθηκε από το  ΑΑΑ Foundation for Traffic Safety των ΗΠΑ μια μελέτη των Benson, Α., Arnold, L.S., Tefft, B.C, & Horrey, W. με τίτλο HitandRun CrashesPrevalenceContributing Factors and CountermeasuresΠεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για την έξαρση του φαινομένου τροχαίο & εγκατάλειψη την τελευταία δεκαετία στις ΗΠΑ, τους παράγοντες που συμβάλουν σ αυτό και στις προσπάθειες αντιμετώπισης του.  Μια εκτεταμένη περίληψη αυτής της εργασίας μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα  εδώ και αρκετά χρόνια έχει θέσει το θέμα τροχαίο και εγκατάλειψη σαν κεντρικό θέμα για το οποίο είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα ξεκινώντας πρώτα απ όλα από την κατάργηση του άρθρου 43 του ΚΟΚ που θεσπίζει την ατιμωρησία όσων  εγκαταλείπουν τα θύματα τους (ΕΔΩ).  Δυστυχώς και το άρθρο δεν  έχει καταργηθεί και η εγκατάλειψη θυμάτων έχει πάρει στη χώρα μας εκρηκτικές (αλλά μη καταγραφόμενες ή μη δημοσιοποιούμενες) διαστάσεις.
Δημοσιεύουμε παρακάτω μέρος αυτής της εργασίας σαν αφορμή για προβληματισμό και κίνητρο για ενεργοποίηση για να αντιμετωπίσουμε το θέμα.
Οι θάνατοι από τροχαία με εγκατάλειψη έχουν αυξηθεί με ανησυχητικό ρυθμό.
Το 2016,  καταγράφηκαν στις ΗΠΑ 1.980 θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις στις οποίες υπήρξε εγκατάλειψη του θύματος οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα 2.049 θανάτους (6 νεκροί απο τροχαίο & εγκατάλειψη κάθε ημέρα). Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ετήσιος αριθμός  θανάτων από τροχαίο με εγκατάλειψη από το 1975, όταν η NHTSA ξεκίνησε να καταγράφει στατιστικά στοιχεία για τις θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις.
Απ αυτές, στις 1.398 περιπτώσεις, περίπου στο 70%, τα θύματα ήταν χρήστες του οδικού δικτύου που δεν χρησιμοποιούσαν  μηχανοκίνητα μέσα, κυρίως πεζοί και ποδηλάτες.
Ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων με εγκατάλειψη αυξάνει κατά μέσο όρο κατά 7,2% κάθε χρόνο από το 2009 και μετά στις ΗΠΑ. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται κυρίως σε θανατηφόρες παρασύρσεις πεζών που εγκαταλείπονται από τους δράστες.
Οι πολιτείες New Mexico, Louisiana, και Florida είναι στην κορυφή της λίστας με την μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων με εγκατάλειψη ενω New Hampshire, Maine και Minnesota έχουν την μικρότερη συχνότητα.
Την δεκαετία 2006 -2015 ο ετήσιος μέσος όρος τροχαίων συγκρούσεων με εγκατάλειψη ήταν 682.000 με κορύφωση του το 2015 όταν αυτές έφτασαν τις 737.100
Το ποσοστό των θανάτων που οφείλονται σε τροχαίο με εγκατάλειψη αυξήθηκε επίσης αποτελώντας το 5.5% του συνόλου των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις το 2016.
Στις θανατηφόρες παρασύρσεις πεζών η εγκατάλειψη είναι ιδιαίτερα συχνή: το 20.5% των πεζών θυμάτων τροχαίων εγκαταλείφθηκαν στην άσφαλτο.
Οι ΗΠΑ έχουν μια σχετικά υψηλή συχνότητα τροχαίων με εγκατάλειψη σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Για παράδειγμα, μια παρουσίαση των στοιχείων από χώρες της Ευρώπης ανέδειξε ότι δεν υπήρχαν χώρες όπου οι θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις να ξεπερνούν το 6% του συνόλου των θανατηφόρων συγκρούσεων ενώ οι περισσότερες χώρες ανέφεραν 3% ή και λιγότερο (Martensen & Kluppels, n.d.).
 Αντιμετώπιση
Η συνήθης προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αδικημάτων που συνδυάζουν «τροχαίο και εγκατάλειψη» είναι η θέσπιση νόμων που τιμωρούν αυστηρότερα  τον οδηγό. Αυτοί οι νόμοι ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των πολιτειών στις Η.Π.Α., με τις μέγιστες ποινές για ένα τροχαίο με εγκατάλειψη  που έχει ως αποτέλεσμα θάνατο να κυμαίνονται από τους έξι μήνες έως τα τριάντα χρόνια (Grembek & Griswold, 2012). Τα τελευταία πέντε χρόνια, τουλάχιστον 13 από τις 50 συνολικά πολιτείες των ΗΠΑ  έχουν ψηφίσει νόμους για την αντιμετώπιση του προβλήματος τροχαίο & εγκατάλειψη. Οι νόμοι επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά σε μέτρα τιμωρίας των παραβατών. Ο χρόνος φυλάκισης, τα πρόστιμα, το χρονικό διάστημα αφαίρεσης της άδειας οδήγησης  έχουν αυξηθεί και το επίπεδο των κατηγοριών αναβαθμίστηκε από πλημμέλημα άλλαξε σε κακούργημα.
Η συνήθης γενεσιουργός αιτία γι αυτούς τους νόμους είναι ότι η οικογένεια ενός θύματος, συνήθως ενός πεζού ή ποδηλάτη, πιέζει τους νομοθέτες της πολιτείας να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τροχαίο  & εγκατάλειψη. Αρκετοί από τους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους πήραν το όνομα του θύματος, για παράδειγμα, ο νόμος του Erin (W. Virginia), ο νόμος του Kevin (Pennsylvania) και ο νόμος του Aaron Cohen περί Προστασίας της Ζωής (Florida), μεταξύ άλλων. Αυτοί οι ιδιαίτεροι νόμοι που απορρέουν από συγκεκριμένες περιπτώσεις τροχαίων συγκρούσεων και εγκατάλειψης ίσως να υποδηλώνουν μια έλλειψη συντονισμού ή προσοχής εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης για την πρόληψη των συγκρούσεων που συνδυάζουν τροχαίο & εγκατάλειψη στις ΗΠΑ.
Οι Grembek και Griswold (2012) ανέλυσαν τη σχέση μεταξύ της βαρύτητας της καταδίκης και της κατάστασης που επικρατεί  σε περιπτώσεις τροχαίου και εγκατάλειψης σε συγκρούσεις που εμπλέκονταν πεζοί. Διαπίστωσαν ότι οι νομικές κυρώσεις δεν φαίνεται να έχουν ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα όταν εξετάζουμε τα ποσοστά θανάτων των πεζών – θυμάτων τροχαίου με  εγκατάλειψη. Για παράδειγμα, οι πολιτείες με μέγιστη διάρκεια φυλάκισης 5 ετών για τροχαίο & εγκατάλειψη, έχουν παρόμοιο ποσοστό θανάτων πεζών με τις πολιτείες με μέγιστη poin;h φυλάκισης 25 ετών*. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι σκληρότεροι νόμοι για την ασφάλεια της κυκλοφορίας ενδέχεται να επιδεινώσουν το πρόβλημα. Οι Fujita et al. (2014) διαπίστωσαν ότι οι αυστηρότεροι νόμοι για την ασφάλεια της κυκλοφορίας (αυστηρότερες ποινές για οδήγηση χωρίς προσοχή  ή / και υπό την επήρεια αλκοόλ) στην Ιαπωνία μείωσαν το συνολικό ποσοστό των παρασύρσεων πεζών, αλλά αύξησαν την πιθανότητα ο οδηγός να εγκαταλείψει τον τόπο του συμβάντος. Τούτου λεχθέντος, είναι ασαφές εάν αυτά τα αποτελέσματα είναι γενικεύσιμα στον πληθυσμό των ΗΠΑ και αυτό υπογραμμίζεται περαιτέρω από τη γενική έλλειψη επιστημονικών στοιχείων στον τομέα αυτό.
Ενώ οι περισσότεροι νόμοι επικεντρώνονται στην αύξηση της τιμωρίας, μερικές πολιτείες και πόλεις έχουν προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση της πιθανότητας καταγραφής των παραβατών οδηγών. Τον Ιανουάριο του 2015, το Κολοράντο εφάρμοσε το Medina Alert Program (Co HB 14-1191), όπου ένα μήνυμα τύπου Amber Alert προωθείται μέσω μηνύματος στα κινητά, στα e mail, στη τοπική τηλεόραση και τα ραδιόφωνα, εάν ένας οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο με εγκατάλειψη. Προκειμένου να αποστέλλεται μια ειδοποίηση, ο νόμος απαιτεί από το τροχαίο και την εγκατάλειψη να προκλήθηκε θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός και να είναι γνωστός μερικώς ή πλήρως ο αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας,  η μάρκα και το μοντέλο του οχήματος. Η πόλη του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, εφάρμοσε ένα παρόμοιο πρόγραμμα που ονομάζεται Yellow Alert Program τον Ιανουάριο του 2016 (Nelson, 2015). Στο πρόγραμμά αυτό, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται στις σελίδες κοινωνικών δικτύων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου του Λος Άντζελες και μοιράζονται επίσης σε οδηγούς λεωφορείων και ταξί μέσω ενός εσωτερικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων. Ο μεγάλος αριθμός οδηγών λεωφορείων και ταξί που εξυπηρετούν την περιοχή μπορεί συνεπώς να διευρύνει αποτελεσματικά την ικανότητα επιτήρησης της αστυνομίας. Εκτός από τις ειδοποιήσεις, το πρόγραμμα του Λος Άντζελες αύξησε επίσης τις αμοιβές για πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη, έως και 50.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με θανατηφόρα τροχαία με εγκατάλειψη. Τόσο το πρόγραμμα στο Κολοράντο όσο και αυτό στο Λος Άντζελες επικεντρώνονται στην αύξηση της πιθανότητας να συλληφθεί ένας οδηγός που εμπλέκεται σε μια τροχαία σύγκρουση με εγκατάλειψη του θύματος. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη προκειμένου να καθοριστεί εάν αυτό θα μειώσει το ρυθμό των τροχαίων συγκρούσεων με εγκατάλειψη.  Μια άλλη νομοθετική ενέργεια στην Καλιφόρνια έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον ρυθμό των τροχαίων  συγκρούσεων με εγκατάλειψη. Οι Lueders, Hainmueller και Lawrence (2017) ανέλυσαν τα ποσοστά συγκρούσεων σε κάθε νομό της Καλιφόρνιας πριν και μετά από τη θέσπιση ενός νόμου που επιτρέπει στους μετανάστες χωρίς χαρτιά να λάβουν άδειες οδήγησης. Διαπίστωσαν ότι ενώ τα ποσοστά συγκρούσεων παρέμειναν τα ίδια πριν και μετά την αλλαγή νόμου, τα ποσοστά των τροχαίων συγκρούσεων με εγκατάλειψη μειώθηκαν. Η μείωση ήταν πιο έντονη στις κομητείες που είχαν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που έλαβαν τις νέες άδειες. Ένας από τους μεγαλύτερους προγνωστικούς παράγοντες της απόφασης ενός οδηγού να εγκαταλείψει τον τόπο του συμβάντος είναι το ότι δεν έχει ισχύουσα άδεια οδήγησης (MacLeod et al., 2012, Solnick & Hemenway, 1995), οπότε ο νόμος αυτός αφαίρεσε ένα κίνητρο για να το σκάσουν κάποιοι οδηγοί.
*Υπενθυμίζουμε προς αποφυγή λανθασμένων συσχετίσεων πως η ποινή στην Ελλάδα για το ίδιο αδίκημα είναι 6 μήνες (μη εκτιόμενη) φυλάκισης σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου. (άρθρο 43 Κ.Ο.Κ.)