Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Οκτ 2019

Motorcyclists do care about the environment

A report that was written by the American environmental organization ICCT about pollution by traffic in Paris on hot days turns out to have many flaws. In the ICCT report it was stated that motorcycles emitted a considerable higher amount of CO and NO2 than petrol cars.
The report was much quoted in the press and lead to questions about the accessibility of powered two-wheelers in cities. Of course, this caused much disturbance with motorcyclists and with the industry. However, it has become obvious that the report from ICCT contains many flaws and that the conclusions about motorcycles were premature and even just wrong.
The tests were carried out during the hot summer of 2018, with temperatures during the testing period exceeding 30 degrees Celsius, which is way above the average temperature in Paris. This has a negative effect on the test results. The report mentions that ‘Mopeds and smaller motorcycles tend to drive in close proximity to other vehicles on the road and their emissions plume is oftentimes not clearly distinguishable. Also, the smaller engines used in these vehicles result in a smaller plume signal relative to vehicles with larger engines’. Notwithstanding this clear indication that the test results may not be reliable, the test results are used without any reservation. Another flaw in the report is the expression of emissions on fuel-specific base. The writers admit in the report that ‘this gap would be lessened if emissions were compared on a distance-specific basis’.
Powered two-wheelers use less fuel per kilometre than cars. Although the emissions of all L-category vehicles were measured, the report does not quantify them. There is a large difference between mopeds (Le1-B category vehicles) and motorcycles (Le3 category vehicles). The very small engines of mopeds with a displacement of less than 50cc and the additional high rotations per minute (RPM) makes it much harder to control the emissions than with motorcycles. This should be reflected in the report itself, the conclusions and in the recommendations. Another element that we miss in the report is the fact that it assumes that all vehicles have the same driving dynamics. This is not the case. Cars have to break, run idle and accelerate much more than powered two-wheelers, that except for traffic lights, can stay in motion and therefore are in urban traffic far more fuel economical than cars. This reflects too in the lower emissions of motorcycles.
In a press release of 24 October 2019 , the European motorcycle manufactures association ACEM writes to have grounds to believe “that the report conclusions are based mostly on measurements of L-category vehicles during their acceleration phase. A generalisation of such results simply does not match real urban reality, and results in a drastic overestimation of vehicle emissions.” They also refer to research carried out by the European Research on Mobile Emission Sources (ERMES). This research has clearly shown that the emission performance of Euro 4 motorcycles is similar to that of Euro 5 and 6 petrol cars. These measurements were made using well-established, lab measurement technology and real-world test cycles. According to ACEM the ERMES findings were used by the European Environmental Agency to update its own emissions model (COPERT2) in 2019. ACEM also questions the reliability of the used method due to the smaller engines of powered two-wheelers and therefor the smaller plume signals relative to vehicles with larger engines.
Tests that were carried out by the Joint research Centre of the European Commission in 2013, showed that the emissions of NOx from the tested motorcycles didn’t really differ from that of the petrol cars, but were significantly lower than that of the diesel-powered car. The emissions of HC and CO of the motorcycles where indeed higher that of the cars, but certainly not that much as the TRUE report suggests. Tested were two motorcycles (a smaller 250 cc scooter-type and a large 1200 cc motorcycle, both homologated for the Euro 3 standard) and three cars (a smaller petrol car, a diesel powered car and a big petrol car, all homologated for Euro 4) were tested using three different test cycles. The Euro 3 standards for motorcycles are from 2006. Only in 2016 the Euro 4 standards were implemented and in 2020 the Euro 5 standards will be implemented, which has significant lower emission limits, as is shown in figure 1.


Figure 1: Emissions in Euro standards. Source: ACEM

A test of a 700 cc motorcycle, performed at the Faculty of Machines and Transport, Poznan University of Technology in 2018 showed that the HC, NOx and CO emissions stayed well below the legal standard.


FEMA General Secretary Dolf Willigers comments: “The ICCT/TRUE report on vehicle emissions in Paris has, when it comes to motorcycles, too many flaws to draw any conclusions from it. Even while the writers express some reservations themselves, others did not take that into account and just looked at the conclusions and recommendations that where not entirely consistent with the findings. In the conclusions and recommendations no distinction is made between mopeds and motorcycles, while there is any reason to do so. Even worse is that the used methodology is not suited for motorcycles in these conditions. Motorcyclists do care about the environment and air quality like everybody else and we welcome proper research on motorcycle emissions. However, this is not the way to do it and this works only counter-productive”.

We're building a new website and we need your help!

We're building a new website and we need your help!

Have your say

The Brake website is being complete redeveloped and the new look site will be available next year.

We'd love you to tell us what you think about our web content and how it should be organised so that it's easy to find. Your opinion is really important to us.

You can participate online and it should take no longer than 10 minutes. Click the link below to take part.
Take part here

Step Up for Safe Streets this Road Safety Week

Step Up for Safe Streets

Sign up now to take part in UK Road Safety Week (18–24 November 2019)

Every 20 minutes, someone is killed or seriously injured on a British road.

This November, Brake is asking everyone who employs people who drive for work to to 'Step Up for Safe Streets' and help end this tragedy by celebrating the amazing solutions that can prevent road crashes and make roads safer for everyone.

Road Safety Week is an ideal opportunity to
engage staff, suppliers and customers with key road safety messages and update policies and procedures for road risk management. You can also:
  • SHOUT OUT about how streets should be designed for people not for traffic
  • TELL US how you feel about the streets where you live
  • STEP UP, STEP OUT and leave the car at home
Sign up for Road Safety Week and get your free action pack to help you run your Road Safety Week activities. Action packs contain guidance, infographics, posters, and other tools to help you take part and spread important road safety messages to staff and customers.

Step Up for Safe Streets by using Global Fleet Champions resources to learn more about
buying the safest vehicles and assessing your employees' fitness to drive.

Registering is quick and easy – click on the button below and fill out our online form.


Together we can make roads safer for everyone.
Click here to register

Global Alliance of NGOs for Road Safety: SHARE THE PEOPLE'S DECLARATION

SHARE THE PEOPLE'S DECLARATION
The People's Declaration, which is based on the Chania Declaration from the Alliance's Global Meeting in April 2019, demands that governments around the world implement proven solutions to save lives on the road. Will you work with us and our 235 NGOs to gather signatures from around the world in the run up to the 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety? Here are three easy ways to show our leaders that their citizens demand more action.
  • Sign the declaration yourself HERE.
  • Share it on social media: we have banners, suggested messages, and templates HERE.
  • Take paper copies of the declaration to your community events, speaking engagements, meetings with decision makers, and #CommitToAct days. Find the paper version and instructions HERE.
The People’s Survey received more than 6,000 responses from 135 countries. This is an incredible effort and congratulations go to everyone who took part in the survey. Whether you shared it via social media or went out onto the streets of your communities, your efforts have been instrumental in helping to collect data that will lead to an advocacy tool that will help NGOs to demonstrate the devastating impacts of road crashes on people's lives around the world. Read more about how members shared the survey in their communities HERE.
SIGN THE PEOPLE'S DECLARATION

Alliance Alliance of NGOs for Road Safety: Newsletter


GET READY FOR SWEDEN 2020
With the 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety fast approaching, now is the time for you to push for your ministers to attend: engage with your national government contacts, explain to them why the conference is so important and brief them on the road safety situation in your country: the challenges, the successes, and what can be done to address the gaps.

Find more information about the conference, including frequently asked questions and a toolkit of resources from Alliance member Humanity & Inclusion (HI) to help you start a conversation with your ministers and their offices HERE. Read more about the events being held by the Alliance and its members on the eve of the conference HERE.
 
LEARN IN SENEGAL
This month, the Alliance and IRF Geneva held the second Learn, Examine, Act, Replicate Network (LEARN) workshop in Dakar, Senegal. Co-ordinated by our local partner LASER International, the session brought together representatives from government, the private sector, NGOs, academia, media and police.

The workshop culminated in an action plan to assess risk, improve conditions, and advocate for greater road safety around schools — an urgent issue in Senegal. Additionally, a multi-stakeholder road safety partnership was created to improve road safety policy and action and demonstrate how partnerships for road safety can bring quicker wins. Read more HERE.
ROUND THE WORLD ROUNDTABLE: JAIPUR, INDIA
This month saw another in the series of Round the World Roundtables held by Alliance member NGOs. The purpose of the roundtables is to gain the commitment of decision makers for road safety actions. Muskaan Foundation for Road Safety's roundtable focused on India's Good Samaritan law that protects bystanders who come to the aid of those injured on the roads.

The passing of the Good Samaritan Law in 2016 was a huge milestone for road safety, but implementation at the ground level has been challenging due to low levels of awareness. The commitment signed at the roundtable in Jaipur promises that hospital staff and police officials in Rajasthan will be provided with training and written materials to ensure they are aware of the law and treat Good Samaritans justly, fairly, and without undue inconvenience. Read more HERE.
WORLD DAY OF REMEMBRANCE TOOLKIT
World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDoR) will be held next month on Sunday 17 November 2019. The European Federation of Road Victims (FEVR) has produced a toolkit including posters, banners, and a video to help you plan and implement your WDoR events. Find the toolkit HERE. Don't forget to share your campaigns with us.
UN SECRETARY-GENERAL'S REPORT
The UN Secretary-General’s report on the Progress in Improving Global Road Safety was published in August. It provides an overview of the activities undertaken by the global road safety community toward the Decade of Action for Road Safety 2011–2020 and the Sustainable Development Goals.
This year’s report highlights many activities undertaken by the Alliance and its members, including the Global Meetings in Kuala Lumpur, 2017, and Chania, 2019, the establishment of the Africa Chapter and the LEARN project in Kenya and Senegal. It illustrates that the contributions of NGOs and civil society are crucial in reducing the number of fatalities on the roads. Read the full report HERE.
AUSTRALASIAN ROAD SAFETY CONFERENCE
The 2019 Australasian Road Safety Conference, held in Adelaide, Australia, last month under the theme “Leading the Way – Towards Zero.”

Lotte Brondum, the Alliance’s Executive Director, was among the keynote speakers. Three Alliance members, Ali Zayerzadeh, Road Safety Pioneers, Iran; Arif Uddin, Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh; and Le Nguyen, Asia Injury Prevention (AIP) Foundation, Vietnam received low- and middle-income country (LMIC) scholarships to attend the conference. All three presented at the LMIC symposium. Read more HERE.
 
 

           
     

Η FEVR παρακολούθησε την εκδήλωση του ETSC για το σχέδιο ανταλλαγής έξυπνων ιδεών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειαςΗ ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ενεργό μέλος της FEVR
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου - η FEVR παρακολούθησε την εκδήλωση του ETSC για το σχέδιο ανταλλαγής έξυπνων ιδεών και προτάσεων Οδικής Ασφάλειας.

Στην εκδήλωση του ETSC, παρακολούθησε η πρόεδρος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, Ε. Καρύδη μέλος του Δ.Σ της FEVR.
Είχε την τιμή να μιλήσει με τον Ειδικό Σύμβουλο του Ο.Η.Ε για την Οδική Ασφάλεια mr. Jean Todt  την Επίτροπο Μεταφορών  Violeta Bulc τον Εκτελεστικό Δ/ντή Antonio Avenoso,  του ETSC και την κ. Ιωαννίδου Φωτεινή Δ/ντρια της Οδικής Ασφάλειας στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταφέροντας τους προβληματισμούς της για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και παράλληλα να αναπτύξει τους στόχους της ΕΥΘΥΤΑ.Δώδεκα κράτη μέλη της Ε. Ε μεταξύ αυτών και η Ελλάδα συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η υπέρβαση ταχύτητας, η ασφάλεια των υποδομών και η βελτίωση της ασφάλειας των πεζών και των ποδηλατών.

Δώδεκα κράτη μέλη της Ε.Ε ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μοιραστούν έξυπνες ιδέες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο ενός νέου έργου που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας εκ μέρους της Ελλάδας, παρέλαβε ο κ. Εμμανουήλ Παρίσης Δ/ντής Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Η Ελλάδα θα συνεργαστεί με Γαλλία και Ισπανία.

Παρόλο που οι ευρωπαϊκοί δρόμοι είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο και αν και η οδική ασφάλεια έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους μας είναι ακόμη πολύ υψηλός. Το 2018, σημειώθηκαν πάνω από 25.000 θάνατοι σε οδικά ατυχήματα. Ενώ πρόκειται για μείωση κατά 21% σε σύγκριση με το 2010, αντιπροσωπεύει μόνο μείωση κατά 1% σε σύγκριση με το 2017.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της FEVR που βρισκόταν στις Βρυξέλλες για συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου παρακολούθησαν επίσης τα βραβεία αριστείας για την οδική ασφάλεια 2019 σε τελετή στο διάσημο θέατρο Vaudeville στις Βρυξέλλες
Η Επίτροπος για τις Μεταφορές, Violeta Bulc, δήλωσε: "Πρέπει να συνεργαστούμε για να φτάσουμε στο όραμα Zero - μηδέν θάνατοι και τραυματισμοί στους δρόμους μας μέχρι το 2050 - και αυτό σημαίνει αδελφοποίηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Το σχέδιο ανταλλαγής οδικής ασφάλειας της Ε.Ε θα παράσχει πολύτιμη βοήθεια στα αρχικά έξι κράτη μέλη της Ε.Ε που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην οδική ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας τριετούς περιόδου. Συνδυάζοντας ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής συμμετοχής με διαρκείς ανταλλαγές μεταξύ των εθνικών εμπειρογνωμόνων, το έργο αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της υπέρβασης ταχύτητας, της ασφάλειας των υποδομών και της βελτίωσης της ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών των οδών, όπως πεζών και ποδηλατών ».Ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC, δήλωσε: "Αυτό το έργο έχει ως στόχο να δείξει πόσο αποτελεσματικές πολιτικές οδικής ασφάλειας λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο. Θα συγκεντρώσουμε εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να καταλάβει πώς να επιτύχει παρόμοια αποτελέσματα στις χώρες τους. Είμαστε ευτυχείς που τόσα πολλά κράτη μέλη επιθυμούσαν να επιβιβαστούν και δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα ".


Να γνωρίσετε τη FEVR (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων)

Οι κύριοι στόχοι της FEVR είναι:

-να προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια στα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων με την παροχή δωρεάν συναισθηματικής, πρακτικής και νομικής βοήθειας

-η συμβολή στην οδική ασφάλεια μέσω της επισήμανσης του οδικού κινδύνου και των αιτίων των συντριβών προκειμένου να επηρεαστούν οι θεσμοί και οι αρχές από την εφαρμογή και την επιβολή μέτρων οδικής ασφάλειας πολύ πιο αποτελεσματικά
Η Ομοσπονδία απαρτίζεται από εθνικές ευρωπαϊκές ενώσεις θυμάτων οδικής κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των θυμάτων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και συνδέεται με παρόμοιες ενώσεις παγκοσμίως.


Έχει το καθεστώς μη κυβερνητικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και συμμετέχει στις σχετικές ομάδες εργασίας του ΟΗΕ που εκπροσωπούν τη μοναδική προοπτική του θύματος του οδικού δικτύου.

Η FEVR είναι επίσης μέλος του Φόρουμ Συνεργασίας Οδικής Ασφάλειας που δημιουργήθηκε το 2004 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), μετά την έναρξη της «Παγκόσμιας Έκθεσης για την πρόληψη τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα» στις 7 Απριλίου 2004.

Η FEVR είναι μέλος ιδρυτικού / διοικητικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Συμμαχίας των ΜΚΟ για την οδική ασφάλεια και τα θύματα των οδών και μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC)

Εγκατάλειψη τραυματία στο δρόμο: Τα κίνητρα για τους δράστες οδήγησαν σε αλματώδη αύξηση.

Στο εξαιρετικό βιβλίο του καθηγητή Ιατρικής και επί 15 έτη συντονιστή του Τομέα  Πρόληψης του ΕΚΑΒ, Ιωάννη Στ. Παπαδόπουλου Οδήγηση με Ασφάλεια, Γνώσεις επιβίωσης και αλληλοπροστασίας (εκδόσεις Παρισιάνος, 2005) περιλαμβάνεται ένας αποκαλυπτικός πίνακας. Ο αριθμός των τροχαίων με εγκατάλειψη των θυμάτων την πενταετία 1995 -1999, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας.
Όπως παρατηρεί ο συγγραφέας μέσα σ αυτή την πενταετία οι εγκαταλείψεις αυξήθηκαν κατά 243%!!!Άμεση και δραστική υπήρξε η απάντηση της πολιτείας για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Η παύση της δημοσιοποίησης των σχετικών με την εγκατάλειψη στοιχείων από την Τροχαία αποτέλεσε το μοναδικό μέτρο. Στρουθοκαμηλισμός ή σαφής επιλογή να μείνουν στο απυρόβλητο οι δράστες ήδη προστατευόμενοι από την δεκαετία του 60 με το άρθρο 43 του ΚΟΚ που θέσπισε την προνομιακή  μεταχείριση των οδηγών μηχανοκινήτων έναντι των υπολοίπων πολιτών που υποπίπτουν στο ίδιο αδίκημα την εγκατάλειψη θύματος. Πλημμέλημα  για τους οδηγούς – Κακούργημα για τους κοινούς πολίτες.
Από πού προέκυψε όμως αυτή η «οδηγική αριστοκρατία» στη χώρα μας για χάρη της οποίας ψηφίστηκε και ειδική αναγκαστική νομοθεσία; Εκεί στα τέλη του 60 αρχές του 70 η φιλόξενη χώρα μας δέχτηκε στους κόλπους της την οικογένεια του Ιμπντ   Σαούντ έκπτωτου βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας. Τα ανήσυχα τέκνα του έκπτωτου έγιναν αμέσως αντιληπτά στην αθηναϊκή κοινωνία χάρη στα πανάκριβα αυτοκίνητα που οδηγούσαν, σπάνια εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα,  και στις πολλαπλές συγκρούσεις, παρασύρσεις πεζών και εγκαταλείψεις στις οποίες πρωταγωνίστησαν.
Φήμες της εποχής έφεραν τα πριγκηπόπουλα να μη σταματούν καν όταν χτυπούσαν ένα πεζό αλλά να του πετάνε από το παράθυρο ένα Rolex αντί αποζημίωσης…
Στο δικαστικό επίπεδο, όλη αυτή η  λαίλαπα αντιμετωπίστηκε (όπως πάντα) διακριτικά με την επίκληση της … «ετεροδικίας», ότι δηλαδή αυτοί οι ένοχοι πολλαπλών τροχαίων εγκλημάτων θα δικάζονταν στη χώρα καταγωγής τους (από την οποία είχαν εκδιωχθεί…). Χαρακτηριστική είναι η γελοιογραφία της εποχής από τον αείμνηστο, φοβερό Μπόστ.


Δεν είναι ξεκάθαρο ιστορικά αν συνέπεια αυτής της αντιμετώπισης των ευγενών από τη Σαουδική Αραβία  είναι η επέκταση του τίτλου ευγενείας σε κάθε οδηγό μηχανοκινήτου και η θέσπιση του άρθρου 43 του Κ.Ο.Κ.  που αμνηστεύει εδώ και πενήντα χρόνια τα εγκλήματα τους.
Πενήντα χρόνια μετά πολίτες, ΜΜΕ, Δικαιοσύνη και κυβερνήσεις εξακολουθούν να πέφτουν από τα σύννεφα για τις επιδημικές διαστάσεις των τροχαίων με εγκατάλειψη.
Η νομοθέτηση κινήτρων για την εγκατάλειψη των τραυματιών στο δρόμο από τους οδηγούς μηχανοκινήτων αποτέλεσε μια από τις  πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις του ελληνικού κράτους αν κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα που ακολούθησαν.

30 Οκτ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αποτελέσματα 13ης «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα» 2019


Η δράση διενεργήθηκε για 13η  συνεχόμενη  χρονιά ταυτόχρονα με άλλες πόλεις της Ελλάδας και  Ευρωπαϊκές χώρες.

Σαββάτο 19 Οκτωβρίου 2019:   ΜΥΓΑ- ΑΥΛΗ- ΜΠΑΧΑΡ

Πρόκειται για μια  βραδιά - θεσμό που στόχο έχει να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς και το ευρύτερο κοινό γενικότερα  ότι,  «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί».
Κατά την προσέλευση οι διασκεδαστές ενημερώθηκαν από τους εθελοντές της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ για την δράση της «Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς Ατυχήματα», που στόχο είχε  να τους ευαισθητοποιήσει ότι: «το αλκοόλ και η οδήγηση είναι πολύ επικίνδυνος συνδυασμός». Tο μήνυμα της βραδιάς ήταν: «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας». Οι εθελοντές ανέλαβαν να παροτρύνουν τους οδηγούς να μην καταναλώσουν αλκοόλ στην περίπτωση που θα ήταν  «Ο Οδηγός της παρέας». 
Η συμμετοχή μεγάλη. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα των φιλικών αλκοτέστ κατά τη διάρκεια της Δράσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Οι  Οδηγοί της παρέας δεν κράτησαν την υπόσχεσή τους  να μην καταναλώσουν  αλκοόλ πριν πιάσουν  το τιμόνι. Γεγονός που πρέπει να μας προβληματίσει καθώς 1 στους 4 θανάτους από  τροχαία συμβάντα στην Ευρώπη οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.  
Το αναγνωριστικό βραχιολάκι-δέσμευσης, φόρεσαν  65  διασκεδαστές. Το 97% ήταν άνδρες και το 3% γυναίκες. Το 18% των οδηγών που συμμετείχαν κατανάλωσε αλκοόλ πριν οδηγήσει ενώ είχε δεσμευθεί για το αντίθετο. Από αυτούς ένας στους έξι βρέθηκε, κατόπιν ελέγχου, να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Οι οδηγοί που δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους ήταν άνδρες. Οι ηλικίες όσων βρέθηκαν πάνω από τα επιτρεπτά όρια κυμαίνονταν από 26 έως 64 ετών.  

Η 13η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα 2019 στη Ρόδο, πραγματοποιήθηκε με την αρωγή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου  με την πολύτιμη συμβολή της Τροχαίας για 13η συνεχόμενη χρονιά και των εθελοντών -η ψυχή της ΕΥΤΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, θα συνεχίσει τις δράσεις προκειμένου ευαισθητοποιήσει τους συμπολίτες της ότι το «αλκοόλ και η οδήγηση είναι πολύ επικίνδυνος συνδυασμός» με απρόβλεπτες συνέπειες, με ΟΡΑΜΑ την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλουμε...   Αξίζει για τη ΖΩΗ.