Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr29 Οκτ 2014

Παράσυρση Μεθυσμένης Πεζής (1) εκτός Διαβάσεως υπό Μεθυσμένου Οδηγού - χρήστη κοκαϊνης

Παράσυρση Μεθυσμένης Πεζής (1)

εκτός Διαβάσεως

υπό Μεθυσμένου Οδηγού - χρήστη κοκαϊνης

 

Υπαιτιότητα 50% του εν μέθη οδηγού (σε ποσοστό 0,27 ml/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,51 ml/l κατά τη δεύτερη μέτρηση, ενώ κατά τη μέθοδο της αιμοληψίας ποσοστό 0,24 γραμμάρια ανά 1000 κ.εκ. (λίτρο) αίματος, καθώς και παρουσία μεταβολιτών κοκαίνης), ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής, δεν αντελήφθη την παρουσία γονατισμένης εντός του οδοστρώματος πεζής, με αποτέλεσμα να την εκλάβει ως αντικείμενο και να την παρασύρει εγκλωβίζοντάς την κάτω από το αυτοκίνητό του, σε απόσταση 2,9 χιλιομέτρων (παράβαση διατάξεων των άρθρων 12, παρ. 1, 19 παρ. 1, 2, 3, 20 παρ. 1, 42 παρ. - του ΚΟΚ).

 Υπαιτιότητα 50% της εν μέθη πεζής (με ποσοστό συγκέντρωσης οινοπνεύματος στο αίμα της, σε ποσοστό 1,72 ml/l), η οποία κατέβηκε από το πεζοδρόμιο στο οδόστρωμα, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων σ’ αυτό, φθάνοντας δε στο μέσον αυτού για άγνωστο λόγο έσκυψε επί του οδοστρώματος σε στάση «γονατίσματος», (παράβαση των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 4 εδ. α και ε του ΚΟΚ).

 

Ψυχική Οδύνη (2)

 

 Επιδικάσθηκαν::

25.000 ευρώ στη μητέρα της 21ετους θανούσας

Ανά 12.000 ευρώ σε καθεμία από τις δύο αδελφές

6.000 ευρώ στην γιαγιά

 
Τοκοφορία Επικουρικού Κεφαλαίου

Σύμφωνα με τους ισχύοντες τόκους υπερημερίας και ΟΧΙ 6% (3)

 

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του έκρινε ότι για το εναγόμενο ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ισχύει ο υπολογισμός των τόκων με ετήσιο επιτόκιο 6%, αντί του νομίμου επιτοκίου υπερημερίας, έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, γενομένου δεκτού ως ουσιαστικά βάσιμου του σχετικού λόγου έφεσης.

 

 
Σχόλια – Παρατηρήσεις

 1. Παράσυρση Μεθυσμένου Πεζού
  Το ιδιάζον της παρούσας απόφασης είναι ότι και οι δύο εμπλακέντες στο τροχαίο ατύχημα (οδηγός οχήματος και πεζός) τελούσαν σε κατάσταση μέθης.
  Κατωτέρω βλέπε ενδεικτικώς σχετική νομολογία με παράσυρση μεθυσμένου πεζού.
   
  ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ & ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΥ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΣ 60% του Οδηγού και 40 % του Πεζού. (Εκτίθενται περιστατικά). Μον.Πρ. Λαρ. 366/1997 ΣΕΣυγκΔ 2000/335.
  Παράσυρση του εν Μέθη Πεζού Υπαιτιότης 20 % του πεζού (καθότι επεχείρησε να διασχίσει διαγώνια την οδό κατά παράβαση του άρθρ. 38 παρ.4 δ, ε, και ζ του ΚΟΚ). Υπαιτιότης 80% του οδηγού (ταχύτης υπερβολική εντός κατοικημένης περιοχής - έλλειψη τροχοπέδησης και αποφευκτικού ελιγμού παρ. άρθρ. 12 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 2, και 20 παρ.1 του ΚΟΚ). ΣΕΣυγκΔ 2004/201
  Παράσυρση υπό ΔΧ Φορτηγού Μεθυσμένου Πεζού Ξαπλωμένου στο οδόστρωμα. Υπαιτιότης 70% του οδηγού και 30% του πεζού.
  Επιδικάσθηκαν για ψυχική οδύνη της εν διαστάσει συζύγου ποσό 3.000.000 δρχ. και ανά 10.000.000 δρχ. σε καθεμία από τις θυγατέρες. Μον.Πρ.Τριπολ. 22/2002 ΤΝΠ ΕΣυγκΔ
  Παράσυρση του εν Μέθη Πεζού - Υπαιτιότης 20 % του πεζού (καθότι επεχείρησε να διασχίσει διαγώνια την οδό κατά παράβαση του άρθρ. 38 παρ.4 δ, ε, και ζ του ΚΟΚ). Υπαιτιότης 80% του οδηγού (ταχύτης υπερβολική εντός κατοικημένης περιοχής - έλλειψη τροχοπέδησης και αποφευκτικού ελιγμού παρ. άρθρ. 12 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 2, και 20 παρ.1 του ΚΟΚ). Μον.Πρ.Βολ. 253/2002 ΤΝΠ ΕΣυγκΔ
  Παράσυρση του εν Μέθη Πεζού που είχε διασχίσει ήδη το ένα ρεύμα πορείας
  Αναιρείται Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολαναφορικά με το
  κρίσιμο ζήτημα της συνυπαιτιότητας εκ 40% του αναιρεσείοντος οδηγού ΙΧΕ
  αυτοκινήτου ο οποίος παρέσυρε τον εν μέθη (1,48 ο/οο) πεζό, που
  επιχειρούσε τρέχοντας να διασχίσει την οδό από αριστερά προς τα δεξιά ως
  προς την πορεία του ανωτέρω ΙΧΕ, έχοντας διαχύσει ήδη το αντίθετο ρεύμα
  κατεύθυνσης. Η συνυπαιτιότητα του οδηγού του οχήματος κατά την κρίση
  του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, έγκειτο στο ότι ενώ αντελήφθηκε τον πεζό
  προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποφύγει τη σύγκρουση του με τον πεζό
  τροχοπεδώντας και εκτελώντας αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά, ενώ
  όφειλε να ενεργήσει ελιγμό προς τα αριστερά. Κρίνοντας όμως έτσι το Εφετείο διέβαλε στην απόφασή του ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες καθόσον ενώ δέχεται ότι στο σημείο που έλαβε χώρα το ατύχημα υπήρχε πυκνή κυκλοφορία οχημάτων, στη συνέχεια δέχεται αντιφατικά ότι στο επίμαχο αυτό σημείο δεν κινούνταν άλλα οχήματα, και συνεπώς ο οδηγός του ζημιογόνου ΙΧΕ αυτοκινήτου θα μπορούσε να ενεργήσει ελιγμό προς τα αριστερά προκειμένου να αποφύγει τον ως άνω πεζό. ΑΠ 1014/2001 ΤΝΠ ΕΣυγκΔ
  Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έκρινε ως αποκλειστικό υπαίτιο τον
  πεζό, ο οποίος ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης (1,82‰) κατήλθε
  ανέλεγκτα και βιαστικά (τρέχοντας) στο οδόστρωμα, μέσα στη νύκτα,
  εκτός διαβάσεων πεζών, προκειμένου να σταματήσει το αυτοκίνητο του
  εναγομένου οδηγού για να τον μεταφέρει, χωρίς να λάβει υπόψη την
  απόσταση και την ταχύτητα του αυτοκινήτου αυτού. Ο εναγόμενος οδηγός,
  αντιλήφθηκε τον πεζό μόλις σε απόσταση 10-15 μέτρων, λόγω της
  αιφνίδιας και βιαστικής, εμφάνισής του, και ενόψει του επικρατούντος
  σκότους. Εκρίθη δε ότι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κατά τρία μόλις
  χιλιόμετρα, (έτρεχε 93 χιλιόμετρα την ώρα, αντί 90), σύμφωνα με τα
  διδάγματα της κοινής πείρας και ενόψει όλων των ως άνω συνθηκών δεν
  συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος, το οποίο άλλωστε δεν ήταν
  δυνατόν ν΄ αποφευχθεί. Αντιθέτως, αποδείχθηκε, ότι ο εναγόμενος οδηγός αντέδρασε με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, αφού, μόλις αντιλήφθηκε τον πεζό, ανέκοψε ταχύτητα και πραγματοποίησε ελιγμό προς τα δεξιά, διότι εκείνο το τμήμα της οδού ήταν ελεύθερο. Παρά ταύτα το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο αναίρεσε την απόφαση του δευτεροβαθμίου κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολ∆ για ανεπαρκείς
  αιτιολογίες σε σχέση με την έλλειψη αιτιώδους συναφείας, μεταξύ της
  προηγηθείσας του ατυχήματος συμπεριφοράς του άνω οδηγού και του
  επελθόντος ατυχήματος που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο περί
  της ορθής η μη εφαρμογής των διατάξεων (ΚΟΚ 19 παρ.1-3) και των
  διδαγμάτων της κοινής πείρας. ΑΠ 605/2006 ΣΕΣυγκ∆ 2007/24
   
 2. Εθιμική πλέον η καθήλωση των επιδικαζόμενων ποσών για ψυχική οδύνη – ηθική βλάβη σε εξευτελιστικά ποσά.
   
  3) Τοκοφορία Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες τόκους
  Υπερημερίας
  Βλ. Ομοίως και Εφ.Θες. 829/2010 ΕΣυγκΔ 2010/390 (μετά σχετικών Σχολίων – Παρατηρήσεων) και Μον.Πρ.Αθ. 2763/2010 ΕΣυγκΔ 2010/397, Μον.Πρ.Αθ. 1058/2011 ΕΣυγκΔ 2011/51
  Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986 που αναγνωρίζει υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ευνοική μεταχείριση ως προς το θέμα της επιδίκασης τόκων (επιτόκιο 6%), χωρίς να δικαιολογείται τούτο από λόγους δημοσίου συμφέροντος, δοθέντος ότι το απλό ταμειακό συμφέρον του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον και δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση του δικαιώματος των παθόντων από τροχαία ατυχήματα να απαιτήσουν και να λάβουν τόκους για τις αξιώσεις τους σε ποσοστό ίδιο με εκείνο που καταβάλλουν οι ιδιώτες. Εξάλλου, δεν συνιστά τέτοιο λόγο δημοσίου συμφέροντος το γεγονός ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους. Εφ.Καλ. 28/2013 ΕΣυγκΔ 2013/380, Εφ.Ιωαν. 345/2013 ΕΣυγκΔ 2013/512, Απόφ. Μον. Πρωτ. Θεσ. 16133/2013 ΕΣυγκΔ 2014/118

Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης: Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια

1 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης οργανώνει ένα Ανοικτό Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια και το ρόλο του εκπαιδευτή οδήγησης, το Σαββατοκύριακο 1 & 2 Νοεμβρίου2014, στο Ηράκλειο Κρήτης. (Aquis Zorbas Village Ανισσαράς).

Είναι σημαντικό που οι Εκπαιδευτές Οδήγησης παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία -που απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη τους αλλά σε κάθε ενδιαφερόμενο- όπως επίσης και το γεγονός πως το συνέδριο πραγματοποιείται στη Κρήτη, τόπο που καταλαμβάνει πολύ υψηλή θέση στις τροχαίες συγκρούσεις. Για μας είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός πώς, σε αντίθεση με την σιωπή των «αρμοδίων», συνδικαλιστικές οργανώσεις διαφόρων κλάδων που εμπλέκονται με την κυκλοφορία όλο και περισσότερο τελευταία θέτουν ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια.Το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδιας Εκπαιδευτών Οδήγησης αποτελεί ένα  βήμα παραπέρα σ αυτή την κατεύθυνση. ¨Όταν η κοινωνία των πολιτών μιλήσει και συναντηθεί πραγματικά τότε θα προκύψουν και θα εφαρμοστούν λύσεις και για όλα αυτά τα «δευτερεύοντα» προβλήματα που καταστρέφουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

Εισηγήσεις και συμπεράσματα θα δημοσιοποιηθούν και από μας στο σύντομα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΕΔΩ

Εισηγητές:
Α) Γιώργος Νικολακάκης, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. «Οδική ασφάλεια – κοινωνικές διαστάσεις.»

Β) Γιώργος Κουβίδης, Γιατρός Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα. «Μετά το τροχαίο τι;»

Γ) Λευτέρης Μιχελάκης Εκπαιδευτής οδήγησης. «Η Οδική Ασφάλεια και ο ρόλος του Εκπαιδευτή Οδήγησης.»

Δ) Αρης Ζωγράφος, Εκπαιδευτής οδήγησης. «Η Διαδικασια Εκπαίδευσης Αξιολόγησης και δια Βίου Μάθησης των Χρηστών της Οδού Βασικός Παράγοντας για Την Ισορροπία του Συστήματος της Οδικής Ασφάλειας.»

Ε) Μαρία Παναγιωτάκη, Ψυχολόγος-Κοινωνιολόγος
Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ηρακλείου
«Σκιαγραφώντας το προφίλ του οδηγού στην ελληνική πραγματικότητα»

Αστικές Συγκοινωνίες: Η ταχύτητα σκοτώνει! Τα ελαστικά μαιμού ;;;

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 το Συνδικάτο Εργαζομένων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιων Θεσσσαλονίκης κάλεσε  τους οδηγούς λεωφoρείων να μην παραβιάζουν τα όρια ταχύτητος και να σέβονται τον Κ.Ο.Κ. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Με αφορμή τις πρόσφατες μαζικές «αναφορές» συναδέλφων οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητος εν ώρα εκτέλεσης δρομολογίου, οφείλουμε – για άλλη μια φορά – να επισημάνουμε τα εξής:
Η παραβίαση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. – και μάλιστα από επαγγελματίες οδηγούς –Δεν καλύπτεται και Δεν δικαιολογείται από κανένα νόμο ή κανονισμό.  ………………………………………………………………………………………………………………   ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα όσον αφορά όρια ταχύτητος και παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών.   Η πρόφαση που χρησιμοποιούν ορισμένοι συνάδελφοι ότι αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν του επιτρεπτού λόγω μη επάρκειας χρόνων των ωραρίων ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙ.                                                                                               Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ και ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ως προς την εφαρμογή τους.
Αν ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι οδηγοί ακολουθούσαν τις οδηγίες του Συνδικάτου για τον τρόπο εργασίας, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για ωράρια – χρόνους – αναμονές κ.τ.λ.
Αναλογιστείτε το συνάδελφοι …….
Η μόνη ευθύνη του οδηγού είναι η ασφαλής μεταφορά του επιβατικού κοινού.  Κι επειδή ο οδηγός είναι και αυτός άνθρωπος με ανάγκες βιολογικές και σωματικές,  οδηγούμε με σύνεση και ΗΡΕΜΙΑ, εφαρμόζοντας αυτά που τονίζουμε πάντα, δηλαδή, πέραν των νόμιμων αναμονών (10΄- 20΄) κάνουμε 3-5 λεπτά αναμονή στην αφετηρία και 2-3 λεπτά στο τέρμα ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ για τις ενδεικτικές ώρες των ωραρίων.» Ολόκληρη η ανακοίνωση: ΕΔΩ6e165ba5873f19ac19943ff26e242592_L
Αλλά οι θετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας συναντούν καθημερινά άλλες τόσες, ισως και περισσότερες αρνητικές δράσεις όπως η πρόσφατη αποκάλυψη της προμήθειας από το 2012 τουλάχιστον 9.000 ελλατωματικών ελαστικων για τα λεωφορεία του Ο.Σ.Υ.  από προμηθευτή με πλαστές πιστοποιήσεις (ΕΔΩ) ελαστικών που πέραν της οικονομικης επιβάρυνσης αποτελούσαν πηγές κινδυνου τόσο για τους χρήστες των λεωφορείων όσο και για τους άλλους που κινούνται στο οδικό δίκτυο.
Ακούστε τον πρόεδρο τεχνικών του ΟΣΥ,  Α. Ραυτόπουλο και δείτε χαρακτηριστικές εικόνες  από την κατάσταση των ελαστικών:

Πηγή: soste.gr
Ακούστε τον Απόστολο Κασιμέρη, μέλος του ΔΣ των εργαζομένων του ΟΑΣΑ που ζητάει. «Να αντικατασταθούν άμεσα τα ελαστικά»: ΕΔΩ

Τα ΜΜΕ ανακαλύπτουν τις νταλίκες.

Τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα με πρωταγωνιστές νταλίκες στους εθνικούς δρόμους και παραδρόμους απασχόλησαν τα ΜΜΕ που  ανέδειξαν διάφορες πτυχές του προβλήματος όπως η κακή συντήρηση των αυτοκινήτων σαν συνέπεια της οικονομικής κρίσης, (δείτε σχετικό βίντεο απο τις ειδήσεις του STAR στις 22/10 ΕΔΩ) και οι συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, η συμπεριφορά τους στο δρόμο, οι εντολές της εργοδοσίας τους, οι έλεγχοι της τροχαίας, τα πρόστιμα και τα ΚΤΕΟ  κα (εκπομπή ΑΥΤΟΨΙΑ- ΘΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ με τον Α. Σρόιτερ στον ALPHA στις 23/10, δειτε την ΕΔΩ).troxaio-1_1
Φαίνεται οτι τελικά ότι η πραγματικότητα δεν είναι τόσο ρόδινη όσο μας την περιέγραφαν μέχρι χθές και η τάση μείωσης των τροχαίων συγκρούσεων (ευθέως ανάλογη με την μειωση τη κυκλοφορίας) κρέμεται σε μια λεπτή κλωστή. Εχουμε απο καιρό επισημάνει οτι τόσο η κακη συντήρηση των οχημάτων, όσο και η ολο και μεγαλύτερη επιδίωξη των εργοδοτών για εντατικοποίηση της εργασίας των επαγγελματιών οδηγών ( με παντελή αδιαφορία για την τήρηση του ΚΟΚ) μαζι με το πλήθος των προβλημάτων που απασχολούν το μυαλό καθε χρήστη του δικτυου της κυκλοφορίας (ολα αυτά άμεσα σχετιζόμενα με την κρίση που βιώνουμε), αποτελούν ένα εκρηκτικό μίγμα που καμιά αισιοδοξία δεν επιτρέπει.
Εξακολουθεί πάντως να μας εντυπωσιάζει το πως οι “αρμόδιοι” εξακολουθούν να τηρούν σιγή γυρω απο το θέμα. Και καλα το ρεπορταζ του STAR είναι λιγότερο απο 2 λεπτά, το ξεπερνάς “έτσι”…αλλά η ΑΥΤΟΨΙΑ είναι 1 ώρα και 20 λεπτά με σοβαρότατες επώνυμες καταγγελίες. Πιθανόν οι “αρμόδιοι” κοιμόταν την ώρα που προβλήθηκε για να ξυπνήσουν νωρίς να πάνε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την οδική ασφάλεια.
Στο μεταξύ αναπάντητα εξακολουθουν να παραμένουν τα ερωτήματα που έθεσε απο τις 6/10 το Συνδικάτο Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδας μετά την πολύνεκρη σύγκρουση στην Εγνατία:
-Γιατί κυκλοφορούν Φορτηγά .Δ.Χ. στις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα, ενώ σε όλη την Ευρώπη, εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες, απαγορεύεται;
-Γιατί δεν υπάρχουν μικτά κλιμάκια για τον έλεγχο προβληματικών φορτηγών (κινητές πλάστιγγες για υπέρβαρο φορτίο, ΚΤΕΟ κ.λπ.);
-Για το συγκεκριμένο ατύχημα γιατί δεν υπήρχε σήμανση εκ μέρους της Εγνατίας Οδού με βανάκια που φέρουν προειδοποιητικά φώτα και με κορίνες;
-Γιατί δεν βρισκόταν η Τροχαία στο σημείο; Ο εργολάβος του έργου ποια μέτρα είχε πάρει για την εκτέλεση του έργου; Γιατί η Εγνατία Οδός, η Τροχαία και ο εργολάβος δεν έκαναν εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράπλευρο δρόμο εφ’ όσον γνώριζαν ότι θα είχαν ολική διακοπή κυκλοφορίας για την επισκευή αυτού;
-Γιατί η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) δεν ήταν ελεύθερη από τα ΙΧ αυτοκίνητα, ώστε να υπάρχει διέξοδος διαφυγής για το φορτηγό με το πρόβλημα της υπερθέρμανσης των φρένων;   (ολόκληρη η ανακοίνωση: ΕΔΩ)
Ειναι σημαντικό που έστω και τώρα δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα απο τα ΜΜΕ. Βέβαια απο παντού και πάντα θα απουσιάζει κατι βασικό. Ο απίστευτος αριθμός φορτηγων που υπάρχουν στην χώρα μας και που την κατατασει πρωτη στην Ευρώπη αν οχι στον κοσμο. το γεγονός πως συμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο αριθμος των Βαρέων Φορτηγων που κυκλοφορουν στην Ελλαδα είναι 1.305.243  δηλαδή 11.490 ανα 100.000 κατοίκους. (Περισσότερα: ΕΔΩ)
HT per 100.000

Πηγή: SOSTE.GE

Πέτρου Ράλλη: Τρεις λευκές πεταλούδες στην άσφαλτο.

Πραγματοποιήθηκε η κινητοποίηση για την Οδική Ασφάλεια στην οδό Πέτρου Ράλλη, στο σημείο που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασαν άδικα τη ζωή τους τρεις πεζοί συνάνθρωποι μας. Ενώ οι οικογένειες των θυμάτων βαδίζουν τον δικό τους Γολγοθά η υπόθεση πήρε δικαστικά τη συνήθη οδό της “αμέλειας”.
Μερικές δεκάδες συμπολιτών μας επέλεξαν να έρθουν ΕΚΕΙ στον τόπο του εγκλήματος για να διαμαρτυρηθούν για τους απαράδεκτους φόνους και να υποστηρίξουν το εξαιρετικά αντιδημοφιλές αίτημα στην Ελλάδα του περιορισμού της ταχύτητας. Είναι μια αρχή.5
Τρεις λευκές πεταλούδες στην άσφαλτο θα είναι εκεί γι αυτούς που έφυγαν.4
Την κινητοποίηση που είχε διοργανώσει  ο Σύλλογος «SOS Τροχαία Εγκλήματα» την στήριξαν  οι: Φίλοι της Φύσης, ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ, ΠΕΖΗ, Μαμάδες στο Δρόμο, Ποδηλάτες, ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, Δίκτυο για τα Πολιτικά και  Κοινωνικά Δικαιώματα.
Εκτός από τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου, τους ευαισθητοποιημένους για το θέμα πολίτες συμμετείχαν: Ρένα Δούρου (Περιφερειάρχης Αττικής), Αγαθοπούλου Ειρήνη ( Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- μέλος της Επιτροπής της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια),   Ελθίνα Αγγελοπούλου (Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Αθηναίων –  Ανοιχτή Πόλη).
Ο εκπρόσωπος του SOS Τ.Ε. Μαν. Σταυρουλάκης και η περιφερειάρχης Αττικής Ρ. Δούρου
Ο εκπρόσωπος του SOS Τ.Ε. Μαν. Σταυρουλάκης και η περιφερειάρχης Αττικής Ρ. Δούρου
 
Πηγή: soste.gr

25 Οκτ 2014

Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα: Σάββατα: 18 Οκτωβρίου 2014 στη Ρόδο

Το Σάββατο βράδυ, 18 Οκτωβρίου 2014, η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ (www.efthita.gr) διοργάνωσε για 9η χρονιά την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», έχοντας μεγάλη απήχηση στους διασκεδαστές με παράλληλη ενθάρρυνση για συνέχιση αντίστοιχων ενεργειών από την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ.

Η δράση αυτή διενεργήθηκε ταυτόχρονα σε 21 πόλεις στην Ελλάδα μεταξύ αυτών και η Ρόδος, η πρώτη πόλη στην Ελλάδα (2006) και 28 χώρες της Ευρώπης παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε 3 χώρους διασκέδασης BARRATRES, REX και VIAMARE και το μήνυμα της βραδιάς ήταν: «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας».

12 Εθελοντές της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ μαζί με το Σώμα Εθελοντών Διασωστών του ΕΕΣ, κινητοποιήθηκαν για να ευαισθητοποιήσουν τους διασκεδαστές, παροτρύνοντάς τους να μην καταναλώσουν αλκοόλ στην περίπτωση που θα αναλάμβαναν το ρόλο του «οδηγού της παρέας τους».

117 διασκεδαστές όλων των ηλικιών συμμετείχαν στη δράση και συμφώνησαν να φορέσουν το αναγνωριστικό βραχιολάκι, σημάδι της δέσμευσής τους να μην πιούν.

98 άτομα, προσήλθαν και προέβησαν σε φιλικό αλκοτέστ. Από αυτούς το 89% κράτησαν την υπόσχεσή τους να μείνουν κάτω από το νόμιμο όριο του 0.25 (0.10 για τους επαγγελματίες, τους νέους οδηγούς και τους δικυκλιστές) που ορίζει ο ΚΟΚ.

4 οδηγοί, ήταν πάνω από το όριο και οι υπόλοιποι οδηγοί ήταν με μικρές αποκλίσεις από το όριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι διαπιστώθηκε πως οι διασκεδαστές αλλάζουν τις συνήθειές τους και αρχίζουν να υιοθετούν υγιείς συμπεριφορές.

Σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ε.Ε. για το έτος 2013, από το συνολικό αριθμό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη, το 24,9% οφείλονταν στη μέθη ενώ τα τροχαία στο σύνολο τους, σύμφωνα με το World Health Organization (WHO), αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15 – 29 ετών, δεύτερη για ηλικίες 5 – 14 και τρίτη για ηλικίες 30 – 44 ετών.

Η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιήθηκε από την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ με τη συμβολή της Τροχαίας που διαθέτει τα αλκοολόμετρα και υποστηρίχτηκε από το Σώμα εθελοντών

Διασωστών του Ε.Ε,Σ, μέλη του Α.Σ ΡΟΔΟΣ, τους Φίλους Κινηματογράφου Κρεμαστής με την διάθεση υλικού προβολής, την ΣΥΦΑΚ με την διάθεση αλκοτέστ μιας χρήσεως και την METAXOTIPIKI ΡΟΔΟΥ για τα Banner της εκδήλωσης.

Επιπλέον, καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης ήταν η βοήθεια και ο ζήλος των εθελοντών της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, Δέσποινα, Μάνθα, Γιάννη, Μάνο, Κατερίνα, Ιωάννα, Αντώνη, Γιάννη, Κυριακή, Αγγελική, Κατερίνα, Μαρία, Αθηνά, Μαρία, και συντονιστών της.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, είχε αποφασίσει να δώσει τα ονόματά στο τύπο όσων διασκεδαστών επιθυμούσαν και συμφωνούσαν ως επιβράβευση της υπόσχεσή τους και ως οδηγοί της παρέας δεν κατανάλωσαν αλκοόλ και τήρησαν τη δέσμευσή τους του «οδηγού της παρέας»

Οι οδηγοί που δέχτηκαν να δοθούν τα ονόματά τους στον τύπο ως επιβράβευση της τήρησης της δέσμευσή τους είναι: Σαντορινιός Νεκτάριος, Σιγανός Αντώνης, Χατζηπέτρου Μαρία, Γουργουλέτη Ελένη, Σούκερα Ελένη, Λαγού Εύη, Χριστοπούλου Κατερίνα, Χαράλαμπος Νικόλαος, Πλάτση Μαρία, Χριστοδούλου Τάσος, Κοντοδιός Νίκος, Τασούλα Καθολική, Ζάχου Γιώτα, Πίκος Γιώργος,, Βασιλούδη Αγγελική, Κρεμμύδα Εύη, Χριστοπούλου Κατερίνα.
17 Οκτ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα: 18 Οκτωβρίου 2014


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ (www.efthita.gr)  για 9η  συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014,  δράση για την Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα.
Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν  σε 23 πόλεις της Ελλάδας  ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή διοργάνωση σε άλλες 28 χώρες.
 Η ενέργεια στοχεύει στην ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού και ενημερώνοντας τους οδηγούς, με έμφαση στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί, παρακινώντας τους να επιλέγουν πάντα τον οδηγό της παρέας.
18 Οκτωβρίου 2014 - Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα
Η εν λόγω δράση θα διεξαχθεί  στα  CLUB:  BARRA TRES, VIA MARE & REX
Η εν λόγω δράση θα διεξαχθεί  στα  CLUB:  BARRA TRES, VIA MARE & REX
Όλοι με μεγάλη προθυμία συμμετέχουν και βοηθούν εδώ και 9 χρόνια  για την καλή διεξαγωγή της  δράσης έξω από τα CLUB. 
Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να συναντήσουμε τους νέους στο δικό τους περιβάλλον και σε άμεση επικοινωνία μαζί τους να συζητήσουμε για την κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με την οδήγηση.
Θα είμαστε  έξω από τα CLUB της πόλης μας για να ενθαρρύνουμε  τους νέους επισκέπτες να επιλέξουν από την παρέα τους τον «οδηγό της παρέας», ο οποίος αφού αποδεχτεί τον τίτλο θα είναι υποχρεωμένος να μην καταναλώσει αλκοόλ όλο το βράδυ προκειμένου να οδηγήσει με ασφάλεια πίσω την παρέα του επιστρέφοντας από τη νυχτερινή διασκέδαση.
Προκειμένου να αναγνωριστεί ως ο «Οδηγός της παρέας», οι εθελοντές του/της ζητάνε να φορέσει ένα ειδικό βραχιολάκι.
 Όταν θα είναι ώρα να φύγει από το μπαρ θα μπορεί να κάνει, με τη δική του θέληση ένα φιλικό αλκοτέστ για να μπορέσουμε να δούμε εάν τήρησε την υπόσχεσή του. Εάν πράγματι έχει διατηρήσει τον έλεγχο και δεν έχει πιει ο «Οδηγός της παρέας» θα επιβραβεύεται με δώρα από την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ,  ενώ σε άλλη περίπτωση, θα συμβουλεύουμε  να αφήσει το όχημα και να γυρίσει σπίτι του με ταξί.
Το μήνυμα της βραδιάς είναι:
«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας»
Στη Ρόδο το 2013 που πραγματοποιήθηκε η εν λόγω δράση από τους  106 διασκεδαστές με βραχιολάκι  (73 άνδρες  και 36 γυναίκες) προσήλθαν για να υποβληθούν σε φιλικό αλκοτέστ 96, με τα αποτελέσματα να δείχνουν  ότι 2 στους  3 κράτησαν  την υπόσχεσή τους να μην  καταναλώσουν  αλκοόλ  πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που ορίζει ο ΚΟΚ.  με μικρές αποκλίσεις.  Αξίζει να σημειωθεί το ποσοστό των οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν σημαντικά μειωμένο από την έναρξη της δράσης μας το  έτος 2006. ( Πηγή: www.efhtita.gr )
2006- 2007- 2008  1 στους 2
2009-2010 1 στους 3
2011-2012  1 στους 4
2012-2013   2 στους 3
Η εν λόγω ενέργεια διεξάγεται  στη Ρόδο από το 2006 και ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που πραγματοποίησε αυτή την δράση σε συνεργασία με τους Responsible Young Drivers του Βελγίου.
Η εν λόγω ενέργεια διεξάγεται από την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, με τη συμβολή της Τροχαίας  ΡΟΔΟΥ που διαθέτει τα αλκοολόμετρα.
Επιπλέον η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» και φέτος πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΣΥΦΑΚ-ΡΟΔΟΥ προσφέροντας τα αλκοτέστ μιας χρήσης, , της METAXOTIPIKI ΡΟΔΟΥ προσφέροντας τα Banner της εκδήλωσης, και των Φίλων Κινηματογράφου Κρεμαστής για την παροχή υλικού προβολής-υποστήριξης μηνυμάτων για την συγκεκριμένη εκδήλωση.
Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα δεν θα πραγματοποιούταν και φέτος χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ,  του Σώματος Εθελοντών Διασωστών του ΕΕΣ και της Τροχαίας Ρόδου.
Ραντεβού το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014  στα   CLUB:  BARRA TRES, VIA MARE & REX
Το μήνυμα της βραδιάς είναι:
«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας»