Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Μαρ 2015

Πώς θα εντοπίζονται οι οδηγοί που θα διαπράττουν τροχαίες παραβάσεις σε όλη την ΕΕ.

Οι κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τροχαίες παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς ξένων οχημάτων θα ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ από το 2017. Η επέκταση των υφιστάμενων κανόνων ώστε να καλύπτουν και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία είναι η κύρια αλλαγή που επιφέρει η νέα οδηγία για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2015.

Νέα νομική βάση: μεταφορές

Η ΕΕ διαθέτει ήδη μια οδηγία περί ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τροχαίες παραβάσεις. Η εν λόγω οδηγία εκδόθηκε το 2011 με νομική βάση την αστυνομική συνεργασία. Λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία δεν συμμετείχαν.

Μια νέα οδηγία κατέστη αναγκαία όταν το Δικαστήριο απεφάνθη στις 6 Μαΐου 2014 ότι η νομική βάση θα πρέπει να είναι οι μεταφορές. Η παλαιά οδηγία ακυρώθηκε, αλλά το Δικαστήριο χορήγησε προθεσμία ενός έτους για τη θέσπιση νέας νομικής πράξης.

Η ταχεία έκδοση της νέας οδηγίας σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κενό στην εφαρμογή των κανόνων. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Ο στόχος της οδηγίας παραμένει αμετάβλητος: βελτίωση της οδικής ασφάλειας και εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των οδηγών.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν αμοιβαία πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων προκειμένου να εντοπίζουν πρόσωπα υπεύθυνα για ορισμένες παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Στον φερόμενο ως παραβάτη μπορεί να αποστέλλεται το υπόδειγμα επιστολής που περιλαμβάνεται στην οδηγία. Εναπόκειται στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί, π.χ. επιβολή προστίμου. Η ανταλλαγή πληροφοριών καλύπτει οκτώ σημαντικές τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια: υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση της ζώνης ασφαλείας, παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση απαγορευμένης λωρίδας, παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα των τροχαίων παραβάσεων που διαπράττονται στο εξωτερικό;

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο οδηγός οχήματος ταξινομημένου στο εξωτερικό είναι τρεις φορές πιθανότερο να διαπράξει παράβαση από οδηγό που είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας. Σε χώρες μεγάλης διέλευσης και σε πολύ τουριστικές χώρες οι παραβάσεις για υπέρβαση ταχύτητας που διαπράττονται από μη μόνιμους κατοίκους μπορούν να φθάσουν έως και το 50 % του συνολικού αριθμού των παραβάσεων κατά τις περιόδους αιχμής.

Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τον Δεκέμβριο του 2014 επετεύχθη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς του στις 11 Φεβρουαρίου 2015.

Τα επόμενα βήματα

Η νέα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Αυτό αναμένεται να συμβεί λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της οδηγίας από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 6 Μαΐου 2015.

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία θα χρειαστεί να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να θέσουν σε εφαρμογή το σύστημα, θα έχουν στη διάθεσή τους δύο επιπλέον έτη για να θεσπίσουν τις εθνικές τους διατάξεις (έως τις 6 Μαΐου 2017).

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της οδηγίας το αργότερο έως τον Νοέμβριο του 2016 και θα προτείνει ενδεχομένως κατάλληλες προσαρμογές.

Οδηγία για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις

(http://www.nextdeal.gr/PDFS/eggrafa/PE_103_2014_INIT_EL.pdf)

Δήλωση σχετικά με την έκδοση της οδηγίας για τις τροχαίες παραβάσεις

(http://www.nextdeal.gr/PDFS/eggrafa/ST_6309_2015_ADD_1_EL.pdf)

 

Πηγή : Next Deal

EU road safety progress grinding to a halt

Press release


EU road safety progress grinding to a halt


24 March 2015, For immediate release

Brussels - Road deaths fell by a negligible 1% in the EU last year according to new data released today by the European Commission. The drastic slowdown in progress puts at risk the region's target of halving road deaths by 2020.

Commenting on the figures, Antonio Avenoso, Executive Director of the European Transport Safety Council (ETSC) said:

“While there is no single factor that explains today's deeply worrying figures there is no doubt that in recent years, the EU and many member states have shifted road safety way down the priority list. If you cut back on police enforcement and road maintenance, if you don't do enough to protect the increasing numbers of people walking and cycling, and if you ignore new trends such as distraction - it's obvious that the numbers dying will not just stagnate, they will start to increase.”

"We need to see short and medium term action from national governments and from the EU, starting today. Member states can boost police enforcement and that will have an immediate effect. The EU can start by extending its infrastructure safety rules that require regular audits and action on high risk sites. Currently these rules only apply to major EU motorways - but they should be extended to the entire road network."

"Looking ahead, this year the EU is working on the next generation of vehicle safety standards. We need to ensure that the technology with the most life saving potential is fitted to all vehicles as standard and not just the premium end of the market. Technologies such as Automated Emergency Braking and Intelligent Speed Assistance and getting seat belt reminders on all seats could revolutionise vehicle safety. Europe must lead that revolution, not rest on the laurels of past achievements."   

Ευθύνη Ασφαλιστή και σε περίπτωση έλλειψης άδειας ικανότητας

Ο συγκεκριμένος όρος του άρθρ.25 παρ.6 της Κ4/΄585/78 ΑΥΕ όρο εξαίρεσης ασφαλιστικής κάλυψης, λόγω της ασάφειάς του, αναφορικά με το πότε ο οδηγός θεωρείται ότι δεν έχει κατά νόμο άδεια οδηγήσεως, ερμηνευόμενος κατά τα άρθρα 173 και 200ΑΚ, δεν καταλαμβάνει και τη ζημία την οποία προκαλεί ο οδηγός, ο οποίος κρίθηκε αρμοδίως ικανός για την οδήγηση του ζημιογόνου αυτοκινήτου, πλην όμως του έχει αφαιρεθεί προσωρινά με διοικητική απόφαση για παράβαση του ΚΟΚ η άδεια οδήγησης, διότι τα μέρη απέβλεψαν κυρίως στο γεγονός ότι ο οδηγός κατά το χρόνο του ατυχήματος είχε τη, σύμφωνα με το νόμο, δυνατότητα να οδηγεί αυτοκίνητο της κατηγορίας που ανήκει και το ασφαλισμένο (ζημιογόνο) αυτοκίνητο.

  Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης με το οποίο προσάπτεται η αιτίαση ότι το Εφετείο, με την κρίση του αυτή εσφαλμένα ερμήνευσε κατά τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ τον ως άνω συμβατικό όρο, καθ' όσον, κατά την αληθινή βούλησή τους τα συμβληθέντα μέρη απέβλεπαν όχι μόνον στην πραγματική ικανότητα του ασφαλισμένου να οδηγεί κατά το χρόνο κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης αλλά και στη διατήρηση της ικανότητας αυτής και στην κατοχή νόμιμης άδειας ικανότητας οδηγού κατά το χρόνο του ατυχήματος, διότι η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για ορισμένο χρόνο, σημαίνει ανικανότητα του οδηγού να οδηγεί κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

   

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1)   Απορριπτέος κρίθηκε ο σχετικός λόγος αναίρεσης που αποδίδει στην προσβαλλόμενη απόφαση την πλημμέλεια από το άρθρο 559 αριθμ 1 Κ.Πολ.Δ. με την αιτίαση ότι το Εφετείο παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 361 του Α.Κ, 189, 192 του Ε.Ν, 10 του Ν 489/1976 και 25 της Κ4 Υ.Α. με τις παραδοχές ότι δεν είχε δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου της οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου παρά το ότι έγινε δεκτό ότι ο ως άνω οδηγός κατά την οδήγηση δεν είχε την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια ικανότητας οδηγού για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγούσε και είχε συμφωνηθεί με όρο της σύμβασης ασφαλίσεως ότι στην περίπτωση αυτή αποκλείεται ο ασφαλισμένος από την ασφάλιση. 'Όπως, όμως, προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση το Εφετείο δεν δέχτηκε, ότι  η αναιρεσείουσα δεν είχε δικαίωμα για εναγωγή του ασφαλισμένου της οδηγού, αλλά ότι το δικαίωμα αυτό ασκήθηκε καταχρηστικά. Κατά συνέπεια ο ανωτέρω λόγος της αναίρεσης είναι αβάσιμος και ως εκ τούτου απορριπτέος.  ΑΠ 581/2010 ΕΣυγκΔ 2010/93

 

Αναιρείται  κατ΄άρθρ.559 αριθμ.1 περ. α' του Κ.Πολ.Δ. Εφετειακή απόφαση, για παραβίαση διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου (άρθρ. 94 ΚΟΚ αλλά και του άρθρ. 361 ΑΚ), καθόσον δέχθηκε, αφενός μεν ότι, ο οδηγός που κατείχε αλβανική άδεια ικανότητας οδήγησης γνώριζε κατά τεκμήριο να οδηγεί, αφετέρου δε ότι, τα συμβαλλόμενα μέρη (ασφαλιστής και ασφαλισμένος, περιλαμβάνοντας τον σχετικό εκ του άρθρ.25 παρ.6 της Κ4/΄585/78 ΑΥΕ όρο εξαίρεσης ασφαλιστικής κάλυψης, αποβλέπουν κυρίως στο γεγονός αν ο οδηγός είναι ικανός να οδηγεί αυτοκίνητο της ίδιας κατηγορίας με το ασφαλισμένο και όχι στο τυπικό στοιχείο της αναγνώρισης της αλλοδαπής άδειας από την αρμόδια ελληνική αρχή.  ΑΠ 1728/2013 ΕΣυγκΔ 2013/429

 Πηγή: http://www.esd.gr

ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση  παγιώνεται η Νομολογία του Αρείου Πάγου ως προς τη ερμηνεία του άρθρ. 9 παρ. 1 του Κανονισμού 44/2001, σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται τοπική αρμοδιότητα και αντίστοιχη διεθνής δικαιοδοσία (άρθρ..3 παρ.1 ΚΠολΔ) των δικαστηρίων του κράτους στο οποίο έχει την κατοικία του ο ζημιωθείς, ο οποίος οφείλει  KAI να αποδείξει ότι έχει την πραγματική του κατοικία στην Ελλάδα.

  Η δωσιδικία αυτή ιδρύεται μόνο για αγωγή κατά του ασφαλιστή και με την προϋπόθεση ότι to οικείο δίκαιο επιτρέπει την η ευθεία αγωγή κατ΄ αυτού.

  Με το άρθρ. 5 της Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας εισάγεται η ρύθμιση αυτή, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.3746/2009.

 

 

Σωρευτική Αναδοχή Χρέους

Προϋποθέσεις Εφαρμογής Ελληνικού Δικαίου

σε ατύχημα στην Αλλοδαπή (2)

 

 Στην κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση ως προϋποθέσεις εφαρμογής του Ελληνικού Δικαίου κατ΄άρθρ. 25 ΑΚ ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως :

 α) ο τόπος συνήθους στάθμευσης του ζημιωθέντος αυτοκινήτου

 β) ο τόπος  κατοικίας του εναγόντα

 γ) ο τόπος κατάρτισης της σύμβασης σωρευτικής αναδοχής χρέους

 δ) η Ελληνική ιθαγένεια του ενάγοντα

 

  

Σχόλια –Παρατηρήσεις

 

1) Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή

 Ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του, ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή για ατύχημα που συνέβει σε κράτος-μέλος της ΕΕ, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους-μέλους (άρθρο 9 του Κανονισμού 44/205). Εξάλλου στο άρθρο 11 του άνω Κανονισμού ορίζεται ότι: 1) σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2) Οι διατάξεις των αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή, εφ' όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται".

  Ήδη τέτοια ρύθμιση εισάγεται με το άρθρο 5 του Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 3746/16-2-2009.  ΑΠ 37/2012 ΕΣυγκΔ 2012/84

 

 Τροχαίο στην Αλλοδαπή σε βάρος Μονίμου κατοίκου Ελλάδας  - Διεθνής Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων. Αλλοδαπός Ασφαλιστής του ζημιογόνου οχήματος. Παραδεκτώς ενάγεται ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων κατ΄άρθρ. 11 παρ.2 Κανονισμού 44/2001 (ΕΚ) ΑΠ 487/2011, ΕΣυγκΔ 2012/303

 

 2) Σωρευτική Αναδοχή Χρέους – Τροχαία με Αλλοδαπούς

  Όταν η αγωγή του αλλοδαπού ασφαλιστή στηρίζεται στη σωρευτική αναδοχή χρέους, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 33 του Κ.Πολ.Δικ. και ιδρύεται δωσιδικία του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η δικαιοπραξία. Για τον προσδιορισμό αυτού του τόπου εφαρμόζονται τα άρθρα 192 και 193 του Α.Κ. Με την πρώτη από τις πάρα πάνω διατάξεις θεσπίζεται ο κανόνας ότι η σύμβαση συντελείται μόλις περιέλθει σε αυτόν που πρότεινε η δήλωση αποδοχής της πρότασής  του. Με το άρθρο 193 του Α.Κ εισάγονται αποκλίσεις στον πάρα πάνω κανόνα και ορίζεται ότι  η σύμβαση συντελείται με μόνη την αποδοχή, αν από το περιεχόμενο της πρότασης ή από τα συναλλακτικά ήθη ή από τις ειδικές περιστάσεις συνάγεται ότι δεν είναι ανάγκη να περιέλθει η αποδοχή σ' αυτόν που έκανε την πρόταση.  Κλασσική περίπτωση εφαρμογής αυτής της διάταξης, κατά την οποία δεν απαιτείται περιέλευση της αποδοχής στον προτείναντα επιβαλλόμενη από τα συναλλακτικά ήθη,  αποτελεί η πρόταση για την κατάρτιση συμβάσεως από την οποία εκείνος προς τον οποίο γίνεται η πρόταση αντλεί απλά και μόνο έννομο όφελος.  Βλ. σχετικώς Άρθρο Γεωργίου Αμπατζή, ΕΣυγκΔ 2007/261

 

                                                                                                                                                                  Απόφ. ΑΠ....

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων με πάνω από 10.000 χρήστες. 
 

18 Μαρ 2015

Χρηματοδότηση ενός εκατ. ευρώ για έργα στην Εθνική οδό Τσαΐρι – Αεροδρόμιο

Χρηματοδότηση ενός εκατ. ευρώ για έργα στην Εθνική οδό Τσαΐρι – Αεροδρόμιο

Άμεσες –παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας επί της Εθνικής Οδού Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο, συνολικού προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, σε συνέχεια της απόφασης της περιφερειακής αρχής να προχωρήσει στην καταγραφή και αποκατάσταση των προβλημάτων του οδικού δικτύου, σε σημεία όπου παρατηρείται μεγάλη συχνότητα τροχαίων δυστυχημάτων.

Στην διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, όπου εξετάστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, το οποίο θα έλθει προς συζήτηση και ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης έδωσε εντολή να ενταχθεί η εν λόγω παρέμβαση για την οποία υπάρχει ήδη μελέτη αποτύπωσης των απαιτούμενων παρεμβάσεων, που συνίστανται κυρίως στην κατασκευή στηθαίων κατά μήκος της οδού.

Στην σύσκεψη έλαβε μέρος ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου, που έχει αναλάβει τον συντονισμό της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας με την Τροχαία και των επιτόπιων επισκέψεων κλιμακίων, για την καταγραφή των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο του νησιού της Ρόδου. Συμμετείχαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση και η ανάγκη εξεύρεσης πόρων για την υλοποίησή της, αποτελεί πολιτική απόφαση, με δεδομένη την υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας για έργα συντήρησης του οδικού δικτύου. Επανέλαβε ότι το κονδύλι που έχει δοθεί από κεντρικούς πόρους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας είναι μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ και είναι φανερό ότι δεν επαρκούν ούτε κατ’ ελάχιστον.

Αυτό σημαίνει ότι η Περιφέρεια ξεκινά άμεσα τον αγώνα εξεύρεσης του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ώστε το έργο που ιεραρχείται ως πρώτης προτεραιότητας, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων

Πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων
Πρωτοβουλία αποτύπωσης των προβλημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου του νησιού της Ρόδου , όπου σημειώνεται μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την κατά το δυνατόν αποτροπή τους.

Έντονα προβληματισμένος από την αμείωτη ένταση του φαινομένου, που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος θα ζητήσει άμεσα την συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την Τροχαία, προκειμένου να αποτυπωθούν τα προβλήματα, για να ακολουθήσουν ανάλογες παρεμβάσεις.

Το συντονισμό της πρωτοβουλίας ο κ. Χατζημάρκος ανέθεσε στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κάλλιστο Διακογεωργίου, ο οποίος, στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα συγκαλέσει συνάντηση με τους εκπροσώπους της Αστυνομίας, της Τροχαίας Ρόδου και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και θα οργανωθούν επιτόπιες επισκέψεις μικτών κλιμακίων, για να καταγραφούν τα προβλήματα του οδικού δικτύου (κακοτεχνίες, φθορές, σήμανση κλπ).

Τα πρώτα τμήματα του οδικού δικτύου του νησιού τα οποία θα ελεγχθούν από τα κλιμάκια είναι η Εθνική Οδός Ρόδου - Λίνδου, από την πόλη της Ρόδου ως το Φαληράκι και η Εθνική Οδός Τσαΐρι – Αεροδρόμιο.

Να καθίσουν στα θρανία όλοι οι οδηγοί
Με πρότασή τους τα  μέλη του συλλόγου εκπαιδευτών οδηγών Δωδεκανήσου, αναφορικά με τα αυξημένα περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στο νησί της Ρόδου, τονίζουν την ανάγκη να παρέχουν δωρεάν μαθήματα σε όλους τους οδηγούς προκειμένου έτσι να υπενθυμίσουν την σωστή εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε ανοιχτή επιστολή του ο πρόεδρος των εκπαιδευτών οδηγών κος Παντελής Κιούσης, αναφέρει:
Ο χάρος παίρνει τα παιδιά μας στον ...πόλεμο της ασφάλτου!

(Ανοικτή πρόσκληση για δωρεάν Μαθήματα από τον ΣΕΔ)

Tι να πούμε τώρα εμείς οι Εκπαιδευτές Οδηγών της Ρόδου!

Προσωπικά είμαι αποσβολωμένος!

Στο Μολώχ της ασφάλτου ....χάνονται τα νιάτα μας, τα παιδιά μας!

Λυπούμαστε, σκάμε, τυραννιόμαστε με την ιδέα, συγκλονιζόμαστε, κλαίμε, συμπάσχουμε και συμπονούμε τους δύστυχους γονείς.

Πέραν από τα αυτονόητα συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων....δεχθείτε εσείς οι υπόλοιποι συμπολίτες μας κάποιες βεβαιότητες....

Είναι σίγουρο ότι θα θρηνήσουμε κι' άλλες ζωές!

Σε λίγο θα αρχίσει και η σεζόν.....

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης Ρόδου-Δωδεκανήσου....

Θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά) στους ήδη ΕΧΟΝΤΕΣ το σχετικό δίπλωμα.

Ελάτε χωρίς "δραχμή' να τα ξαναβάλουμε κάτω!

Να δούμε τι γνωρίζετε, τόσον από πλευράς πρακτικής οδήγησης, όσον και από την όλη νομοθεσία που διέπει την οδηγική... δέουσα συμπεριφορά!

Είναι απολύτως βέβαιο ότι εάν ξανάδιναν εξετάσεις οι 90% Νεοέλληνες ....θα απορρίπτονταν αυτοστιγμεί!

Αυτό ....όποιος το ξεπερνά ή στρουθοκαμηλίζει ή αδιαφορεί, απλά παίζει με τον χρόνο ....για το πότε θα σκοτωθεί ή θα σκοτώσει ή θα μπλέξει με γιατρούς και δικηγόρους!

Σας περιμένουμε εμείς οι φυσικοί Δάσκαλοί σας!

Δεν υπάρχουμε μόνο για να βγάλετε το δίπλωμα!

Δεν είμαστε μέρος της διαδικασίας έκδοσης των διπλωμάτων!

Είμαστε Σχολεία για διά βίου μάθηση και εκπαίδευση ...στην πιο επικίνδυνη διεργασία-τέχνη-τεχνική για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας....την οδήγηση, εν μέσω των χειρότερων συνθηκών...της “ζούγκλας” των ελληνικών δρόμων ...

Έτσι κι΄αλλιώς δουλειά δεν έχουμε ...σχεδόν όλοι οι Εκπαιδευτές, γιατί ο κόσμος εδώ και 4 χρόνια δεν έχει ούτε για τα προς το ζειν!

Ελάτε για ΔΩΡΕΑΝ εκμάθηση....επαναλαμβάνω ....οι ΕΧΟΝΤΕΣ δίπλωμα!

Κάθε χρόνο “χάνονται” 2.000 άτομα και τραυματίζονται
άλλα 35.000 (10% με μόνιμη ολική αναπηρία), στον Μολώχ της ασφάλτου.

Όσες επιτροπές και να δημιουργήσουμε ως Πολιτεία, τα ανωτέρω νούμερα δεν αλλάζουν πέραν ...του όποιου στατιστικού λάθους.

Η ελλιπής εκμάθηση συνεπάγεται κακή οδήγηση και αυτό πάντα οδηγεί σε τραγωδίες.

Ας κάνουμε μια ύστατη προσπάθεια ...για να αλλάξουμε αυτή την άθλια και ζοφερή κατάσταση!

Σας περιμένουμε για ....ενισχυτική διδασκαλία και εμείς θα σας βεβαιώσουμε εάν γνωρίζετε ή όχι να οδηγείτε σωστά!

Και ας έχετε.... 30 χρόνια δίπλωμα!»

Πηγή: www.rodiaki.gr

Ακούστε τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης ΕΔΩ:http://palmos-fm.gr/%CE%B3-%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC/

 
 
Τι δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Διακογεωργίου ΕΔΩ: http://palmos-fm.gr/πρωτοβουλία-της-περιφέρειας-νοτίου-α/

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ: Θλιβερή πρωτιά για οδηγούς μηχανών

Την υποχρεωτική εγκατάσταση ευφυών συστημάτων υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας (SBR) για όλες τις θέσεις επιβατών στα καινούργια αυτοκίνητα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ενωση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ασφάλεια στις Μεταφορές.


Θλιβερή πρωτιά για οδηγούς μηχανών
Σήμερα, μόνο τα καθίσματα οδηγού απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με αντίστοιχο σύστημα, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της ετήσιας έκθεσης του Συμβουλίου, βάσει της οποίας καταδεικνύεται ότι ποσοστό έως και 60% των θυμάτων τροχαίων σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.
Σύμφωνα με την έκθεση, παρά το γεγονός ότι οι αυτοκινητόδρομοι θεωρούνται οι πιο ασφαλείς δρόμοι στην ΕΕ, μόνο το 2013 περίπου 1.900 άτομα έχασαν τη ζωή τους σ' αυτούς στην Ευρώπη, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 7% του συνόλου των θυμάτων σε τροχαία αφού οι απώλειες σε άλλου τύπου δρόμους είναι πολύ μεγαλύτερες. Την ίδια στιγμή, μέσα σε μία δεκαετία τα θύματα τροχαίων μόνο σε αυτοκινητόδρομους έφτασαν τα 27.500.
Αν και τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των θυμάτων μειώνεται, ο φόρος αίματος των Ευρωπαίων πολιτών στην άσφαλτο παραμένει μεγάλος. Ο αριθμός των θανάτων από τροχαία στους αυτοκινητόδρομους την περίοδο 2004-2013 μειώθηκε κατά 8% στην Ευρώπη, ενώ η μείωση στην Ελλάδα είναι μικρότερη και φτάνει το 6,9%. Τη μεγαλύτερη πρόοδο σημείωσαν η Λιθουανία (20%), η Σλοβακία (14%) και η Ισπανία (13%).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, το 54% των θανάτων στους δρόμους της Ευρώπης προέρχεται από τροχαία σε αγροτικούς δρόμους, το 39% σε αστικούς δρόμους και το 7% σε αυτοκινητόδρομους. Στη χώρα μας, πάντως, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είναι περισσότερες στο αστικό δίκτυο.
Η Ελλάδα, όμως, διαθέτει μια θλιβερή πρωτιά, καθώς -μεταξύ των χωρών που παρείχαν στοιχεία- έχει το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων σε δικυκλιστές (26%). Συνολικά στην Ευρώπη, πάντως, το 61% των θυμάτων από συγκρούσεις σε αυτοκινητόδρομους επέβαιναν σε ΙΧ, το 11% σε μοτοσικλέτες, το 10% ήταν πεζοί, το 9% σε φορτηγά και το υπόλοιπο ποσοστό επέβαιναν σε άλλους τύπους οχημάτων.
Αλκοόλ-ουσίες
Εκτός από τη μη χρήση ζώνης, ως σημαντικός παράγοντας για την πρόκληση ατυχήματος αναφέρεται και η κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, η οποία υπολογίζεται ότι ευθύνεται για το 21% των συγκρούσεων στους γαλλικούς αυτοκινητόδρομους. Επικίνδυνη είναι όμως και η κούραση του οδηγού και γι' αυτό μελέτες συνιστούν διάλειμμα 15 λεπτών για κάθε δύο ώρες οδήγησης.
Στις προτάσεις του Συμβουλίου για τη μείωση του αριθμού των θυμάτων, πέραν του συστήματος υπενθύμισης ζωνών ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα, συγκαταλέγεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι η ΕΕ πρέπει να απαιτήσει την εγκατάσταση ευφυών βοηθημάτων ταχύτητας (ISA) και συστημάτων προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS) στα νέα οχήματα. Το ISA αποτελεί ένα σύστημα μέσα στον εγκέφαλο του οχήματος το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα GPS και κάμερες αναγνώρισης πινακίδων ορίων ταχύτητας για να βοηθάει τους οδηγούς να παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων ταχυτήτων.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να μειώσει τους θανάτους συνολικά κατά 20%. Τα συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας LDWS ειδοποιούν τον οδηγό όταν βγαίνει έξω από τη λωρίδα κυκλοφορίας του, σημάδι κόπωσης ή απόσπασης προσοχής που μπορεί να αποβεί μοιραίο.
ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: http://www.ethnos.gr  

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διεκδικεί ένα ασφαλές οδικό δίκτυο για να μην σκοτώνονται οι άνθρωποί μας, αγαπημένα μας πρόσωπα και όχι αριθμοί για πολλούς....

 

Κανείς να μη σιωπήσει μπροστά στα φονικά της ασφάλτου

 

Τι προτάσεις κατέθεσε η ΕΥΘΥΤΑ για να σταματήσει το διαρκές «έγκλημα»


Κανείς να μη σιωπήσει μπροστά στα φονικά της ασφάλτουΔέσμη συγκεκριμένων προτάσεων και μέτρων, για να μην θρηνήσουμε κι άλλα θύματα στους δρόμους του νησιού μας, κατέθεσε η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου στους τοπικούς μας φορείς, έτσι ώστε να γίνουν άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες.

Όπως δήλωσε χθες μιλώντας στη «Ρ» η πρόεδρος του συλλόγου κα Ελένη Καρύδη, οι προτάσεις αυτές επί της ουσίας καταγράφουν τους κινδύνους και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο οδικό δίκτυο του νησιού μας και οι οποίες σε συνδυασμό με τις παραβιάσεις του ΚΟΚ μπορούν να οδηγήσουν σε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.

21 πέρσι οι νεκροί και άλλοι 4 μέσα στο 2015 είναι ο ανατριχιαστικός αριθμός του απολογισμού των θυμάτων της ασφάλτου.

Στο υπόμνημα που παρέδωσε η ΕΥΘΥΤΑ στους τοπικούς μας φορείς, αναφέρεται μεταξύ άλλων για τα επικίνδυνα σημεία του οδικού μας δικτύου και τις παραλείψεις που δυστυχώς παρά το ότι έχουν επισημανθεί εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχουν ακόμα βελτιωθεί ή αποκατασταθεί:

• Η Εθνική οδός Ρόδου-Λίνδου, από το 4ο χλμ. έως το 20ό χλμ. συμπεριλαμβάνεται στους πιο επικίνδυνους οδικούς άξονες της Ελλάδας το 2012.

• Η εθνική οδός Ρόδου-Λίνδου παραμένει πάνω από 10ετία εργοτάξιο στην περιοχή Αφάντου. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά με σκοπό τη βελτίωσή της, ήρθαν και έφυγαν οι μεγάλες εταιρείες, αλλά το εργοτάξιο παραμένει. Δόθηκαν υποσχέσεις επί υποσχέσεων χωρίς αποτέλεσμα. Αμέτρητα είναι τα ατυχήματα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στη συγκεκριμένη περιοχή και τα οποία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

• Το “εργοτάξιο” της Εθνικής οδού σταμάτησε για μια ακόμα φορά να λειτουργεί, γιατί ο εργολάβος εδώ και καιρό παραμένει απλήρωτος. Ο κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές εξακολουθεί να μην υπολογίζεται.

• Δεν εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών.

• Η εθνική οδός Ρόδου-Λίνδου από το Ροδίνι μέχρι και το Φαληράκι δηλ. σε μήκος 12χλμ. διακόπτεται  από 12 (!) φωτεινούς σηματοδότες, ενώ άλλοι 8 έχουν ήδη τοποθετηθεί στην πρόσφατη διαπλάτυνσή της από το Φαληράκι μέχρι τα Κολύμπια (απόσταση 10 χλμ.) και ποιος ξέρει πόσοι ακόμη θα τοποθετηθούν μελλοντικά, καθιστώντας στην ουσία το κύριο εθνικό δίκτυο του νησιού, αστική περιοχή. Παγκόσμια ίσως πρωτιά! Για τη Ρόδο φαίνεται ότι είναι πολυτέλεια οι ανισόπεδοι ή κυκλικοί κόμβοι και εντός της πόλης. Είναι επίσης πολυτέλεια η δημιουργία παρόδιων οδών εξυπηρέτησης καθώς επίσης βοηθητικών παράπλευρων οδών όπως εξάλλου ορίζουν οι προδιαγραφές.

• Ακόμα και οι κυκλικοί κόμβοι που κατασκευάστηκαν μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες μας και την εκφρασμένη αγανάκτηση του κόσμου, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα σημάνσεων και ασφάλειας των χρηστών. Εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο η εφαρμογή των κυκλικών κόμβων με σωστές προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε θέσης.

• Σε όλο το μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, οι κόμβοι εισόδου-εξόδου από τα κτίρια καταστημάτων και παρεμφερών χρήσεων, που πληρούν τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας είναι ελάχιστοι. Ο κίνδυνος “παράνομων” παρεισφρήσεων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο επιβαρύνεται όχι μόνο από την έλλειψη διασταυρώσεων στα σημεία συναντήσεώς του με παράπλευρες οδούς, αλλά και από την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές όσον αφορά στην κυκλοφοριακή σύνδεση της επιχείρησής τους με το οδικό δίκτυο.

• Εντός του τμήματος αυτού (Ροδίνι-Φαληράκι) εισέρχονται τροχοφόρα από δεκάδες παράπλευρες χρήσεις από αγροτικούς ή δημοτικούς δρόμους, με ελάχιστες κυκλοφοριακές συνδέσεις εντός προδιαγραφών. Το ίδιο και στο επόμενο τμήμα Φαληράκι-Κολύμπια που υποτίθεται ότι γίνεται με σύγχρονες προδιαγραφές.

• Οι οριζόντιες κυκλοφοριακές σημάνσεις (διαγραμμίσεις) στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι σβησμένες. Η έλλειψη ορατών σημάνσεων στις διαβάσεις των πεζών καθιστά την διέλευση εγκληματικά επικίνδυνη.

• Οι κάθετες πινακίδες σήμανσης οδών (ρυθμιστικές), όπου υπάρχουν έχουν παραμείνει από την αρχική κατασκευή των οδών.

• Ούτε λόγος να γίνεται για τις πληροφοριακές πινακίδες.

• Μεγάλα τμήματα των στηθαίων, αλλά και σημάνσεων, είναι καλυμμένα από την παρόδια βλάστηση με αποτέλεσμα να μην είναι ορατά από τους χρήστες της οδού.

• Οι φθορές των στηθαίων ασφαλείας μετά από δυστυχήματα παραμένουν υπενθυμίζοντας στον οδηγό το ατύχημα ή το δυστύχημα.

• Η φύτευση στη διαχωριστική νησίδα, απαραίτητη για την προστασία των οδηγών της αντίθετης κίνησης από τους προβολείς των οχημάτων είναι σε πολλά σημεία ή ανύπαρκτη είτε αφημένη στην φυσική της εξέλιξη και χωρίς ανακλαστικά σε μεγάλο μήκος.

• Ένα από τα βασικότερα στοιχεία οδικής ασφάλειας κατά τις νυκτερινές ώρες, ο φωτισμός του οδικού δικτύου, σε αρκετές περιπτώσεις είναι εκτός προδιαγραφών τόσο στην επάρκεια, όσο και στην τοποθέτησή του. Οι κολώνες φωτισμού σε πολλές περιπτώσεις, λόγω θέσης, αποτελούν καταλυτικά στοιχεία των οδικών δυστυχημάτων.

• Εξακολουθούν να παραμένουν παρά τις συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις, οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες αποτελούν εστίες πολλών δυστυχημάτων, αλλοιώνοντας ακόμη και την αισθητική εικόνα της οδού. Το ΣτΕ έχει αποφανθεί με την υπ’ αριθμ. απόφαση 909-910/2007 ότι απαγορεύονται οι διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους, ποτέ δεν εφαρμόστηκε παρότι έχει συγκροτηθεί συνεργείο απομάκρυνσης (4 φορές) από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου...

• Η εισροή μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων και πολλές φορές φερτών υλικών από παράπλευρους δρόμους ή ρέματα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, είναι ένας σοβαρός επιπρόσθετος κίνδυνος τη χειμερινή περίοδο, όπως συμβαίνει σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

• Τα πρώτα 15 χιλιόμετρα του δυτικού επαρχιακού δικτύου (Ρόδου-Καμείρου) διέρχονται μέσα από αστικές περιοχές με διασταυρώσεις και χρήσεις που δημιουργούν κυκλοφοριακό κομφούζιο με καταγραφή στο ιστορικό σοβαρών δυστυχημάτων. Η οριστική μελέτη με τίτλο “Λειτουργική βελτίωση επαρχιακής οδού Ρόδου-Αεροδρομίου” δυστυχώς έμεινε στα συρτάρια.

• Πολυσύχναστοι δρόμοι όπως αυτός του Ρόδου Καλλιθέας και μάλιστα σε περιοχές με πολλές εμπορικές επιχειρήσεις και μεγάλες τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν παντελή έλλειψη πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών.

• Πεζοδρόμια με μικρές διαστάσεις πλάτους αλλά με μεγάλο ύψος, που καταλαμβάνονται συνήθως από δένδρα, κολώνες φωτισμού, διαφημιστικές πινακίδες ή στάσεις λεωφορείων είναι ακατάλληλα για τους χρήστες και αποτελούν καταλυτικά στοιχεία των οδικών δυστυχημάτων. Σε ορισμένα σημεία της πόλης και στους περισσότερους οικισμούς τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα ή τα πρόσφατα που κατασκευάστηκαν στην είσοδο του Αφάντου κατεστραμμένα, επικίνδυνα και χωρίς σήμανση για την επικινδυνότητα.

• Ένας επί πλέον επιβαρυντικός παράγοντας στην ασφάλεια των χρηστών των οδών και ο οποίος τυγχάνει της πλήρους αδιαφορίας των αρχών είναι αυτός της ολισθηρότητας των οδοστρωμάτων, τα οποία παραμένουν για χρόνια χωρίς συντήρηση.

• Συχνό φαινόμενο κατά τη διαδρομή Ρόδος-Κατταβιά, είναι οι κατολισθήσεις. Ενώ έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά για ογκοδέστατους και άκομψους τοίχους αντιστήριξης (περιοχή Κολυμπίων, Αφάντου), τα σημεία όπου ανέκαθεν υπήρξε και υπάρχει πρόβλημα (στροφή Πυλώνα, περιοχή Χαράκι) δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα αφήνοντας τους οδηγούς στην τύχη τους. Μετά από έντονη βροχόπτωση τα κατολισθητικά φαινόμενα, ειδικά στην Πυλώνα, είναι έντονα και πολύ επικίνδυνα. Στο Χαράκι, θα μπορούσε με τη χρήση ενός συστήματος μεταλλικών πλεγμάτων το οποίο συγκριτικά με άλλα μέσα αντιστήριξης είναι οικονομικότερο, να λυθεί το πρόβλημα των κατακρημνίσεων μικρών αλλά και μεγάλων βράχων. Κατολισθήσεις στο Μήδεια στον επαρχιακό Τσαΐρι-Αεροδρόμιο και στην πόλη της Ρόδου.

• Η διέλευση μέσα από μεγάλα ρέματα του επαρχιακού οδικού δικτύου όπως αυτό της Κρεμαστής χωρίς σημάνσεις και μηχανισμούς ασφαλείας, χωρίς εξασφάλιση σύγχρονων γεφυρών και αντιπλημμυρικών έργων οδηγεί σε τραγωδίες όπως αυτή των πλημμυρών του 2013.

• Δυστυχώς, όποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, αποφασίζει να κατασκευάσει το δίκτυό του (ρεύμα, τηλεφωνία, ύδρευση) θα επέμβει στο οδόστρωμα (εκσκαφή, τοποθέτηση) χωρίς να λαμβάνει ειδική μέριμνα κατά την αποκατάστασή του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να κινδυνεύει λόγω της τοπικής ανωμαλίας που παρουσιάζει το οδόστρωμα. Η επίβλεψη, δυστυχώς, της Πολιτείας είναι απούσα και ο οδηγός βρίσκεται έρμαιο απέναντι στην ασυδοσία των συμφερόντων και την αδιαφορία του Κράτους.

• Τόσο το εθνικό όσο και το κύριο επαρχιακό δίκτυο του νησιού έχουν μετατραπεί σε οικιστικούς υποδοχείς με σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως στην οδική ασφάλεια. Στο γεγονός αυτό συντείνουν η καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου για τις παρεκκλίσεις αρτιότητας, οι αλλαγές χρήσεων με υπερεκμετάλλευση του Σ.Δ. και το συνονθύλευμα των παρόδιων χρήσεων. Οι παρόδιες χρήσεις της εθνικής οδού είναι εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο και πρέπει να αντιμετωπισθούν κάτω από ενιαίο πρίσμα.

• Οι πρόσφατες μελέτες για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος επιβάλλονται χωρίς τη συνολική αξιολόγηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης.

• Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται είναι αποσπασματικές και μετά από συνεχείς πιέσεις.

• Ερωτηματικά επίσης προκαλεί η ευκολία με την οποία Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες υιοθετούνται από τους αρμόδιους φορείς, εκτιμούν με περισσή ευκολία την επάρκεια του σημερινού οδικού δικτύου και την αξιοπιστία του, όταν η επί πλέον επιβάρυνσή του με την “επένδυση” θα αυξήσει σε υπέρμετρο βαθμό τον κυκλοφοριακό φόρτο. Και αναφερόμαστε σε οδικό δίκτυο το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις σημερινές ανάγκες.

• Ο επανασχεδιασμός της κυκλοφορίας στις πόλεις με βάση τις ανάγκες πρωταρχικά των πεζών καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων.

• Ανύπαρκτα περιμετρικά της πόλης πάρκινγκ, το κέντρο της πόλης έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ. Ενίσχυση των Μ.Μ.Μ., επανασχεδιασμός κυκλοφοριακής μελέτης, συνολική αξιολόγηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης.

• Μπορεί οι αρμοδιότητες για το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο να πηγαινοέρχονται από τις υπηρεσίες, τα προβλήματα όμως παραμένουν και οξύνονται. Το οδικό δίκτυο αφήνεται στην τύχη του μαζί με τους χρήστες του, οι οποίοι, όμως, καλούνται να πληρώνουν συνεχώς περισσότερα, πολλές φορές με τίμημα την ίδια τη ΖΩΗ τους. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η υποκριτική στάση όλων όσων έχουν την ευθύνη του οδικού δικτύου της Ρόδου.

• Πρέπει επιτέλους (έστω και μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων) να τεθούν σε διαδικασία υλοποίησης σε δύο σοβαρά έργα που τα “μελετάμε” δεκαετίες και που ουδέποτε υλοποιούνται και τα οποία θα επιλύσουν πολλά προβλήματα. Αυτά είναι ο περιμετρικός δακτύλιος της πόλης της Ρόδου σε συνδυασμό με τη νέα είσοδο πόλης Ρόδου (αρτηρία αεροδρόμιο-Ρόδος που θα “κουμπώσει” στον περιμετρικό δακτύλιο). Αυτή τη στιγμή ο μεν περιμετρικός παρότι είχε ώριμη μελέτη εγκαταλείφθηκε στην τύχη του, η δε νέα είσοδος πόλης Ρόδου, ξαναμελετάται. Πολύ φοβούμαστε ότι έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα είμαστε ακόμη (δυστυχώς μετά την πάροδο πολλών ετών) στην αρχή.

• Παράλληλα πρέπει να μελετηθεί η διασύνδεση του τμήματος της περιμετρικής οδού που έχει κατασκευασθεί στην περιοχή “Ζέφυρος” με το λιμάνι της Ακαντιάς και να συνδυασθεί με το αντίστοιχο master plan των χερσαίων εγκαταστάσεων. Άλλως το έργο είναι ημιτελές.

• Είναι σε διαδικασία μελέτης η διαπλάτυνση της εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου από τα Κολύμπια μέχρι τη Λίνδο. Και το έργο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για το νησί και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Στη μελέτη αυτή πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις για παράκαμψη οικιστικών περιοχών (π.χ. Κάλαθος)  και βελτίωση χαράξεων που είναι προβληματικές λόγω γεωλογικών φαινομένων (π.χ. περιοχή Τσαμπίκας).

Επίσης τονίζουμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα σφάλματα που διαπιστώνουμε στο τμήμα Ρόδος-Κολύμπια. Όχι πια φωτεινοί σηματοδότες, να προβλεφθούν κυκλικοί ή ανισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρες εξυπηρετήσεις κ.λπ.

Πηγή :  http://www.rodiaki.gr

ΥΠΟΜΝΗΜΑ της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ για το οδικό δίκτυο της ΡόδουΠρος :  1. κ. Χατζημάρκο Γεώργιο Περιφερειάρχη Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

             2. κ Χατζηδιάκο Φώτη Δήμαρχο Ρόδου

Αξιότιμε κ Περιφερειάρχη και Δήμαρχε

Τις τελευταίες δεκαετίες, η οδική ασφάλεια αποτελεί για τη χώρα μας ένα θέμα μείζονος σημασίας με ιδιαίτερες επιπτώσεις τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου και  συνοδεύεται δυστυχώς από βαρύτατες κοινωνικές συνέπειες οι οποίες εκφράζονται με την απώλεια πολλών συνανθρώπων μας και το βαρύτατο τραυματισμό- αναπηριών.

Τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην περιοχή μας, τη χρονιά που διανύουμε έχουν φτάσει τα 21.το 2015 μέχρι σήμερα 4, άνθρωποι δικοί μας και όχι αριθμοί.  Οι σοβαροί τραυματισμοί, τα πολλά ατυχήματα με υλικές ζημιές, που από τύχη δεν καταλήγουν σε θανατηφόρα, επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά, ότι κυρίαρχη πολιτική είναι η μη πολιτική βούληση για την μείωση των τροχαίων. Απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υποτιθέμενη πολιτική της οδικής ασφάλειας, η οποία εξαγγέλλεται κατά καιρούς με βαρυσήμαντες δηλώσεις από τις κυβερνήσεις και την Ε.Ε.  έρχεται κάτω από τις σοβαρές πιέσεις της αγανάκτησης του κόσμου και στοχεύει στο να κρύψει την ουσία της εξυπηρέτησης συμφερόντων. Ελάχιστα έχει να κάνει με πραγματικά μέτρα ή υλοποίηση εξαγγελιών για την οδική ασφάλεια.

Ένας από τους πολλούς και βασικούς παράγοντες που υπεισέρχονται στην οδική ασφάλεια είναι αυτός των υποδομών των οδικών δικτύων. Είναι η ορθότητα των γεωμετρικών στοιχείων, των μέτρων ασφαλείας, των ρυθμιστικών σημάνσεων, των πληροφοριακών στοιχείων κλπ.

Η πάγια αναφορά μετά από κάθε δυστύχημα για  την  ευθύνη του χρήστη της οδού ή του οχήματος, καλύπτει, εν μέρει, τις στοχευμένες με βάση τα οικονομικά συμφέροντα επιλογές στην κατασκευή, τις σοβαρότατες κακοτεχνίες, τις  αστοχίες, τις  αντοχές, ή παραλείψεις στα γεωμετρικά στοιχεία των οδών,  τόσο του Εθνικού όσο και του Επαρχιακού δικτύου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ καταγγέλλει  δημόσια ότι:

1.    Η Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου, από το 4οχλμ έως το 20ο χλμ συμπεριλαμβάνεται στους πιο επικίνδυνους οδικούς άξονες της Ελλάδας το 2012.

2.    Η  Εθνική Οδός Ρόδου - Λίνδου παραμένει πάνω από 10ετία εργοτάξιο, στην περιοχή Αφάντου. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά με σκοπό την βελτίωσή της, ήρθαν και έφυγαν οι μεγάλες εταιρείες, αλλά το εργοτάξιο παραμένει. Δόθηκαν υποσχέσεις επί υποσχέσεων χωρίς αποτέλεσμα. Αμέτρητα είναι τα ατυχήματα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στην συγκεκριμένη περιοχή και  τα οποία δεν βλέπουν το φώς της δημοσιότητας.

3.    Το «εργοτάξιο» της Εθνικής Οδού σταμάτησε για μια ακόμα  φορά να λειτουργεί,  γιατί ο εργολάβος εδώ και καιρό παραμένει απλήρωτος. Ο κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές εξακολουθεί να μην υπολογίζεται.

4.    Δεν εφαρμόζονται οι Τεχνικές προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ, 946/9-07-2003).

5.    Η εθνική οδός Ρόδου – Λίνδου από το Ροδίνι μέχρι και το Φαληράκι δηλ. σε μήκος 12Κμ διακόπτεται από 12 (!) φωτεινούς σηματοδότες, ενώ άλλοι 8 έχουν ήδη τοποθετηθεί στην πρόσφατη διαπλάτυνσή  της από το Φαληράκι μέχρι τα Κολύμπια (απόσταση 10 χλμ) και ποιος ξέρει πόσοι ακόμη θα τοποθετηθούν μελλοντικά, καθιστώντας στην ουσία το κύριο εθνικό δίκτυο του νησιού, αστική περιοχή. Παγκόσμια ίσως πρωτιά!  Για τη Ρόδο φαίνεται ότι είναι πολυτέλεια οι ανισόπεδοι ή κυκλικοί κόμβοι και εντός της πόλης. Είναι επίσης πολυτέλεια η δημιουργία παρόδιων οδών εξυπηρέτησης καθώς επίσης βοηθητικών παράπλευρων οδών όπως εξ’ άλλου ορίζουν οι προδιαγραφές.

6.    Ακόμα και οι κυκλικοί κόμβοι που κατασκευάστηκαν μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες μας και την εκφρασμένη αγανάκτηση του κόσμου, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα σημάνσεων και ασφάλειας των χρηστών. Εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο η εφαρμογή των κυκλικών κόμβων με σωστές προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε  θέσης.

7.    Σε όλο το μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου, οι κόμβοι εισόδου - εξόδου από τα κτίρια καταστημάτων και παρεμφερών χρήσεων, που πληρούν τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας είναι ελάχιστοι. Ο κίνδυνος "παράνομων" παρεισφρήσεων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο επιβαρύνεται όχι μόνο από την έλλειψη διασταυρώσεων στα σημεία συναντήσεως του με παράπλευρες οδούς, αλλά και από την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές όσον αφορά στη κυκλοφοριακή σύνδεση της επιχείρησής τους με το οδικό δίκτυο.

8.    Εντός του τμήματος αυτού (Ροδίνι- Φαληράκι) εισέρχονται τροχοφόρα από δεκάδες παράπλευρες χρήσεις από αγροτικούς ή δημοτικούς  δρόμους, με ελάχιστες κυκλοφοριακές συνδέσεις εντός προδιαγραφών. Το ίδιο και στο επόμενο τμήμα Φαληράκι – Κολύμπια που υποτίθεται ότι γίνεται με σύγχρονες προδιαγραφές.

9.     Οι οριζόντιες κυκλοφοριακές σημάνσεις (διαγραμμίσεις) στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι σβησμένες. Η έλλειψη ορατών σημάνσεων στις διαβάσεις των πεζών καθιστά την διέλευση εγκληματικά επικίνδυνη.

10. Οι κάθετες  πινακίδες σήμανσης οδών (ρυθμιστικές), όπου υπάρχουν έχουν παραμείνει από την αρχική κατασκευή των οδών.

11. Ούτε λόγος να γίνεται για τις πληροφοριακές πινακίδες.

12. Μεγάλα τμήματα των στηθαίων, αλλά και σημάνσεων, είναι καλυμμένα από την παρόδια  βλάστηση  με αποτέλεσμα να μην είναι ορατά από τους χρήστες της οδού.

13. Οι φθορές των στηθαίων ασφαλείας μετά από δυστυχήματα παραμένουν  υπενθυμίζοντας στον οδηγό το ατύχημα η το δυστύχημα.

14. Η φύτευση στην διαχωριστική νησίδα, απαραίτητη για την προστασία των οδηγών της αντίθετης κίνησης από τους προβολείς των οχημάτων είναι σε πολλά σημεία ή ανύπαρκτη είτε αφημένη στην φυσική της εξέλιξη και χωρίς ανακλαστικά σε μεγάλο μήκος.

15. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία οδικής ασφάλειας κατά τις νυκτερινές ώρες, ο φωτισμός του οδικού δικτύου, σε αρκετές περιπτώσεις είναι εκτός προδιαγραφών τόσο στην επάρκεια, όσο και στην τοποθέτησή  του. Οι κολώνες φωτισμού σε πολλές περιπτώσεις, λόγω θέσης, αποτελούν καταλυτικά στοιχεία των οδικών δυστυχημάτων.

16.  Εξακολουθούν να παραμένουν παρά τις συνεχείς  προσπάθειες και παρεμβάσεις, οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες αποτελούν εστίες πολλών δυστυχημάτων,   αλλοιώνοντας ακόμη και την αισθητική εικόνα της οδού. Το ΣτΕ έχει αποφανθεί με την απ αριθ. απόφαση 909-910/2007 ότι απαγορεύονται οι διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους, ποτέ δεν εφαρμόστηκε παρότι έχει συγκροτηθεί συνεργείο απομάκρυνσης (4 φορές) από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου..

17. Η εισροή μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων και πολλές φορές φερτών υλικών  από παράπλευρους δρόμους ή ρέματα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, είναι ένα σοβαρός επιπρόσθετος κίνδυνος τη χειμερινή περίοδο, όπως συμβαίνει σε κάθε έντονη βροχόπτωση .     

18. Τα πρώτα 15 χιλιόμετρα του δυτικού επαρχιακού δικτύου (Ρόδου – Καμείρου) διέρχονται μέσα από αστικές περιοχές με διασταυρώσεις, και χρήσεις που δημιουργούν κυκλοφοριακό κομφούζιο με καταγραφή στο ιστορικό σοβαρών δυστυχημάτων. Η οριστική μελέτη με τίτλο « Λειτουργική βελτίωση επαρχιακής οδού Ρόδου- Αεροδρομίου» δυστυχώς έμεινε στα συρτάρια.

19. Πολυσύχναστοι δρόμοι όπως αυτός του Ρόδου Καλλιθέας και μάλιστα σε περιοχές με πολλές εμπορικές επιχειρήσεις και μεγάλες τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν  παντελή έλλειψη πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών.

20.  Πεζοδρόμια με μικρές διαστάσεις πλάτους αλλά με μεγάλο ύψος, που καταλαμβάνονται συνήθως από δένδρα, κολώνες φωτισμού, διαφημιστικές πινακίδες ή στάσεις λεωφορείων  είναι ακατάλληλα για τους χρήστες και  αποτελούν καταλυτικά στοιχεία των οδικών δυστυχημάτων. Σε ορισμένα σημεία της πόλης και στους περισσότερους οικισμούς τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα, η τα πρόσφατα που κατασκευάστηκαν στην είσοδο του Αφάντου κατεστραμμένα, επικίνδυνα και χωρίς σήμανση για την επικινδυνότητα.

21.  Ένας επί πλέον επιβαρυντικός παράγοντας στην ασφάλεια των χρηστών των οδών και ο οποίος τυγχάνει της πλήρους αδιαφορίας των αρχών είναι αυτός της ολισθηρότητας των οδοστρωμάτων, τα οποία παραμένουν για χρόνια χωρίς συντήρηση.

22. Συχνό φαινόμενο κατά τη διαδρομή Ρόδος - Κατταβιά, είναι οι κατολισθήσεις. Ενώ έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά για ογκοδέστατους και άκομψους τοίχους αντιστήριξης (περιοχή Κολυμπίων, Αφάντου), τα σημεία όπου ανέκαθεν υπήρξε και υπάρχει πρόβλημα (στροφή Πυλώνα, περιοχή Χαράκι) δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα αφήνοντας τους οδηγούς στην τύχη τους. Μετά από έντονη βροχόπτωση τα κατολισθητικά φαινόμενα, ειδικά στην Πυλώνα, είναι έντονα και πολύ επικίνδυνα. Στο Χαράκι, θα μπορούσε με τη χρήση ενός συστήματος μεταλλικών πλεγμάτων το οποίο συγκριτικά με άλλα μέσα αντιστήριξης είναι οικονομικότερο, να λυθεί το πρόβλημα των κατακρημνίσεων μικρών αλλά και μεγάλων βράχων. Κατολισθήσεις στο Μήδεια στον επαρχιακό Τσαίρι –Αεροδρόμιο και στην πόλη της Ρόδου.

23.  Η διέλευση μέσα από μεγάλα ρέματα του επαρχιακού οδικού δικτύου όπως αυτό της Κρεμαστής χωρίς σημάνσεις και μηχανισμούς ασφαλείας, χωρίς εξασφάλιση συγχρόνων γεφυρών και αντιπλημμυρικών έργων  οδηγεί σε τραγωδίες όπως αυτή των πλημμυρών του 2013.

24. Δυστυχώς, όποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, αποφασίζει να κατασκευάσει το  δίκτυό του (ρεύμα, τηλεφωνία, ύδρευση) θα επέμβει στο οδόστρωμα (εκσκαφή, τοποθέτηση) χωρίς να λαμβάνει ειδική μέριμνα κατά την αποκατάσταση του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να κινδυνεύει λόγω της τοπικής ανωμαλίας που παρουσιάζει το οδόστρωμα. Η επίβλεψη, δυστυχώς, της Πολιτείας είναι απούσα και ο οδηγός βρίσκεται έρμαιο απέναντι στην ασυδοσία των συμφερόντων και την αδιαφορία του Κράτους.

25. Τόσο το εθνικό όσο και το κύριο επαρχιακό δίκτυο του νησιού έχουν μετατραπεί σε οικιστικούς υποδοχείς με σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως στην οδική ασφάλεια. Στο γεγονός αυτό συντείνουν η καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου για τις παρεκκλίσεις αρτιότητας, οι αλλαγές χρήσεων με υπερεκμετάλλευση του Σ.Δ. και το συνονθύλευμα των παρόδιων χρήσεων. Οι παρόδιες χρήσεις της εθνικής οδού είναι εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο και πρέπει να αντιμετωπισθούν κάτω από ενιαίο πρίσμα.

26. Οι πρόσφατες μελέτες για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος επιβάλλονται χωρίς τη συνολική αξιολόγηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης.

27. Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται είναι αποσπασματικές και μετά από συνεχείς πιέσεις.

28. Ερωτηματικά επίσης προκαλεί η ευκολία με την οποίαν Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες υιοθετούνται από τους αρμόδιους φορείς, εκτιμούν με περισσή ευκολία την επάρκεια του σημερινού οδικού δικτύου και την αξιοπιστία του, όταν η επί πλέον επιβάρυνσή του με την «επένδυση» θα αυξήσει σε υπέρμετρο βαθμό τον κυκλοφοριακό φόρτο. Και αναφερόμαστε  σε οδικό δίκτυο το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα και στις σημερινές  ανάγκες.

29. Ο επανασχεδιασμός της κυκλοφορίας στις πόλεις με βάση τις ανάγκες πρωταρχικά των πεζών καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων.

30. Ανύπαρκτα περιμετρικά της πόλης  παρκινγκ, το κέντρο της πόλης έχει μετατραπεί σε  ένα απέραντο παρκινγκ.  Ενίσχυση των Μ.Μ.Μ, επανασχεδιασμός κυκλοφοριακής μελέτης, συνολική αξιολόγηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης.

31.  Μπορεί οι αρμοδιότητες για το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο να πηγαινοέρχονται από τις υπηρεσίες, τα προβλήματα όμως παραμένουν και οξύνονται. Το οδικό δίκτυο αφήνεται στη τύχη του μαζί με τους χρήστες του, οι οποίοι, όμως καλούνται να πληρώνουν συνεχώς περισσότερα, πολλές φορές με τίμημα την ίδια τη ΖΩΗ τους. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η υποκριτική στάση όλων- όσων έχουν την ευθύνη του οδικού δικτύου της Ρόδου.

32. Πρέπει επί τέλους (έστω και μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων) να τεθούν σε διαδικασία υλοποίησης σε δυο σοβαρά έργα που τα «μελετάμε» δεκαετίες και που ουδέποτε υλοποιούνται και τα οποία θα επιλύσουν πολλά προβλήματα. Αυτά είναι ο περιμετρικός δακτύλιος της πόλης της Ρόδου σε συνδυασμό με τη νέα είσοδο πόλης Ρόδου (αρτηρία αεροδρόμιο – Ρόδος που θα «κουμπώσει» στον περιμετρικό δακτύλιο). Αυτή τη στιγμή ο μεν περιμετρικός παρότι είχε ώριμη μελέτη εγκαταλείφθηκε στην τύχη του, η δε νέα είσοδος πόλης Ρόδου, ξαναμελετάται. Πολύ φοβούμαστε ότι έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα είμαστε ακόμη (δυστυχώς μετά την πάροδο πολλών ετών) στην αρχή.

33. Παράλληλα πρέπει να μελετηθεί η διασύνδεση του τμήματος της περιμετρικής οδού που έχει κατασκευασθεί στην περιοχή «Ζέφυρος» με το λιμάνι της Ακαντιάς και να συνδυασθεί με το αντίστοιχο master plan των χερσαίων εγκαταστάσεων. Άλλως το έργο είναι ημιτελές.

34. Είναι σε διαδικασία μελέτης η διαπλάτυνση της εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου από τα Κολύμπια μέχρι τη Λίνδο. Και το έργο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για το νησί και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Στη μελέτη αυτή πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις για παράκαμψη οικιστικών περιοχών (π.χ. Κάλαθος) και βελτίωση χαράξεων που είναι προβληματικές λόγω γεωλογικών φαινομένων (π.χ. περιοχή Τσαμπίκας). Επίσης τονίζουμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα σφάλματα που διαπιστώνουμε στο τμήμα Ρόδος – Κολύμπια. Όχι πια φωτεινοί σηματοδότες, να προβλεφθούν κυκλικοί ή ανισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρες εξυπηρετήσεις κλπ.

 

Μπορεί σε συζητήσεις με αρμόδιους να προβάλλονται τα ποσά που διαθέτουν στους προϋπολογισμούς τους, για το οδικό δίκτυο, κανένας όμως δεν είναι σε θέση να απαντήσει, τι ποσό χρημάτων είναι αναγκαίο  κάθε χρόνο για την συντήρηση του οδικού δικτύου και εάν αυτό  εξασφαλίζεται.

Η οδική ασφάλεια σε περίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης και ο αγώνας για την εξασφάλισή της φαντάζει πολλές φορές περιττή πολυτέλεια. Μια πιο βαθειά ματιά για τις αιτίες, θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι αιτίες είναι κοινές.

Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει την  πληρότητα του οδικού δικτύου, χωρίς επί πλέον οικονομικές επιβαρύνσεις στους πολίτες, μέσα από τους δημόσιους φορείς, ώστε αυτό να είναι ασφαλές στον χρήστη, αναλογίζοντας το τεράστιο οικονομικό κόστος και το κοινωνικό κόστος  των τροχαίων δυστυχημάτων και των αναπηριών.

Είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τη χώρα μας το γεγονός ότι ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι δείκτες της οδικής ασφάλειας τα τελευταία είκοσι χρόνια μειώνονται, στη χώρα μας παρατηρείται στασιμότητα, παρ' όλα τα κατά περιόδους μέτρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν.

Οι δρόμοι φτιάχτηκαν για να ενώνουν τους ανθρώπους και όχι οι ίδιοι δρόμοι να τιμωρούν με θάνατο το χρήστη σε μια λάθος συμπεριφορά του σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ρωτά ποια πολιτική βούληση, ποια κοινωνική ευαισθησία, διαφαίνεται στον ορίζοντα, στην πόλη μας στο νησί της Ρόδου…..  στην κοιτίδα του πολιτισμού, του τουρισμού… η μήπως πλήρης απαξίωση… στη Ρόδο… στην ναυαρχίδα του τουρισμού, στον εθνικό και επαρχιακό οδικό άξονα, στις δημοτικές ενότητες του  Καλλικρατικού Δήμου, πολλά και αναπάντητα ερωτήματα για το οδικό δίκτυο. Αρνούμαστε τον υπολογισμό της αξίας της  ανθρώπινης ζωής, όπως τα κόστη των υλικών κατασκευής και ασφάλειας των οδών,   όπως γενικά τα εμπορεύματα.

Στόχος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ είναι: η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και ευαισθησία για να κατανοήσουν την σοβαρότητα του προβλήματος της οδικής ασφάλειας….. και της ασφάλειας των χρηστών του.

Η καταγραφή των προβλημάτων έρχεται για μια άλλη φορά να επισημάνει ότι τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην περιοχή μας, τη χρονιά που διανύουμε έχουν φτάσει τα 21 και την χρονιά που διανύουμε 4. Οι δρόμοι, μας τιμωρούν για την απροσεξία, την ταχύτητα, και την  κακοτεχνία. Είναι καιρός να γείρουμε με στοργή στο πρόβλημα, όλων μας (…οι καιροί ου μενετοί).   

 Υιοθετώντας όλα τα ανωτέρω (του κειμένου) μπορούμε να υποστηρίξουμε μερικές προτάσεις:

1.Οι υπάρχoυσες καταγραφές – επιθεωρήσεις του οδικού δικτύου να πραγματοποιηθούν  από ομάδα έμπειρων ελεγκτών οδικής ασφάλειας,  σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Περιφερείας και του Δήμου, να επικαιρωποιηθούν για να έχουμε ορθές βάσεις δεδομένων.

2.Να θεσμοθετηθεί η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, στο πλαίσιο παιδαγωγικών μαθημάτων στις  Σχολές Ρόδου καθηγητές των άλλων εξειδικευμένων Σχολών, με θέμα: Οδική Ασφάλεια και Εκπαίδευση.

3.Nα δημιουργηθεί Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  και του Δήμου Ρόδου, με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με δικό της προϋπολογισμό για να δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο θέμα  και την ανάληψη καθοριστικών  επεμβάσεων για την οδική ασφάλεια στο δίκτυο αρμοδιότητας και την σχετική παρακολούθηση των μεγάλων έργων (για τα μεγάλα υπάρχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, από εθνικούς πόρους, κ.α).

 4.Αξιολόγηση και ιεράρχηση των έργων των παραβάσεων με γνώμονα την οδική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής

5.Συνεργασία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των έργων που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν με γνώμονα την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου

6.  Αιτούμαστε, άδεια για να διενεργήσουμε, με την Εταιρία Ε.Κοκκινάκης ΕΠΕ, τη μέθοδο της αδροποίησης μέσω σφαιριδιοβολής  {Shotblast - Retexturing), σε σημεία του οδικού δικτύου αρμοδιότητας σας, μετρήσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο, καταγραφή και κατηγοριοποίηση των βαθμών

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να κάνουμε μετρήσεις σε θέσεις - σημεία:

ü  της Επαρχιακής Οδού Ρόδου – Καμείρου από το 4ο έως 12ο χλμ.

ü  της Νέας Εθνικής Οδού από το 1ο έως 7ο χλμ.

ü  της Επαρχιακής οδού  Κρεμαστής- Μαριτσών

7. Κοινή θέση αποτελεί  το γεγονός πώς η οδική ασφάλεια και η βιώσιμη κινητικότητα είναι ζητήματα που θα πρέπει να τα αναλάβουν και να τα προωθήσουν συστηματικά με μακροπρόθεσμες πολιτικές ο δημόσιος τομέας στο σύνολο του (Περιφέρεια , Δήμος)

8.Nα δοθεί προτεραιότητα στα ζητήματα του περιορισμού των ορίων ταχύτητας ιδίως γύρω από σχολεία, πάρκα και τόπους μαζικής συνεύρεσης ανθρώπων στα 30 km/h, (ΦΕΚ, 2302/16-09-2013, Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας), καθώς επίσης και ο περιορισμός των ορίων στο Επαρχιακό και Εθνικό δίκτυο με δεδομένο ότι διέρχονται μέσα από αστικές περιοχές.

9. Απομάκρυνση κάθε εμπόδιου από τα πεζοδρόμια, ιδιαίτερα γύρω από σχολεία, παιδικούς σταθμούς και αθλητικές εγκαταστάσεις, που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν την μετακίνηση των παιδιών με τα πόδια, με το ποδήλατο προς αυτά.

10. Εκτεταμένες ζώνες ήπιας κυκλοφορίας με όριο ταχύτητος τα 30 km/h, όριο που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα θανατηφόρων τροχαίων και που εφαρμόζεται σε ολοένα και περισσότερες πόλεις σήμερα στην Ευρώπη

11.Ενίσχυση της τροχαίας με ικανό προσωπικό, καθώς και συστηματικούς ελέγχους και αυστηρές ποινές για όλες τις παραβάσεις που απειλούν την ζωή των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

12.Ζητάμε να προσαρμοστεί η κυκλοφορία στις ανάγκες των ανθρώπων για τους οποίους δημιουργήθηκε, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τόσο τα παιδιά, όσο και άλλοι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου και κάθε οδηγού.

13. Καλούμε, τόσο τις Περιφερειαριακές όσο και τις Δημοτικές αρχές να εγκύψουν στο πρόβλημα να δημιουργήσουν ανοιχτές επιτροπές οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας σε κάθε Δήμο και κάθε περιφερειακή ενότητα, που θα αναδεικνύουν και θα επιλύουν προβλήματα.

14. Εκπαίδευση οδικής ασφάλειας και εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια.

15. Ένταξη της κυκλοφοριακής Αγωγής, με αίτημα σας στο Υπουργείο Παιδείας με την υποστήριξη όλων των φορέων,  ως μάθημα υποχρεωτικό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τουλάχιστον 20 ώρες κάθε σχολικού έτους.

Σας καλούμε εάν ενδιαφέρεστε πραγματικά για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας, σε μια συντονισμένη μόνιμη κοινή δράση που θα κορυφωθεί την εβδομάδα 4-10 Μαΐου: Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας αφιερωμένη στα Παιδιά η οποία θα συνεχιστεί όλη την χρονιά και  θα βάλει τις βάσεις για την ανατροπή της σημερινής, απαράδεκτης από κάθε άποψη, κατάστασης.

Μετά από όσα προαναφέρθηκαν και στο πλαίσιο των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ληφθούν όλα τα μέτρα από τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του οδικού δικτύου με γνώμονα πάντοτε ότι ο χρήστης τηρεί τον Κ.Ο.Κ απρόσκοπτα και με σεβασμό.

Δεν μπορούμε να καταθέσουμε τα όπλα, να σωπάσουμε. Έχουμε δικαίωμα να είμαστε ασφαλείς κατά την χρήση του οδικού δικτύου, είτε έχει χαρακτηριστεί Εθνική οδός ή επαρχιακή οδός ή δημοτική οδός, είτε ως πεζοί είτε ως οδηγοί, είτε ως παιδιά, ως ενήλικες και  ως υπερήλικες.  

 


Ρόδος 11 Μαρτίου 2015