Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr26 Φεβ 2024

ΝΕΑ από την Global Alliance NGOs for Road Safety and Road Victimms

 H ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ,  είναι ενεργο μέλος τη.

The

Alliance 
Newsletter

February 2024 edition

In this issue:


Marrakech 2025: invest in road safety 


This month marks one year until the 4th Global Ministerial Conference on Road Safety (Ministerial Conference) in Marrakech, Morocco. 2025 is the midpoint of the Decade of Action for Road Safety 2021–2030. Therefore, the Ministerial Conference is an opportunity to review progress and build further accountability while there is still time to put in place the policies and interventions to achieve the 2030 target.

Governments must invest in interventions that have been proven to save lives and protect people. Studies show that evidence-based road safety interventions have a strong cost benefit, reducing health, insurance, and other societal costs. For example, iRAP’s Safety Insights Explorer estimates benefits of up to US$8 could be achieved for every US$1 invested in bringing roads up to 3-star standard.

With so many urgent priorities competing for government attention—poverty, inequality, climate change, and more—NGOs must be ready to demonstrate why they should invest in road safety and how doing so will help solve these other challenges at the same time. 

NGOs have a pivotal opportunity to leverage the Ministerial Conference for stronger accountability and investment to achieve the 2030 targets and make our streets safer, healthier, more sustainable, and more equitable for the people and communities that use them. This is crucial especially considering the findings from the recent Global Status Report on Road Safety 2023, which showed that nine in 10 deaths occur in low- and middle-income countries. Deaths in these countries are also far higher when set against the number of vehicles and roads they hold.

Tools are available to support NGO advocacy, including the Accountability Checklist in our Accountability Toolkit, the recently-launched Global Status Report on Road Safety 2023, and the upcoming Mobility Snapshots. The Alliance will help equip NGOs to use these tools for advocacy and to keep their governments accountable. 

Read more HERE.
A dignitary at the 3rd Ministerial Conference in Stockholm participating in the People's Exhibition. 
© Alhstrom/Elgquist

One year to the Ministerial Conference


“45 countries reduced their road traffic deaths by at least 30% in the previous Decade of Action. The 4th Global Ministerial Conference on Road Safety will serve as a forum for shedding light on how this was achieved and reproduced to accelerate progress and save lives,” says Etienne Krug, Director, Social Determinants of Health, WHO.

The Ministerial Conference on Road Safety will be held on 18–19 February 2025, co-organized by WHO and the Government of Morocco. It will bring together national ministers including Ministers for Transport, Infrastructure, and Health; road safety agency heads; and other government, private sector, academic, NGO, and youth stakeholders to evaluate progress and fortify commitments toward accelerating the implementation of the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021–2030.

The website for the Ministerial Conference will be launched soon, serving as the primary hub for all related information, including registration details, agenda, and preparatory materials. Invitations will be sent to ministers. NGOs should start getting ready to engage with their decision makers to check that they are aware of the conference and that they register. NGOs need to encourage key decision makers to attend and leverage their influence to ensure a well-represented and prepared national delegation. It has been beneficial at previous Ministerial Conferences when NGOs have been part of their governments' official delegations. 

The Alliance will hold the Ninth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims (Global Meeting) back-to-back with the Ministerial Conference, culminating in a joint civil society call to action. Its purpose will be to strengthen our NGO voice ahead of the conference and support NGOs in their ongoing advocacy for accountability and significant investments for improving road safety. 
A cross section of dignitaries at the 3rd Ministerial Conference in Stockholm. © Alhstrom/Elgquist

Interview: from Stockholm to Marrakech


“Parts of the Stockholm Declaration were included in the resolution [A/RES/74/299] from the UN General Assembly in August 2020. The Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021–2030 included many of the ideas from the Stockholm Declaration,” says Claes Tingvall, Chairman of the Academic Expert Group for the 3rd Ministerial Conference in Stockholm and former Director of Road Safety in Sweden.

As we build up to the 4th Ministerial Conference in Marrakech, Morocco, we interviewed Claes Tingvall about the legacy of the 3rd Ministerial Conference, his expectations for the 4th Ministerial Conference in Marrakech, and what NGOs can do in the lead up to the conference and beyond. 

Many of the recommendations of the Academic Expert Group such as sustainable practices and reporting, upgrading road infrastructure, and 30 km/h in cities have been implemented. The group also established the connection of road safety to the 2030 Sustainable Development Agenda and how it is a part of health, climate, and equity issues. 

“Investment is one of the reasons why we need to connect road safety to a bigger agenda; what I hope to see following the Marrakech conference is that the road safety community carries on this journey for road safety to be integrated into something bigger; it is a part of a wider community that cares for its citizens and it is part of public health,” says Claes Tingvall.

Read the full interview HERE.
Ratanawadee Winther at the 3rd Ministerial Conference in Stockholm. © Alhstrom/Elgquist

Member focus: the impact of Stockholm


The impact of the 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety and Stockholm Declaration can be seen at national levels in several countries where Alliance member NGOs actively engaged with their governments in the lead up, during, and after the conference. 

According to Ratanawadee Winther, Chairperson of Alliance member AIP Foundation, Thailand, “We put the Stockholm Declaration at the center of our actions for improving road safety, and we started adopting the safe systems approach, which our decision makers were not aware of prior to the conference in Stockholm." Thailand's commitment to implementation of this evidence-based approach is having a significant impact, leading to reductions in road traffic fatalities from 35 to 25 per 100,000 population between 2018 and 2023. 

Ratanawadee continues, "we are going into the conference in Marrakech with the momentum from Stockholm and working on getting a high-powered delegation to attend again.”

Read more HERE.
#CommitToAct: Alliance members at the People's Exhibition. © Alhstrom/Elgquist

Save the date: Mobility Snapshots 


Our 2024 campaign will be held on 20–26 May 2024. We invite you to take part by doing a Mobility Snapshot in your local community. This involves choosing an intersection where people and vehicles mix, counting how many people use it, and analyzing it from the perspective of a pedestrian.

The Mobility Snapshots will be a part of our preparations for the 4th Ministerial Conference in 2025 and support our call to action for investment and accountability to achieve a 50% reduction in road deaths and injuries by 2030. It will also be a central part of our Global Plan anniversary event in October.

The Mobility Snapshots will focus on specific, cost-effective, evidence-based interventions, such as footpaths, crossings, traffic calming, and 30 km/h zones that could make pedestrians and other road users' journeys safer. They focus on pedestrians because they are among the most at-risk on our roads, yet are often overlooked in road design and implementation. If intersections are safe for pedestrians, they are safe for all road users. We are delighted to be partnering with iRAP to enable NGOs to obtain a star rating for the intersection they assess, providing additional strength to their advocacy demands. 

During the campaign week, share your Mobility Snapshot on social media, and then use it to build community demand and advocate for change. Find out more at our walkthroughs planned for 12-14 March. Register HERE. Read about the Mobility Snapshots and the campaign HERE.
Some Alliance members at the 3rd Ministerial Conference in Stockholm

Alliance welcomes new member

 
The Alliance is delighted to welcome one new member that joined recently. 

Full members
  • Movimiento contra el Exceso de velocidad Letal, Chile
Read more about our new member HERE and read more about joining the Alliance HERE.

Upcoming events and deadlines

Asia Chapter needs assessment and member consultation: 6 March 2024. 08:00 CET. Online. Find out more HERE.

Mobility Snapshots campaign walkthrough (English): 12 March 2024. 15:00 CET. Online. Find out more HERE.

Mobility Snapshots campaign walkthrough (English): 13 March 2024. 10:00 CET. Online. Find out more HERE.

Mobility Snapshots campaign walkthrough (French): 14 March 2024. 12:00 CET. Online. Find out more HERE.

Mobility Snapshots campaign walkthrough (Spanish): 14 March 2024. 16:00 CET. Online. Find out more HERE.

Alliance General Assembly: 20 March 2024. 14:00 CET. Online. Find out more HERE.


Latin America Chapter Regional Meeting: 5–7 November 2024. Mexico. Find out more HERE.

Ninth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims: 17 February 2025. Marrakech, Morocco.

Fourth Global Ministerial Conference on Road Safety: 18–19 February 2025. Marrakech, Morocco.

23 Φεβ 2024

RoadSafe News

   • RoadSafe
International news

 

Three steps to safer roads in Europe and Central Asia

Every year, approximately 1.35 million people are killed and 50 million seriously injured in road crashes around the world.  Read more...

 

2023 ITF Annual Report on Road Safety

2023 ITF Annual Report on Road Safety - a trusted source of high‑quality traffic‑crash data  Read more...

 

Annual Report from the Global Road Safety Facility

These investments will save thousands of lives and prevent countless injuries in the years to come.  Read more...

 
 

Safer Steps to School - Zambia

Infrastructure Improvements Boost Road Safety Around Zambian Schools  Read more...

UK news

 

Changes to MOT Test Frequency

The UK Government has confirmed that the first MOT test will remain at three years for now after a consultation revealed widespread condemnation.   Read more...

 

The TfL Vision Zero Inequalities Dashboard

The TfL Vision Zero Inequalities Dashboard creates a new map of London, showing the stark levels of road traffic injury inequality in the capital.  Read more...

Driving at work

 

Anonymous mental health and wellbeing benchmarking survey

Safer Highways launches new anonymous mental health and wellbeing benchmarking survey.  Read more...

 

Managing driver health and duty of care

Driver health is an essential part of their fitness to drive – and as such, managing driver health is an essential part of the fleet operator’s duty of care.  Read more...

Connected and Autonomous Vehicles (CAV)

 

Innovative Smart Mobility Projects

To ease congestion and reduce emissions, mega cities from New York to Tokyo are experimenting with novel mobility approaches and smart tech solutions.  Read more...

Young drivers

 

FIA publishes its first ever report on youth and mobility

  Read more...

Cycle safety

 

CycleRAP Demonstrator Tool now in 5 languages

iRAP’s free CycleRAP Demonstrator Tool which enables the quick assessment of crash risk and safety issues on streets or cycling facilities, is now available in five languages of Dutch, English, Spanish, Portuguese and French.  Read more...

Safer vehicles

 

Euro NCAP releases 2023 Year in Numbers

In 2023, Euro NCAP only issued 18 safety ratings, 17 of which were for new car models. Overall, the latest models performed well against the updated criteria: 14 cars received 5 stars (82%), while three cars received 4 stars (18%). There were no vehicles rated lower than four stars.   Read more...

 

Are new cars too wide?

The trend in new cars increasing in size is set to continue, according to new research from Transport and Environment (T&E). New cars, on average, are getting 1 cm wider every two years in Europe, due to the rising sales of SUVs.  Read more...

Safer roads

 

NFU Mutual sets out plans for ‘Code for Countryside Roads’

As part of its 2023 Rural Road Safety report, NFU Mutual has announced plans to create a Code for Countryside Roads ‘to bring together expert knowledge and advice to make rural roads safer for everyone’.  Read more...

 

National Polehole Day

Pothole damage to vehicles cost a staggering £474 million in the past year.  Read more...

 

A bright future for #RAPinEurope

RAP partners across Europe will benefit from having a streamlined administration and a more productive use of donor and partner resources.  Read more...

Safer drivers

 

IAM RoadSmart Road Safety Resources

Road collisions cost the British economy just over £43 Billion in 2022. The roads are getting busier again, and more incidents are happening each year, so keeping our roads safe is more important than ever.  Read more...

 

New report from the European Road Safety Observatory: focus on distraction

The report also highlights effective measures against distracted driving, which include: strict enforcement of bans on the use of handheld devices, including through the use of smart cameras: building rumble strips into road infrastructure; awareness campaigns; driver education through licensing; and in-vehicle technology that warns or intervenes when departing from a lane or approaching too close to a vehicle in front.  Read more...

 

Invitation to Participate in a Focus Group on Fatigue Management in Transportation

The Transport Safety Research Centre at Loughborough University are inviting transportation professionals to join a discussion on fatigue risk management in the sector. This is part of a broader project aimed at tackling fatigue-related challenges and enhancing industry practices through online learning materials.  Read more...

 

Know your traffic signs

The Department of Transport encourages all road users to know their traffic signs.   Read more...

Motorcycle safety

 

e-scooter Casualty Report - PACTS UK

Comparing police and hospital e-scooter casualty datasets  Read more...

Child safety

 

National Child Car Seat Safety Training Programme

This new Child Seat Training Programme is designed to end this confusion by simplifying the complex and shining a bright light on what constitutes ‘best practice’ above and beyond basic legal requirements.  Read more...

Forthcoming events

56th CIECA General Assembly and Congress – 7 March 2024

ADINJC Scotland Conference – 17 March 2024

The Transport Research Arena Conference – 15 April 2024

EU Road Safety Conference 2024 – 16 April 2024

Great British Fleet Event – 17 April 2024

Transport Technology Forum Conference – 24 April 2024

ADINJC & Intelligent Instructor Driving Instructor Convention ‘24 – 12 May 2024

Young Driver Focus 2024 – 22 May 2024

RoadSafe Technology Live 2024 – 9 July 2024

ADINJC & Intelligent Instructor National Conference & Expo ’24 – 29 September 2024