Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr19 Ιουν 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η σχολική χρονιά 2023-2024 έληξε με επιτυχία για την ΕΥΘΥΤΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ.

 

Οι  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε  3 Παιδικούς Σταθμούς, 33  Νηπιαγωγεία,  50 Δημοτικά Σχολεία, 20 Γυμνάσια,  2  Γενικά Λύκεια,  1 ΕΠΑΛ,  3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, στη Ρόδο,  Τήλο,  Λέρο, Κάλυμνο,   Κω και Λειψοί.

 

Εκπαιδεύσαμε  6.984  μαθητές όλων των βαθμίδων Α & Β Εκπαίδευσης,

 

 

Τα ολοκληρωμένα προγράμματα  «Ασφαλώς Κυκλοφορώ» - «Ασφαλώς Ποδηλατώ» που έχει υιοθετήσει η ΕΥΘΥΤΑ, θεωρούνται ως ένας από τους ποιου αποτελεσματικούς τρόπους απόκτησης οδικής παιδείας, γνώσης στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε επιστημονική τεκμηρίωση, που προωθεί τη βιωματική μάθηση και την ευαισθητοποίηση σε κρίσιμα ζητήματα της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά,   σε όλη τη διαδικασία της θεωρητικής και βιωματικής μάθησης,  με αμείωτο ενδιαφέρον εκδηλώνοντας τον ενθουσιασμό αλλά και τον προβληματισμό τους σε σχέση με την οδική παιδεία.  Γι’ αυτό το λόγο, η ΕΥΘΥΤΑ έχει αναπτύξει και πραγματοποιεί σε σχολικές μονάδες αλλά και σε ανοιχτές εκδηλώσεις προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά και τους νέους με στόχο την ορθή χρήση του δρόμου ως πεζοί και ως οδηγοί, ώστε να είναι σωστά ενημερωμένοι για τα θέματα ασφάλειας και συνύπαρξης με ασφάλεια στο δρόμο. Ταυτόχρονα, ενημερώνονται για τις συνέπειες που μπορεί να έχει και να προκαλέσει  η μη ασφαλής οδήγηση, καθώς οι μαθητές του σήμερα θα είναι  οι ευαισθητοποιημένοι  οδηγοί- του αύριο
Οι μαθητές τώρα θα αποτελούν  στο μέλλον τους καλύτερους πρεσβευτές της οδικής ασφάλειας συμβάλλοντας ουσιαστικά σε ένα κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα.

«Η αναγνώρισή μας ως ενός φορέα που συνεισφέρει μας δίνει δύναμη»  για να συνεχίσουμε επενδύοντας  στην παιδεία οδικής ασφάλειας. Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της πρόληψης και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΥΘΥΤΑ -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για δέκατη  τρίτη (15) συνεχόμενη  χρονιά στο Ν. Δωδεκανήσου. Πρόκειται για ένα δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές  γνωρίζουν τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν στο δρόμο και τις σωστές πρακτικές που θα τους βοηθούν να κινούνται με ασφάλεια στο δρόμο Στους μαθητές των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων   διανέμονται Αναμνηστικά Διπλώματα παρακολούθησης του προγράμματος  και σχετικά έντυπα για τους γονείς. 

Η εκπαιδευτική ομάδα, μέλη, εθελοντές, πτυχιούχοι και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου,   έκαναν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μοναδικές,  βασισμένες σε καλές πρακτικές  από προγράμματα που υλοποιούνται και σε σχολεία  της Ε.Ε.

Η θετική ανταπόκριση και ο ενθουσιασμός των μαθητών σε τέτοιου είδους δράσεις μας γεμίζουν ελπίδα και αισιοδοξία αλλά συγχρόνως μας προβληματίζουν για τις ελλιπείς υποδομές της πόλης μας, που δεν επιτρέπουν τη μαζική χρήση των μέσων βιώσιμης κινητικότητας.   Ελπίζουμε σύντομα να γίνουν οι πόλεις πιο βιώσιμες και ασφαλείς και εμείς από την πλευρά μας δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα και να προσπαθούμε, με ότι μέσα διαθέτουμε, μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Η ΕΥΘΥΤΑ-  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ, ευχαριστεί από καρδιάς όλους εσάς  για  την υποστήριξη σας και την αρωγή σας στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ασφαλώς Κυκλοφορώ»-«Ασφαλώς Ποδηλατώ»  της σχολικής χρονιάς  2023-2024.

Είναι σημαντικό που σε αυτήν την προσπάθεια έχουμε συνοδοιπόρους και είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξή τους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ,

 ● Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

● Τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Δωδ/σου, 

● Το Δήμαρχο Λειψών κ Φώτη Μάγγο,  το κ. Γιάννη Θεμέλαρο πρώην Έπαρχο, το κ. Μανώλη Μουσελλή, Έπαρχο Καλύμνου,

● τη κ Χατζηθωμά Κατερίνα, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Κως,

Τη Ναυτιλιακή  Εταιρία, DODEKANISOS SEAWAYS για την χορηγία των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων,  

● Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ . & Μαρίας Σταματίου,

● Τη ΒΑΚΑΡ ΑΕ,

● Τη ΣΥΦΑΚ-ΡΟΔΟΥ,

● Το κ. Βαγιαννάκη Βασίλη, κ. Στάθη Κουσουρνά και κ. Μιχάλη Σπανουδάκη εκτύπωση εντύπων για μαθητές και γονείς, 

● Τo Ialysos Bay Hotel Ν. Λυμπέρης Α.Ε, χορηγία εκτύπωσης τετραδίων, μοναδικά με μηνύματα οδικής ασφάλειας,

●Τα ξενοδοχεια

Crithoni’s Paradise Hotel ΑΦΟΙ ΑΣΒΕΣΤΑ-Λέρος,  Caravia  Beach Hotel and Bungalows Κως, τη κ. Ελένη Ροζάλη, το ξενοδοχείο Κατερίνα Κάλυμνος,    για την θερμή φιλοξενία,  

το Cosmos RentCar  και Auto Market-RentCar για τις μετακινήσεις της εκπαιδευτικής ομάδας στα σχολεία Καλύμνου, Λέρου και Κως

● Τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων για την υποδοχή και την άρτια  συνεργασία μας,  

● Τα μέλη της ΕΥΘΥΤΑ, τους εθελοντές,  τους πτυχιούχους και  τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η εκπαιδευτική ομάδα της ΕΥΘΥΤΑ,  είναι η χαρά, η δύναμη, η ψυχή  και η ελπίδα στην διαμόρφωση της οδικής παιδείας με όραμα έναν κόσμο με «ΜΗΔΕΝ»  απώλειες από τροχαία.   Οι άνθρωποι της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ θα συνεχίσουν...για έναν κόσμο με ασφάλεια και πολιτισμό στους δρόμους, έναν κόσμο που αξίζουμε και τον έχουμε ανάγκη, έναν κόσμο δίχως άλλες χαμένες ανθρώπινες ζωές στο δρόμο.
Οφείλουμε  και θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε την σοβαρότητα της Οδικής Ασφάλειας,  της ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών από όλους  για να αλλάξουμε την τραγική κατάσταση με τους ανθρώπους που χάνονται στους δρόμους και τα  θλιβερά αποτελέσματα των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας χρόνια τώρα.

Απαιτούμε να κυκλοφορούμε σε ασφαλείς δρόμους, σε μια βιώσιμη πόλη τηρώντας πάντα τον Κ.ΟΚ.  Μια στιγμή…Μια ζωή

Πάντα να θυμόμαστε ως οδηγοί ή  ως πεζοί  δίνουμε προτεραιότητα στη ΖΩΗ Όταν οδηγούμε ή περπατούμε έχουμε πάντοτε την προσοχή μας και είμαστε εκεί..

Οδηγούμε Υπεύθυνα, δεν παραβιάζουμε τον Κ.Ο.Κ, προσέχουμε στις παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ΖΩΗ μας και των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου.      

Καλό καλοκαίρι με ασφαλείς διαδρομές

Τέσσερις «Νέοι στον Άδη»…

 

Γράφει η Καίτη Μακρή Αντιπρόεδρος SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ/Ιδρυτικό Μέλος ΔΣ International Road Victims Partnership

«Σιωπή. Ενός λεπτού σιγή που την σκέψη οδηγεί στο παραπέρα και το αντίπερα» Βαγγέλης Χρόνης

Είπα, είμαι πολύ συγκλονισμένη για να γράψω «γι’ αυτό!», στο πλαίσιο πάντα της προσπάθειας που κάνουμε όλοι εμείς που επιμένουμε να δουλεύουμε για την οδική ασφάλεια και να εγείρουμε την κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από το καυτό και τρομακτικών διαστάσεων ζήτημα του τροχαίου τραύματος, σε όλον τον πλανήτη.

Είπα, όχι τώρα, όχι αυτήν την περίοδο που ασκούμαι εγκεφαλικά να παραμερίζω τα συναισθήματα και να εστιάζω στην αποτελεσματικότητα και στον στόχο.

Αλλά τα συναισθήματα είναι υπερβολικά και ο τρόμος ότι δεν έχουμε χρόνο να μιλάμε αργότερα για την καταστροφή που ελλοχεύει διαρκώς, μεγάλος.

Αλλά οι αναφορές στο πολύνεκρο τραγικό δυστύχημα προχθές, σε σύγκριση με το δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής του 20χρονου γιου μου Στράτου αλλά και τις δικές μας ζωές στα δυο  κι έγινε αφετηρία του δικού μου δυσβάσταχτου δρόμου, σχεδόν περιπαικτικά με σημάδευαν στον κρόταφο. Κυριακή πρωί ίδια μέρα- Ίδια ώρα-Ι.Χ. & λεωφορείο-στα 20 τους παιδιά-κουρασμένη οδήγηση- ανίδεη απαίδευτη στάση ζωής- άγνοια κινδύνου- οι νέοι νιώθουν κι «οφείλουν» να νιώθουν αθάνατοι-η χαρά της ζωής που κατέληξε με ταχύτητα σε κομμάτια συναρμολογημένα σε αδιανόητα λευκά λουστρίν φέρετρα…

Διάβαζα ξανά και ξανά αποσβολωμένη: «Άπαντες είναι συγκλονισμένοι στην Ξάνθη από το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί (16/6/2024) στην περιοχή Τοξότες. Από τη σφοδρή σύγκρουση -στην οποία ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα λεωφορείο- έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες του ΙΧ, ενώ το πέμπτο άτομο είναι σοβαρά τραυματισμένο. Από το λεωφορείο τραυματίστηκαν έξι επιβάτες, εκ των οποίων οι τρεις βαριά. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο Ξάνθης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο ( iefimerida.gr)»

Προσεκλήθην να συνομιλήσω σε ειδησεογραφικές ραδιοφωνικές εκπομπές με το που μπήκε η εβδομάδα, λοιπόν.

Και τελικά ο λόγος για τον οποίο γράφω είναι διότι δεν ανέχομαι από όλους γύρω τις κοινοτοπίες στυλ «νεανική τρέλα, άμυαλα παιδιά, έ σίγουρα θα ήπιαν, έτρεχαν πολύ, χαιρόντουσαν πολύ» (μήπως έζησαν και πολύ;)

Ε όχι!

Είτε το αποδεχόμαστε είτε όχι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων και των τροχαίων δυστυχημάτων. Περίπου το 90% όλων των θανατηφόρων συγκρούσεων συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου είναι αυτοί που τελικά πληρώνουν ακριβά μια ειρηνική μετατόπισή τους λέει η Dr Margie Peden Διευθύντρια Παγκόσμιου Προγράμματος Τραυματισμών & Επίτιμη διδάκτωρ Σχολείου Δημόσιας Υγείας του John Hopkins – Βloomberg. Όταν την άκουσα σε διάλεξή της να λέει πως είναι μέρος της ενηλικίωσης των νέων να παίρνουν ρίσκα κι ότι η πολιτεία οφείλει να εκπαιδεύει και να προστατεύει τους πολίτες της από το λίκνο τους ακόμη, είδα επιτέλους την άλλη όψη του νομίσματος απελευθερωμένα και χωρίς ενοχές.

Όχι! Δεν γίνεται να τα ρίχνουμε όλα στους οδηγούς και στις νεανικές επιπολαιότητες. Οι κίνδυνοι για τους νέους είναι πολυπαραγοντικοί και δεν αφορούν μόνο το ποιοι είναι – δεν μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την ηλικία τους – αλλά αφορούν επίσης το οδικό περιβάλλον, την ασφάλεια των οχημάτων που χρησιμοποιούν, την αόρατη παιδεία επί του καυτού θέματος της οδικής ασφάλειας,  την ανύπαρκτη συνεπή, στοχευμένη και ειδική εκπαίδευση την οποία υποχρεούται το σχολικό σύστημα να παρέχει στα παιδιά μας, την επιβολή των νόμων, την σχολαστική απονομή της δικαιοσύνης -φευ τι αστείο…-, τη διαθεσιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και άλλα σοβαρά ζητήματα του κοινωνικού συστήματος που όσο δεν αντιμετωπίζονται και δεν προλαμβάνονται το τέρας της ασφάλτου  θα γεννάει σαρκοβόρα κομμάτια συμπαγούς ανθρώπινης θλίψης που θα μαραζώνουν με το βλέμμα  τους τις κοινωνίες του μέλλοντος .

Όταν τα παιδιά μας ζουν σ’ έναν τόπο που δεν επιβάλλει νόμους, όταν το τροχαίο κι η εγκατάλειψη δεν τιμωρούνται, όταν τρίβουμε τα χέρια ως λαός διότι γλιτώσαμε το αυτόφωρο, όταν αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας η παραδειγματική  αφαίρεση άδειας οδήγησης από οδηγό που σκότωσε ή τόλμησε να οδηγήσει έχοντας πιεί, όταν ακόμη τσουγκρίζουμε ως Έλληνες τα ποτήρια σε φάση «κι ένα για τον δρόμο» τότε -τα παιδιά μα λέω- θα ξυπνούν και θα κοιμούνται ανυποψίαστα και θα βολεύονται στο σήμερα που αποστηθίζουν από τους άλλους κι είναι ατέλειωτη η λίστα με τα όταν και με τα γιατί που αφορούν την πρόληψη και την προστασία του υποτιθέμενου κράτους δικαίου.

Χάρηκα που βάσει αλλαγής του νόμου προληπτικά επιβλήθηκε η κατάσχεση από την αστυνομία των οικιακών όπλων προσωπικής χρήσης του  ενόχου για ξυλοδαρμό της γυναίκας του, όπως συνέβη σε πρόσφατη βίαιη περίπτωση που απασχόλησε τα ΜΜΕ.

Πικραίνομαι όμως που δεν αλλάζει το πρόσωπό της η Δικαιοσύνη όταν αφορά τις τροχαίες συγκρούσεις. Που προληπτικά δεν προβαίνει σε ισχυρές παρεμβάσεις μετατρέποντας έως και σε serial killers ανθρώπους που το σύστημα δεν νοιάστηκε να σταματήσει. Η χωρίς ανοχή οριοθέτηση στο 0% επίπεδα αλκοόλ και των 30χλμ εντός αστικού ιστού, θα ήταν μια στοιχειώδης αρχή στην Ελλάδα που επιπλέον θα εκπαίδευε και τα παιδιά μας γενικότερα. Όταν όλες οι χώρες του «πρώτου κόσμου» χαμηλώνουν ταχύτητες κι επιβάλλουν αυστηρούς νόμους και χρόνια τώρα  καταφέρνουν εντυπωσιακά το Vision Zero στις στατιστικές τους, ο ελληνικός λαός αποδέχεται και -γιατί όχι- ψηφίζει της μοίρας του το πεπρωμένο -«το ήθελε κοντά του ο Θεός» βλέπετε…

Οι χώρες που θέλουν να σώζουν τα παιδιά τους το καταφέρνουν, κυρίες και κύριοι Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο  -εκτός από τη μηδενική ανοχή στην κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση με ταχύτητα- έχουν πλέον εισαγάγει κλιμακωτά συστήματα αδειοδότησης οδηγών που περιορίζουν και τον αριθμό των επιβατών στο αυτοκίνητο των νεαρών οδηγών.

Στη Στρατηγική του και σε ψηφίσματα  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι απόλυτος : Η τήρηση 10 βασικών νόμων και προδιαγραφών και είναι στην κρίση του ενδιαφερόμενου αναγνώστη να μπει στην ιστοσελίδα και να ενημερωθεί. Και μόνον επιφανειακά να αναλογισθούμε πως κάθε ώρα χάνονται στην άσφαλτο 154 άνθρωποι κυρίως νέοι, θα πιέζαμε με τον δείκτη μας συνεχώς  το panic button.  Αν υπήρχε τέτοια εφαρμογή, λέω… Και δεν θα φεύγαμε από τους γάμους και τα ολονύκτια πάρτι όπου χαρήκαμε προσκεκλημένοι αν δεν διασφαλίζαμε τον τρόπο που θα φύγουν κι όλοι οι νέοι φίλοι των νεόνυμφων. Αλήθεια γιατί δεν υιοθετείται η τακτική μαζί με την λίστα γάμου να διασφαλίζεται και η μεταφορά των συνεορταζόντων μ’ ένα ειδικό και ψύχραιμο bus?

Αλλά θα σωπάσω τώρα. Είναι ημέρες πένθους για την Θράκη και για όποιον συμπάσχει.

Έδωσα τον τίτλο «Νέοι στον Άδη» από την ομώνυμη  ποιητική συλλογή (2006) του εξαίρετου Βαγγέλη Χρόνη διότι εκείνος εννοούσε παράλληλα και «άρτι Αφιχθέντες στον Άδη» με όσα σημαίνει αυτό για όλους ζωντανούς ή νεκρούς. Άλλη μία χρυσή κι ολόφρεσκη κι αχρείαστη επίστρωση νεότητος στην σάρκα της αιωνιότητας, λοιπόν. Με αυτόν τον συνειρμό πήγα πίσω στις πρώτες μου ημέρες ως γονέας με απώλεια και συνειδητοποίησα πως μαζί με του παιδιού μου αποχωρίστηκε και η δική μου ψυχή από το σώμα μου. Μόνο που εγώ έμεινα εδώ να ψάχνω τρόπους κάθε πρωί να την φέρνω πίσω.

Ας αγκαλιάσουμε τους γονείς και τ΄αδέρφια των παιδιών γιατί είναι πολύ νωρίς να βγουν σ’ αυτόν τον κόσμο χωρίς παρηγοριά και αλληλεγγύη. Των παιδιών αυτών που δεν πήγαν τελικά να κολυμπήσουν στον Νέστο αλλά η χώρα που έζησαν μ’ έναν τρόπο  «πλήρωσε τον βαρκάρη» να τους περάσει αντίπερα μέσα από τα αιώνια νερά  του Αχέροντα.

Καίτη Μακρή

11 Ιουν 2024

ΝΕΑ από το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

 

 
 
 

Συμμετοχή του ΣΕΣ στην Επιτροπή ΥΟΤ – ΗΔΟΥ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Οδικών Υποδομών για την υποβοήθηση του έργου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ), σύμφωνα με την ΥΑ 578/01-05-2024, ο Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ κ. Α. Δραγομάνοβιτς και ο Αντιπρόεδρος ΣΕΣ κ. Π. Ευγενικός συμμετείχαν σε 2 συνεδριάσεις (22-05-2024 και 06-06-2024) εκφράζοντας απόψεις σε σχέση με τα παρακάτω θέματα:

  • Την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/362/ΕΕ περί της επιβολής τελών στα οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής στην Ελληνική νομοθεσία, μέσω έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
  • Την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 211 του ν.4782/21 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν.4903/22 που θα προβλέπει την ατελή διέλευση των ΑμεΑ από τους αυτοκινητόδρομους με διόδια με τη χρήση αποκλειστικά της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας, εφόσον φέρει τη σήμανση ΙΙ ή ΙΙΙ (δηλαδή >67% βαθμό αναπηρίας) ή το σύμβολο «Σ» (συνοδός ΑμεΑ), χωρίς να απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, τη διατύπωση κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δωρεάν διέλευσης του οχήματος και όταν σε αυτό δεν επιβαίνει το ΑμεΑ και τον καθορισμό τυχόν μεταβατικής λύσης έως ότου οριστικοποιηθεί ο τρόπος εφαρμογής σε συνεννόηση όλων των εμπλεκομένων.
  • Προτεινόμενες αλλαγές στον νέο Κ.Ο.Κ. σχετικά με τις παραβάσεις στο Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Περισσότερα

2nd Civinet Forum
Στις 28-30 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο διεθνές συνέδριο του δικτύου CIVINET Greece-Cyprus για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Παρευρέθηκαν περίπου 500 πολιτικοί, επιστήμονες, μηχανικοί του δημόσιου τομέα, σπουδαστές, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και start-up, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτέχνες, αλλά και απλοί πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια μεγάλη ανοιχτή συζήτηση για τη βιώσιμη κινητικότητα και την κλιματική ουδετερότητα.
Τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων εκπροσώπησε ο Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος του ΣΕΣ, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ως συντονιστής στη συζήτηση που έγινε με θέμα: “Εθνικές και μητροπολιτικές πολιτικές για τη βιώσιμη κινητικότητα και το χωρικό σχεδιασμό”.
Περισσότερα

9o ITS Hellas Conference «Intelligent Transport Systems in Greece: Explore. Innovate. Transform»
Πραγματοποιήθηκε το 9ο Συνέδριο ITS Hellas Conference 2024 με θέμα: « Transportation & Logistics: Research. Reshape. Innovate» , το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 και 6 Ιουνίου 2024, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.
Τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Θανάσης Τσιάνος, μετέχοντας στην τρίτη συνεδρία του ITS Hellas Conference 2024, που είχε θέμα: “Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στην Αστική Κινητικότητα & Κλιματική Ουδετερότητα” . Στην Παρουσίασή του προσπάθησε να προσδιορίσει την υφιστάμενη κατάσταση, τα βαθύτερα προβλήματα και να θέσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων στις ελληνικές πόλεις.
Περισσότερα

Εκπροσώπηση ΣΕΣ στο 4ο Electric & Micro Mobility FORUM
Στις 7 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε το 4ο “Electric & Micro Mobility Forum”, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Το συνέδριο σκοπό είχε να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες Μεταφορών θα βελτιώσουν τις ζωές μας σε ατομικό και εθνικό επίπεδο, παράλληλα συζητήθηκαν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε σε αυτό το πλαίσιο αλλά και τους τρόπους για να τα ξεπεράσουμε και να συγκλίνουμε, ποσοτικά και ποιοτικά, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυναν οι κα Χριστίνα Αλεξοπούλου – Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών (αρμόδια για τις Μεταφορές), ο κ. Γιάννης Ξιφαράς – Γενικός Γραμματέας Μεταφορών (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης – Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος – Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) (Αναπληρωτής CEO Attica Group), ο κ. Θανάσης Τσιάνος – Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.), ο κ. Ευάγγελος Σπανός – Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Ε.)
Περισσότερα

Θέση εργασίας στην εταιρεία Future Needs

Η εταιρεία Future Needs αναζητά νέους ανθρώπους για τη θέση του/της ερευνητή/ερευνήτριας Οικονομικών και Επιχειρήσεων Μεταφορών (Researcher in Transport Economics and Business). Ένα από τα αντικείμενα που ασχολείται η εταιρεία, είναι η έρευνα και η συμβουλευτική σε θέματα Εναέριας και Αστικής Κυκλοφορίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη θέση μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://futureneeds.eu/researcher-in-transport-economics-and-business/

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων επικοινωνήστε στο mail: info@futureneeds.eu

Περισσότερα

Έρευνα ερωτηματολογίου με θέμα “Η Τριπλή Επανάσταση των Μεταφορών”.

Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διεξάγεται μια έρευνα με θέμα “Η Τριπλή Επανάσταση των Μεταφορών”. Η έρευνα δεν είναι Πολυπαραγοντική Πολυκριτηριακή Ανάλυση για τον λόγο αυτό είναι σύντομη στη συμπλήρωσή της και θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά. Με το παρακάτω link μπορείτε να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο:
https://mamca.vub.be/mamcasurvey/66128787265afe12ed325625/661288b2265afe12ed32562a

Όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Περισσότερα

Περισσότερα