Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr29 Σεπ 2017

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας; Στη Ρόδο καμία αναφορά...


Κάθε χρόνο, 16-22 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Οι σκοποί της εβδομάδας,
όπως αναφέρει η Ιστοσελίδα της Εβδομάδας (που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), είναι:

  • Να παράσχει στους ευρωπαϊκούς φορείς ένα κατάλληλο πλαίσιο για να προωθήσουν εναλλακτικές μορφές μετακίνησης.
  • Να αναδείξει τα προβλήματα μετακίνησης τα οποία αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες πόλεις
  • Να οδηγήσει σε αλλαγές συμπεριφοράς
  • Να προωθήσει τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης στρατηγικής μετακινήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στα πλαίσια της εβδομάδας αυτής, οι τοπικές αρχές προτρέπονται να δοκιμάσουν νέα κυκλοφοριακά μοντέλα και να αναζητήσουν ανατροφοδότηση από το κοινό σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους.
Όλοι οι τοπικοί φορείς μπορούν να επωφεληθούν της ευκαιρίας για να θέσουν ζητήματα μετακινήσεων και ποιότητας του αέρα. Εναλλακτικά μπορούν να προτείνουν καινοτόμες λύσεις για τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου και συνεπώς των εκπομπών καυσαερίων.
Η εβοδμάδα αυτή αποτελεί επίσης ευκαιρία να δοκιμαστούν νέες τεχνολογίες ή προτάσεις αστικού σχεδιασμού.

Αυτά στο χαρτί. 'Η ενδεχομένως, σ' άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στην ελληνική πραγματικότητα τι γίνεται;

Αρχικά, εντυπωσιάζει η απουσία της κυβέρνησης. Η σχετική σελίδα του Υπουργείου περιβάλλοντος πρέπει να έχει καιρό να ενημερωθεί, καθώς αναφέρεται στις περυσινές εκδηλώσεις!


Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (ΕΕΚ) αναφέρεται ότι συμμετέχουν 77 ελληνικές πόλεις (ενημέρωση: αφού γράφηκαν αυτές οι γραμμές κι ενώ η Εβδομάδα είχε ήδη ξεκινήσει, οι συμμετοχές αυξήθηκαν σε 83!).
Κοιτάζοντας προσεκτικότερα τη λίστα των συμμετοχών, διαπιστώνει κανείς ότι οι περισσότερες έχουν περιοριστεί στη δήλωση της συμμετοχής και γενικόλογες εξαγγελίες.
Στη Ρόδο καμία αναφορά.... 
Πολλοί δήμοι της επαρχίας φαίνεται να έχουν πάρει το θέμα πιο ζεστά, προγραμματίζοντας σειρά εκδηλώσεων (βλ. δήμος Δράμας, Λαμίας, Ρεθύμνης, Σπάρτης κά).
Ελάχιστοι δήμοι, όπως ο Δ. Τρικκαίων, παραθέτουν και λίστα συγκεκριμένων μέτρων που πρόκειται να ληφθούν, αναφέροντας σημεία και αριθμούς.
 Συμπέρασμα;
Η κυβέρνηση όπως και οι περισσότεροι δήμοι της χώρας δεν ενδιαφέρονται πραγματικά να προωθήσουν δραστικές αλλαγές στον τρόπο μετακίνησής μας. Για τους περισσότερους, η εβδομάδα αποτελεί απλώς ευκαιρία για μια βραχύβια επικοινωνιακή φιέστα
Ακόμη όμως και όσοι δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον δε φαίνεται να προχωρούν σε τίποτα περισσότερο από μικρές και περιορισμένες παρεμβάσεις στον τομέα των υποδομών. 


 Με εξαίρεση ελάχιστες πόλεις (π.χ. Τρίκαλα, Ρέθυμνο και Καρδίτσα) που προσπαθούν για το αδιανόητο, μια πραγματικά βιώσιμη μετακίνηση, οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας φαίνεται πως αδυνατούν να συλλάβουν μια καθημερινότητα απαλλαγμένη από το καυσαέριο, στην οποία οι πολίτες δε θα χρειάζονται το αυτοκίνητο για κάθε διαδρομή.

European Commission – Annual Road Accident Report and Infographics 2016

The Road Safety Unit of DG Move of the European Commission published recently the 2016 Edition of the EU Annual Road Accidents Report pdf5 and the respective Infographics pdf5 with the active contribution of NTUAKFV and ERF. The EU Annual Road Accidents Report is based on most recent disaggregate data for all EU countries from the CARE Database of the European Commission and consist of summary and cross-country comparative tables, figures and maps on key road safety topics for which data comparable across the EU counties are available.

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

ETSC – Tapping the potential for reducing work-related road deaths and injuries, 2017

The European Transport Safety Council (ETSC) has just published the 33th PIN Flash Report “Tapping the potential for reducing work-related road deaths and injuries“, with the active contribution of NTUA. Over 25,600 lives were lost on the road in the European Union in 2016, of those a large proportion were victims of work-related road (WRR) collisions. Even though the exact number is unknown, it is likely that up to 40% of all road deaths are work-related. It includes three parts: Part I: Work-related road safety (WRRS) data collection and reporting, Part II: The national legal framework for work-related road safety, and Part III: Public authority leadership in managing work-related road risks.

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

WHO – Save Lives, a road safety technical package 2017


World Health Organisation (WHO) released a a road safety technical package entitled: Save LIVES, which is an evidence-based inventory of priority interventions with a focus on Speed management, Leadership, Infrastructure design and improvement, Vehicle safety standards, Enforcement of traffic laws and post-crash Survival. The 6 strategies and 22 interventions recommended in the package are interrelated and should be implemented in an integrated manner to effectively address road traffic deaths and injuriespdf5

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

PIARC – Experience with Significant Incidents in Road Tunnels 2016

The World Road Association (PIARC) has recently published a report entitled: “Experience with Significant Incidents in Road Tunnels”. Approximately ten to fifteen years ago many countries introduced tunnel safety management systems and started paying attention to tunnel safety in a more structured way. Experience with tunnel incidents and methods for incident evaluation and risk analysis have led to developments in organisation and management and to improvements in the systems in use. In this report several contributing countries share information on lessons learned from incidents and developments in safety management and risk analysis and conclusions are drawn on topics of general interest

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

SaferAfrica Newsletter 2017

The Newsletter of the African-European Dialogue Platform on Road Safety (SaferAfrica) has been recently issued with the active contribution of NTUA. This Newsletter is the official, semi-annual newsletter of the SaferAfrica Project funded within Horizon 2020 programme of the European Commission, aiming to create favourable conditions and opportunities for the effective implementation of actions for road safety and traffic management in African countries by setting up a Dialogue Platform between Africa and Europe. The first issue includes a) New Network of Regional Road Safety Observatories by World Bank, OECD and FIA, b) Towards the Pan-African Road Safety Knowledge and Data Centre, c) Data-driven road safety under construction in Cameroon. pdf5


ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

Road fatalities by lighting conditions, Greece 2015

According to the latest ELSTAT data for 2015, most road fatalities in Greece occur at daytime and at night with good street lighting inside built-up area, or with no street lighting outside built-up area. Accident severity is increased 3 to 7 times more at night with no street lighting or no street lighting, but also at night accidents outside built-up areas. pdf5

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

SAFER’s new Website 2017

The Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER) has recently launched its new website, aiming to further communicate worldwide SAFER research findings and presenting all projects, publications, news, seminars and other activities. SAFER is the open innovation arena with the contribution of Volvo, VTI, Chalmers University and other partners, where researchers and expertise work together to create safe mobility. Its traffic safety approach covers people, vehicles and the infrastructure – and together they contribute to safer road transports and smarter, more sustainable cities. 


ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

Advances in Transportation Studies – New Website launched 2017

The renown international scientific journal Advances in Transportation Studies (ATS) has launched its new website. The new ATS website has been redesigned for a user friendly and appealing web navigation offering to the Scientific Community a quick access to all scientific results published


ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

Το άγιο πετρέλαιο της «Αγίας Ζώνης ΙΙ». Ποδηλατοπορεία 30 Σεπτέμβρη

  απο podilates.gr  Ένα τυχαίο(;) ατύχημα, το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», στις θάλασσες τις Αττικής ήρθε να μας ταρακουνήσει από τον περιβαλλοντικό μας ύπνο. Να μας θυμίσει ότι ο «πολιτισμός» του πετρελαίου είναι σάπιος και επικίνδυνος, όπως το δεξαμενόπλοιο. Ο «πολιτισμός» του πετρελαίου απλώνεται στην καθημερινότητα μας από τα εκατομμύρια αυτοκίνητα και μηχανές που καταλαμβάνουν τις πόλεις, τη ρυπογόνα παραγωγή ενέργειας και τη συμβολή του στην κλιματική αλλαγή που δοκιμάζει τον πλανήτη μας.
Οι Ποδηλάτες-Ποδηλάτισσες αγωνίζονται, από τη δημιουργία τους ως συλλογικότητα, για τον περιορισμό του αυτοκινήτου στην πόλη και την αντικατάσταση του από την συνδυασμένη μετακίνηση (δημόσιες συγκοινωνίες, ποδήλατο, περπάτημα) και συμμετείχαν σε πολλές διεκδικήσεις για το αστικό περιβάλλον.
Τώρα καλούν σε ποδηλατοπορεία διαμαρτυρίας, όλους τους πολίτες και φορείς που θέλουν ένα άλλο σχέδιο για τις πόλεις και το περιβάλλον, ένα σχέδιο που θα στηρίζεται στη δραστική μείωση των ορυκτών καυσίμων. Διεκδικούμε:
Να περιοριστεί άμεσα η αυτοκίνηση και η κατανάλωση καυσίμων στις πόλεις με την άμεση ανάπτυξη της συνδυασμένης μετακίνησης.
Να εφαρμοστεί ευρύ πρόγραμμα ενεργειακής αυτονομίας, χωρίς πετρέλαιο, νησιών και πόλεων με τη χρήση ΑΠΕ
Να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης για τις επιπτώσεις στην χρήση ορυκτών καυσίμων και τις εναλλακτικές λύσεις
Να χρησιμοποιηθούν πόροι από τη φορολογία καυσίμων για την χρηματοδότηση των παραπάνω
Να αναθεωρηθεί και να αυστηροποιηθεί όλη η διαδικασία μεταφοράς και χρήσης καυσίμων
Να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους για το ναυάγιο της «ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΙΙ» και τις επιπτώσεις του.
Το ατύχημα της «ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΙΙ» δεν είναι το πρώτο, θα είναι όμως το τελευταίο;
Και από μας εξαρτάται.
O «πολιτισμός» του πετρελαίου έχει και «βρώμικες» παρενέργειες
Ελάτε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στην ποδηλατοπορεία που θα ξεκινήσει στις 3:00 από την πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας (Χαριλάου Τρικούπη και Αλεάνδρας), μπροστά στο ΥΠΕΚΑ, θα περάσει από τα γραφεία της πλοιοκτήτριας εταιρείας στο Πέραμα και θα καταλήξει στον σταθμό του Πειραιά.
Η διαδρομή της ποδηλατοπορείας θα έχει μήκος περίπου 17 χιλιόμετρα (παρακαλούμε όχι παιδάκια!) Σημείο συγκέντρωσης: Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας, διασταύρωση Χαριλάου Τρικούπη και Αλεξάνδρας (κάτω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος) ώρα: 1500 Αν μένετε βόρεια: Προσυγκέντρωση 1430 στο Φάρο Ψυχικού (ομπρέλλες) Αν μένετε δυτικά: Η ποδηλατοπορεία θα κάνει στάση στην Πέτρου Ράλλη (Πλατεία Δαβάκη/Πίνδου) στις 16.15 με 16.30. Αν θέλετε, βάλτε στα ποδήλατα μαύρες σημαίες

27 Σεπ 2017

ΤΑΧΗΤΗΤΑ

Did you know that 1 in 3 deaths on the road in high-income countries is due to speed? Source: World Health Organization (WHO) (2017)

Road Safety Best Practices Guide for employeesEntregadas 10.000 copias a los empleados de SEAT, el manual de buenas prácticas está disponible además en la Intranet de la compañía // Delivered 10,000 copies to SEAT employees, the best practice guide is also available on the company´s Intranet


Seguridad_Vial_en_SEAT.pdf

ΠΗΓΗ: http://www.erscharter.eu


Drink-driving and the law

Legal limits: UK
The legal blood-alcohol limit for driving in England, Wales and Northern Ireland is 80 milligrammes of alcohol (80mg) for every 100 millilitres, equivalent to 107 milligrammes of alcohol in 100 millilitres of urine, or 35 micrograms of alcohol in 100 millilitres of breath.[1]
However, a driver will not be prosecuted under section 5 with a breath alcohol level under 40 micrograms, in accordance with the guidelines contained in Home Office circular 46/1983.[2]
Legal limits: The European Union (EU)
As of January 2015, England, Wales and Northern Ireland share the joint highest blood-alcohol concentration (BAC) limit for motorcar drivers out of all 28 Member States, along with Malta. Figure 2 displays a list of BAC limits for EU countries expressed in milligrammes of ethanol per millilitre of blood.
 
As figure 2 shows, Scotland’s drink-drive limit differs from the rest of the UK; the drink-drive limit was lowered in December 2014 to 50 milligrammes of alcohol for every 100 millilitres of blood. The Northern Ireland Assembly has followed suit, passing a Road Traffic (Amendment) Bill (to be implemented in 2018) that will introduce two new lower drink driving limits – 50mg / 100ml for all drivers and 20mg / 100ml for novice and professional drivers.[3]
Offences
Under the Road Traffic Act 1988, the following acts are deemed illegal in the UK and are given the following penalties:
Under the amendments made to the Act in 1991, a drink-driver may also be prosecuted in the event of a fatality arising from a motoring accident. These offences are given the CD code, which stands for ‘Careless Driving’.
A drink-driving offence will stay on your licence for a period of up to 11 years from the date of conviction. The exact time period will depend on the particular drink-driving related offence you are convicted of (see figure 4).
Current legislation contains provisions for serious – including repeat – drink-drive offenders to be made to retake the driving test at the end of their period of disqualification, under the Road Safety Act 2006. It also makes provisions for the courts, when imposing disqualification as a penalty, to order a reduced period of disqualification if it also makes an order requiring the offender to comply with the conditions of an alcohol ignition interlock programme. According to the Ministry of Justice data, in 2011, the average custodial sentence length for those convicted of causing death by dangerous driving was over 4 years.[4][1] www.gov.uk (January 2015) ‘The drink drive limit’
[2] Home Office circular 46/1983 <http://www.cps.gov.uk/legal/assets/uploads/files/home_office_circular_46_-_1983.pdf>; from The Crown Prosecution Service, ‘Drink Driving Offences – The Law’ <http://www.cps.gov.uk/legal/p_to_r/road_traffic_offences_drink_driving/index.html#a14>
[3] Northern Ireland Assembly ‘Road Traffic (Amendment) Bill’ <http://bit.ly/1HXvwB2>
[4] www.parliament.uk (May 2013), ‘HC Deb, c878’, Road Traffic Offences (Sentencing) <http://bit.ly/1XqMod6>

ΠΗΓΗ: http://www.ias.org.uk

HITE / HIT – 8th International Congress on Transport Research (ICTR), Thessaloniki, 2017

The Hellenic Institute of Transportation Engineers (HITE) and the Hellenic Institute of Transport (H.I.T.) co-organize the 8th International Congress on Transport Research (ICTR), which will be held on 28-29 September 2017, in Thessaloniki, Greece., with Scientific Committee Chair NTUA Prof. George Yannis. The spotlight theme of the 2017 Congress is: The Future of Transportation in Greece: A Vision for 2030. The ICTR has been a major event in the field of transportation research in Greece for the past 15 years with the active contribution of the research and academic community, the authorities as well as the public and private sector involved in the development and implementation of innovative projects in the field of transport. 

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

SafetyCube – European Decision Support System Launch Event, Brussels, 2017


The SafetyCube European Road Safety Decision Support System (DSS) will be officially launched on October 5 in Brussels. SafetyCube is a research project funded by the European Commission under Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, started in 2015 with primary objective to develop an innovative road safety decision support system, with the active contribution of NTUA. The SafetyCube DSS is a unique and rich road safety resource for every decision maker, stakeholder and expert who investigates road safety risks or reviewing safety countermeasures. The SafetyCube DSS provides for the first time comprehensive links between road safety risk factors and respective countermeasures

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

6th IRTAD International Conference, Marrakesh, 2017

τhe International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) of the International Transport Forum (ITF/OECD) after successfully organising international conferences (Helsinki in 1995, Vienna in 2000, Brno in 2006, Seoul in 2009, Buenos Aires in 2013), this year is organising the 6th IRTAD Conference, “Better road safety data for better safety outcomes” on 10-12 October 2017, in Marrakesh, Morocco. The objectives of the conference are to discuss improvements in the quality of data systems and data analysis in IRTAD and other countries through discussion of methodological issues to improve road safety data collection and analysis at country and city level, through showcasing recent initiatives to improve the quality of safety data collection and analysis and through presentation of recent research and analysis undertaken by the IRTAD Group. 

ΠΗΓΗ:Ε.Μ.Π

International Conference on Road Safety and Simulation Hague 2017


The Road Safety & Simulation International Conference 2017 organised by the Delft University of Technology in co-operation with the Dutch Institute for Road Safety Research (SWOV) will take place on 17-19 October 2017, in Hague. The conference theme focuses on advancing the safety of all road users with special attention for vulnerable road users. Especially, in the upcoming era of advanced technologies and vehicle automation new safety challenges have emerged. The Road Safety and Simulation Conference was established in Rome in 2007 aiming to create a platform for researchers and road safety professionals from various disciplines to share their expertise and present their innovative research results in the field of road safety and simulation. 

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π

POLIS – Annual Conference “Transport innovation for sustainable cities and regions”, Brussels, 2017

This year’s Annual Polis Conference on “Transport innovation for sustainable cities and regions” will take place on 6 and 7 December 2017 in Brussels, organised by POLIS. The conference provides an opportunity for cities, metropolitan areas and regions to showcase their transport achievements to a large audience, and for the wider transport community to engage with representatives of local and regional authorities on innovative transport solutions. This year’s conference technical sessions will showcase many of the key topics recently explored by POLIS within its thematic working groups and projects.

ΠΗΓΗ: Ε.Μ.Π 

Meta-analysis of the effect of road work zones on crash occurrence – 2017


A paper titled “Meta-analysis of the effect of road work zones on crash occurrence” authored by Athanasios TheofilatosApostolos ZiakopoulosEleonora PapadimitriouGeorge Yannis, and  Konstandinos Diamandouros is now published in Accident Analysis and Prevention. This paper presents formal meta-analyses of studies that have estimated the relationship between the number of crashes and work zone duration and length, in order to provide overall estimates of those effects on crash frequencies. All studies presented in this paper are crash prediction models with similar specifications. Meta-regression findings indicate that the main factors influencing the overall estimates of the beta coefficients are study year and region for work zone duration and study year and model specification for work zone length. doi


ΠΗΓΗ: NRSO Road Safety 

Modelling mobile phone use impact on driver behaviour through the exploitation of data from smartphone sensors, 2017

A Diploma Thesis titled “Modelling mobile phone use impact on driver behaviour through the exploitation of data from smartphone sensors” was presented by Anastasia Argyropoulou in July 2017. The aim of this Diploma Thesis was to examine and model the impact of mobile phone use on driver behaviour through the exploitation of data from smartphone sensors. To achieve this objective, data collected from 100 drivers who participated at a naturalistic driving experiment for four months were analysed through statistical modelling. The application of the models revealed that the factors affecting the harsh events are five, with the average driving speed being the main one, while the factors affecting the possibility of using the mobile phone while driving are six, with the average angular speed being the main onepdf5 ppt5

ΠΗΓΗ: NRSO Road Safety 

Project EDWARD: thank you for your suppoprt


Project EDWARD 2017: what we know so far
 
Project EDWARD, the second 'European Day Without A Road Death', took place on Thursday 21 September.
Provisional results are as follows:
  • 25 countries have so far provided results, and we must report that 37 people lost their lives on 21 September.
  • Of these, 10 fatalities occurred in Poland, 6 in Greece and 6 in Romania.
  • Five countries have yet to report their figures.

Media attention was significant, and we know there were reports and interviews on a great many TV and radio stations across Europe. 
Our social media activity (particularly on Twitter) was very successful:
Total Unique Twitter Reach for #ProjectEDWARD: 25 million   This compares with 19.5 million in 2016.
(Unique reach is the potential for timeline impressions based on the followers of the accounts tweeting and retweeting about #ProjectEDWARD. Each account is only counted once per day.)
8,813 posts during last Tuesday, Wednesday and Thursday
#ProjectEDWARD trended number 1 on Twitter in Ireland, number 4 in the UK and number 5 in Germany.
We also trended in Spain and other countries.
Thank you to TISPOL President Paolo Cestra for organising the Project EDWARD seminar and round-table discussion in Rome last Thursday. Also, thanks to the speakers and to those who participated.
A big thank you to Road Safety Support and Westcotec for their support of Project EDWARD this year. 
And thank you to the following organisations and individuals who were among the top 10 Tweeters: @Pekeseguro, @GoSafeCymru, @fatal4uk, @RoadSafetyPic, @SgtTCS, @SteveOConnell88 and @VolkerOrben.
 
Send us your Project EDWARD stories 


We will be collating information from as many participation countries as possible in the coming days. So please send us a few sentences (and some pictures) giving an overview of how you supported Project EDWARD. Just send anything to media@tispol.org as soon as you can. Thank you.

Euro NCAP: Επεξήγηση των τεστ

Σε αυτό το άρθρο, θα παρέχουμε μια επεξήγηση των δοκιμασιών που περνούν τα συστήματα ασφαλείας των αυτοκινήτων, για την καλύτερη αξιολόγησή τους.
Μετωπική σύγκρουση
Η διαδικασία για μετωπική σύγκρουση βασίζεται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όμως η ταχύτητα έχει αυξηθεί κατά 8 χιλιόμετρα. Οι συγκρούσεις διενεργούνται με ταχύτητα 64 χλμ./ώρα, ενώ τα οχήματα χτυπούν σε μπάρα που παραμορφώνεται, τη στιγμή που στη σύγκρουση εμπλέκεται το 40% του εμπρός μέρους του οχήματος, χωρίς να μετρούν οι καθρέφτες. Η σύγκρουση αφορά αυτοκίνητα περίπου ίδιων διαστάσεων. 
Η μετωπική σύγκρουση υπολογίζεται για αυτοκίνητα αντίστοιχου μεγέθους. Στην πραγματική ζωή, όταν υπάρχει ατύχημα, πιο ασφαλές θεωρείται το πιο βαρύ από τα δυο. Γενικά, τα πιο βαριά αυτοκίνητα τείνουν να συμπεριφερθούν καλύτερα από τα πιο ελαφριά. Για αυτό, τα αποτελέσματα συγκρίνονται μόνο μεταξύ αντίστοιχων κατηγοριών αυτοκινήτων. Οι κατηγορίες είναι: Επιβατικά, MPV, offroad, roadster και Pickup. Συγκρίσιμα θεωρούνται αυτοκίνητα με διαφορά 150 κιλών μεταξύ τους. 
Μια συχνή και εύλογη ερώτηση που προκύπτει, είναι γιατί η προσομοίωση σύγκρουσης γίνεται με ταχύτητα μόλις 64 χιλιομέτρων/ώρα. Η επίσημη απάντηση σε αυτό, είναι πως η έρευνα έχει δείξει ότι οι μετωπικές συγκρούσεις με 64 χλμ. καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των θανατηφόρων ή σοβαρών ατυχημάτων. Στις ταχύτητες των 120 χλμ. συμβαίνουν πιο λίγα ατυχήματα αλλά όταν συμβαίνουν, αυτό είναι πάνω από τις τωρινές δυνατότητες προστασίας των επιβατών...
Κάθε αυτοκίνητο υπόκειται σε χτύπημα σε ακίνητο εμπόδιο, εφοδιασμένο με πρόσοψη από αλουμίνιο που παραμορφώνεται. Αυτή η σύγκρουση είναι πιο συχνή αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων ή ατυχημάτων με σοβαρό τραυματισμό. Ουσιαστικά, είναι μετωπική σύγκρουση μεταξύ δυο αυτοκινήτων και για αυτό, αναπαρίσταται η σύγκρουση όπου θα εμπλέκεται το 40% του εμπρός μέρους του οχήματος, αφού πάντα κάποιο σημείο και όχι ολόκληρο το εμπρός μέρος, εμπλέκεται στο ατύχημα. Ο λόγος τραυματισμών ή θανάτων είναι η επαφή των επιβατών με μέρη του αυτοκινήτων, κατά την παραμόρφωση εξαιτίας της σύγκρουσης. Η ταχύτητα είναι 64 χλμ. γιατί αυτή η ταχύτητα αναλογεί σε μετωπική δυο αυτοκινήτων, το καθένα από τα οποία κινείται με 55 χλμ. Η διαφορά οφείλεται στην ενέργεια που απορροφά το εμπόδιο. 
To Euro NCAP ενθαρρύνει σχεδιασμό σύμφωνα με τον οποίο, οι αερόσακοι θα διατηρούν όσο το δυνατόν πιο ακίνητο το κεφάλι, καθώς λόγω των δυνάμεων που ασκούνται, το σώμα δέχεται πίεση και από τις ζώνες και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται οι προεντατήρες. Για να λειτουργήσει ο αερόσακος αποτελεσματικά, πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε ζώνη, γιατί αλλιώς δεν είναι απλά άχρηστος, αλλά επικίνδυνος.
SafetyFirst EuroNCAP TestsBrakes
Αυτόματα συστήματα φρεναρίσματος
Σειρά τεστ για αξιολόγηση των συστημάτων αποφυγής ατυχήματος. Αυτά χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τα Εντός Πόλης και Εκτός Πόλης και μπορεί να έχουν δυο λειτουργίες, τη λειτουργία για αυτόματο φρενάρισμα ή προειδοποίηση για σύγκρουση με το μπροστινό. 
Τα πρώτα συστήματα ελέγχονται με ταχύτητες 10-50 χλμ. και τα δεύτερα με ταχύτητες 30-80 χλμ. Τα τελευταία, περιλαμβάνουν ακόμη οδήγηση προς σταματημένο αυτοκίνητο με αυτή την ταχύτητα και προς κινούμενο αυτοκίνητο με αυτή την ταχύτητα. Επιπλέον, στο δεύτερο σκέλος περιλαμβάνεται όχημα που αρχίζει να φρενάρει μπροστά μας με 50 χλμ. Ο έλεγχος γίνεται από τη στιγμή που θα υπάρξει η ένδειξη, μέχρι τη στιγμή που θα πατήσει το φρένο ο άνθρωπος, αφού κατά μέσο όρο η ανθρώπινη αντίδραση λειτουργίας σε οπτικό ερέθισμα απαιτεί 1,2 δευτερόλεπτα.
Πλευρική σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων
Η προσομοίωση αυτού του ατυχήματος γίνεται, καθώς μια μπάρα πλάτους 1,5 μέτρου χτυπά το πλαϊνό μέρος του αυτοκινήτου με 50 χλμ./ώρα, ενώ στη θέση του οδηγού κάθεται μια κούκλα. Πλαϊνοί αερόσακοι συνίστανται.
SafetyFirst EuroNCAP TestsPole
Χτύπημα σε κολώνα
Περίπου το 25% των θανατηφόρων είναι συγκρούσεις με το πλάι. Αυτό συμβαίνει είτε σε συγκρούσεις μεταξύ αυτοκινήτων ή αν αυτοκίνητο χτυπήσει σε δέντρο ή κολώνα. Αυτό το τεστ γίνεται κυρίως για να υπάρξουν συστήματα προστασίας του κεφαλιού. Το αυτοκίνητο χτυπάει στενή κολώνα με 29 χιλιόμετρα/ώρα, οπότε υπάρχει σημαντική διείσδυση στο όχημα. Ο πλευρικός αερόσακος μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες τραυματισμού ή θανάτου. 
Προστασία Παιδιών 
Οι κούκλες αναπαριστούν παιδιά ηλικίας 1,5-3 ετών. Τοποθετούνται στο πίσω κάθισμα πάντα σε παιδικό κάθισμα και ελέγχονται παράγοντες στο στήθος, κεφάλι και λαιμό καθώς και το αν ήρθε σε επαφή με άλλο σημείο του εσωτερικού του οχήματος, ή ακόμη και αν έφυγε από τη θέση του. Υπάρχουν καθίσματα για παιδιά μέχρι 36 κιλά.
Προστασία Πεζών
Η προσομοίωση σύγκρουσης που αφορά σε πεζούς γίνεται με 40 χλμ./ώρα. Έπειτα, το κάθε σημείο ελέγχεται και υπάρχουν τρεις βαθμοί: καλός, βασικός και λίγος. Είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί η σύγκρουση με τη μία, καθώς όταν ελέγχεις το πόδι δεν ξέρεις πού θα πέσει το κεφάλι της κούκλας. Για αυτό , το τεστ έχει χωριστεί σε 3 μέρη που αφορούν: Τα πόδια κάτω από το γόνατο, πάνω από το γόνατο και το κεφάλι. Είναι σημαντικό να υπάρχουν φιλικοί προς τους πεζούς, προφυλακτήρες. Στο κάτω μέρος του ποδιού, ελέγχεται η δύναμη που ασκείται από τον προφυλακτήρα, στο πάνω μέρος του ποδιού (γόνατο-μέση), η δύναμη που ασκείται από την κορυφή του εμπρός μέρους και στο κεφάλι η δύναμη που ασκείται από το χτύπημα στο πάνω μέρος καπό.
SafetyFirst EuroNCAP TestsWhiplash
Whiplash
Ουσιαστικά μετράται η επίδραση που θα έχει το ατύχημα στη σπονδυλική στήλη και είναι η τελευταία ενότητα που έχει προστεθεί. Επειδή ακόμη ο μηχανισμός πρόκλησης τέτοιων τραυματισμών δεν έχει γίνει επιστημονικά κατανοητός, ελέγχεται ο τρόπος κατασκευής των καθισμάτων και των ζωνών ασφαλείας. Έτσι, λαμβάνονται υπ' όψιν οι γεωμετρικές διαστάσεις των επιβατών καθώς και το crash test. Αυτό είναι για συγκρούσεις από πίσω. 
ESC
Έλεγχος για την ύπαρξη του Electronic Stability Control, που από το 2012 έγινε υποχρεωτικό σε όλα τα αυτοκίνητα.
Seat Belt Reminders
Ελέγχεται πόσο απλά είναι τα συστήματα που αφορούν υπενθύμιση χρήσης ζώνης από τους επιβάτες και πόσο κατανοητά.
Speed Assistance
Ελέγχεται το σύστημα που βοηθά στον έλεγχο της ταχύτητας.

ΝΩΝΤΑΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ