Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr27 Ιαν 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ

Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ για θέματα Οδικής Ασφάλειας με το Δήμαρχο Ρόδου Κ. Στάθη Κουσουρνά
Πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα η συνάντηση η οποία είχε προγραμματιστεί την 25η Ιανουαρίου 2011 στο γραφείο του Δήμαρχου. Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, κατέθεσε φάκελο με θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην οδική ασφάλεια.
Οι προτάσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
· συντήρηση οδικού δικτύου, γεωμετρία οδών, σήμανση
· εκτελούμενα έργα επί των οδικών δικτύων
· ζώνες εκτέλεσης των έργων, έλεγχος για την τήρηση των προδιαγραφών
· πορεία και χρονοδιάγραμμα των έργων Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, είσοδος-έξοδος Περιμετρικής, υποχρεώσεις εργοληπτικής εταιρείας για την καθυστέρηση των έργων
· συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης των έργων
· ύπαρξη κόμβων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο
· παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
· κυκλοφορία πεζών – κατάχρηση της έννοιας και της χρήσης των πεζοδρομίων
· Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ανάπτυξη προγραμμάτων για την αποσυμφόρηση του κέντρου
· λειτουργία γραφείου οδικής ασφάλειας, σχεδιασμός, υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών στην οδική ασφάλεια, συμμετοχή της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
· γραφείο κίνησης ενιαίας Δημοτικής Αστυνομίας
· ανάπτυξη σχεδίου αστικής κινητικότητας
Στη συνάντηση έγινε περιγραφή των προβλημάτων και της επικρατούσας κατάστασης στο οδικό δίκτυο. Τονίστηκε από τη μεριά της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις των εμπλεκομένων φορέων δεν έχουν αποδώσει τα μέγιστα και είναι αποσπασματικές σε ότι αφορά την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.
Σε ότι αφορά τις παράνομες πινακίδες οι οποίες κατακλύζουν τον ελεύθερο χώρο που μας ανήκει, τονίστηκε ότι πρόκειται για μία εικόνα συμφιλίωσης με την ανομία και την παρανομία. Είναι απαράδεκτη η αδιαφορία για τους κινδύνους που εγκυμονούν για οδηγούς και πεζούς ενώ υποβαθμίζουν και την αισθητική της πόλης μας. Δεσμεύτηκε για την απομάκρυνση των παράνομων πινακίδων στο εθνικό και αστικό δίκτυο.
Αναλύσαμε το θέμα της συνεργασίας στον σχεδιασμό δράσεων για τη Δεκαετία Δράσης 2011-2020, ώστε να μειώσουμε τα τροχαία δυστυχήματα κατά 50% και να γίνει η Ρόδος πρότυπο πόλης στην Οδική Ασφάλεια. Τονίσαμε ότι έχουμε τη γνώση, το πάθος, το όραμα και τη θέληση να βοηθήσουμε με τελικό στόχο να μειώσουμε τα τροχαία συμβάντα και τον ανθρώπινο πόνο.
Ο Δήμαρχος κ. Κουσουρνάς αναγνωρίζει το έργο της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει συνεργασία, άλλωστε είχε αποδώσει και στο παρελθόν η συνεργασία μας όταν λειτουργούσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.
Μας δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα έργα της Ε.Ο Ρόδου-Λίνδου και πληροφορηθήκαμε ότι με την ανάληψη της νέας εργοληπτικής εταιρείας, τα 7/10 του οδικού δικτύου θα ολοκληρωθούν μέχρι το Μάιο.
Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα κατασκευαστούν οι ποδηλατοδρόμοι, θα γίνουν μελέτες και όχι οι γνωστές κινήσεις του παρελθόντος και με τη σήμανση των δρόμων οι παλιές πινακίδες θα αλλάξουν. Για όλα αυτά φυσικά χρειάζεται μελέτη ταχείας αναγνώρισης του οδικού δικτύου και θα υπάρξει συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη.
Καταλήξαμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις και ότι θα είμαστε παρόντες με ισχυρή βούληση και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να δώσουμε οριστική λύση στο θέμα της οδικής ασφάλειας.
Είναι αδιανόητο να συμφιλιωνόμαστε με την απώλεια ζωής συνανθρώπων μας κι ιδιαίτερα τόσων πολλών νέων. Συμφιλιωνόμαστε με θέματα τα οποία δεν καθορίζουν τη ζωή μας, δεν την επηρεάζουν καθόλου, έχουν εφήμερη αξία και διάρκεια, ενώ την ίδια ώρα είμαστε αδιάφοροι για σημαντικά θέματα, τα οποία όχι απλώς επηρεάζουν, αλλά καθορίζουν τη ζωή μας και φυσικά την αφορούν.
Ας δουλέψουμε λοιπόν, ας συνεργαστούμε όλοι προκειμένου ο καθένας μας να συμβάλει όσο μπορεί ώστε να μειώσουμε τους θανάτους και τις αναπηρίες από τα τροχαία δυστυχήματα.Για την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Ελένη Καρύδη Βασίλειος Σκουλλής

24 Ιαν 2011

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ


Χειμωνιάτικες προετοιμασίες

Ο χειμώνας απαιτεί προσαρμογή του οδηγού στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ και το αυτοκίνητό μας χρειάζεται ειδική προετοιμασία Οι κλιματικές αλλαγές προκαλούν συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για όσους κινούνται στον δρόμο. Γι΄αυτό: 1Μειώνουμε την ταχύτητα και αυξάνουμε την απόσταση από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, καθώς σε βρεγμένο οδόστρωμα απαιτούνται έως και 50% περισσότερα μέτρα για να ακινητοποιηθούμε. 2Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τα πρωινά, όταν περνάμε από γέφυρες και σημεία ανήλιαγα, επειδή υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παγετού. 3Δεν υπερτιμούμε τις δυνατότητες του αυτοκινήτου μας. Ακόμη και ένα τετρακίνητο μοντέλο δεν μπορεί να κάνει θαύματα και να καταργήσει τους νόμους της φυσικής. 4Δεν ξεκινάμε, αν δεν έχουμε καθαρίσει προηγουμένως όλες τις γυάλινες επιφάνειες και τους καθρέφτες, αφού η καλή ορατότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ασφαλή οδήγηση. 5Δεν προθερμαίνουμε τον κινητήρα, αλλά ξεκινάμε αμέσως, χωρίς να ανεβάζουμε πάντως στα πρώτα χιλιόμετρα ψηλά τις στροφές του κινητήρα. 6Δεν οδηγούμε φορώντας βαριά παλτά και μπουφάν ούτε χοντρές μπότες, γιατί εμποδίζουν τις κινήσεις μας στο τιμόνι και ενδέχεται να πατήσουμε λάθος πεντάλ. 7Στα ολισθηρά οδοστρώματα αποφεύγουμε τα δυνατά φρεναρίσματα και τους απότομους ελιγμούς. 8Μη βιάζεστε! Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα από το κανονικό, επειδή η βροχή δυσχεραίνει την κυκλοφορία και προκαλεί εκνευρισμό σε πολλούς οδηγούς.
Πηγή: autoNEA

22 Ιαν 2011

Η ΠΟΛΥΩΡΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ


Τόσο όσο η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Αν ένας οδηγός οδηγεί για περισσότερες από δύο, το πολύ τρεις, ώρες το βράδυ, χωρίς διακοπή για ξεκούραση, είναι σαν να οδηγεί μεθυσμένος, σύμφωνα με μια νέα ολλανδο-γαλλική επιστημονική έρευνα, η οποία προειδοποιεί για τους κινδύνους που ελλοχεύουν.Οι οδηγοί θα πρέπει να παίρνουν πολύ στα σοβαρά τη νύστα τους στο τιμόνι, καθώς αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες δυστυχημάτων στους δρόμους, αν και συχνά δεν συνειδητοποιούν τα μειωμένα αντανακλαστικά που αυτή δημιουργεί. Διάφορα πράγματα, όπως η ακρόαση δυνατής μουσικής ή το άνοιγμα του παραθύρου, δεν βοηθούν ιδιαίτερα. Αντίθετα οι ερευνητές συστήνουν η οδήγηση τη νύχτα να μην ξεπερνά τις 2 ώρες. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα πέμπτο όλων των ατυχημάτων στους δρόμους οφείλεται στη νύστα (αν και, εκ των πραγμάτων, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ένα τέτοιο ποσοστό). Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας στους τρεις οδηγούς παραδέχεται πως οδηγεί νυσταγμένος το βράδυ, ενώ στους τρεις στους τέσσερις ότι οδηγούν κουρασμένοι.Στην πράξη, οι περισσότεροι οδηγοί οδηγούν περισσότερο από τρεις ώρες συνεχόμενα τη νύχτα, ενώ κανονικά, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα έπρεπε να σταματούν κατά καιρούς για να πιουν ένα καφέ ή ακόμα και για να πάρουν έναν υπνάκο.Αντίθετα με την μέτρηση της κατανάλωσης αλκοόλ, η Τροχαία δεν έχει αντίστοιχο τρόπο να διαπιστώσει το βαθμό κόπωσης και νύστας ενός οδηγού.

ΒΑΡΥΣ Ο "ΦΟΡΟΣ" ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ


Πολλά τροχαία ατυχήματα το 2010
Κατά το 2010 σημειώθηκαν στο νομό Τρικάλων 58 τροχαία με τον αριθμό των παθόντων να ανέρχεται στα 77 άτομα. Πρόκειται για τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας Τρικάλων για το 2010 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.Ειδικότερα, την περασμένη χρονιά σημειώθηκαν 10 θανατηφόρα στα οποία έχασαν την ζωή τους 17 άτομα. Παράλληλα το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 10 σοβαρά ατυχήματα με ισάριθμους παθόντες. Επίσης σε 38 τροχαία τραυματίστηκαν, ευτυχώς, ελαφρά 50 άνθρωποι.Από τους προαναφερόμενους αριθμούς το 54% περίπου των ατυχημάτων συνέβησαν στην πόλη των Τρικάλων και στους συνοικισμούς της, το 10% στην εθνική οδό (ε.ο.) Τρικάλων - Λάρισας, το 14% στην ε.ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων, το 10% στην ε.ο. Τρικάλων - Άρτας, το 5% στις περιφερειακές οδούς του νομού και το 7% στο υπόλοιπο δίκτυο της αρμοδιότητας της Τροχαίας. Από τα εμπλεκόμενα δε, οχήματα το 45% ήταν δίκυκλα.Σε διάφορα κομβικά και μη σημεία του νομού Τρικάλων βρέθηκαν και την περασμένη χρονιά τροχονόμοι, πραγματοποιώντας χιλιάδες ελέγχους, συμβάλλοντας στην αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.Το 2010 βεβαιώθηκαν 9.366 γενικές παραβάσεις. Συνέπεια αυτών ήταν να αφαιρεθούν 1.007 άδειες ικανότητας οδήγησης και κυκλοφορίας μετά πινακίδων.Παράλληλα καταγράφηκαν 3.805 επικίνδυνες παραβάσεις. Από τον προαναφερόμενο αριθμό 1.444 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 387 αντικανονικό προσπέρασμα, 32 παραβίαση προτεραιότητας, 74 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 341 οδήγηση σε κατάσταση μέθης, 451 παραβίαση σημα

19 Ιαν 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ" ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"

Εκατοντάδες μπάλες με αγάπη στόλισαν για δεύτερη χρονιά το « Δέντρο της ΑΓΑΠΗΣ»
Ένα δέντρο που στόλισε και φώτισε την πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας, μεταφέροντας μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης, σε εποχές που αμφισβητούνται όλα για όσα θα επιθυμούσαμε και θα παρακαλούσαμε να μην έχουν συμβεί σε συνανθρώπους μας. Στολίστηκε με πολύ αγάπη γιατί όσοι από τους συμπολίτες μας ήρθαν, πίστεψαν ότι όλοι έχουμε ανάγκη την αγάπη, αυτές τις ημέρες και μας έδειξαν το δρόμο που θα συνεχίσουμε μαζί. Το σπίτι του Αϊ Βασίλη γέμισε με εκατοντάδες ζωάκια και κουκλάκια, ας σκεφτούμε τη χαρά που θα δώσουμε σε παιδάκια που δεν είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν ένα παιχνίδι και να παίξουν. Οι ευχές αμέτρητες στο σπίτι του Αϊ Βασίλη για καλή χρονιά με πολύ αγάπη, οι μαθητές ζωγράφισαν και η επιτροπή θα αξιολογήσει τις ζωγραφιές τους για να γίνει το λογότυπο του Δέντρου της Αγάπης για την επόμενη χρονιά. Μας είπαν τα Κάλαντα η Φιλαρμονική του Δήμου Ρόδου, η Μπάντα της 95 ΑΔΤΕ, Σύλλογος Κριτών «Ψηλορείτης», νέοι και νέες κατηχητικού και όχι μόνο, ιδιαίτερη εντύπωση η προσέλευση νέων όλων των ηλικιών.
Η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν στη γιορτή της αγάπης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης , της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του « ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», της γιορτής που απέδειξε με το πιο πανηγυρικό τρόπο για δεύτερη χρονιά ότι τις ημέρες αυτές ο νους και η σκέψη είναι κοντά σε όσους μας έχουν ανάγκη και εμείς είμαστε κοντά στα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων
Ευχαριστούμε τους μαθητές των σχολείων, το Κολλέγιο Ρόδου, το Ροδίων Παιδεία, τους εκπαιδευτικούς, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδ/σου, τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ροδίων, τον Πρόεδρο κο Τσιριγωτάκη Μίλτο για την ένταξη του «ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» στο εορταστικό πρόγραμμα του ΠΟΔΡ, τους εργαζόμενους των τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ροδίων και τους εθελοντές της ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς:
Γιαννακάκη Γιάννη joy, COSMOS CENTER, Style Company Ρόη Παρασκευά, ΒΑΚΑΡ, τα Μ.Μ.Ε και το Ράδιο Λυχνάρι Χορηγό Επικοινωνίας.
Συμμετείχαμε και φέτος στις εορταστικές εκδηλώσεις στις Πηγές Καλλιθέας, το Δέντρο μας γέμισε με κάρτες-ευχές με το μήνυμα «οδηγούμε συνετά και οικολογικά» και με τη λήψη των εκδηλώσεων στις 6 Ιανουαρίου έγινε η κλήρωση του πρώτου ηλεκτρικού ποδήλατου FUTURA ecobike αξίας 1.290€, τυχερός αναδείχτηκε, παρουσία του κοινού ο κ. Αναστασάς Παναγιώτης, ενημερώθηκε αμέσως και η παράδοση έγινε στις 8 Ιανουαρίου 2011. Συνεχίζουμε την λαχειαγορά ενός δεύτερου FUTURA ecobike αξίας 1290€ η κλήρωση θα γίνει στις 28/2/2011 στο ΑΚΤΑΙΟΝ παρουσία των ΜΜΕ. Με τη συμμετοχή σας, μας βοηθάτε να στηρίξουμε δύο ( 2) οικογένειες θύματα τροχαίων δυστυχημάτων.

Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ

AΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΑΒΕΡΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ -ΣΥΡΟΣ

1) Ξέρετε με πόσα χιλιόμετρα έπεσε πάνω στην κολώνα της μπασκέτας ο μπασκετμπολίστας Μπόμπαν Γιάνκοβιτς; Ε; Με τέσσερα (4) χιλιόμετρα την ώρα. Και έμεινε ανάπηρος, παραπληγικός.. Οταν λοιπόν το παιδί σας στέκεται λυμένο και όρθιο ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα και φρενάρετε ή τρακάρετε με περισσότερα από 4 http://www.facebook.com/l/48698li9m_68ByKSps0XWs2ND0Q;χ.α.ω., ξέρετε τί είναι πιθανό να γίνει; Και πόσο συχνά πάτε με 4 χ.α..ω.; Και πόσο συχνά ο απέναντί σας πάει επίσης με 4 http://www.facebook.com/l/48698li9m_68ByKSps0XWs2ND0Q;χ.α.ω..;
2) Όταν ένα ΙΧ κινείται με 50 http://www.facebook.com/l/48698li9m_68ByKSps0XWs2ND0Q;χ.α.ω. και τρακάρει σε σταθερό σημείο (κολώνα) ξέρετε με πόση δύναμη θα σκάσει ο επιβάτης που δε φοράει ζώνη στο ταμπλώ; Με δύναμη 3 τόνων. Μπορείτε εσείς να σηκώσετε 3 τόνους; Ο Πύρρος Δήμας σηκώνει κάπου 240 κιλά.... Είμαστε λοιπόν τόσο ηλίθιοι; Ναι είμαστε. Αλλά αν ρωτήσεις γύρω σου, όλοι πιστεύουν ότι ξέρουν να "οδηγάνε"... Ε, δεν πάμε καλά, λέω εγώ.
3) Όταν οι πίσω επιβάτες δε φοράνε ζώνη ασφαλείας (αλήθεια πόσοι από τους πίσω επιβάτες φοράνε ζώνη; ξέρετε με πόση δύναμη θα σκάσουν πάνω στους μπροστινούς; Τα ίδια, με 3 τόνους. Ε, λοιπόν τί νόημα έχει να φοράει ο μπροστινός επιβάτης ζώνη ασφαλείας, άμα δε φοράει ο πίσω;
4) Όταν η μαμά κρατάει το αγγελούδι της στην αγκαλιά, καθισμένη στο μπροστινό κάθισμα, ξέρετε με πόση δύναμη θα το συνθλίψει πάνω στο ταμπλώ, αν γίνει ατύχημα με μόλις 50 http://www.facebook.com/l/48698li9m_68ByKSps0XWs2ND0Q;χ.α.ω...; Ε, τώρα πια ξέρετε. Με 3 τόνους. Θα βάζατε το παιδί σας να το συνθλίψει ένα φορτηγό 3 τόνων; Οχι; Ε, γιατί το κρατάτε στην αγκαλιά; Και μή μου πείτε ότι θα το συγκρατήσετε...
5) Λέει ο Ελληνας που τα ξέρει... όλα: "Αμα δε φοράω κράνος, βλέπω καλύτερα και στο κάτω κάτω μόνο τον εαυτό μου βλάπτω". Αλήθεια; Αλλά ας το δούμε και αλλιώς. Αν πηγαίνεις με 80 http://www.facebook.com/l/48698li9m_68ByKSps0XWs2ND0Q;χ.α.ω και φας τη μέλισσα στη μούρη, δεν είναι πιθανό να προκαλέσεις ατύχημα; Και ποιός θα φταίει τότε; Βλέπεις λοιπόν που το κράνος δεν είναι μόνο "δική σου υπόθεση";
6) Έχετε δει κάποιους πιτσιρικάδες με φτιαγμένα παπιά που έχουν (για μόδα; δεν ξέρω) ημιφορεμένο το κράνος, δηλ. το ακουμπάνε μέχρι το μέτωπο, κάπως σαν την περικεφαλαία του Περικλή; Θα το έχετε δει, δε μπορεί. Το ξέρετε ότι είναι χειρότερο από το να μή φοράνε καθόλου κράνος; Κι αυτό γιατί το ακουμπισμένο σαν περικεφαλαία κράνος σε πιθανή πτώση μπορεί να τραυματίσει τον αυχένα και να είναι αυτό η αιτία που θα αφήσει τον αναβάτη ανάπηρο. Το ίδιο ισχύει και για αυτόν που φοράει μεν το κράνος του αλλά το έχει λυμένο. Αμα είσαι λοιπόν τόσο ανόητος και έχεις το κράνος για περικεφαλαία ή το έχεις λυμένο, καλύτερα χωρίς κράνος, τόνισε ο Ιαβέρης.
7) Ξέρετε ότι πολλοί γονείς προσπαθούν οι ίδιοι (εν αγνοία τους βέβαια) να στείλουν τα παιδιά τους στον τάφο; Δείτε πώς. Πραγματικό γεγονός σε ελληνικό νησί. Ο γιός συλλαμβάνεται μέσα στη νύχτα με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί παίρνουν μέσα στη νύχτα τηλέφωνο στο σπίτι του νεαρού και ειδοποιούν τους γονείς του. Το επόμενο πρωί πέφτουν από τον πατέρα τηλέφωνα σε "παράγοντες" του τόπου και η κλήση σβήνεται και το θέμα είναι "λήξαν". Είναι όμως; Σε λίγο καιρό ο νεαρός σκοτώνεται με τη μηχανή χωρίς να φοράει κράνος. Τί έκανε ο πατέρας; Εδωσε το χείριστο παράδειγμα στο γιό του. Με τη στάση του τού είπε: "Δεν είναι κακό να οδηγούμε ενάντια στον ΚΟΚ, αρκεί να είμαστε σε θέση να μην τρώμε πρόστιμο και ποινές". Οταν ο πατέρας επιδεικνύει τη... δύναμή του σβήνοντας την κλήση του γιού που οδηγεί χωρίς δίπλωμα, του "δείχνει" με ποιόν τρόπο πρέπει να πορεύεται στη ζωή. Γλείφοντας, παρακαλώντας και κοροϊδεύοντας τον ίδιο σου τον εαυτό και τους άλλους. Η παιδεία, επέμεινε ο Ιαβέρης, αποκτάται μέσα από το σπίτι. Το παράδειγμα των γονιών είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα. Αλλά οι περισσότεροι γονείς είναι οι ίδιοι κάκιστα παραδείγματα.
8) Τί είναι για την ελληνική πολιτεία πιο κακό; Το να αποπειραθείς να κλέψεις λεφτά από μία τράπεζα ή το να αποπειραθείς να δολοφονήσεις κάποιον; Ε, λοιπόν πιο κακό είναι το πρώτο. Δείτε γιατί: -Αμα σε πιάσουν να κλέβεις μια τράπεζα, θα πας κατηγορούμενος στα ποινικά δικαστήρια. -Αμα περάσεις με κόκκινο (άρα στην ουσία άμα αποπειραθείς να σκοτώσεις κάποιον άλλον που περνάει με πράσινο) πληρώνεις πρόστιμο 700 ευρώ. Κι άμα "τα έχεις τα φράγκα" και πληρώσεις μέσα σε 10 μέρες, σου κάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 50% και πληρώνεις 350 ευρώ. Αμα πας να κλέψεις λοιπόν, πας φυλακή. Αμα πας να σκοτώσεις, πληρώνεις και με έκπτωση. Μή γελάτε, εμάς αφορούν αυτά.
9) Αλλά η ελληνική πολιτεία έχει μακρά θητεία στην υποκρισία. Τη μέρα που ψηφιζόταν ο νέος ΚΟΚ, ένα κανάλι την είχε στήσει στην είσοδο του γκαράζ της Βουλής. Σχεδόν κανένας βουλευτής δε φορούσε ζώνη..... Και πήγαιναν να ψηφίζουν για να πάει το πρόστιμο για τη ζώνη στα 350 ευρώ! Με έκπτωση 50%, αν πληρώσεις σε 10 μέρες, βεβαίως....
10) Να πάμε και στην Ελληνική Αστυνομία; Πόσες φορές έχετε δει αστυνομικό να φοράει ζώνη ασφαλείας στο περιπολικό; Μάλλον ποτέ ή σπάνια. Δηλ. αυτός που σου δίνει πρόστιμο για μη χρήση ζώνης είναι ο ίδιος παράνομος. Τί να λέμε τώρα;
11) Ας δούμε όμως και το θέμα της συνήθειας. Κάθε μέρα σκοτώνονται περίπου 3 άνθρωποι από τροχαίο. Πλήρης απάθεια. Το θεωρούμε σαν κάτι φυσικό. Οταν όμως σκοτώθηκαν 21 παιδιά στα Τέμπη, όλοι μιλούσαν για "εθνική τραγωδία". Μα αφού σε 7 μέρες θα έχουμε πάλι συμπληρώσει άλλους 21 νεκρούς σε τροχαία! Κάθε εβδομάδα 21 άνθρωποι (νέοι ως επί το πλείστον) σκοτώνονται στους δρόμους. Αλλά είπαμε, το έχουμε ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ. Μόνο άμα είναι μαζεμένοι σε ένα τροχαίο 21 νεκροί ιδρώνει λίγο τ' αυτί μας. Αλλιώς, σκασίλα μας.

18 Ιαν 2011

ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΩΤΑ ΤΟΥΣ

Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες ρίχνουν βάρος στις συγκρούσεις εκ των όπισθεν
Θωρακίζουν τα νώτα τους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πέτρος Πιτσίνης e-mail: pπtsinis@dolnet.gr

Oι οπισθοµετωπικές συγκρούσεις προκαλούν συχνά µακροχρόνιους και ύπουλους τραυµατισµούς, ενώγια την αποθεραπεία τους απαιτούνται κάθε χρόνο στην Ευρώπη περίπου 10 δισ. ευρώ! Τα επίπεδα παθητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων έχουν βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, ενισχύθηκε η δοµή τωναµαξωµάτων τους και εφοδιάστηκαν µε αερόσακους και ζώνες ασφαλείας νέας τεχνολογίας. Oι µετωπικές και οι πλευρικές δοκιµές πρόσκρουσης έγιναν αυστηρότερες και τα αποτελέσµατά τους επηρεάζουν καθοριστικά την εµπορική πορεία ενός νέου µοντέλου. ∆υστυχώς, µόνον τα τελευταία χρόνια άρχισαν να ασχολούνται οι αυτοκινητοβιοµηχανίες µε τις συνέπειες των οπισθοµετωπικών συγκρούσεων, δηλαδή µε τα ατυχήµατα όπου το όχηµα που ακολουθεί προσκρούει στο αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται µπροστά του. Περίπου 40% των τροχαίων ατυχηµάτων στους ευρωπαϊκούς δρόµους αφορούν οπισθοµετωπικές συγκρούσεις. Μάλιστα σε ορισµένες χώρες το συγκεκριµένο ποσοστό είναι ακόµη υψηλότερο. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Ενωσης Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιρειών 76% των τραυµατισµών σε τροχαία ατυχήµατα στη ΜεγάληΒρετανία οφείλονται στον συγκεκριµένο τύπο σύγκρουσης, ενώ πολύ µεγάλαείναι τα ποσοστά και στην Ιταλία (66%), τη Νορβηγία (53%) και τη Γερµανία (47%). Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αποκατάσταση των τραυµατισµών σε οπισθοµετωπικές συγκρούσεις απαιτούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. σχεδόν 10 δισ. ευρώ. Oι τραυµατισµοί αφορούν κυρίως τον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη, αρκετές φορές είναι µακροχρόνιοι, ενώ θεωρούνται ιδιαίτερα ύπουλοι καθώς τα συµπτώµατα µπορεί να εκδηλωθούν αρκετό χρόνο µετά το ατύχηµα. O οργανισµός EuroNCAP έχει περιλάβει από το 2009 τη δοκιµή οπισθοµετωπικής πρόσκρουσης στο πλαίσιο µιας πληρέστερης αξιολόγησης της προστασίας πουπροσφέρουν τα αυτοκίνητα στους επιβάτες.Τα αποτελέσµατα των κραςτεστ λειτουργούν ταυτόχροναως µοχλός πίεσης στις αυτοκινητοβιοµηχανίες ώστε να βελτιωθούν στον συγκεκριµένο τοµέα. Τα πρώτα βήµατα έγιναν, απαιτούνται όµως περισσότερα, όπως φαίνεται και στον πίνακα µε τα 91 µοντέλα και τα επίπεδα προστασίας των επιβατών σε περίπτωση οπισθοµετωπικής σύγκρουσης. Η προστασία µας ωςεπιβατών σε µια οπισθοµετωπική σύγκρουση εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους. Μία από αυτές αφοράεµάς τους ίδιους και πιο συγκεκριµένα τον τρόπο που καθόµαστε µέσα στο αυτοκίνητο. Ετσιτο ανώτατο σηµείο του προσκέφαλου πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος µε την κορυφή του κεφαλιού µας και όχι χαµηλότερα, επειδή θα προκαλέσει τραυµατισµούς στον αυχένα κατά την παλινδροµική του κίνηση. Επίσης η πλάτη του καθίσµατος πρέπει να σχηµατίζει µε την οριζόντια έδρα µια γωνία λίγο µεγαλύτερη από την ορθή, δηλαδή γύρω στις 100 µε 110 µοίρες. Oµως και οι ίδιες οι αυτοκινητοβιοµηχανίες µπορούν να συµβάλουν καθοριστικά στην προστασία µας σε οπισθοµετωπικές συγκρούσεις εξελίσσοντας και κατασκευάζοντας σωστά καθίσµατα και προσκέφαλα. Ιδίως στα προσκέφαλα έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος και εφαρµόζονται προηγµένες τεχνολογίες για την αποτελεσµατικότερη προστασία µας. Ετσι αρχίζουν και καθιερώνονται ακόµη και στα µικρά µοντέλα πόλης τα ενεργά προσκέφαλα, τα οποία µετατοπίζονται προς τα εµπρός στη διάρκεια της οπισθοµετωπικής σύγκρουσης και µετά υποχωρούν αργά προς τα πίσω, περιορίζοντας έτσι την παλινδροµική διαδροµή του κεφαλιού και του αυχένα και µειώνοντας την πιθανότητα τραυµατισµού τους. Ακόµη πιο σύγχρονα θεωρούνται τα προενεργά προσκέφαλα, τα οποία µετατοπίζονται ακόµη πιογρήγορα χάρη στους ειδικούς αισθητήρες πρόσκρουσης που υπάρχουν στον πίσω προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Πληρέστερη προστασίαπροσφέρει ο συνδυασµός ενεργών καθισµάτων και προσκέφαλων, τα οποία µετατοπίζονται ενιαία για να απορροφήσουν σωστότερα την ενέργεια της οπισθοµετωπικής πρόσκρουσης. Αντίθετα, λιγοστεύουν σιγά σιγά τα κλασικά προσκέφαλα χωρίς ενεργή προστασία για τονοδηγό και τον συνοδηγό, ενώ σχεδόν καµία εταιρεία δεν προσφέρει πλέον µοντέλα µε προσκέφαλα ενσωµατωµένα στα καθίσµατα, καθώς δεν µπορούν να πετύχουν καλά αποτελέσµατα στις δοκιµές πρόσκρουσης.

12 Ιαν 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Θ. ΔΡΙΤΣΑ και ΤΗΣ Η. ΔΙΩΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σας προωθώ δύο ερωτήσεις που κατατέθηκαν από τον βουλευτή Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Δρίτσα (μέλος της διακομματικής επιτροπής για την οδική ασφάλεια) και την Η. Διώτη (βουλευτή Λάρισας).
Η μια αφορά τον θάνατο 7χρονης στο Μενίδι μετά από παρασυρση από μοτοσικλετιστή ομάδας ΔΙΑΣ και η δεύτερη την αύξηση των τροχαίων εγκλημάτων κατά την "εορταστική" έξοδο
Η δεύτερη θα συζητηθεί την Δευτέρα 17/1 μετά τις 6μμ. και θα μεταδοθεί από το κανάλι της βουλής, όσοι έχουν κουράγιο να ξανακουσουν να δικαιολογούνται τα αδικαιολόγητα ας ανοίξουν την TV.
Είναι προφανές ότι και τα δικά μας μηνύματα και το κείμενο του Μ. Ανδριωτάκη έπαιξαν ένα ρόλο στην διαμόρφωση των ερωτήσεων.
Αν και συνήθως τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων είναι ανύπαρκτα καλό θα είναι να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε δυνατότητα επαφή ευαισθησία υπάρχει για το θέμα. Έχουμε μια μικρή λίστα βουλευτών & ευρωβουλευτών που κατά καιρούς έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα των τροχαίων εγκλημάτων που τους στέλνουμε ότι σχετικό με άλλοτε άλλη ανταπόκριση Αν νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάποιος- κάποια- κάποιοι που έχουν διάθεση να βοηθήσουν ας στείλει το mail τους για να τους ενημερώνουμε
(Για να μη τα μηδενίζουμε θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο νομοσχέδιο (ηδη νομο) για την οδική ασφάλεια που ελάχιστη βέβαια σχέση με αυτήν ο υπουργός κος Ρέππας αποδέχτηκε την πρόταση του Θ. Δρίτσα να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο όρος τροχαία ατυχήματα και να αντικατασταθεί με το τροχαία εγκλήματα. Ως συνήθως για τον τύπο αυτό δεν θεωρήθηκε σημαντικό.)

-- www.kostaskouvidis.com
www.myspace.com/internationaljazzmeetingkostaskouvidis

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Θοδωρής Δρίτσας
Βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νησιών
11 Ιανουαρίου 2011
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Σχεδόν 30% περισσότεροι νεκροί φέτος στις γιορτές από τροχαία! Γιατί;
Παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για μείωση των τροχαίων συμβάντων, για ακόμα μία φορά θρηνήσαμε δεκάδες νεκρούς στην άσφαλτο κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της τροχαίας ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων φέτος ξεπέρασε τον αντίστοιχο της περσινής περιόδου (54 θανατηφόρων τροχαίων έναντι 43 το ίδιο διάστημα πέρσι που οδήγησαν σε 63 νεκρούς έναντι 49 πέρσι).
Για την αλματώδη αυτή αύξηση των τροχαίων ευθύνεται, σύμφωνα πάντα με το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπερβολική ταχύτητα, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλα. Πουθενά δεν γίνεται λόγος για αποτυχία της ακολουθούμενης πολιτικής ή για τις ευθύνες της Πολιτείας.
Με βάση τα παραπάνω
ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Πως εξηγείται αυτή η αύξηση θανάτων από τα τροχαία όταν η Κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές διαβεβαίωσαν μόλις πρόσφατα ότι το πρόγραμμα που υλοποιείται έχει ήδη αποδώσει θετικά αποτελέσματα;
2. Πότε προτίθεται να ενεργοποιήσει την υλοποίηση της συνολικής εθνικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια που έχει κατ’ επανάληψη εξαγγελθεί;

Ο ερωτών βουλευτής
Θοδωρής Δρίτσας


ΕΡΩΤΗΣΗ
10/01/2011
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Θάνατος παιδιού από μοτοσικλετιστή της ομάδας ΔΙΑΣ

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 5/1/2011, η Έρρικα, ένα επτάχρονο κορίτσι που περπατούσε στους δρόμους της γειτονιάς της στο Μενίδι λέγοντας τα κάλαντα με άλλα τρία παιδιά, χτυπήθηκε από 22χρονο μοτοσικλετιστή που έκανε προσπέραση φορτηγού και έχασε τη ζωή της.

Όπως επισημαίνουν οργανώσεις πολιτών που ασχολούνται με τα τροχαία εγκλήματα, ακόμα κι αν ο δράστης ήταν πολίτης και σε αυτόν αποδοθεί πλήρης ευθύνη, θα καταδικαστεί σε μια ποινή λίγων μηνών με αναστολή και η ασφαλιστική του εταιρεία θα καταδικαστεί να δώσει την ελάχιστη αποζημίωση. Με το δίπλωμα στο χέρι θα’ χει μια δεύτερη ευκαιρία…

Το συγκεκριμένο συμβάν όμως συνέβη στο Μενίδι, το παιδί - θύμα ήταν Ρομά και ο δράστης αστυνομικός – μοτοσικλετιστής των ομάδων ΔΙΑΣ.
Είναι γνωστό πως ιδιαίτερα οι υπηρετούντες στις διάφορες ειδικές μονάδες απολαμβάνουν ασυλίας σε άνευ λόγου παραβίαση ορίων ταχύτητας, οδήγηση σε πεζοδρόμους ή ανάποδα σε μονόδρομους, αναστροφές, οδήγηση χωρίς ζώνη, και βέβαια οι «επαγγελματικές συνήθειες» αυτού του τύπου δεν ξεχνιούνται εκτός υπηρεσίας.

Επιπλέον η ομάδα ΔΙΑΣ δεν είναι πρώτη φορά που εμπλέκεται σε απαράδεκτα περιστατικά που περιλαμβάνουν επιθετική οδήγηση, τραυματισμούς διαδηλωτών κ.ά, απλά το τελευταίο συμβάν ήταν το χειρότερο , αν και προαναγγελθέν.
Λίγες ώρες μετά το συμβάν ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος από τον εισαγγελέα που άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, και σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν υπήρξε καμιά άλλη κατάθεση πλην αυτής του δράστη.

Με βάση τα παραπάνω

ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται να παράσχει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης και ελέγχου εμπειρογνωμόνων που θα ορίσει η οικογένεια ή η κοινότητα των Ρομά, καθώς και των μελών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια, των οργανώσεων υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των οργανώσεων θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων κατά την εξέλιξη της προανάκρισης και όχι εκ των υστέρων;
Σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη και επικίνδυνη συμπεριφορά των ένστολων εποχούμενων τμημάτων της ΕΛΑΣ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ηρώ Διώτη Λάρισας
Θοδωρής ΔρίτσαςΑ΄ Πειραιά και Νησιών

10 Ιαν 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ09-01-2011: Δελτίο Τύπου σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα της εορταστικής περιόδου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 201 1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τροχαία ατυχήματα για το χρονικό διάστημα
από 21-12-2010 έως 08-01-2011

Στις «επικίνδυνες» παραβάσεις οφείλονται τα περισσότερα
θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα

Οι τροχαίες παραβάσεις, που έχουν χαρακτηριστεί ως «επικίνδυνες» αποτέλεσαν και πάλι τις βασικότερες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία καταγράφηκαν το χρονικό διάστημα από 21-12-2010 έως 08-01-2011. Ειδικότερα, σημειώθηκαν:

· 54 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έναντι 43 το αντίστοιχο περσινό διάστημα
· 71 βαριά ατυχήματα έναντι 60
· 511 ελαφρά ατυχήματα έναντι 562

Επιπλέον, οι θανόντες – τραυματίες από τα ατυχήματα αυτά είναι:

· 63 θανόντες έναντι 49 το αντίστοιχο περσινό διάστημα
· 84 βαριά τραυματίες έναντι 65
· 691 ελαφρά τραυματίες έναντι 806 αντίστοιχα

Ειδικότερα, ως προς τα αίτια των θανατηφόρων ατυχημάτων οι «επικίνδυνες» παραβάσεις αποτέλεσαν και πάλι τις βασικότερες αιτίες για την πρόκλησή τους. Τα 54 θανατηφόρα ατυχήματα έχουν ως αίτια :

-16 την υπερβολική ταχύτητα
-15 την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
-13 λοιπά αίτια (οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, κλπ)
-5 την παραβίαση προτεραιότητας
-5 την απόσπαση προσοχής

 • Επίσης, από την ανάλυση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων προκύπτει ότι οφείλονται :

  -23 σε σύγκρουση,
  -18 σε εκτροπή,
  -9 σε παράσυρση πεζού,
  -4 σε πρόσκρουση

  Η πλειοψηφία των θανατηφόρων ατυχημάτων συνέβησαν στο δευτερεύον οδικό δίκτυο (32) και στις κατοικημένες περιοχές (18). Στην Π.Α.Θ.Ε. συνέβησαν (2) και στην Εγνατία Οδό άλλα (2) ατυχήματα.

  Το μεγαλύτερο ποσοστό των θανατηφόρων ατυχημάτων έχει συμβεί κατά τις ώρες 17.00΄ έως 21.00΄ (20 ατυχήματα) και ακολούθως κατά τις ώρες 24.00΄ έως 07.00΄ (10 ατυχήματα).

  Συνολικά για την εορταστική περίοδο από τις υπηρεσίες Τροχαίας διατέθηκαν (35.067) αστυνομικοί, (17.142) οχήματα ενώ συγκροτήθηκαν (8.141) συνεργεία ελέγχου τροχονομικών παραβάσεων, ελέγχθηκαν, (177.217) οδηγοί και βεβαιώθηκαν (43.960) παραβάσεις.

  Οι σημαντικότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν :

  -Υπερβολική Ταχύτητα
  9.568

  -Παραβάσεις Μέθης
  2.203

  -Μη χρήση κράνους
  1219

  -Μη χρήση ζώνης ασφαλείας
  1074

  -Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
  576

  -Χρήση κινητών τηλεφώνων
  503

  -Παραβίαση ερυθρού Σηματοδότη
  411

  -Παραβίαση προτεραιότητας
  101

  -Αντικανονικό Προσπέρασμα
  232

  -Αντικανονικοί ελιγμοί
  117
  Υπενθυμίζεται σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

  Οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :

  -Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
  -Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
  -Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας
  -Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας
  -Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας
  -Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος
  -Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
  -Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη
  -Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
  -Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ
  -Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς
  -Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων

ΟΔΙΚΗ(ΑΝ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝΟδική (αν)ασφάλεια: το κράτος ως ληξίαρχος θανάτων
09/01/2011
από Μανώλης Ανδριωτάκης
Ενώ μαίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος όλων εναντίον όλων στους ελληνικούς δρόμους, ενώ αφανίζεται κάθε χρόνο ο πληθυσμός ενός ολόκληρου χωριού 1.500 και πλέον ανθρώπων, η πολιτεία επιμένει να επιρρίπτει τις ευθύνες των τροχαίων στα θύματα και στους πολίτες, αποφεύγοντας έτσι τις κραυγαλέες δικές της ευθύνες.
Η ερώτηση είναι: οι θεσμοί, το κράτος, οι επιχειρήσεις, δεν έχουν ευθύνη για τον εμφύλιο πόλεμο στους δρόμους μας;
Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα αυτό που είχε γράψει πρόσφατα ο Γιώργος Κουβίδης, ότι οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα στις φετινές γιορτές αυξήθηκαν εντυπωσιακά. Στο δελτίο Τύπου της βλέπουμε πού αποδίδονται αυτά τα δυστυχήματα με γραφήματα και στοιχεία. Οι αιτίες λοιπόν των 54 θανατηφόρων τροχαίων (έναντι 43 το ίδιο διάστημα πέρσι) που οδήγησαν σε 63 νεκρούς (έναντι 49 πέρσι), σύμφωνα με την πολιτεία είναι:
16 η υπερβολική ταχύτητα
15 η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
13 λοιπά αίτια (οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, κλπ)
5 η παραβίαση προτεραιότητας
5 η απόσπαση προσοχής
Για άλλη μια φορά, και τεχνηέντως, όλη η ευθύνη επιρρίπτεται στα θύματα, που έτρεχαν, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, παραβίαζαν την προτεραιότητα, ή δεν είχαν την προσοχή τους στο τιμόνι. Μάλιστα. Εννοείται ότι όπως σε όλα τα πράγματα, υπάρχει η ατομική ευθύνη. Καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Αλλά δεν είναι λίγο ύποπτο όταν αφαιρούμε το άτομο απ’ το περιβάλλον του; Σε ποιές συνθήκες δρουν κι αντιδρούν οι έλληνες οδηγοί, πεζοί, κ.λπ.; Όταν στους ελληνικούς δρόμους υπάρχει ανομία, όταν υπάρχει ατιμωρησία, όταν η επιθετική οδήγηση είναι μια συνηθισμένη κατάσταση, σε τι ωφελεί η επίκληση της ατομικής ευθύνης και μόνον; Είναι σκόπιμη άραγε αυτή η πρακτική απόδοσης όλων των ευθυνών επάνω στο άτομο; Οι θεσμοί, οι αρμόδιοι, το κράτος, οι επιχειρήσεις, δεν έχουν ΚΑΜΜΙΑ ευθύνη για τον εμφύλιο πόλεμο στους δρόμους μας; Μήπως έτσι διαγράφουν τις δικές τους, σοβαρότατες ευθύνες;
Στο ίδιο δελτίο Τύπου, ακολουθούν συμβουλές ασφαλούς οδήγησης, οι οποίες και πάλι αναφέρονται στο μεμονωμένο άτομο:
• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
• Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας
• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας
• Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος
• Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη
• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
• Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ
• Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς
• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων
Τα αυτονόητα, και πάλι. Καμία αναφορά στα σοβαρότατα προβλήματα διαφθοράς, καμία αυτοκριτική. Σαν το κράτος να είναι αμέτοχο, να είναι ένας απλός παρατηρητής παραβάσεων και ληξίαρχος θανάτων. Προσοχή, δε μέμφομαι τη συνεπή καταγραφή των δυστυχημάτων, ούτε βέβαια και την δημοσιοποίησή τους στο Διαδίκτυο. Θεωρώ ότι είναι κινήσεις που βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να γνωρίζουμε τις αιτίες των δυστυχημάτων, να τις καταγράφουμε, να τις συγκρίνουμε, να τις δημοσιεύουμε. Όμως αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να γίνουν αποφασιστικά βήματα, κινήσεις σοβαρές, μεγάλες, τόσο με βραχυπρόθεσμο όσο και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχει κάποιος-οι που θα αναλάβει-ουν αυτή την ευθύνη όμως;
Στο ίδιο δελτίο Τύπου, αναφέρεται βεβαίως και η συνεισφορά της αστυνομίας στην αποτροπή των τροχαίων, ενημερώνοντάς μας ότι ελέγχθηκαν 177.217 οδηγοί από 35.067 αστυνομικούς. Αναρωτήθηκε κανείς μήπως τελικά αυτοί οι έλεγχοι δεν ήταν αρκετοί; Ή μήπως ήταν σε λάθος ή γνωστά σημεία; Γιατί φέτος είχαμε αύξηση των θυμάτων;
Όταν κάθε χρόνο αφανίζεται απ’ τη χώρα ο πληθυσμός ενός ολόκληρου χωριού 1.500 ανθρώπων και πλεόν από τροχαία δυστυχήματα, η πολιτεία εξακολουθεί την ίδια αναποτελεσματική τακτική. Οι νεκροί αυξάνονται, οι σοβαρά τραυματίες επίσης, κι εμείς σφυρίζουμε κλέφτικα. Φταίει, «η κακιά η ώρα», “ήταν θέλημα θεού”, “κατάρα” και πάει λέγοντας…
Οι αιτίες λοιπόν των 63, αλλά και των χιλιάδων νεκρών και τραυματιών που έχουμε στη χώρα δεν είναι μόνο αυτές που αναφέρει η αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη. Είναι σε μεγάλο βαθμό:
• Τα πληρωμένα διπλώματα οδήγησης
• Οι κακοτεχνίες του οδικού δικτύου, η κακή συντήρηση, η έλλειψη παρακολούθησής του, η άμεση διόρθωση τεχνικών προβλημάτων
• Η ατιμωρησία
• Η έλλειψη συστηματικών και υπεύθυνων ελέγχων
• Η ανεπαρκής εκπαίδευση
• Η κουλτούρα της επιθετικής οδήγησης
Καθώς και άλλα που θα μπορούσαν να φτιάξουν ολόκληρο κατάλογο. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για την οδική ασφάλεια, πρέπει η πολιτεία να κάνει αυτοκριτική, να εκδηλώσει τη σοβαρή βούληση, να ξεπεράσει το ρόλο του ληξίαρχου, να αναλάβει τις ευθύνες της και να περάσει στην πράξη. Ήδη έχει αργήσει πολύ. Τα θύματα είναι ήδη πολλά. Και η υπομονή όλων των ανθρώπων έχει εξαντληθεί.
Σημ. Στις παραβάσεις που καταγράφηκαν απ’ την αστυνομία, η χρήση κινητού τηλεφώνου έρχεται στην 6η θέση με μόλις 503 παραβάτες (απ’ τις 43.960). Αν αυτό δε δηλώνει ανοχή τότε τί; Όποιος είναι ελάχιστα παρατηρητικός στο δρόμο, βλέπει ότι οι συμπολίτες μας που μιλούν στο κινητό τους είναι πάρα πολλοί…Χθες είδα με τα μάτια μου 4 οδηγούς λεωφορείου να μιλούν στο κινητό τους, χωρίς καν hands-free!

7 Ιαν 2011

- NA TA ΠΟΥΜΕ;


Να τα πούμε;
Το μεσημέρι της Τετάρτης 5/1/2011 η Έρρικα, ένα επτάχρονο κορίτσι που γυρνούσε λέγοντας τα κάλαντα με άλλα τρία παιδιά χτυπήθηκε από 22χρονο μοτοσυκλετιστή που έκανε προσπέραση φορτηγού και έχασε τη ζωή της.
Λίγες ώρες αργότερα ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος από τον εισαγγελέα που άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Ακόμα κι αν στο δράστη αποδοθεί πλήρης ευθύνη θα καταδικαστεί σε μια ποινή λίγων μηνών με αναστολή και η ασφαλιστική του εταιρεία θα καταδικαστεί να δώσει την ελάχιστη αποζημίωση. Με το δίπλωμα στο χέρι θαχει μια δεύτερη ευκαιρία…
Αλλοίμονο, για την Ερρικα και την οικογένεια της η ευκαιρία για ζωή ήταν μόνο μία.
Παρόμοια περιστατικά ακούμε δυστυχώς πολύ συχνά σ αυτή τη χώρα που έχει την ευρωπαική πρωτοκαθεδρία στα τροχαία εγκλήματα και ειδικά στις εκτελέσεις παιδιών.
Εδώ όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα: το συγκεκριμένο συμβάν συνέβη στο Μενίδι, το παιδί - θύμα ήταν Ρομά και ο δράστης αστυνομικός – μοτοσικλετιστής των ομάδων Δίας.
Είναι προφανές ότι αυτός ο συνδυασμός ναρκοθετεί οποιαδήποτε διαδικασία. Όσο γνωστές είναι οι διακρίσεις σε βάρος των Ρομά (επιβεβαιωμένες ακόμα και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια) άλλο τόσο γνωστό είναι το αίσθημα «αυτοπροστασίας» της αστυνομίας. Το αποτέλεσμα της προανάκρισης που εξελίσσεται είναι εκ των πραγμάτων αμφισβητίσιμο. Η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης και ελέγχου εμπειρογνωμόνων που θα ορίσει η οικογένεια ή η κοινότητα των Ρομά, καθώς και των μελών της διακομματικής επιτροπής της βουλής για την οδική ασφάλεια και των οργανώσεων υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων κατά την εξέλιξη της προανάκρισης και όχι η εκ των υστέρων γνωστοποίηση του αποτελέσματος της θα αποτελέσει δείκτη της αξιοπιστίας της.
Δυστυχώς τα τροχαία εγκλήματα είναι εκ των προτέρων αμνηστευμένα. Βαφτίζοντας τα ατυχήματα το κράτος έχει φροντίσει να αθωώσει τους δράστες και να καταδικάσει ουσιαστικά τα θύματα που είχαν την «τύχη» να βρεθούν απέναντι τους.
Όποια λοιπόν και να είναι η προανάκριση αυτό που θα επακολουθήσει θα είναι το ίδιο.
-Αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στις μαζικές διαμαρτυρίες της κοινότητας των Ρομά που ξέσπασαν μετά τον φόνο της Ερρικας. Οι άνθρωποι αυτοί διέσωσαν την ανθρώπινη τιμή και αξιοπρέπεια υπενθυμίζοντας σε όλους εμάς τους πολιτισμένους που δεχόμαστε μοιρολατρικά και με παθητικότητα το θάνατο πως ο φόνος ενός παιδιού είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ. Ζώντας έξω από τους θεσμούς δεν περιμένουν απ αυτούς να αποφανθούν επ αυτού. Συ-ζώντας σαν άνθρωποι νοιώθουν την απώλεια σαν κοινωνικό γεγονός και όχι σαν προσωπικό πρόβλημα.
Αν είχαμε αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο στα χιλιάδες τροχαία εγκλήματα που κάθε χρόνο διαπράτωνται στη χώρα μας η κατάσταση μάλλον θα ήταν διαφορετική.
-Μια δεύτερη επισήμανση αφορά την ίδια την αστυνομία και τον σεβασμό του Κ.Ο.Κ.
Είναι γνωστό πως ιδιαίτερα οι υπηρετούντες στις διάφορες ειδικές μονάδες απολαμβάνουν ασυλίας σε ανευ λόγου παραβίαση ορίων ταχύτητας, οδήγηση σε πεζοδρόμους η ανάποδα σε μονόδρομους, αναστροφές, οδήγηση χωρίς ζώνη κλπ κλπ. Οι «επαγγελματικές συνήθειες» αυτού του τύπου δεν ξεχνιούνται βέβαια εκτός υπηρεσίας.
Και πώς να ξεχαστουν άλλωστε; Πάνε μόνο λίγοι μήνες που ο προιστάμενος τους τότε υπουργός Προστασίας του πολίτη, ο πολύς κος Χρυσοχοίδης συνελήφθη στα Τέμπη μετά απο καταδίωξη από περιπολικό γιατι έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα παραβιάζοντας την διπλή διαχωριστική. Το γεγονός πέρασε στα ψιλά.
Σ αυτή τη χώρα το πρωί της 5ης Ιανουαρίου η μικρή Έρρικα βγήκε για να πει τα κάλαντα…
You Are What U Do- Κώστας Κουβίδης

5 Ιαν 2011

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΣ Ο ΠΕΖΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΔΡΟΜΟ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΑΣΗΣ

Άρειος Πάγος: Συνυπαίτιος ο πεζός που διασχίζει δρόμο εκτός διάβασης
Ο πεζός ο οποίος διασχίσει κάθετα οδικό άξονα εκτός διαβάσεως είναι συνυπαίτιος σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1360/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου.
Στην προκειμένη περίπτωση η ευθύνη οδηγού μοτοποδηλάτου που οδηγούσε χωρίς άδεια, ο οποίος τραυμάτισε 83χρονη πεζή η οποία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα, εκτός διάβασης, οδικό άξονα ανέρχεται στο 70% και η ευθύνη της πεζής η οποία τραυματίστηκε και εν συνεχεία απεβίωσε ανέρχεται στο 30%.
Αναλυτικότερα, το Μάιο του 2003 στις 9,45 μ.μ. οδηγός μοτοποδηλάτου ο οποίος δεν είχε άδεια οδήγησης σε κεντρικό δρόμο της Αλεξανδρούπολης, πλάτους 7-8 μέτρων, όπου δεξιά και αριστερά του «δρόμου υπήρχαν σταθμευμένα αυτοκίνητα τα οποία περιόριζαν την ορατότητα, από έλλειψη προσοχής που όφειλε και μπορούσε κατά τις περιστάσεις να καταβάλει, ως μέσος συνετός οδηγός, δεν ρύθμισε την ταχύτητα του μοτοποδηλάτου ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες» με αποτέλεσμα να τραυματίσει γυναίκα, ηλικίας 83 ετών η οποία διέσχισε κάθετα το δρόμο κινούμενη ανάμεσα από σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Ο οδηγός αντιλαμβανόμενος την πεζή η οποία ήταν σε απόσταση δέκα μέτρων, ελάττωσε την ταχύτητα του μοτοποδηλάτου κάνοντας παράλληλα μικρό ελιγμό για να αποφύγει την 83χρονη, αλλά παρ’ όλα αυτά την τραυμάτισε τη στιγμή που προσέγγισε το πεζοδρόμιο, στη δεξιά πλευρά του σώματός της, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα με την αριστερή πλευρά.
Η πεζή υπέστη υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού βραχιονίου, κάταγμα περιφερικής κερκίδας αριστερά και υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού ισχίου.
Η 83χρονη υποβλήθηκε σε ημιαρθροπλαστική χειρουργική επέμβαση. Εν συνεχεία παρουσίασε δύσπνοια και ελλιπή οξυγόνωση και μεταφέρθηκε επειγόντως σε καρδιοχειρουργική κλινική όπου έγινε τραχειοτομή για μηχανική υποστήριξη. Μετά από κάποιο διάστημα βελτιώθηκε η υγεία της, αλλά εν συνεχεία παρουσίασε νέα επιδείνωση και τέθηκε πάλι σε μηχανική υποστήριξη, ενώ παρουσίασε και επιληπτική κρίση. Τελικά, στις αρχές Ιουλίου 2003 απεβίωσε.
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση το ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα του οδηγού «ο οποίος από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε και μπορούσε να καταβάλει στη συγκεκριμένη περίπτωση, στερούμενος της απαιτούμενης άδειας ικανότητας οδηγήσεως, δεν οδηγούσε με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, ούτε ασκούσε τον απαραίτητο έλεγχο και εποπτεία στο όχημά του, ώστε να είναι ικανός ανά πάσα στιγμή να εκτελέσει τους κατάλληλους χειρισμούς προς αποφυγή οποιοδήποτε δυναμένου να προβλεφθεί ορατού εμποδίου και δεν ρύθμισε την ταχύτητα του οχήματός του, ανάλογα με τις συνθήκες (νύκτα, σταθμευμένα αυτοκίνητα, πυκνή κυκλοφορία οχημάτων), αλλά κινούνταν σε κατοικημένη περιοχή με ταχύτητα που υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας (50 χιλ/ώρα), με αποτέλεσμα λόγω της απειρίας του στην οδήγηση να εκτιμήσει εσφαλμένα τις συνθήκες, να μην αντιληφθεί έγκαιρα την πεζή, η οποία κινούνταν αργά λόγω της ηλικίας της και να αντιδράσει με καθυστέρηση, ενεργώντας δε με τον προαναφερόμενο τρόπο παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Συνυπαίτια, όμως, του ατυχήματος «κατά ποσοστό 30% είναι και η πεζή η οποία, ενώ όφειλε, προκειμένου να διασχίσει με ασφάλεια το οδόστρωμα να χρησιμοποιήσει διαβάσεις πεζών, κινήθηκε ανέλεγκτα και εκτός διαβάσεων εκτιμώντας εσφαλμένα ότι προλαβαίνει να περάσει απέναντι».
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ