Το θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: Μεθοδολογία και Διδακτικές Tεχνικές. Σχεδιάζοντας Προγράμματα Π.Ε. με θέμα: οι αρχές της Αειφορίας, οι στόχοι της UNESCO για βιώσιμη ανάπτυξη«

Στο πλαίσο του σεμιναρίου η εκπαιδευτικός Εύα Στεφανάτου, συντόνισε ένα «Βιωματικό Εργαστήριο»επικεντρώνοντας στην Οδική Ασφάλεια και ειδικότερα στις Ασφαλείς Διαδρομές προς το σχολείο που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, 10.30 – 12.00
Συμμετοχή: Αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Κρήτης: 26
Η Επιλογή του θέματος του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια του Π.Ο.Υ./Save Lives, εκδ. SOS Τροχαία Εγκλήματα, 2017. Ο προβληματισμός τέθηκε στην Ομάδα με τη διδακτική τεχνική του «Καταιγισμού Ιδεών» και την εισαγωγική φράση – κλειδί «Οδική Ασφάλεια». Οι αυθόρμητες απαντήσεις τους (1 με 2 λέξεις/ανά άτομο) έθεσαν για μετέπειτα, το προς διερεύνηση πρόβλημα. Ενδεικτικές απαντήσεις των Εκπαιδευτικών: Οδική Ανασφάλεια, Αίμα, Σύγκρουση, Ατύχημα, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, έλλειψη κράνους, έλλειψη πεζόδρομων, αλκοόλ, επιθετική οδήγηση, επικίνδυνοι δρόμοι, τραυματίες, Τροχαία, υπερβολική ταχύτητα, υποχρεώσεις & δικαιώματα πεζών/ποδηλατών/συνοδηγών/οδηγών, ελλιπείς υποδομές…κ.ά.
Η αρχική/αυθόρμητη διερεύνηση & καταγραφή, έδωσε το κίνητρο να τεθούν οι κεντρικοί & επιμέρους στόχοι της Βιώσιμης ανάπτυξης για την Οδική Ασφάλεια. Η έρευνα πηγών παρέπεμψε στο εγχειρίδιο Save Lives/Δέσμη μέτρων για την Οδική Ασφάλεια και στην ομόφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών για έναν θετικό προσανατολισμό στους στόχους 3.6 και 11.2. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε υπο-μάδες όπου η κάθε υπο-ομάδα, ανέλαβε να διερευνήσει/επεξεργαστεί και από μια δέσμη μέτρων (παραλαβή σχετικού φακέλου, με περιεχόμενα: το εγχειρίδιο Save Lives καθώς και σχετικές «εικόνες – μηνύματα») και στη συνέχεια να παρουσιάσει τη νέα γνώση, στις υπόλοιπες ομάδες.
Οι Ομάδες διαμορφώθηκαν:
1η Ομάδα: Διαχείριση Ταχύτητας
2η Ομάδα: Ηγεσία των Φορέων για την Οδική Ασφάλεια
3η Ομάδα: Σχεδιασμός και Βελτίωση των Υποδομών (Η 3η Ομάδα μετά την επεξεργασία του σχετικού κειμένου χωρίστηκε σε δυο υπο-ομάδες, όπου η μια έμεινε στο Κ.Π.Ε. για συγκεντρώσει τις σημαντικές πληροφορίες από την υπο-ενότητα που ανέλαβε και η άλλη πραγματοποίησε έρευνα/μελέτη πεδίου σχετικά με τις υποδομές, σχετικά με τη διαδρομή από το Κ.Π.Ε. Ανωγείων προς το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων, τα αποτελέσματα της οποίας είναι καταγεγραμμένα στον πίνακα διπλής εισόδου).
4η Ομάδα: Πρότυπα Ασφαλείας Οχημάτων
5η Ομάδα: Επιβολή των Νόμων Κυκλοφορίας και
6η Ομάδα: Επιβίωση μετά τη Σύγκρουση
Η κάθε υπο-ομάδα επεξεργάστηκε το αντίστοιχο κείμενο/μέτρο παρέμβασης για την Οδική Ασφάλεια και στη συνέχεια παρουσίασε τις πληροφορίες στις άλλες ομάδες είτε με τη δημιουργία αφίσας/καταγραφή σημαντικών πληροφοριών  είτε με τη δημιουργία «εικόνας – μηνύματος», είτε με θεατρικό δρώμενο ή με την ανάλυση του πίνακα όπου είχαν καταγραφεί τα τοπικά στοιχεία υποδομών  των Ανωγείων για την Ασφαλή διαδρομή από το Κ.Π.Ε. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.    Σχετικά  με τον πίνακα,  η εκπαιδευτικός που ανέφερε τα στοιχεία για τη μελέτη/έρευνα πεδίου ανέφερε ότι ένας  δρόμος των Ανωγείων -στον οποίο πραγματοποιούνταν  κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών – υπήρχε πεζοδρόμιο μόνο από την μια πλευρά του δρόμου, με χαρακτηριστικό σχόλιο της: «Από την άλλη πλευρά, κάνεις το σταυρό σου και προχωράς»!!!

Συμπερασματικά και μετά από αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών μέσα από το εργαστήριο απέκτησαν νέα έγκυρη γνώση για την Οδική Ασφάλεια που τους δίνει το κίνητρο να πραγματοποιήσουν σχετικό πρόγραμμα με τους μαθητές τους, στο σχολικό πλαίσιο.
Στο τέλος του εργαστηρίου διανεμήθηκε σαν υποστηρικτικό  υλικό, στους εκπαιδευτικούς:
Τα εγχειρίδια: Save Lives, Δέσμη Μέτρων για την Οδική Ασφάλεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Έκδοση  στα Ελληνικά: SOS Τροχαία Εγκλήματα, Χορηγία της Βουλής των Ελλήνων καθώς και
Οι Εγκεκριμένες από το Ι.Ε.Π. Αφίσες Πρώτων Βοηθειών, Διασώστες σε Δράση, από την Ομάδα Εθελοντών Παιδείας Δήμου Ηρακλείου και το ΕΚΑΒ Ηρακλείου, ΄Εκδοση: Κέντρο Πρόληψης Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και την Περιφέρεια Κρήτης.
(Δυστυχώς, ο χρόνος ήταν περιορισμένος και οι ομάδες δεν είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν με μια ακόμα σημαντική δραστηριότητα που αφορά τη δημιουργία μηνύματος και διάχυσης της πληροφορίας, στην τοπική κοινωνία).
Εύα Στεφανάτου
Φωτογραφίες από το εργαστήριο