Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr26 Φεβ 2016

ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου, ένα Παρατηρητήριο που δεν εφησυχάζει…

ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου,  ένα  Παρατηρητήριο που δεν εφησυχάζει…
Γράφει o αρχιτέκτονας  Αγαπητός Ξάνθης
Πριν λίγες ημέρες η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου τίμησε μ΄ ένα σεμνό τρόπο αυτούς οι οποίοι  στήριξαν την προσπάθειά της για την εκδήλωση του «SaveKidsLives», το Μάιο του ’15, στη Ρόδο.
Επιτελώντας έναν ιερό σκοπό για τη διάχυση της ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, η ΕΥΘΥΤΑ επιχειρεί  πράξεις που φεύγουν από τα στενά όρια της διαχείρισης μιας απλής δράσης. Κρατώντας ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει μόνο από την αγωγή και τις επιλογές μας, συνθέτοντας μια γέφυρα μεταξύ του εγώ και του εμείς, της ατομικότητας και του συλλογικού, της τοπικότητας και του παγκόσμιου, αποδίδω στην ΕΥΘΥΤΑ τα εύσημα γιατί αποτελεί την κινητήρια δύναμη  για τη δραστηριοποίηση από τους πολίτες, την υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και για την αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας,  για μέτρα  που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.
Είναι μια Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, αποτελεί Μη Κερδοσκοπικό, Μη Κυβερνητικό Οργανισμό, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.

Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 με πρωτοβουλία της Προέδρου κ. Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του λατρεμένου γιου της,  Δημήτρη,  19 χρόνων,  στις 12 Φεβρουαρίου 2002, ο οποίας και σήμερα ακόμη λάμπει στην καρδιά της και αποτελεί Φάρο για την ΕΥΘΥΤΑ.  Πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα προσφέρει ανοιχτόκαρδα, εθελοντικά στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Διαθέτοντας περίσσευμα ψυχής η κ. Πρόεδρος με αριστοτεχνικό τρόπο και εκδηλώνοντας τη μεγαλοπρέπεια της μητρότητας μαζί με όλα τα μέλη του Δ.Σ, συνεχώς ανακαλύπτουν ενέργειες για να επιβεβαιώνουν ότι ο καθένας μπορεί να αλλάξει, αλλά όλοι μαζί «το μπορεί» γίνεται σιγουριά. Η στροφή προς την εκπαίδευση μέσα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα αποτελεί την πεμπτουσία των δράσεων, παρακινώντας τα παιδιά στην εκμάθηση της ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, πράγμα που ενισχύει την ταυτότητά της σε μια αειφόρο πορεία.

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,  με το Δήμο και της Περ.Νοτίου.Αιγαίου, με την παρουσία της ΕΥΘΥΤΑ σε κάθε «γωνιά» που μπορεί να διατυπώσει άποψη ακόμη και μέσα στα κέντρα αποφάσεων,  όπως είναι η Βουλή, δείχνουν την αεικίνητη πραγμάτωση των στόχων της.
Η Πρόεδρος προσπαθεί και «δεσμεύει» ηθικά κάθ΄ ένα από εμάς στον ιερό σκοπό που έθεσε: «μηδενισμός των τροχαίων για μια ζωή, για ένα αστέρι αφιερωμένο στο Δημήτρη».           
Σε μια εποχή της ισοπέδωσης και ατομικισμού, της εγωπάθειας και του καιροσκοπισμού υπάρχει η ΕΥΘΥΤΑ για να  φωνάζει δυνατά, ότι υπάρχουν ακόμη ελπίδες αλτρουισμού και αλληλεγγύης για έναν κόσμο που νοιάζεται και φροντίζει για το «ευ ζην». Γιατί δεν υπάρχει «καλή ζωή» χωρίς αλλαγή της νοοτροπίας και των επιλογών μας. Η διάθεση για την άκρατη κατανάλωση και υπερ-προσφορά μέσα από την υπερ-ζήτηση καθιστά το χρόνο δούλο του χώρου και αφαιρεί την ποίησή του.
Το αυτοκίνητο από μέσο μετακίνησης και διευκόλυνσης καταντά ρόπαλο βαρβαρότητας και βέλος πόνου στην προσπάθειά του να γίνει ένα με την ταχύτητα του χωροχρόνου. Το «τιμόνι» στα χέρια αλόγιστων αμαυρώνει το δημόσιο χώρο, ο οποίος προσφέρεται για την κοινωνία των πολιτών και όχι για την κοινωνία των ολίγιστων. Δεν μπορεί να είναι φονέας αλλά εργαλείο ανάπτυξης, δεν μπορεί να είναι δρεπάνι αλλά μηχανοκίνητο μέσο για εξυπηρέτηση του παντοδύναμου σημερινού homo economicus
δυστυχώς !).
Το τροχαίο δυστύχημα δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο αλλά βίαιο γεγονός της ανθρωπινής εξαμβλωματικής κινητικότητας. Ο «χρόνος είναι χρήμα» σηματοδοτεί το νέο μοντέλο ζωής…Οφείλουμε να επαναφέρουμε το «μέτρον άριστον» για να σωθούμε, αλλιώς….         


ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου,  ένα  Παρατηρητήριο που δεν εφησυχάζει… - Η ΡΟΔΙΑΚΗ

Ο Ιαβέρης συγκλόνισε τη Βουλή: Είναι σαν να πέφτει κάθε μέρα σε κατοικημένη περιοχή, αεροσκάφος με 20 επιβάτες       

Ο θάνατος δεν ρωτάει αν σε λένε Παντελίδη…

Ο θάνατος δεν ρωτάει αν σε λένε Παντελίδη…
Image result for η νεα που σκοτώθηκε στην καλαμάτα
Σήμερα τα ξημερώματα στις 06:00 μια νέα κοπέλα 24 ετών έχασε τη ζωή της στην παραλία της Καλαμάτας όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε σε τοίχο.

ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ
Δυόμισι ώρες αργότερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην έξοδο του παλιού Ανατολικού αεροδρομίου έχασε τη ζωή του ένας 33χρονος άντρας όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη σε αριστερή στροφή, χτύπησε στις μπαριέρες στην εξωτερική πλευρά και τούμπαρε. Τραυματίστηκαν επίσης δυο γυναίκες η μια κινδυνεύει με ακρωτηριασμό.
Για το πρώτο τροχαίο δυστύχημα πιθανόν δε θα μάθουμε περισσότερα, για το δεύτερο θα ακούσουμε πολλά. Όπως την άνοιξη του 1994 στην Ίμολα, εκείνο το Σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς σκοτώθηκαν δυο οδηγοί F1. Όλοι θυμόμαστε το Σένα, πόσοι θυμούνται τον Ρατζενμπέργκερ; Όμως το αποτέλεσμα δε διαφέρει. Ο θάνατος δε ρωτάει επίθετο! Ο 33χρονος άντρας ήταν ο διάσημος και πολύ αγαπητός σε όλους μας τραγουδιστής  Παντελής Παντελίδης.
«Έτρεχε» λέει, όμως η ταχύτητα από μόνη της δε σκοτώνει! Δεν ξέρω αν θα μάθουμε τι άλλο συνέβη. Δεδομένο είναι πως ο συγκεκριμένος παράδρομος είναι παρατημένος στην τύχη του και η συγκεκριμένη στροφή είναι κακοσχεδιασμένη με ολισθηρό οδόστρωμα. Είχε νερά κάτω; Είχε λάδια; Του απέσπασε κάτι την προσοχή; Έβγαλε μούτρα η Mercedes λόγω ταχύτητας και δεν αντέδρασε ο ίδιος σωστά; Πετάχτηκε κάποιο αδέσποτο και πήγε να το αποφύγει; Ίσως να γνωρίζουν οι συνεπιβάτισσες.
Σε τι κατάσταση ήταν τα ελαστικά; Οι αναρτήσεις; Η δική του οδηγική ικανότητα; Όχι μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή, γενικά. Ήξερε πως αντιδρούμε στην υποστροφή (αρχικά μειώνουμε γκάζι και γωνία στροφής του τιμονιού, μετά σταδιακά προσπαθούμε με απαλές κινήσεις να επαναφέρουμε το αυτοκίνητο στην πορεία); Γνώριζε που φρενάρουμε, πως στρίβουμε, ποια η σωστή γραμμή; Φορούσε ζώνη (Όχι λέει το ρεπορτάζ);
Ποτέ μα ποτέ σε δημόσιο δρόμο δεν εξαντλούμε τα όρια! Ποτέ δεν πιέζουμε αναρτήσεις και λάστιχα, ποτέ(!) το τονίζουμε αυτό περισσότερο για τους πιτσιρικάδες δε στρίβουμε «όπως με όσα» και «θα μας πιάσουν μωρέ τα ηλεκτρονικά»! Τα ηλεκτρονικά δεν καταργούν τους νόμους της Φυσικής, η ορμή δεν αντιμετωπίζεται με software!
Αναρωτιούνται κάποιοι απλοϊκά: «Δεν τον προστάτεψε το θηριώδες SUV;». Αυτό που σκοτώνει είναι ο συνδυασμός της μέγιστης τιμής της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο που ασκήθηκε. Σε  μπάλα από αφρό να σε βάλουν αν η επιβράδυνση ξεπεράσει ένα κρίσιμο μέγεθος, λιώνει το μυαλό σου στο εσωτερικό των οστών του κρανίου!
Συλλυπητήρια στην οικογένεια της κοπέλας από την Καλαμάτασυλλυπητήρια και στην οικογένεια Παντελίδη. Ας γίνει αφορμή για γόνιμο προβληματισμό ο χαμός τους  ώστε να βελτιώσουμε τον τρόπο που κινούμαστε στο δρόμο και την οδική ασφάλεια.
Ο γράφων έχει χάσει 6 συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού σε τροχαίο δυστύχημα. Στόχος του συγκεκριμένου κειμένου είναι να συμβάλλει με γόνιμο προβληματισμό στην οδική ασφάλεια.
Πηγή: www.newsauto.gr


Ένα τροχαίο δυστύχημα σε μια κεντρική λεωφόρο της Αθήνας. Πασίγνωστος, νεότατος τραγουδιστής, ο οποίος είναι και ο οδηγός, χάνει τη ζωή του. Οι δύο κοπέλες που ήταν μαζί του, χαροπαλεύουν. Η Ελλάδα, συγκλονίζεται. Αλλά γιατί;

Προφανώς, επειδή πρόκειται για ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, για ένα νέο παιδί, για έναν αδικοχαμένο άνθρωπο. Αλλά, με το συμπάθειο, όλο αυτό που συμβαίνει, είναι υποκριτικό. Ο Παντελής Παντελίδης -αυτό το παιδί που κατάφερε μόνο του να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα- έγινε ακόμα ένα νούμερο στην ατέλειωτη λίστα των θυμάτων αυτού που οι δημοσιογράφοι έχουμε εφεύρει το κλισε "Μολώχ της ασφάλτου". Και εδώ ακριβώς, είναι η υποκρισία: Μια χώρα που θρηνεί 1.600 νεκρούς και 20.000 τραυματίες σε τροχαία κάθε χρόνο, πώς μπορεί να υποκρίνεται ότι συγκλονίζεται; Και γιατί δεν κάνει κάτι για να μην πάνε χαμένα τα παιδιά της, όπως πήγε και αυτό το -ταλαντούχο, όπως απέδειξε η πορεία του στο μουσικό στερέωμα- παιδί; Γιατί στους Έλληνες αρέσει να κλαίνε τα παιδιά, τα αδέρφια, τους γονείς, τους συγγενείς τους;

Τα βρίσκεις υπερβολικά και λίγο επιθετικά; Σκέψου ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που σήμερα "θρηνούν", αύριο θα περάσουν με κόκκινο, θα παραβιάσουν το STOP, δεν θα φορέσουν ζώνη, θα μπουν ανάποδα στο μονόδρομο, θα παρκάρουν στη γωνία, θα το πατήσουν λίγο παραπάνω, θα πάρουν το αυτοκίνητο αφού έχουν πιει "δυο ποτηράκια", θα κάνουν σφήνες και χίλια δυο ακόμα. Και, όταν κάποιος τους ζητήσει το λόγο, θα πουλήσουν "τσαμπουκά". Ψέματα;

Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή, είναι -δυστυχώς- μια "αφορμή" για να ξαναπούμε αυτό που επαναλαμβάνουμε κάποιοι "γραφικοί": Οι Έλληνες δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Γενικώς έχουμε χαμηλό επίπεδο παιδείας, αλλά στην οδηγική, το χουμε τερματίσει. Οι αριθμοί, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές: Σε ό,τι αφορά τα τροχαία δυστυχήματα/ατυχήματα και την οδική ασφάλεια, η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η, την τελευταία δηλαδή θέση της Ε.Ε. Κάθε μέρα, θρηνούμε πέντε νεκρούς, πέντε τετραπληγικούς, 10 παραπληγικούς, 60 τραυματίες, ενώ δεκάδες χιλιάδες ευρώ είναι το κόστος σε υλικές ζημιές.

Αίμα στην άσφαλτο. Συνηθισμένη εικόνα στην Ελλάδα. Γιατί να μας σοκάρει;

Γιατί οδηγούμε έχοντας χεσμένους τους γύρω μας και σα να μη μας ενδιαφέρει αν κάποιος/α μας περιμένει σπίτι; Τι φταίει;

Τα πάντα. Όλοι μας. Ο καθένας μας ξεχωριστά, που, έστω μια φορά θα πει "δε βαριέσαι". Που δεν παίρνει την οδήγηση στα σοβαρά. Που γράφει τον ΚΟΚ και τη λογική στα παλιά του τα παπούτσια, είτε οδηγεί νταλίκα ή λεωφορείο (ακόμα και σχολικά, ρε αθεόφοβοι) με φθαρμένα λάστιχα, είτε αυτοκίνητο όπως του γουστάρει, είτε μηχανάκι/μηχανή ξεφτιλίζοντας τον ΚΟΚ, είτε ποδήλατο κινούμενος όπως και όπου του καπνίσει, είτε ακόμα και ως πεζός που "προλαβαίνω να περάσω απέναντι". Γιατί είμαστε μάγκες. Είμαστε έξυπνοι εμείς. Οι άλλοι δεν ξέρουν.

Έπειτα, είναι το κράτος. Είναι αυτοί οι άσχετοι καρεκλοκένταυροι, που συμπεριφέρονται στους ιδιοκτήτες ΙΧ σαν να έχουν διαπράξει ποινικό αδίκημα. Που τους έχουν μουρλάνει στη φορολογία, ωθώντας τους, ουσιαστικά, να οδηγούν επικίνδυνα σαπάκια. Και να παρακάμπτουν τις νέες εθνικές οδούς για να πάνε από τους παράδρομους...

Φταίνε οι πολιτικοί- άρχοντες της μίζας (όχι μόνο της κεντρικής, αλλά και της τοπικής σκηνής) που παραλαμβάνουν δρόμους -λαιμητόμους, με απίστευτες κακοτεχνίες που οδηγούν σε θανάτους.

Φταίει το σύστημα που επιβάλλει και διατηρεί ηλίθια όρια ταχύτητας -σε πολλά σημεία- μόνο και μόνο για να παραβιαστούν. Που μονοδρομεί δρόμους ανάλογα με το "δόντι" που έχει στο δημαρχείο κάποιος κάτοικος.

Φταίει η Τροχαία που στήνει καρτέρια για να κόψει κλήσεις, αντί να φροντίσει να επιμορφώσει: Να κάνει συστάσεις για κράνος- ζώνη, να βελτιώσει, με αστυνόμευση, τη συμπεριφορά των οδηγών. Φταίνε οι διοργανωτές αγώνων αυτοκινήτου που μετέτρεψαν το άθλημα σε έναν κλειστό κύκλο. Μια κλίκα. Που δεν γίνονται οι οδηγοί, οι δάσκαλοι της οδικής ασφάλειας σε αυτή τη χώρα. Γιατί, ο κάθε οδηγός και ιδιαίτερα ο νέος, θα ακούσει με δέος τον "θεό" των ράλλυ...

Και φυσικά, φταίμε και οι δημοσιογράφοι, που είμαστε ό,τι να ναι. Φταίω κι εγώ, πιο πολύ απ' όλους, που, παρότι έχω το βήμα, δεν σου πιπιλάω το μυαλό σε κάθε δοκιμή και παρουσίαση που κάνω ότι το γρήγορο αμάξι θα το ευχαριστηθείς στην πίστα. Ότι το καλό αμάξι είναι αυτό που σε κρατάει πιο ασφαλή. Ότι καλός οδηγός είσαι όταν δεν θέτεις σε κίνδυνο εαυτόν και άλλους. Ότι το υπεργρήγορο αμάξι που σου περιγράφω πώς ανοίγει, μπορούν να το χαρούν μόνο ζωντανοί. Ότι μάγκας είσαι μόνο στην πίστα. Που δεν τα γράφω αυτό και πολλά ακόμα. Και ας μη μου δώσεις ούτε ένα κλικ. Τουλάχιστον θα κοιμάμαι ήσυχος τις νύχτες.

Και φυσικά, αντί για κατάρες και "φταις", είναι ώρα περισυλλογής. Είναι ώρα να δούμε τι θα κάνουμε εμείς για την ασφάλειά μας και, όταν το φροντίσουμε αυτό και γίνουμε πολιτισμένοι άνθρωποι και όχι ούγκανα επάνω σε λαμαρίνες και πλαστικά, θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας για τους δρόμους- ανέκδοτα στους οποίους κινούμαστε. Και πώς θα τα καταφέρουμε;

Το υπόλοιπο κομμάτι που θα διαβάσεις, είναι διανθισμένο από τα λόγια του πλέον ειδικού: Του Τάσου Μαρκουίζου, οδηγού αγώνων και ιδιοκτήτη της ομώνυμης σχολής ασφαλούς οδήγησης, γνωστού ως Ιαβέρη. Είναι τα λόγια του στη Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, όπου παραδέχθηκαν ότι καθημερινά, στους ελληνικούς δρόμους συντελείται μια γενοκτονία.

Παρεμπιπτόντως, για να καταλάβουμε πόσο νοιάζονται κι αυτοί για την ασφάλειά μας, κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία: Η Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής συνεδρίασε, το περασμένο έτος, μόλις 6 φορές. Τα θέματα για τα οποία συνήλθε ήταν:
1) Εκλογή προέδρου
2) Προγραμματισμός έργου
3) Σύντομη ενημέρωση απο τον πρόεδρο και ακρόαση καθηγητή
4) Εκλογή προέδρου
5) Προγραμματισμός έργου
6) Ενημέρωση των μελών απο καθηγητή

Τι είπε λοιπόν ο Ιαβέρης:  

Μέσα σε ένα χρόνο είχαμε 1.600 νεκρούς και 20.000 τραυματίες σε τροχαία ατυχήματα.

Είναι σαν να πέφτει κάθε μέρα σε μια κατοικημένη περιοχή, ένα μικρό αεροσκάφος της αεροπλοΐας με 20 επιβάτες.

Τα πιο πολλά τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές με ταχύτητες κάτω από 45 χλμ την ώρα. Και τα περισσότερα θύματα που αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, είναι κάτω των 30 ετών. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία, το 60 με 70% των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, είναι ηλικίας 15 - 29. Μας περισσεύουν ζωές νέων, φαίνεται, σε αυτή τη χώρα...

Αιτία; Οι τραγικοί δρόμοι και οι επικίνδυνοι οδηγοί που σε συνδυασμό με την άγνοια και την αδιαφορία οδηγούν σε ένα εγκληματικό αποτέλεσμα, όπως εξήγησε ο Ιαβέρης.

«Τον καρκίνο του δρόμου στη χώρα μας τον αντιμετωπίζουμε με παυσίπονο αντί χειρουργείου», είπε και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι, ενώ σε όλες τις χώρες έχουν μειωθεί τα τροχαία από 20% - 99,5%, όπως η Σουηδία, στην Ελλάδα είχαμε αύξηση ως και 60%.

«Το αυτοκίνητο γίνεται όπλο, όταν μπαίνει ένα βλήμα» είπε χαρακτηριστικά ο Ιαβέρης και εξήγησε: «Μέσα στα τελευταία 100 χρόνια, στην Ελλάδα που πέρασε και δύο πολέμους, έχασαν την ζωή τους σε ώρα μάχης 70.000 ελληνόπουλα. Στα 60 τελευταία χρόνια με το αυτοκίνητο έχασαν τη ζωή τους 140.000 άνθρωποι, δηλαδή τα θύματα ήταν τετραπλάσια, ενώ 350.000 έμειναν ανάπηροι».

Ο Ιαβέρης, έθεσε και μια άλλη σημαντική παράμετρο, την οικονομική καθώς όπως είπε, «το 40% του κόστους στην υγεία, είναι από τροχαία».

«Τα τροχαία ατυχήματα κοστίζουν 12 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Στα 50 χρόνια σημαίνει 600 δισ. ευρώ πεταμένα ματωμένα, στην άσφαλτο. Και μετά λέμε πώς να εξοικονομήσουμε λεφτά και βάζουμε ισοδύναμα, όταν όλα αυτά τα χρήματα πετιούνται άδικα στο δρόμο», επεσήμανε ο Ιαβέρης.

«Ένας γονιός που οδηγεί με πάνω από 10 χλμ την ώρα το αυτοκίνητο και αφήνει το παιδί του να κάθεται στη μέση των πίσω καθισμάτων και δεν το δένει κανονικά στο παιδικό κάθισμα είναι σαν το προορίζει για αναπηρικό καροτσάκι που θα το σπρώχνει σε όλη του τη ζωή, αν συμβεί ένα βίαιο φρενάρισμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μίλησε, όμως, και για γενικότερη άγνοια που υπάρχει στη κοινή γνώμη, σε ότι αφορά την σημασία που έχει η ασφαλής οδήγηση, επικαλούμενος το εξής παράδειγμα: «Ρωτήσανε σε ένα τηλεπαιχνίδι 100 ανθρώπους για ποιο επάγγελμα χρειάζεται μικρότερη προσοχή και η πιο δημοφιλής απάντηση με ποσοστό 80% ήταν ο επαγγελματίας οδηγός. Δηλαδή, ο οδηγός του σχολικού που μεταφέρει τα παιδιά μας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, υπογραμμίζοντας ότι «είναι απόπειρα φόνου, είναι απόπειρα αυτοκτονίας».

Ο Ιαβέρης, υπογράμμισε ακόμα, ότι, μόνο αν αναληφθεί πρωτοβουλία σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, μπορεί το εθνικό αυτό πρόβλημα να πάρει σοβαρές διαστάσεις.

«Για να σταματήσει το έγκλημα και η γενοκτονία που συντελείται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, πρέπει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας να πάει στο Μαξίμου και να ζητήσει από τον πρωθυπουργό να το πάρει πάνω του γιατί είναι μέγα εθνικό και πολιτικό ζήτημα», τόνισε και η πρόταση του αυτή έδειξε να έχει θετική αποδοχή από την Επιτροπή.

Κλείνοντας ο Ιαβέρης την ενημέρωση του, έδωσε μια συμβουλή σε όλους τους οδηγούς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η λύση του προβλήματος είναι η αυτοεκτίμηση. Καθένας, πρέπει να ξέρει πόσο ανεκτίμητος και λατρεμένος είναι, και πόσο θα λείψει από τα παιδιά ή τους γονείς του, αν εμπλακεί σε μια ανόητη σύγκρουση, επειδή τα μυαλό του είναι στα κάγκελα. Αν θέλουμε άμεσα να μειώσουμε το οδικό έγκλημα, κάθε πρωί ας κοντοσταθούμε και ας σκεφτούμε πόσες αγκαλιές μας περιμένουν το απόγευμα».


Αν διαβάζοντας, έφτασες ως εδώ, αντί να κάνεις like, αντί να το κοινοποιήσεις, προσπάθησε να γίνεις καλύτερος οδηγός και να πείσεις όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους γύρω σου, να κάνουν το ίδιο. Προσπάθησε να μείνεις ζωντανός. Ας είναι ο Παντελής, ο τελευταίος...

Πηγή: www.topspeed.gr

Η άσφαλτος και η ... νοοτροπία μας με φόντο τον τραγικό θάνατο του Παντελή Παντελίδη

Η άσφαλτος και η ... νοοτροπία μας με φόντο τον τραγικό θάνατο του Παντελή Παντελίδη

"Σήμερα, χθες, αύριο κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, θα βρεθούν, θα βρεθούμε στην ίδια θέση, γιατί... όσο καιρό πιστεύουμε πως το όχημά μας είναι προέκταση του εαυτού μας, όσο καιρό νομίζουμε πως είμαστε άτρωτοι επειδή είμαστε δυνατοί,ή ότι έχουμε τη δύναμη του επιτυχημένο "

Στην ανάγκη να αποκτήσουμε συναίσθηση και συνείδηση ως χρήστες του δρόμου αναφέρεται ο πρόεδρος του συλλόγου πρόληψης τροχαίων ΕΣΥ ΠΡΩΤΑ Γιάννης Λιονάκης με ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα στο facebook με τίτλο ο θορυβώθης θάνατος του επωνύμου.
Στην ανάρτηση του αναφέρει:
Σήμερα που όλοι συγκινηθήκαμε,εκτός από την πολιτεία νομίζω,με το χαμό του αείμνηστου πια,τραγουδιστή Παντελίδη ,να πω δυο λόγια μόνο. Συλλυπητήρια θερμά στην οικογένειά του! Μακάρι όλη αυτή η θλίψη που εκφράζεται να γίνει περίσκεψη,γνώση,σύνεση! Σήμερα ,χθες,αύριο κι άλλοι,κι άλλοι,κι άλλοι, θα βρεθούν ,θα βρεθούμε στην ίδια θέση,γιατί..
Όσο καιρό πιστεύουμε πως το όχημά μας είναι προέκταση του εαυτού μας, 'Όσο καιρό νομίζουμε πως είμαστε άτρωτοι επειδή είμαστε δυνατοί,ή ότι έχουμε τη δύναμη του επιτυχημένου, Όσο καιρό δεν φοράμε ζώνη και κράνος και δεν δένουμε σωστά τα παιδιά μας, Όσο καιρό κάνουμε τα πάντα στο αυτοκίνητό μας ενώ οδηγούμε,δηλαδή τρώμε,πίνουμε,παίζουμε ,θυμώνουμε,καπνίζουμε ,αγκαλιαζόμαστε ,μιλάμε στο κινητό κ.ά, Όσο καιρό πίνουμε,και νομίζουμε ότι έτσι οδηγούμε καλύτερα,
Όσο καιρό νομίζουμε πως μπορούμε να νικήσουμε τους νόμους της φυσικής, Όσο καιρό δεν καταλάβουν οι υπεύθυνοι, ότι οι μπάρες σώζουν ζωές όπως έγινε στο πρωινό θανατηφόρο συμβάν, Όσο καιρό δεν αγαπάμε και δεν σεβόμαστε τους εαυτούς μας και τους άλλους, Όσο καιρό δεν μιλάμε γι΄αυτό το φοβερό πρόβλημα της χώρας μας από το μαιευτήριο ακόμη, Όσο καιρό δεν είμαστε κανονικοί πολίτες μια κανονικής χώρας, Τόσο καιρό θα πεθαίνουμε στους δρόμους πριν προλάβουμε να μεγαλώσουμε,πριν προλάβουμε να αρρωστήσουμε...
Και μην το ξεχνάτε ποτέ! Κανένας τροχαίος θάνατος δεν είναι τυχαίος!!!

Πηγή:www.cretalive.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ-Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου


 
Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών  Έργων και Υποδομών κ. Αθηνόδωρο Κωνσταντίνου, είχε η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου την Τρίτη 16.2.16 στα γραφεία της Δνσης Τεχν. Έργων του Δήμου Ρόδου. Στη συνάντηση, πέραν του αρμόδιου Αντιδημάρχου, συμμετείχαν από πλευράς Δήμου Ρόδου οι κ.κ.: Παγκάς Μίλτος, πρόεδρος. Δημοτ. Ενότ. Ρόδου, Στυλιανού Κων/νος πρόεδρος Επιτροπής Καθημερινότητας Δημ. Ενότ.  Ρόδου, Βασιλώτος Κώστας, Χρύσα Χατζηιωάννου, Βασιλεία Κεφάλα και Στεργούλα Ζανεττούλλη, υπηρεσιακοί παράγοντες της Δνσης Τεχν. Έργων.
Από πλευράς ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμμετείχαν η κα Ελένη Καρύδη, πρόεδρος, η νομικός κα Κακιού  Καθολική και οι κ.κ. Βενέρης Παναγιώτης και Ξάνθης Αγαπητός συνεργάτες –μέλη επί τεχνικών θεμάτων της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια στο νησί της Ρόδου.
Συγκεκριμένα:
1.       Συζητήθηκε το θέμα των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων που είναι τοποθετημένες κατά μήκος του οδικού δικτύου του νησιού. Οι παράνομες αυτές πινακίδες, πέραν της αισθητικής ρύπανσης, συμβάλουν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων αφού αποσπούν την προσοχή του οδηγού και πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία για την αποξήλωση τους. Από πλευράς Δήμου ανακοινώθηκε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για την απομάκρυνσή τους σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα.
2.       Συζητήθηκε το θέμα που αφορά στη διευθέτηση της κυκλοφορίας σε ορισμένα κομβικά σημεία ιδίως της πόλης της Ρόδου και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν τα βαρέλια των τροχονόμων που πλέον εξέλειπε η αρχική τους αποστολή. Από πλευράς Δήμου ανακοινώθηκε ότι ήδη προχωρούν προς αυτή τη κατεύθυνση. Συντάχθηκαν μελέτες που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κυκλικούς κόμβους στη οδό Γεωργίου Μαύρου στον ύψος της νέας μαρίνας, στη οδό Ηλία Βενέζη καθώς επίσης και στο Φαληράκι, έργα τα οποία είναι υπό δημοπράτηση και θα υλοποιηθούν  εντός του έτους.
3.       Συζητήθηκε το θέμα με τα στέγαστρα στις στάσεις των λεωφορείων ΡΟΔΑ, τόσο στην πόλη όσο  κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου που λόγω εγκατάλειψης αλλά και κακοτεχνιών, ενέχουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Από πλευράς Δήμου ανακοινώθηκε από τον προϊστάμενο των εργαζομένων κ. Κολλιάδη Νίκο,  ότι ξεκίνησε η απομάκρυνση των στεγάστρων κατά μήκος της παραλιακής, ζητήθηκε η απομάκρυνση όλων των στεγάστρων  από το οδικό δίκτυο  και  είναι σε εξέλιξη η διεκπεραίωση διαγωνισμού των στεγάστρων  μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μας  με τον κ Μουτάφη Δήμο  .

Συζητήθηκε το θέμα της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης στο οδικό δίκτυο με έμφαση στις διαβάσεις πεζών. Έγινε η παρατήρηση ότι πολύ σύντομα εξαλείφονται οι διαγραμμίσεις. Από πλευράς Δήμου ανακοινώθηκε ότι προχωρούν στην αντικατάσταση του χρωστικού υλικού που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν  αλλά και στον τρόπο εφαρμογής του και τα αποτελέσματα αναμένονται θετικά.
5.       Από πλευράς  ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανακοινώθηκε προς το Δήμο ότι μπορεί να παρέχει εθελοντικά με την επιστημονική της ομάδα τεχνική αρωγή στη βελτίωση παραμέτρων που άπτονται της οδικής ασφάλειας. Ο Δήμος επεσήμανε ότι υπάρχει πρόβλημα με το σχεδιασμό του δρόμου που διέρχεται μπροστά από τα Κρητικά και θα επιθυμούσε τη συνεργασία στο θέμα αυτό.
Η  ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, επεσήμανε ότι θα εξετάσει το θέμα παρότι χρήζει ευρύτερης μελέτης και δεν αφορά μόνο στην άρση των εμφανών επικινδυνοτήτων και ότι η επιστημονική της ομάδα θα προχωρήσει συμβολικά και εθελοντικά στο σχεδιασμό κάποιου κόμβου στην πόλη της Ρόδου.
6.       Κατέθεσε επί πλέον  έγγραφο με τις επικίνδυνες διασταυρώσεις
7.       Κατέθεσε το έγγραφο που έχει υπογράψει με κινήσεις πολιτών, ενώσεις, συλλόγους και σωματεία Πανελλαδικά, διαπιστώνοντας ότι στις ελληνικές πόλεις, όχι μόνο το μεγαλύτερο μέρος του χώρου έχει παραδοθεί στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, αλλά και οι λιγοστοί χώροι που έχουν απομείνει για τους ανθρώπους (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες, διαβάσεις, πάρκα κλπ) χρησιμοποιούνται και αυτοί παράνομα για στάθμευση (και κίνηση πολλές φορές) αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καταχρηστική κατάληψη από τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και διαφόρων ειδών εμπόδια.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πιο ευάλωτοι από τους πεζούς έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τους δημόσιους χώρους, όπως οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι γονείς με καροτσάκια, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι κλπ. Μεγάλο είναι και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές από τα «ατυχήματα» λόγω της μειωμένης οδικής ασφάλειας και  με δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
8.       Μεταξύ των δυο μερών, συμφωνήθηκε τέλος ότι θα γίνονται τακτικές συναντήσεις προκειμένου να εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τομέα αυτό.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ευχαριστεί το Δήμο για την καλή συνεργασία, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των υπεσχημένων και των ανειλημμένων δεσμεύσεων και θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων που συμβάλουν στον τελικό στόχο που είναι η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.


15 Φεβ 2016

Παράνομη Υπαίθρια Διαφήμιση: Αμνήστευση και Συγκάλυψη.

Με 243 πανομοιότυπες αποφάσεις τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν εισηγήσεως του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Γ. Μπρούλια ακύρωσε πρόστιμα συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 228.000 που είχαν επιβληθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου σε ισάριθμους παραβάτες του νόμου για την Υπαίθρια διαφήμιση Ν. 2946/2001.
 Όπως αποκάλυψε η Εφημερίδα των Συντακτών στις 12 Φεβρουαρίου 2016 (ΕΔΩ) «μια ειδική διάταξη (άρ. 75) μεταγενέστερου νόμου (4257/2014) χάρισε δύο ολόκληρα χρόνια περιθώριο «συμμόρφωσης» στον κάθε διαπιστωμένο μέχρι τότε παραβάτη και συγκεκριμένα μέχρι τον Απρίλη του 2016, ενώ μέχρι τότε δεν υποχρεώνεται να πληρώσει το πρόστιμο… Οχι μόνο αμνηστεύτηκαν δηλαδή οι παρανομίες, αλλά στην ουσία πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων όλοι οι έλεγχοι που είχαν διενεργηθεί μέχρι τότε.».
Είναι εντυπωσιακή η δύναμη του κύκλου της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης που πετυχαίνει ακόμα (εν ετει 2014) να πετυχαίνει χαριστικές/αμνηστευτικές ρυθμίσεις, οι οποίες μάλιστα συμπεριλαμβάνονται σε άσχετα νομοσχέδια.
Βέβαια δεν είδαμε και κανένα  Δήμο να διαμαρτυρηθεί γι αυτή την ρύθμιση που εκτος από την νομιμοποίηση των παρανομιών αφαίρεσε σημαντικούς πόρους από τους Δήμους ενώ αχρήστευσε εκ των υστέρων εργασία πάρα πολλών ημερών που είχαν πραγματοποιήσει σε όλους τους Δήμους της χώρας εκατοντάδες υπάλληλοι, πολλοί από τους οποίους συκοφαντήθηκαν ως αργόμισθοι και αρκετοί απολύθηκαν με τον ίδιο νόμο…
Οχι μόνο δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες αλλά αντιθέτως πολλοί Δήμοι, του Δήμου της Αθήνας πρωτοστατούντος επέκτειναν την αμνήστευση και εκεί που ο νόμος ρητά απέκλειε, δηλαδή στις παράνομες διαφημίσεις στις ταράτσες οικοδομών.
Εχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στην κατάσταση που επικρατεί στην οδό Αχιλλέως (τέρμα Λεωφόρου Αθηνών) με την οικοδομή που ορίζει διαφημιστικά το κανάλι Ε και εποπτεύει ο Δήμος Αθηναίων. Από τις αρχές Οκτώβρη η Τροχαία έχει υποβάλει μηνύσεις και έχει καλέσει Δήμο και Αποκεντρωμένη Διοίκηση να επιβάλουν πρόστιμα και να κατεβάσουν τις πινακίδες. Απάντηση καμιά.
Στις 19 Οκτωβρίου 2015 σε συνάντηση μας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κο Καφετζόπουλο αυτός αναγνώρισε ότι οι πινακίδες είναι παράνομες και υποσχέθηκε ότι ο Δήμος θα τις κατεβάσει «τώρα που έχει το μηχανισμό» χωρίς να δεσμευτεί χρονικά για το πότε…
Τέσσερις μήνες μετά οι πινακίδες όχι μόνο παραμένουν στην θέση τους αλλα ανανεώνονται κιόλας…
Στις 7 Φεβρουαρίου 2015 ένας πολίτης κατάγγειλε επώνυμα στο Δήμο της Αθήνας (1595/θέση 5   Α.Π.:168202/7/Φεβρουαρίου 2015) την κατάσταση που επικρατεί με τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στο προαναφερθέν κτίριο. Ένας χρόνος πέρασε από την καταγγελία και απάντηση δεν υπήρξε. Στις τακτικές κάθε μήνα επικοινωνίες του έπαιρνε μόνιμα την απάντηση: «μην ανησυχείτε η υπόθεση σας παρακολουθείται». Κάποια στιγμή αποφάσισε να ρθει σε επαφή μαζί μας μήπως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Βρεθήκαμε και επισκεφτήκαμε μαζι τον κο Καφετζόπουλο όπου μας παρασχέθηκε η διαβεβαίωση ότι τα πάντα θα τακτοποιηθούν σ ένα αόριστο μέλλον. Ο άνθρωπος που είχε κάνει την αίτηση ήταν ο ηθοποιός Μηνάς Χατζησάββας.
Λιγο καιρό μετά ο Μηνάς έφυγε.
Οι πινακίδες εξακολουθούν να παραμένουν πάντα στην θέση τους. Όπως και ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας.
Οι αλλεπάλληλες δικαστικές καταδίκες πρώην αυτοδιοικητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα, για τους φόνους που προκλήθηκαν από πράξεις και παραλήψεις τους φαίνεται πως καμιά συμβολή δεν έχουν στο να σταματήσουν οι εν ενεργεία άρχοντες να κάνουν ότι δεν βλέπουν τις ΦΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. Πρέπει  να βρούμε άλλους τρόπους για να τους σταματήσουμε.DEC 15B

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 6.30μμ στα γραφεία του SOS Τροχαία Εγκλήματα – Πατησίων 48 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Μανώλη Ανδριωτάκη ΠΡΟΣΟΧΗ ΦΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ και θα ακολουθήσει συζήτηση. Θα παραστεί ο δημιουργός της ταινίας και οικογένειες θυμάτων της παράνομης υπαίθριας διαφημίσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πηγή: www.soste.gr

(116000/1056)x 199 – (166X100) -Z =112

Η 11η  Φεβρουαρίου έχει οριστεί πανευρωπαϊκά ως η ημέρα του αριθμού 112 (ΕΔΩ). Κάθε χρόνο λοιπόν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στις 11/2 θα υπενθυμίσουν με ανακοινώσεις του την χρησιμότητα του αριθμού και θα μεμφθούν τους ‘Ελληνες πολίτες των οποίων μόλις το 1/3 γνωρίζει την ύπαρξη του αριθμού …
Φέτος μας πληροφορούν ότι ξεκινάνε και καμπάνια «ευαισθητοποίησης» για να ενημερώσουν τους «αναίσθητους»για την ύπαρξη και λειτουργία του.
Υπενθυμίζουμε ότι το 112 υιοθετήθηκε στην Ευρώπη από το 1991 και ξεκίνησε να λειτουργεί και στην Ελλάδα από το 1999. Με μια μικρή «διαφορά». Πανευρωπαϊκά στόχευε να αντικαταστήσει το σύνολο των αριθμών έκτακτης ανάγκης, πράγμα που έγινε σε παρά πολλές χώρες. Στην Ελλάδα αποτέλεσε έναν ακόμα αριθμό έκτακτης ανάγκης, που παρά την δυνατότητα εντοπισμού του σημείου κλήσης, εξακολουθεί να λειτουργεί σαν τηλεφωνικό κέντρο που παραπέμπει στις άλλες υπηρεσίες. Έτσι αντί κάποιος να καλέσει το 100 ή το 199 μπορεί να καλέσει το 112 που στη συνέχεια θα τον συνδέσει με το 100 ή το 199…
Ας θυμηθούμε μερικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης που ισχύουν στην χώρα μας:
1056  Γραμμή για τα Παιδιά SOS  
116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά
100 Αστυνομία
166  ΕΚΑΒ
199    Πυροσβεστική
112 Πανευρωπαικός Αριθμός Επειγόντων
Στο βαθμό που δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική προσπάθεια ενοποίησης των φορέων αντιμετώπισης του επείγοντος το 112 στη χώρα μας ουσιαστικά θα υπολειτουργεί και δεν θα υλοποιεί τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Ανάμεσα σ ένα πλήθος αριθμών κάποιοι πολίτες θα θυμούνται κι αυτό.
Περισσότερο θα χρησιμοποιείται από Ευρωπαίους τουρίστες που έχουν εξοικειωθεί πλέον με την χρήση του σαν μοναδικού αριθμού στη χώρα τους.
Ακόμα και οι διάφορες υπηρεσίες των επειγόντων εξακολουθούν και θα εξακολουθούν όσο η κατάσταση παραμένει στο ίδιο επίπεδο να προτιμούν ο κόσμος να απευθύνεται απευθείας σ αυτές.
Απ όσο γνωρίζουμε το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία καλούν τους πολίτες να απευθύνονται στο 116, το 199 και το 100 αντίστοιχα και όχι στο 112. Παράλληλες υπηρεσίες, κάτι σαν παράλληλο σύμπαν.
Αχρείαστες να είναι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι.
Αντι για ενημέρωση των πολιτών μήπως μια προσπάθεια για την συντονισμένη από κοινού λειτουργία αυτών των υπηρεσιών θα ήταν σημαντικότερη; (Περισσότερα: ΕΔΩ)                                                                                              ekab
12/2/2016: Την επόμενη του εορτασμού του 112, τα site του ΕΚΑΒ και τις Πυροσβεστικής και οι αριθμοί κλήσης που έχουν για να καλούν οι πολίτες.

Πηγή: www.soste.gr

Πάρκο Ρουφ: Τριάντα (γραφικοί) τύποι διαμαρτύρονται μονίμως.

Πάρκο ή Πάρκινγκ

Η πρώτη αντανακλαστική και αυτόματη αντίδραση της δημοτικής αρχής Καμίνη, στις διαμαρτυρίες των κατοίκων για την καταστροφή του πάρκου Ρουφ, ήταν: “Έλα μωρέ, τριάντα άνθρωποι διαμαρτύρονται”.
Αν και ο αριθμός όσων συγκεντρώθηκαν επι τόπου και απομάκρυναν την παράνομη περίφραξη ξεπερνούσε κατά πάρα πάρα πολύ τους 30, είναι αλήθεια ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αντιδρούν στις αποφάσεις των εκάστοτε αρχών (δημοτικών, περιφερειακών, κυβερνητικών, δικαστικών) είναι πάντα μικρότερος από το σύνολο των ανθρώπων που όντως διαφωνούν.
“30 άνθρωποι” κινητοποιούνται και διαμαρτύρονται για την καταστροφή ενός πάρκου
“30 άνθρωποι” κινητοποιούνται και διαμαρτύρονται για την καταστροφή ενός παρθένου δάσους
“30 άνθρωποι” κινητοποιούνται και διαμαρτύρονται για την τροχαία εγκληματικότητα
“30 άνθρωποι” κινητοποιούνται και διαμαρτύρονται για την εκπαίδευση της αμάθειας
“30 άνθρωποι” κινητοποιούνται και διαμαρτύρονται για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, κλπ
Το επιχείρημα της εκάστοτε αρχής ότι οι αντιδράσεις είναι μικρές, συνοδεύεται επίσης από το κατηγόρημα ότι είναι κατευθυνόμενες και ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Με αυτή την κουτοπονηριά πετιέται, μονίμως, το μπαλάκι στους διαμαρτυρόμενους να αποδείξουν είτε ότι είναι περισσότεροι από τριάντα, είτε ότι δεν κατευθύνονται από “ιδεοληψίες” και “λαϊκισμό” (καθόλου τυχαίες λέξεις) και δεν αποβλέπουν σε προσωπικά ή μικροπολιτικά συμφέροντα. Κι έτσι το αίτημα της διαμαρτυρίας πάει στα αζήτητα και στα ασυζήτητα.
Ε λοιπόν όχι, κύριοι “άρχοντες”. Είτε είστε δήμαρχοι, περιφερειάρχες, υπουργοί ή βουλευτές, η εξουσιαστική σας αρχή νομιμοποιείται στη βάση ότι η εξουσία σας παρέχεται για να φροντίζετε ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες με τις οποίες θα καλύπτει η κοινωνία, που σας εξέλεξε, τις ανάγκες της. Και όχι, οι ανάγκες της κοινωνίας δεν είναι ούτε μόνο, ούτε πρωτίστως οικονομικές. Τελεία.
Για να νομιμοποιούνται λοιπόν οι αποφάσεις σας:
Πριν μας πείτε ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι 30 που προβάλλουν την ανάγκη των κατοίκων να λιάζονται και να παίζουν ελεύθερα στο πάρκο του Ρουφ, θα πρέπει εσείς να μας δείξετε ότι είναι 31 εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το πάρκινγκ στη θέση του πάρκου.
Πριν μας πείτε ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που προβάλλουν την ανάγκη της κοινωνίας για ασφαλείς μετακινήσεις στους δρόμους, ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς, διεκδικώντας τα 30 χιλιόμετρα ως μέγιστο όριο ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών, θα πρέπει εσείς να μας δείξετε ότι είναι περισσότεροι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το να κυκλοφορούν με εγωισμό, ναρκισσισμό και περισσότερη αδρεναλίνη.
Πριν μας πείτε ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που προβάλλουν την ανάγκη της κοινωνίας να ζει με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά, θα πρέπει εσείς να μας δείξετε ότι είναι περισσότεροι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να ζουν με πολύ παραπάνω χρήματα απ’όσα πράγματι χρειάζονται για να ζήσουν.
Τέλος πριν μας πείτε ότι οι διαμαρτυρόμενοι εξυπηρετούν συγκεκριμένα προσωπικά ή σκοτεινά συμφέροντα, δείξτε μας εσείς ότι οι επιλογές και οι αποφάσεις σας δεν ενισχύουν τη δύναμη και τον πλούτο εκείνων που πραγματικά κερδίζουν από αυτές (τις επιλογές και αποφάσεις σας).
Μέχρι τότε, κυρία δημοτική αρχή, και μόνο ένας να διαμαρτύρεται για την καταστροφή του πάρκου του Ρουφ, προβάλλοντας την ανάγκη της κοινωνίας να κοινωνικοποιείται σε ελεύθερους ανοιχτούς χώρους, θα είναι υπεραρκετός. Και εσείς εκ της θέσεώς σας θα είστε υποχρεωμένη να ικανοποιήσετε αυτή την κοινωνική ανάγκη που προβάλλει ο έστω και ένας.
Διαφορετικά, θα έχουν δίκιο όσοι λένε ότι σαν άρχουσα αρχή, δεν κάνετε τίποτα περισσότερο από το να προωθείτε τον δημόσιο πλούτο (και τα ΕΣΠΑ λεφτά φορολογούμενων είναι) σε συγκεκριμένες ιδιωτικές τσέπες. Και αυτοί δεν είναι απλώς παραπάνω από τριάντα, είναι πολύ περισσότεροι ακόμα κι απ’όσους μπορείτε να φανταστείτε.
Θ.Π.
Υ.Γ.1  Η δεύτερη, επίσης προβλέψιμη αντίδραση της δημοτικής αρχής, (στο πνεύμα της γενικότερης ΤΙΝΑ – δηλαδή λόγω έλλειψης εναλλακτικής ή αλλιώς, λόγω αναγκαίου κακού) ήταν: “Μα καλά δεν θέλετε το κολυμβητήριο;”.
Επειδή με αυτή την επίσης κουτοπονηράδα εννοούν ότι η ανακατασκευή του πληγμένου από το σεισμό κολυμβητήριο (που φυσικά και θέλουν οι κάτοικοι), πάει πακέτο με την καταστροφή μιας παιδικής χαράς, ενός πάρκου, ενός γηπέδου μπάσκετ και ενός γηπέδου τέννις, για να γίνει το πάρκινγκ, και επειδή, επιπλέον θεωρούν το deal τουλάχιστον αμοιβαία επωφελές, ας αναλογιστούμε κάτι αντίστοιχο, όχι για άλλο λόγο, αλλά απλώς επειδή η ΤΙΝΑ φαίνεται να είναι η μόνη λογική που κατανοούν και αποδέχονται οι κυβερνώντες:
Η κατασκευή πάρκινγκ στη θέση της παιδικής χαράς, του πάρκου και των 2 γηπέδων, να πήγαινε πακέτο με μονίμως αναρτημένες γιγαντοαφίσες από τον ίδιο το δήμο, όπου κάτω από υπερμεγέθεις φωτογραφίες του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων που συμφώνησαν, θα έγραφε: “Το έργο κατασκευάστηκε με την υπογραφή των παραπάνω εκλεγμένων αντιπροσώπων,  για να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά νυχτομάγαζα της οδού Πειραιώς που έως τότε λειτουργούσαν παρανόμως, εφόσον χρησιμοποιούσαν σαν πάρκινγκ, με την ανοχή του δήμου, τα πεζοδρόμια και τις νησίδες των δρόμων”. Και αν διαμαρτύρονταν, θα τους αποστόμωνε η ερώτηση: “Μα καλά δε θέλετε να έχει έσοδα ο δήμος από το πάρκινγκ;”
Υ.Γ.2  Ποδηλατοπορεία για τη διάσωση του πάρκου στο Ρουφ 
Απο ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ: 7 χρόνια μετά τα γεγονότα στα πάρκα Ναυαρίνου κ Ζωοδόχου Πηγής και Κύπρου κ Πατησίων, είχαμε την εντύπωση ότι η λογική που θέλει τους ελάχιστους χώρους πρασίνου να μετατρέπονται σε πάρκινγκ είχε ηττηθεί. Η δημοτική αρχή του Δήμου Αθηναίων έχει διαφορετική άποψη.
Γι αυτό και το ερχόμενο Σάββατο ξεκινάμε από το εμβληματικό πάρκο Ναυαρίνου ώστε να ενωθούμε με τους κάτοικους του Ρουφ στον αγώνα τους για τη διάσωση του πάρκου τους.    Αναχώρηση αυστηρά στις 12:00
Υπογράψτε το ψήφισμα διαμαρτυρίας που ήδη έχουν υπογράψει εκατοντάδες δημότες: ΕΔΩ

Ρουφ αφισα - Αντίγραφο

Πηγή: www.soste.gr

Με «τρικάβαλο» στο δρόμο για τον παράδεισο…

29 Αυγούστου 2015: 06:00, στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας, στο ύψος του ξενοδοχείου Royal. Ενας 32χρονος λιμενικός, οδηγός δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τύπο enduro, μάρκας KTM, που είχε πορεία από το Φαληράκι προς τη Ρόδο, στην οποία επέβαιναν, σε «τρικάβαλο», οι Σεβαστή Καραγιάννη του Βασιλείου, 50 ετών και Γεωργία Καραφύλλη του Κωσταντίνου 28 ετών, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη στο κράσπεδο και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο γυναικών και τον ελαφρύ τραυματισμό του ίδιου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τρείς επιβαίνοντες στην μοτοσυκλέτα επέστρεφαν στη Ρόδο μετά από διασκέδαση στο Φαληράκι.  Πηγή:www.dimokratiki.gr
4 Φεβρουαρίου 2016, 03:00, Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως στο ύψος της διασταύρωσης Βαρβάσαινας
Δεν πρόλαβε να κλείσει τα 22 της, δεν πρόλαβε να χαρεί τη ζωή της, το μόλις τριών χρονών αγοράκι της. Η Ζωή Θανάσουλα από τον Πύργο, έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα σε τροχαίο. Επέβαινε, «τρικάβαλο», μαζί με άλλους δύο νεαρούς σε δίκυκλο «παπάκι» 125 cc με κατεύθυνση τη Βαρβάσαινα.  Όμως μετά τη μεγάλη κατηφόρα στην είσοδο του χωριού, ο οδηγός του δικύκλου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και βγήκε από την πορεία του. Χαροπαλεύει ο 18χρονος Χ.Λ. που οδηγούσε το δίκυκλο, ενώ σοβαρά έχει τραυματιστεί και ο 20χρονος Χ.Τ. Ο 18χρονος που φορούσε κράνος, χτύπησε σε κάποια από τις κολόνες που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, το κράνος διαλύθηκε και ο ίδιος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Η κοπέλα που εκτιμάται πως καθόταν ακριβώς πίσω του, χτύπησε και αυτή σε κάποια κολόνα και ο θάνατός της επήλθε ακαριαία. Ο 20χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε σοβαρά. Πηγή: www.ilialive.grzvh
Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του (τραγική ειρωνεία η Ζωή), επιβάτης σε τρικάβαλο σε μηχανή. Η χώρα μας κατέχει την πρωτοπορία σε θανάτους με μηχανές στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 30% των θανάτων στο δρόμο (όπου και στο σύνολο έχουμε την πρωτιά) ενώ ο ευρωπαικος μέσος όρος είναι 15%. Μέχρις ένα βαθμό αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο κλίμα που επιτρέπει την πολύ μεγαλύτερη χρήση της μοτοσικλέτας απ ότι σε άλλες χώρες. Όμως υπάρχουν κι άλλες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία κα) με παρόμοιο κλίμα αλλά με μικρότερα ποσοστά. Μέχρις ένα βαθμό επίσης θα μπορούσαν να αποδοθούν στο γεγονός πως οι οδηγοί αυτοκινήτων στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν σέβονται τους δικυκλιστές και πως ποι τελευταίοι αποτελούν τα εύκολα θύματα μιας άνισης μάχης που προκαλείται από την επιθετικότητα που δαιπνέει το σύνολο της κυκλοφορίας. Μέχρι εδώ όλα καλά.
Αλλά για το «τρικάβαλο» τί να πεί κανείς;
Τα δυο φοβερά εγκλήματα με τρικάβαλο που έγιναν το τελευταίο εξάμηνο στην Ρόδο και τον Πύργο μας δείχνουν πως αυτό μπορεί να συμβεί είτε η μηχανη είναι μεγάλου είτε μικρού κυβισμού. Και στις δυο περιπτώσεις αποδείχτηκε ακόμα μια φορά πως η θέση ανάμεσα στους δυο είναι προνομιούχος αν θες να εξασφαλίσεις ταξίδι στον παράδεισο (χωρις οι άλλες να το αποκλείουν). Και τα δύο συνέβησαν στο τέλος της νύχτας προς το ξημέρωμα, μετά από διασκέδαση, με μικρες ηλικίες του συνόλου των εμπλεκομένων.
Δυστυχώς γι αυτου του τύπου τα εγκλήματα ούτε ο καιρός μπορεί να ενοχοποιηθεί, ούτε οι οδηγοί άλλων οχημάτων. Προφανώς αυτοί που οδηγουν μηχανή και αυτοι που επιβαίνουν πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει «τρικάβαλο» (και πολλα άλλα).
Αλλά μήπως η Τροχαία άραγε έχει αντιληφθεί την διάσταση του φαινομένου; Σε οποιοδήποτε δρόμο αν σταθεί κανείς να παρατηρήσει για λίγη ώρα θα δεί τα πιο απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν επάνω σε μοτοσικλέτες. Η Τροχαία δεν τα αντιλαμβάνετε; Ή μήπως επιδυκνείει μια κακώς εννοούμενη ανοχή λόγω της οικονομικής κρίσης; Εμεις θα προτείναμε να κάνουν μια βόλτα μερικα συνεργεία της έξω από τα σχολεία και τους παιδκούς σταθμους για να διαπιστώσουν πως οι ίδιοι οι γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους. Για να αντιστρέψουμε αυτό που συχνά ακούμε τελευταία μιλάμε για μια κατάσταση και παράνομη και ανήθικη, Που δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Γιατί ο θάνατος στο δρόμο δεν είναι παραδεκτός.Καλό θα είναι λοιπόν να τον προλάβουμε. Δεν ζητάμε ούτε πράξεις εντυπωσιασμού, ούτε ένα μπαραζ προστίμων.
Αν θέλουμε να περιορίσουμε τα τροχαία εγκλήματα υπάρχουν χίλιοι απλοί και ανέξοδοι για όλους τρόποι. Αν θέλουμε…
Υ.Γ. από 30/12/2015 εκκρεμεί αίτημα συνάντησης του SOS Τροχαία Εγκλήματα  με τον κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αίτημα που επαναλήφθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2016.
Τετραμελής οικογένεια Σαββάτο πρωί στην Αθήνα επιστρέφει απο Super Market. Τι να πρωτοσχολιάσεις;
Τετραμελής οικογένεια Σαββάτο πρωί στην Αθήνα πάνω σε μηχανή επιστρέφει απο SuperMarket. Τι να πρωτοσχολιάσεις;

Τριμελής οικογένεια με πατέρα φέροντα κράνος.
Τριμελής οικογένεια με πατέρα φέροντα κράνος.

Πηγλη: www.soste.gr

Δελτίο τύπου: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Απονομή τιμητικών επαίνων από την ΕΥΘΥΤΑ για τη συμμετοχή στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

Απονομή τιμητικών επαίνων από την ΕΥΘΥΤΑ για τη συμμετοχή στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
Απονομή τιμητικών επαίνων από την ΕΥΘΥΤΑ για τη συμμετοχή στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής ΑσφάλειαςΤην Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας πραγματοποίησε εκδήλωση απονομής Τιμητικών Επαίνων για τη συμμετοχή και την υποστήριξη φορέων και ατόμων στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 4-10 Μαΐου 2015 αφιερωμένη στα παιδιά «SaveKindsLives».
Μεταξύ των τιμηθέντων φορέων ήταν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου και απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα για τη συμμετοχή πολλών φοιτητών και φοιτητριών σε όλες τις εθελοντικές δράσεις της ΕΥΘΥΤΑ ειδικά με τις επισκέψεις σε σχολεία όλων των βαθμίδων του νησιού για ενημέρωση, όσον αφορά στη διαμόρφωση οδικής παιδείας.
Η κ. Ελένη Καρύδη, Πρόεδρος της ΕΥΘΥΤΑ παρέδωσε το τιμητικό Δίπλωμα Συμμετοχής στον κ. Σπύρο Συρόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ τιμήθηκε και η κ Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για την εθελοντική συμμετοχή της στις δράσεις της ΕΥΘΥΤΑ.

Από την εκδήλωση της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ: Σκέψη

ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
Η Εταιρία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων – παράρτημα Ρόδου και η πρόεδρός της Ελένη Καρύδη, δυο έννοιες αμφιμονοσήμαντες, δηλαδή δεν υπάρχει η μια χωρίς την άλλη. Δεν χρειάζονται ασφαλώς συστάσεις για το μεγάλο της έργο και προσφορά.
Η ΕΥΘΥΤΑ λοιπόν Ρόδου, σήμερα στην έδρα του ιδρύματος υποτροφιών Σταματίου, παρουσία σχεδόν του συνόλου των τοπικών αρχών, τίμησε όσους την τίμησαν και συμμετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις της για την Παγκόσμια Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας αφιερωμένη στα παιδιά όλου του κόσμου, που πραγματοποιήθηκε στις 4-10 Μαϊου 2015. Τιμήθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα Α/θμια, Β/θμια, Γ/βάθμια, οι εθελοντές φοιτητές , τα Μ.Μ.Ε, και οι υποστηρικτές αυτής της πρωτοβουλίας.
Keep walking Ελένη, είμαστε πάντα δίπλα σου και να θυμάσαι: λέγε – λέγε κάτι μένει!

ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου: Παρουσία πλήθους κόσμου η εκδήλωση για την απονομή τιμητικών επαίνων


DSC_0010
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου στο Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαρίας Σταματίου σε μία ζεστή και συγκινητική βραδιά, σε μία υπέροχη αίθουσα που φάνταζε τόση μικρή για να χωρέσει όλο αυτόν τον κόσμο που έδωσε το παρόν, η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου με μπροστάρη την δυναμική και αεικίνητη πρόεδρο Ελένη Καρύδη και το υπόλοιπο Δ.Σ., πραγματοποίησε την εκδήλωση για την απονομή τιμητικών επαίνων.
Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, (ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) και τα μέλη της, θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους και να επισφραγίσουν τη γόνιμη μέχρι σήμερα συνεργασία με τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, ευχαρίστησαν δημόσια και επιβράβευσαν τη συμβολή του χώρου της εκπαίδευσης, στην επιτυχή υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ στις σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου για 10 συναπτά έτη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μαθητές  που μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους τη σχολική χρονιά 2014-15 ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό στο κάλεσμα της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, για να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, αφιερωμένη στα παιδιά όλου του κόσμου. Η συμμετοχή και όλα τα έργα των συμμετεχόντων εκτέθηκαν στο Νεστορίδειο Μέλαθρον από 5-29 Μαΐου 2015, όπου το επισκέφθηκαν πολλά σχολεία και πλήθος κόσμου.
Εκτός από την εκπαιδευτική κοινότητα που συμμετείχε και ευχαριστίες και έπαινοι  δόθηκαν προς όλους τους υποστηρικτές αυτής της Παγκόσμιας προσπάθειας «SaveKidsLives» (φορείς, συμβούλους της Περιφέρειας, Χορηγούς, ΜΜΕ κ.α.)

Πηγή:allaksogolies.gr

Τριανταδύο νεκροί από τροχαία στα Δωδεκάνησα

Βαρύς ο φόρος αίματος για τους κατοίκους του νομού
Τριανταδύο νεκροί από τροχαία στα Δωδεκάνησα

Τριανταδύο νεκροί από τροχαία στα Δωδεκάνησα
«Βαρύς» ο φόρος αίματος που «πλήρωσε» το 2015 η Δωδεκάνησος στο Μολώχ της ασφάλτου, όπως προκύπτει από έρευνα της «Ροδιακής»!


Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περσινή χρονιά καταγράφηκε αύξηση τόσο στον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν στο νομό μας όσο και στον αριθμό των θυμάτων, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό σε φορείς και κατοίκους.

Πιο συγκεκριμένα, καθόλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους σημειώθηκαν συνολικά 191 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα όπου 266 άτομα τραυματίστηκαν θανάσιμα, σοβαρά και ελαφρά!

Οι αριθμοί αυτοί είναι αυξημένοι σε σχέση με το 2014 όπου στο νομό Δωδεκανήσου, είχαν τραυματιστεί 225 άτομα σε 167 τροχαία δυστυχήματα!

Πιο αναλυτικά, το 2015 σε όλο το νομό σημειώθηκαν 32 θανατηφόρα δυστυχήματα, 57 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, και 103 ελαφρά, όπου 34 άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο, 63 τραυματίστηκαν σοβαρά και 169 ελαφρά.

Βάση των ίδιων στοιχείων μόνο στην περιοχή ευθύνης της Α΄Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου πέρυσι σημειώθηκαν 23 θανατηφόρα δυστυχήματα με 24 νεκρούς, 36 ατυχήματα με 38 σοβαρά τραυματίες και 59 ατυχήματα με 96 ελαφρά τραυματίες.Επίσης στην περιοχή ευθύνης της Β΄Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου (νησιά του Βορείου συγκροτήματος) σημειώθηκαν 9 δυστυχήματα όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 10 άνθρωποι, 21 ατυχήματα με 25 βαριά τραυματίες και 44 ελαφρά ατυχήματα με 73 τραυματίες.

Επισημαίνεται ότι, οι κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και οι παράγοντες που επιτείνουν τις συνέπειές τους είναι:
Η υπερβολική ταχύτητα
Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού
Η παραβίαση της προτεραιότητας
Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
Η οδήγηση χωρίς χρήση κράνους και προστατευτικής ζώνης


Ο χειρότερος μήνας ο Αύγουστος
Είναι αλήθεια πως οι αριθμοί πραγματικά συγκλονίζουν και θα πρέπει ίσως να αποτελέσουν αφορμή για τον έντονο προβληματισμό όλων μας, καθώς κάθε χρόνο στην άσφαλτο αφανίζεται ένα … χωριό!

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που σήμερα φέρνει στη δημοσιότητα η «Ροδιακή» οι καλοκαιρινοί μήνες είναι αυτοί που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

Έτσι και τον περασμένο Αύγουστο στο νομό Δωδεκανήσου συνέβησαν 37 τροχαία δυστυχήματα με θανάσιμο τραυματισμό και ειδικότερα, 21 από αυτά στα νησιά Ρόδο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Κάρπαθο και Καστελλόριζο και τα υπόλοιπα 16 στα νησιά του βορείου συγκροτήματος της Δωδεκανήσου.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως το 2014 σε όλο το νομό είχαν σημειωθεί 27 δυστυχήματα με 27 νεκρούς, 44 τροχαία ατυχήματα με 53 σοβαρά τραυματίες και 96 ελαφρά ατυχήματα με 145 τραυματίες.

Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα νούμερα υπογραμμίζουν την ανάγκη επιπλέον ευαισθητοποίησης από όλους μας και αύξησης της προσοχής που επιδεικνύουμε πίσω από το τιμόνι με στόχο την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων και κατ’ επέκταση των θυμάτων αυτών.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας!
Για αυτό και οφείλουμε να εφαρμόζουμε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούμε με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούμε τις υποδείξεις και τις συμβουλές των τροχονόμων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:
• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
• Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος

• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
• Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος  
• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας• Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας
• Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη

• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
• Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ
• Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς
• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων


Από την πρόεδρο της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ:12 Φεβρουαρίου 2002- 12 Φεβρουαρίου 2016: 14 χρόνια τραγικής απώλειας του γιόκα της


12 Φεβρουαρίου 2002- 12 Φεβρουαρίου 2016: 14 χρόνια
Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Δημήτρης θα είναι ένα φως…
Όσα χρόνια και αν περάσουν τα μάτια σου Δημήτρη μου …θα φωτίζουν τη ζωή μου..Θα φωτίζουν την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ...
12 Φεβρουαρίου 2002: Ημέρα Τρίτη και ώρα 23:45 ο Δημήτρης Καρύδης , φεύγει για το μεγάλο ταξίδι του στην αγκαλιά των Αγγέλων.
Ο ιατροδικαστής Χρήστος Βούρλας, διαπίστωσε πολυοργανική ανεπάρκεια σε έδαφος πολυτραυματία εξ αναφερόμενου τροχαίου δυστυχήματος.
Ένας τρομοκράτης της ασφάλτου, ο Γιώργος Δαύλας με όπλο το αυτοκίνητό του, τον τραυμάτισε στις 19 Ιανουαρίου 2002, εκσφενδονίζοντας τον σε τοίχο καταστήματος ενώ περπατούσε επί της Συγγρού στο ύψος του ΦΙΧ. Κατέληξε στις 12 Φεβρουαρίου 2002 στην μονάδα του Γ.Κ Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Σκότωσε τον γιόκα μου….. ….Θα σκότωνε όποιον θα συναντούσε ο τρομοκράτης ….Συνάντησε τρία νέα παιδιά με ΟΝΕΙΡΑ και ΕΛΠΙΔΕΣ για τη ΖΩΗ…. το Δημήτρη και το Μιχάλη τους αφαίρεσε τη ΖΩΗ…. τόσο τραγικά…
12 Φεβρουαρίου 2002- 12 Φεβρουαρίου 2016: 14 χρόνια
Όσα χρόνια και αν περάσουν τα μάτια σου θα με φωτίζουν
Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Δημήτρης θα είναι ένα φώς
Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Δημήτρης θα είναι ένα αμάραντο
Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Δημήτρης θα είναι η ομορφιά του αυγερινού
Όσα χρόνια και αν περάσουν θα είναι ένα όνειρο μουσικής
Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Δημήτρης θα είναι μια ψυχούλα φευγάτη, μια ολόφωτη σφαίρα που βιάστηκε η τύχη ψηλά να τον πάρει
Όσα χρόνια και αν περάσουν ο Δημήτρης θα είναι ένα αστέρι που θα φωτίζει την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, η αιτία της λειτουργίας της… στη Ρόδο.
Όσα χρόνια και αν περάσουν η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, θα είναι ο Δημήτρης μου…. Ο καθοδηγητής μου… στην σκέψη μου…. στην καρδιά μου… στην ύπαρξή μου…. Με όραμα τη μείωση τροχαίων στη Ρόδο… στην πόλη που γεννήθηκε… στην πόλη που μεγάλωσε… που έπαιξε… που έκανε όνειρα ….που τα έγραφε και τα κρατώ για φυλακτό μου …
Η μαμά σου Δημήτρη μου…………………………

Από την εκδήλωση φωτογραφίες για την βράβευση

Βραδιά βράβευσης σχολείων - φορέων - εθελοντών για την συμμετοχή τους στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής ασφάλειας και το #Savekidslives
στο Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαρίας  Σταματίου


ΦΟΤΟ ΕΔΩ:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.931837443566198.1073741944.179205038829446&type=3 

Απώλεια.

Εdward Ηopper, Sun in an empty room, 1963
Εdward Ηopper, Sun in an empty room, 1963
Βλέπω σε κάτι ταινίες… πως οι σκηνοθέτες φαντάζονται την απώλεια… και είναι τόσο εμφανές ότι ποτέ δεν έχασαν δικό τους αγαπημένο… πως ηθοποιοί ουρλιάζουν, μαλλιοτραβιούνται και λιποθυμάνε… χτυπάνε και ξεσκίζονται…
Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει.
Τίποτα.
Ο μεγάλος πόνος σε αφήνει σχεδόν βουβό. Ο ξαφνικός πόνος, σε διαπερνά σαν απρόσμενη σφαίρα, δεν έχεις συνειδητοποιήσει καλά-καλά ότι πληγώθηκες… δεν έχεις δύναμη για φωνές, για σπρωξίματα, για μάταιες κινήσεις… ψάχνεις να βρεις αν αναπνέεις και παραξενεύεσαι αν αυτό ακόμα συμβαίνει…
Άφωνη η κραυγή και μετέωρο το παράστημά σου.
Χειρότερο από κάθε ξέσπασμα. Γιατί μπορείς να αφουγκραστείς τους θορύβους σου καθώς σπας, τους κραδασμούς σου…
Η βροχή σε αφήνει αδιάφορο, ο ήλιος σε τσουρουφλίζει, τα γόνατα τσακίζουν… περπατάς αργά, τα καταφέρνεις με πονεμένη αξιοπρέπεια… οι στενοί συγγενείς δεν κλαίνε ο ένας μπροστά στον άλλον, γιατί φοβούνται το ντόμινο… σαν μια μυστική συμφωνία, απαγορεύεται…
Σιχαίνεσαι κάθε τι που μπορεί να σου θυμίσει ότι εσύ είσαι ζωντανός… ότι διψάς, ότι πεινάς, ότι πας τουαλέτα, ότι πρέπει να κάνεις μπάνιο, να πλύνεις ποτήρια…
Απορείς πως είναι δυνατόν τριγύρω όλα να συνεχίζονται…
Να περνά το λεωφορείο στη στάση την ίδια ώρα, τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά, οι εφημερίδες να κρέμονται στα περίπτερα, ο κόσμος να είναι στα καφέ, τα παιδιά να παίζουν στις παιδικές χαρές, οι παρουσιαστές να χαζογελάνε στις οθόνες… Πως δεν έχουν γκρεμιστεί όλα μαζί με τον κόσμο σου που κατέρρευσε; Και θες να βγουν αληθινές όλες οι προφητείες που έχουν ακουστεί, για καταστροφή του πλανήτη… άμεσα, τώρα!
Και σε παρασέρνει η «γραμμή αλυσίδας» των υποχρεώσεων, που τις διεκπεραιώνεις μηχανικά, από κεκτημένη ταχύτητα… δουλειά, ψώνια, λογαριασμοί.
Κι ο πόνος γιγαντώνεται, κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα, όσο ο καιρός περνάει… όταν εσύ θα πρέπει πια να είσαι συμβατικά – κοινωνικά «εντάξει». Όταν πια δεν συγχωρείται «να σπάσεις». Και τραβάς το «λούκι» μόνος.
Και μόνος σου τιθασεύεις το «θηρίο», σπρώχνεις από εδώ, σπρώχνεις από εκεί, το συμπιέζεις από παντού, να χωρέσει, να βρει τη γωνιά μέσα σου… και συνεχίζεις μαζί του.
Μακάρι να ξεθύμαινε σε ένα ουρλιαχτό και δυο σκισμένα πουκάμισα.            
 Βρίσκει τη θέση του ο πόνος… δεν ξεχνιέται… και πορεύεστε για πάντα μαζί.


ΠΗΓΗ: www.soste.gr

N.M.

ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ: Εκδήλωση απονομής τιμητικών επαίνων για την συμμετοχή και την υποστήριξη στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας "SaveKidsLives"
H Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, (ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) και τα μέλη της, θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους και να επισφραγίσουν τη γόνιμη μέχρι σήμερα συνεργασία με τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, θεωρούν ως στοιχειώδη υποχρέωσή τους να ευχαριστήσουν δημόσια και να επιβραβεύσουν τη συμβολή του χώρου της εκπαίδευσης, στην επιτυχή υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ στις σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου για 10 συναπτά έτη.
Ευχαριστούμε ξεχωριστά τους μαθητές μας που μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους τη σχολική χρονιά 2014-15 ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό στο κάλεσμα της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, για να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, αφιερωμένη στα παιδιά όλου του κόσμου. Η συμμετοχή ήταν πέρα των προσδοκιών μας και όλα τα έργα των συμμετεχόντων εκτέθηκαν στο Νεστορίδειο Μέλαθρον από 5-29 Μαΐου 2015, όπου το επισκέφθηκαν πολλά σχολεία και πλήθος κόσμου.

Ελπίζουμε στη συνέχιση της συντονισμένης αυτής προσπάθειας, της οποίας μοναδικοί αποδέκτες και ωφελούμενοι είναι οι μαθητές μας, ώστε να απομακρύνουμε το στίγμα της Ευρωπαϊκής χώρας με το μεγαλύτερο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων, διαμορφώνοντας ευσυνείδητους μελλοντικούς πολίτες και οδηγούς.
Σαν τελική εκδήλωση σε αυτή την προσπάθεια και τη γόνιμη συνεργασία προσκαλούμε αφενός μεν την εκπαιδευτική κοινότητα που συμμετείχε και αφετέρου όλους τους υποστηρικτές αυτής της Παγκόσμιας προσπάθειας «SaveKidsLives» , την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου στις 6:00 το απόγευμα στο Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μαρίας Σταματίου (Γ. Λαμπράκη 12 -Ρόδος) για να παραλάβετε τους τιμητικούς επαίνους σας.
ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ

Responsible young drivers rewarded with a free licence

A young driver behind the wheel of a car.As part of the Young Driver Safety Package, Victoria's most responsible young drivers are being rewarded with a free licence.
Young drivers who complete both their red and green probationary periods before the age of 25, with no traffic offences or demerit points will be rewarded for their safe driving practices with a free three-year full licence – usually costing $76.
Road crashes are one of the leading causes of death for young people aged 18 – 25; despite only making up 14% of all licensed drivers, they account for 21% of lives lost on Victorian roads. Abiding by our road rules is the most important way drivers can contribute to the Towards Zero goals. Rewarding responsible drivers is one way we can empower this group in the community to be safer on our roads.
Around 20,000 young people whose licence expires on or after February 1st, when the Free Licence Scheme officially kicks off, are eligible and are being notified via mail.
The $7 million Free Licence Scheme is one part of the $146 million Young Driver Safety Package which aims to improve the safety of this vulnerable road user group.
Other elements of the package aim to give support, education and experience via a road safety education complex, practical safe driving program, L2P – learner driver mentor program, community grants, a communication fund and student forums.
Find out more about the Free Licence Scheme on the VicRoads website.

ΠΗΓΗ: www.tac.vic.gov.au 

Νέο σύστημα βάζει φρένο στη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση

Σήμερα, ο καθένας γνωρίζει ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι επικίνδυνη. Ωστόσο, είναι συνηθισμένο να βλέπουμε αρκετούς να κρατούν ένα τηλέφωνο στο αυτί τους, ενώ οδηγούν. Ερευνητές στην Ινδία, έχουν ως στόχο να εμποδίζουν εντελώς τους οδηγούς να μιλούν στο τηλέφωνο, με την ανάπτυξη ενός συστήματος που μπλοκάρει το σήμα του κινητού τηλεφώνου του οδηγού, ενώ δεν επηρεάζονται τα τηλέφωνα των άλλων επιβατών του οχήματος.

Οι ερευνητές από το AnnaUniversity of Technology στο Tamilnadu της Ινδίας επισημαίνουν ότι περίπου το 20 % των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, σε παγκόσμιο επίπεδο, με φορτηγά και άλλα βαρέα οχήματα αφορούν σε οδηγούς που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος. Δεν είναι μόνο η κλήση και το να κρατάς το τηλέφωνο, αλλά και οι ίδιες οι συζητήσεις που αποσπούν την προσοχή των οδηγών από το δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το κινητό όσο και το hands-free αυξάνουν τις πιθανότητες δυστυχήματος. Καθυστερούν επίσης τις αντιδράσεις στις διασταυρώσεις, και μειώνουν την απόσταση του οχήματος από το προπορευόμενο όχημα

Για να δοθεί  ένα τέλος σε αυτές τις συμπεριφορές, η ερευνητική ομάδα έχει επινοήσει ένα σύστημα που καθορίζει αν το πρόσωπο πίσω από το τιμόνι χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση και ενεργοποιεί ένα σύστημα  παρεμβολής που μπλοκάρει το σήματα του τηλεφώνου. Επειδή το σύστημα  παρεμβολής είναι περιορισμένου εύρους, η ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι οι άλλοι επιβάτες του οχήματος θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα.


Με τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση  να είναι παράνομη σε πολλά μέρη του κόσμου, η ομάδα προσθέτει ότι το σύστημα θα μπορούσε επίσης να προσαρμοστεί  για να ενημερώνει την Τροχαία για παραβάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα αποθηκεύονται τα στοιχεία της παράβασης, μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος,και θα διαβιβάζονται στην αστυνομία. Εναλλακτικά, το σύστημα θα μπορούσε να προειδοποιεί τον οδηγό όταν επιχειρεί να χρησιμοποιήσουν ένα κινητό τηλέφωνο.