Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr5 Φεβ 2013

Αποστολή εγγράφου:Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη κ Φώτη Χατζηδιάκο:


Θέμα: Συστήματα Αναχαίτισης- Στηθαία Ασφαλείας- Ανακλαστήρες Στηθαίων
Σχετ: Το υπ΄ άριθ.  532/14-11-2012 έγγραφο της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
Σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου μας  και με γνώμονα την οδική ασφάλεια των χρηστών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου και μετά από συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ,  επανερχόμαστε, θέτοντας εκ νέου  την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία ευρίσκονται μεγάλα τμήματα των συστημάτων αναχαίτισης -στηθαίων ασφαλείας- ανακλαστήρων στηθαίων,  κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, ακόμη  και η παρουσία τμημάτων αυτών των συστημάτων  καθιστούν  επικίνδυνη την πρόσκρουση οχήματος, ακόμη και την πρόκληση τροχαίου δυστυχήματος, εκμηδενίζοντας την έννοια της παθητικής ασφάλειας.
 Αναλυτικά:
1)Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων,  επιδιώκεται κατά το δυνατόν
•η συγκράτηση των οχημάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους και η ομαλή επαναφορά τους στο οδόστρωμα, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων,
•η εξασφάλιση στους επιβαίνοντες ανεκτής καταπόνησης κατά την πρόσκρουση, λόγω της απότομης επιβράδυνσης του οχήματος,
•ο περιορισμός των υλικών ζημιών που προκαλούνται κατά την πρόσκρουση τόσο για το όχημα όσο και για το σύστημα αναχαίτισης,
•να μη θραύονται ή να μην αποσπώνται βασικά στοιχεία του συστήματος αναχαίτισης ώστε να εισέρχονται τμήματά του στο όχημα.


Α)Στηθαία Ασφαλείας  στηθαίο1εικόνα 1
Τα στηθαία ασφαλείας τοποθετούνται παραπλεύρως της εξωτερικής οριογραμμής του οδοστρώματος των οδών ή στις κεντρικές και διαχωριστικές νησίδες με σκοπό την συγκράτηση και την ομαλή επαναφορά των οχημάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους. Η κατάστασή τους απαράδεκτη στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο.
Β) Συστήματα πρόσθετης Προστασίας Δικυκλιστών:  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ 4 εικόνα 2
Ειδικά συστήματα για πρόσθετη προστασία στους δικυκλιστές από αφρώδη πλαστικά υλικά μειώνοντας έτσι σημαντικά τις συνέπειες από την πρόσκρουση του ανθρώπινου σώματος στα στηθαία ασφαλείας. Ανύπαρκτα σε όλο το δίκτυο.
Γ) Απολήξεις αρχής και πέρατος Στηθαίων Ασφαλείας :  εικόνα 3
Απολήξεις αρχής και πέρατος
Απολήξεις αρχής και πέρατος Στηθαίων Ασφαλείας Διαμορφώσεις της αρχής ή / και του πέρατος ενός στηθαίου ασφαλείας. Επιπροσθέτως μία απόληξη εξυπηρετεί ως αγκύρωση του στηθαίου ασφαλείας.   Δεν υπάρχουν σε όλο το δίκτυο.
 Δ)ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ (Ανταυγαστήρες) ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ (Ανταυγαστήρες)εικόνα 4 
Οι ανακλαστήρες τοποθετούνται στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και σε στηθαία από σκυρόδεμα και καθοδηγούν τους οδηγούς τις νυχτερινές ώρες.
 Μεγάλα τμήματα των στηθαίων ασφαλείας στερούνται των ανακλαστήρων.
Κύριε Αντιπερειάρχη
 Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η τοποθέτηση όλων αυτών των συστημάτων περιορίζουν  τις συνέπειες των τροχαίων δυστυχημάτων  και θα πρέπει να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις για την ασφάλεια  των χρηστών του οδικού δικτύου.
Απαιτείται η προσαρμογή του σχεδιασμού όλων αυτών των συστημάτων στις ανάγκες και στους περιορισμούς των χρηστών (και όχι το αντίστροφο) και η διαμόρφωση συγχωρητικού οδικού περιβάλλοντος και συγχωρητικής συμπεριφοράς στην κυκλοφορία.
Η Πολιτεία οφείλει να δίνει  στον πολίτη του, ένα οδικό δίκτυο  ασφαλές και όχι ένα οδικό δίκτυο που από μόνο του να είναι  κακό χωρίς καμία ασφάλεια.
Η κύρια ευθύνη για την Οδική Ασφάλεια ανήκει στους αρμόδιους για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του Συστήματος της Οδικής Κυκλοφορίας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.  
Σας παρακαλούμε, όπως ενεργήσετε άμεσα  με την  Δ/νση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου,  για την αποκατάσταση, τη βελτίωση και την συντήρηση όλων αυτών των επισημάνσεων μας  με μοναδικό  στόχο την ασφάλεια των χρηστών του Οδικού δικτύου.
Κοινοποίηση
Κ.Εμμανουήλ Διακομιχάλη
Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια: