Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr1 Ιουλ 2019

Νέα από Global Alliance of NGOs for Road Safety


GLOBAL ALLIANCE OF NGOs FOR ROAD SAFETY 

Newsletter | 28 June 2019

Dear Friends,

This month, the planning committee for the Third Global Ministerial Conference on Road Safety met in Sweden. The conference is a significant opportunity to bring road safety higher up national agendas. Read BELOW how you can encourage your ministers to attend.

We are also delighted to announce that the European Commissioner for Transport, Violeta Bulc, will be hosting a European Road Safety Roundtable during European Mobility Week, as part of the Alliance’s #CommitToAct Round the World Roundtables. Read more BELOW.

Yours sincerely,

Lotte Brondum
Executive Director
TABLE OF CONTENTS

Preparing for Sweden

European Mobility Week Roundtable

Velo-City: Cycling Advocacy

Observatory General Assembly

First Global Fleet Award in Kenya

New Voluntary Targets Webinars

Global Meeting Report Published

Alliance Welcomes New Members

Upcoming Events 

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, είναι ενεργό μέλος της Global Alliance of NGOs for Road Safety
PREPARING FOR SWEDEN
This month, the Alliance in Sweden to join the planning committee meeting for the Third Global Ministerial Conference on Road Safety (the Ministerial Conference), to be held in February 2020.

2020 marks the final year of the Decade of Action for Road Safety 2011–2020 and the Conference aims to achieve global consensus among national government ministers for a continued global effort toward 2030. It is vital that NGOs start engaging relevant ministers and their departments, to explain the imperative for a continued target and encourage them to attend the Ministerial Conference. Read more about how you can get involved, and tell us who should be invited from your country HERE.

Read HERE how Alliance member Hope for Victims of Traffic Accidents (HOVITA), Uganda, is bringing the Ministerial Conference to the attention of its government and has already secured the commitment of a minister to attend. 
EUROPEAN MOBILITY WEEK ROUNDTABLE
As part of the official launch of this year’s European Mobility Week, on 16 September 2019, European Commissioner for Transport, Violeta Bulc, will be hosting a European Road Safety Roundtable as part of the series of Round the World Roundtables organized by the Alliance during the lead-up to the Third Global Ministerial Conference on Road Safety, in Sweden, in February 2020. The roundtable will be based on the recently published European Union Road Safety Policy Framework 2021–2030. Alliance members based in Europe will have the opportunity to attend the roundtable.

The Round the World Roundtables are part of the Alliance’s #CommitToAct campaign to encourage leaders to commit and act for road safety. Read more HERE.
ALLIANCE CYCLING ADVOCATE PROGRAM PRESENTED AT VELO-CITY
The Alliance’s Safer Cycling Advocate Program was presented today at the European Cyclists’ Federation (ECF)’s Velo-City conference in Dublin, Ireland, by Rock Sherman, Vice President of European Road Network, FedEx Express.

The program, a collaboration between the Alliance and FedEx Express Europe, working together with ECF to define safe cycling practices, aims to improve safety for vulnerable road users in Balkan cities. It will empower NGOs to promote measures to improve cycling safety through infrastructure, policy, and awareness and increase the numbers of cyclists, while also reducing road fatalities. Read more HERE.
AFRICAN ROAD SAFETY OBSERVATORY FIRST GENERAL ASSEMBLY
The African Road Safety Observatory (ARSO) was launched last year to address the need for a coordinated road safety response among countries in Africa. This week, in Durban, South Africa, the African Union Commission and the Africa Transport Policy Program are hosting the First Annual General Assembly of the ARSO to discuss its mission and work plan.

Although primarily targeted at government representatives, several Alliance member NGOs were invited to attend. Bright Oywaya, ASIRT Kenya, was among panelists discussing the benefits of the ARSO. She took the opportunity to emphasize the role of NGOs in the observatory's implementation. Read more HERE.
FIRST GLOBAL FLEET CHAMPIONS AWARD IN KENYA
The first Global Fleet Champions Award, an initiative from Alliance member Brake, was awarded to Easy Coach Ltd, Kenya, during the Fifth United Nations (UN) Global Road Safety Week last month by Pamoja Road Safety Initiative, which is also an Alliance member.

The Global Fleet Champions Awards celebrate the best safety and sustainability standards of corporate fleets around the world, including in low- and middle-income countries. Easy Coach was recognized as a role model for other bus companies across sub-Saharan Africa for its use of fleet management information systems to deliver a safe, efficient passenger transport system. Read more HERE.
NEW VOLUNTARY TARGETS WEBINARS: HELMETS AND SEAT BELTS
We have released two more webinars in our series NGOs and the Voluntary Targets. 
  • Target 7: Increase correct helmet use of standard helmets. Hoang Thi Na Huong of the AIP Foundation explains why motorcycle helmets are so important and how to campaign for increased helmet use.
  • Target 8: Increase correct use of safety belts and child restraints. Lika Merabishvili of Partnership for Road Safety talks about advocating for increased seat belt usage.
Find the new webinars HERE. All our webinars are free and available via our website and YouTube. You can listen to them as many times as you like.
GLOBAL MEETING REPORT PUBLISHED
Relive the highlights of the Global Meeting in our report published this week. The report includes the meeting outcomes, a summary of the evaluation, quotes from attendees, photos, and more. Find it HERE.
ALLIANCE WELCOMES NEW MEMBERS
The Alliance is excited to welcome three new members that joined us recently.
  • Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI), Mexico
  • Yes We Can Alliance, Uganda
  • International Traffic Medicine Association (ITMA), US
Read more about our new members HERE.
UPCOMING EVENTS AND DEADLINES

Prince Michael International Road Safety Awards: nominations open. Closing date 31 July 2019. Read more HERE.

Lifesavers National Conference on Highway Safety Priorities: 15–17 March 2020, Tampa, US. Deadline for workshop speaker proposals: 31 August 2019. Read more HERE.

Global Fleet Champions: Essentials of Fleet Safety webinar series: 4 September 2019, 7 November 2019, both at 14:00 GMT. Read more HERE


IRF (Geneva), Qatar Transportation & Traffic Safety Center and Qatar University Course on Traffic Safety in Work Zones: 24–26 September 2019, Doha, Qatar. Read more HERE.

Australasian Road Safety Conference: 25–27 September 2019, Adelaide, Australia. Read more HERE.

IRF (Geneva), Qatar Transportation & Traffic Safety Center and Qatar University Course on Road Safety Management: 19–21 November 2019, Doha, Qatar. Read more HERE.


IRF Global R2T Conference & Exhibition: 19–22 November 2019, Las Vegas, US. Read more HERE.

Third Global Ministerial Conference on Road Safety: 19–20 February 2020, Stockholm, Sweden. Read more HERE.
Global Alliance of NGOs for Road Safety

www.roadsafetyngos.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: