Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr22 Απρ 2020

NRSO Road Safety Update - March 2020

Email not displaying properly?
Covid-19 is a major pandemic with large number of victims (165.000 fatalities at mid-April 2020), which can be compared to the road traffic accidents pandemic (1,35 million fatalities and 50 million injuries per year globally). However, road traffic accidents pandemic has never being seeing by the global population and the Governments as such a serious health problem and traffic safety measures have never being considered so seriously and massively by the Governments neither accepted by the people, as with Covid-19 pandemic measures.
Click here to read the whole article...
Latest Developments

NTUA supports and endorses the Stockholm Declaration, as the outcome document of the 3rd Global High-Level Conference on Road Safety 2020, focusing on global road safety efforts up to 2030 presented by the Swedish Minister for Infrastructure. The Declaration went through an extensive consultation with WHO Member States through their permanent representations in Geneva, and a transparent and inclusive public consultation open to everybody around the world and is expected to guide all road safety efforts around the globe for the decade up to 2030. pdf5

In France since July 1, 2018, the speed limit on all two-way roads, without a central separator, outside urban areas was reduced from 90 km/h to 80 km/h. The French Road Safety Observatory (ONISR) and Cerema published recently a  provisional 18-months evaluation in which it was demonstrated that over the year 2019, compared to the reference average for 2013-2017, 211 lives were saved on the network outside built-up areas outside motorways, while at the same time 44 more lives were lost in built-up areas.    pdf5  pdf5 

Stephen Perkins, the Head of Research and Policy Analysis at the International Transport Forum (ITF), highlights that safe urban mobility needs a 30km/h speed limit. He cites examples of effective policies in India, France and Colombia supporting that aligning safe speeds to the design of infrastructure and the mix of road users lies at the heart of Safe System policies. Finally, he endorses the fact that all countries can significantly cut the number of deaths and injuries on the roads, regardless of GDP per capita. 
Statistics Corner

The fifth edition of the Glossary for Transport Statistics is now published by the ITFEurostat and UNECE. The Glossary for Transport Statistics was published for the first time in 1994 with the purpose of assisting member countries during the collection of data on transport using the Common Questionnaire developed by the UNECE, ITF and Eurostat. It now comprises 744 definitions and represents a point of reference for all those involved in transport statistics. The road accidents section can be proved highly useful for international road safety statistics.  pdf5 

The impressive decrease in road fatality figures in Greece of the last decade paused this year (2019), according to recently published ELSTAT provisional data. Compared to 2018 figures, in 2019 there has been no improvement in fatalities. However, during the last decade, Greece presents the most impressive road safety improvement in the European Union, with a decrease of road fatalities of 44% and a decrease of serious injuries of 63%. The rate fatalities per million vehicles has decreased by 44% since 2010.  It is noted that 2019 and 2015, two election years in Greece, together with 2016, were the only years since 2004 without significant decrease of road fatalities. pdf5
Our Publications

The “Innovation, Emerging Mobility Trends, and the Role of the Private Sector in Road Safety” event which was organised by the International transport Forum (ITF), the Volvo Group and the ITF Corporate Partnership Board (CPB), was held with great success on 18 February 2020, in Stockholm, Sweden. The event brought together top road safety experts, policymakers and other stakeholders which highlighted the importance of the ongoing innovative work of key global companies in improving road safety; with new technologies and data being the major catalysts.   NTUA actively contributed with the following presentation: ppt5  CPB Report: Safer Roads with Automated Vehicles?


UNECE and the Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina organised the Transport-related SDGs and Road Safety System Workshop which took place with great success in Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, on 4-5 March 2020. The aim of the Workshop was to strengthen the knowledge of competent institutions in the field of road safety in Bosnia and Herzegovina and experts on transport‐related SDG and how to define framework road safety strategy and improve road safety situation. NTUA road safety presentations concerned:

The Mobility 2020 and Road Safety Conference (MOBILITET) organised by the Institute of Transport Economics (TØI), took place with great success on 4-5 February  2020, in Oslo, Norway. The MOBILITET 2020 gathered Norwegian and international scientists, politicians, key figures from the government and business community to discuss on climate issues, urbanization, innovation, technology, traffic safety and mobility trends  NTUA actively contributed with the following presentation: ppt5 Skal den enkeltes frihet gå på bekostning av andres ulykke?

Athenian Brewery organized a Round-table Meeting titled “Responsible Alcohol Consumption and Road Safety, which was held with great success in Athens, Greece, on 12 February 2020.  Participants exchanged ideas and proposals creating opportunities for actions aimed at educating especially young road users and informing about responsible alcohol consumption, driving behaviour and road accident prevention.    pdf5 NTUA actively contributed with the following presentation: Driving Under the Influence of Alcohol and Road Safety ppt5

A paper titled “An exploration of European road users’ safety attitudes towards speeding” authored by Alexandra Laiou, Athanasios TheofilatosGeorge YannisUta Meesmann and Katrien Torfs is now published in Journal of Transportation Safety & Security. The objective of this paper is to analyse attitudes and opinions of Europeans on speeding and compare them amongst countries based on demographic characteristics as well as to provide a number of recommendations to be used in the effort to reduce speeding and improve road safety. All reported attitudes depend strongly on participants’ gender and age. The majority of people who accept driving over the speed limit do not believe that speed limits are set at acceptable levels.  doi

A Diploma Thesis titled “Greek drivers’ attitudes towards aggressive driving” was recently presented by Aggeliki Stefatou. The objective of this Diploma Thesis is the investigation of the characteristics of driver aggressiveness in Greece via their perceptions on their own behavior and the behavior of other drivers. Specifically, within the framework of the SafeCulture survey, the answers of 302 car drivers and 201 two-wheeler drivers on 8 questions regarding speed, 6 questions regarding overtaking behavior and aggressiveness and 4 questions regarding alcohol consumption were analyzed. Results indicate that drivers do not perceive traditional crash factors as causes for their crash involvement. The only contributing factors perceived by drivers was found to be those involving driver overtaking behavior and aggressiveness. pdf5 ppt5
Upcoming Events

Participate now at the survey of the Horizon 2020 project Drive2theFuture. The survey aims to explore opinions about the acceptance of Autonomous Vehicles for different transport modes while it is structured of four main areas corresponding to each transport domain (aviation, maritime, rail, road) and every section includes a simple description of what automation means for each mode. pdf5  The survey is available in several languages: 

International Road Federation (IRF) – Geneva in collaboration with the European Union Road Federation (ERF) and the European Association of Tollway Operators (ASECAP) are organizing the IRF Virtual Workshop on “Unleashing road infrastructure potential for Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM)”, on 23 April 2020, 15:00-16:30 CET. This workshop session will provide insights into the role, the vision and challenges of the road infrastructure sector in this transition period towards Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM). It will do so by hearing from key stakeholders such as road operators, road markings and road signage providers, technology providers, researchers. 

The Hellenic Association of Driving Instructors together with the Hellenic Institute of Transportation Engineers and the NTUA Sustainable Mobility Unit are organising an International Multidisciplinary Traffic Safety Virtual Conference on 29-30 May 2020. The Conference aims concern the evaluation of traffic and road safety in Greece, the identification of current and future pedestrians and vehicles traffic problems in Greece related to new technologies, the exchange of experiences from scientific studies, and current traffic safety actions and practices in Greece and internationallypdf5 

Δεν υπάρχουν σχόλια: