Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr22 Μαρ 2022

NRSO Road Safety


 
 
 

The International Transport Forum (ITF) published a Report titled Streets That Fit: Re-allocating Space for Better Cities. This Report looks at how street space has typically been allocated in the past, examines the rationale for street space allocation and describes how to measure space consumption for mobility purposes. The study also explores by way of a simulation how new mobility services and travel modes interact when a limited, dynamic and demand-responsive re-allocation of street space is introduced in a mid-sized city.  pdf5

Latest Developments

Τhe European Transport Safety Council (ETSC) has published the 42nd PIN Flash Report titled How Traffic Law Enforcement Can Contribute to Safer Roads with the active contribution of NTUA. Exceeding speed limits, drink- or distracted- driving, and failure to wear a seatbelt are among the important factors leading to death and serious injury on European roads. Road safety laws have been adopted to guide drivers in their behaviour. Many comply with them willingly. Others, however, would be less likely to comply if it were not for fear of being detected and sanctioned. This is where traffic law enforcement comes in. This Report gives an overview of the current state of road traffic enforcement across the EU, with recommendations for action.  link pdf5

The World Bank Global Road Safety Facility (GRSF) has published a Report titled: Guidelines for Conducting Road Safety Data Reviews. Since road safety data definitions and collection methods must converge into standard international criteria, this Report is designed to support reviewers in the assessment of road safety data collection; the complete range of safety data should be considered. This task can be complicated because collection of road safety data is often not achieved by activities dedicated to this purpose, but rather through piggybacks on other sources.  

Together for Safer Roads Global Coalition published a Report titled Driver Attitudes Towards Vehicle Safety Technology.  Fleet Managers now have access to GPS-based telematics and in-cab driver assistance technology that is often paired with in-cab dash cameras—all of which can keep drivers and the public safe. Since many drivers and even some managers are critical of the technology, significantly impacting adoption and use, this Report helps to better understand what makes drivers reluctant to adopt in-cab camera technology and identify what can be done to positively influence perceptions.

Statistics Corner

Road fatalities in Greece in 2021 presented a slight increase (4%) compared to 2020 figures, according to the provisional ELSTAT data. This slight increase is mainly attributed to the returning back to normal traffic from the pandemic period. During the last decade, Greece presented an impressive road safety improvement in the European Union, with a decrease of 38% in road fatalities since 2012 and a decrease of serious injuries of 60%. The rate fatalities per million vehicles has decreased by 42% since 2012.  

The  International Road Federation (IRF) released the 58th edition of the IRF World Road Statistics 2021 (WRS2021) which continues to be the major comprehensive, universal source of statistical data on road networks, traffic and inland transport, including traffic accidents. This year the WRS 2021 (data 2014-2019) includes up-to-date information for more than 200 countries and 180+ indicators, with the active contribution of NTUA for the Greek data. Split into 11 sections, it includes key data on topics such as Road Networks, Multimodal Traffic, Road Expenditures & Revenues, Road Traffic, Vehicles in Use, Energy Consumption, CO2 Emissions and Road Accidents, and much more. 

Our Publications

NTUA Professor George Yannis is ranked 2nd most productive European Scientist in Road Safety Research (11th globally and at the top 0.1% of all Scientists in the field), according to recent rankings from Expertscape‘s PubMed-based algorithms for the last 10 years. According to the same rankings, NTUA Road Safety research productivity is ranked 4th in Europe (and within the top 40 Universities globally). 

The Conference of European Directors of Roads (CEDR) organised with great success a Webinar under the theme: Network-wide Road Safety Assessment (Article 5) of RISM II, which was held on 3 March 2022. CEDR WG Road Safety aims to develop and share knowledge among NRAs on the improvement of safety of road infrastructure. NTUA actively contributed with the following presentation:

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) organised with great success the 7th GIFTS Symposium, which was held online, on 18 November. In this 7th forum, experts in transportation and safety as well as specialists from international organizations, kicked around the roles of transportation policy in response to regional and national characteristics. The aim was to exchange opinions and discuss various issues to be resolved for a sustainable transportation society and future prospects, while keeping the ideal post-corona society in mind video NTUA actively contributed with the following presentation:

The University of Bologna, within the framework of the EU funded Horizon 2020 project PREDICT: Theory of prediction in the digital society, organised with great success a Workhop that was held in Bologna, on 18-19 November 2021. PREDICT aims to investigate a more extensive form of rationality in contemporary prediction, and the main Workshop theme was “The Future of Insurance: How does algorithmic prediction affect insurance practices?”.  NTUA actively contributed with the following presentation:

A paper titled “Spatial predictions of harsh driving events using statistical and machine learning methods” authored by Apostolos ZiakopoulosEleni Vlachogianni, Constantinos Antoniou and George Yannis is published in Safety Science. Spatial models including Geographically Weighted Poisson Regression, Bayesian Conditional autoregressive models (CAR), and variations of EXtreme Gradient Boosting (XGBoost) are implemented. The purpose is to: (i) explore parameters affecting frequencies of harsh driving events through causal spatial models in an urban road network and (ii) assess the predictive performance of models by testing the transferable components of these models in a new urban network test area. The models are trained and evaluated in terms of accuracy and transferability for Harsh Breaking (HB) predictions in separate areas of Athens, Greece. Findings indicate key geometrical characteristics affecting HB frequencies per road segmentdoi

An NTUA Diploma Thesis titled “Investigation of the effect of pandemic restriction measures on Greek driving behaviour during COVID-19 through deep learning techniques” was recently presented by Aspasia Gonidi. This Diploma Thesis revealed that covid-19 cases’ increase lead to harsh accelerations increase, probably due to psychological pressure but also due to lower traffic volumes on the roads. Furthermore, the different effects of the two covid-19 “waves” on driver behaviour are highlighted. pdf5 ppt5

Upcoming Events

The Horizon 2020 project i-DREAMS (smart Driver Environment Assesment and Monitoring System) recently released its 4th Newsletter, presenting the main accomplishments of the project, through creative solutions and risk mitigation strategies. The Newsletter presents team’s and participant’s view on the Belgian field trial, seven new technical reports submitted in 2021 and several i-DREAMS dissemination activities.  pdf5

The sixth Newsletter of the Horizon 2020 project BeOpen (European forum and observatory for open science in transport) was recently released with all the latest developments and the deliverables of the project.  This Newsletter focused on the BeOpen final event, which took place online on June 9, 2021, with presentations and discussions helpful for a better understanding of open science and how the BE OPEN project helped to move the concept forward in the transport domain. link

The ESRA2 Group (E-Survey of Road Users’ Attitudes) together with IFSTTAR/Universite Gustave Eiffel are organising the International Conference on Traffic Safety Culture and Performance Indicators that will be held online, on 21 April 2022. The Conference will be an opportunity to learn from in-depth scientific analyses of the ESRA databases, in relation to different types of road users and different aspects of attitudes, behaviour and culture and highlight key road safety problems and solutions. 

The National Technical University of Athens (NTUA), in cooperation with the Hellenic Institute of Transportation Engineers (HITE) organises the 8th Road Safety & Simulation International Conference 2022 (RSS2022) which will be held on 8-10 June 2022 in Athens, Greece, under the auspices of the City of Athens and the Hellenic Ministry of Infrastructure and Transport. The Conference’s theme this year will be: “Road Safety and Digitalisation” aiming to capture all recent trends in road safety emerging technologies, surrogate measures, augmented and virtual reality, big data, modeling and simulation, which are expected to boost global road safety in the coming years. Road safety experts and scientists from all over the world will join forces for a widely open and vivid discussion on both traditional and innovative solutions with high potential for traffic safety improvement.  Early bird registration is open until 11 April 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: