Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr29 Απρ 2022

ΝΕΑ από την Global Alliance NGOs for Road Safety & Road Victims

GET READY FOR #COMMITTOACT STREETS FOR LIFE
The #CommitToAct Streets for Life Week of Action will take place 16–22 May 2022. Using calls to action defined by Alliance members, the Week of Action will support NGOs to engage with their national decision makers to make specific meaningful commitments for evidence-based action aligned to the Global Plan starting with 30 km/h limits where people move, live, and play, investment for road safety, and involvement of NGOs in decision making processes.

Alliance members, other NGOs, corporates, and road safety advocates are all invited to take part by organizing round tables and other events to push for decision maker commitments, and join the social media campaign. Find out how to take part HERE and download resources to support your campaign HERE.

Don't forget to take part in the Twitterstorm at 15:00 CEST on 18 May 2022. Find out how HERE.

RAISING NGOS' VOICE AT THE INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM IN LEIPZIG
During the Week of Action, the Alliance, representing its NGOs, will take part in the Annual Summit of the International Transport Forum, held in Leipzig, Germany. The Annual Summit is attended by Ministers with responsibility for transport, parliamentarians, and policy makers, and is therefore an ideal opportunity to bring NGOs' call to action to those with the power to act.

Lotte Brondum, the Alliance's Executive Director, will be among the speakers at the Ministers' Roundtable where transport ministers from different countries will take part in discussions about the Safe System approach and its linkage to other sustainable development challenges.

As a focal point for the Week of Action, the Alliance will hold an online session, Live from Leipzig: #30 in Action. Live from Leipzig will feature in-person attendees at the summit and showcase cities where 30km/h speed limit have been implemented in urban areas. The session will be held at 14:00 CEST on Wednesday 18 May 2022. Find out more and register HERE.

START WITH 30: MOMENTUM IS BUILDING FOR 30 KM/H AND LOWER
The #CommitToAct Streets for Life campaign includes a specific focus on implementation of 30 km/h limits where people move, live, and play. This theme is a continuation from the UN Global Road Safety Week Streets for Life #Love30 campaign in May 2021. Feedback from Alliance NGOs after the #Love30 campaign showed that all of those surveyed intended to keep advocating for 30 km/h and that the highly specific advocacy message helped NGOs to realise their campaign objectives.

Since then, and supported by inclusion of 30 km/h limits as a recommended intervention in the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021–2030, many cities and countries have made progress toward 30 km/h limits in urban areas, some at national level, others at municipality or street levels, a number of them as a result of NGO advocacy and the #Love30 campaign. Read recent updates from INDIA, SENEGAL, and VIETNAM.

MEXICO: WHY MAKE SAFE MOBILITY A RIGHT
This month in Mexico, a new General Mobility Law was passed by the Senate. The new law is based on the principle that safe mobility is a right. As such, it integrates traditional behavioral road safety risk factors into a wider mobility framework and establishes a new hierarchy where the needs of pedestrians and cyclists, who are most at risk, are prioritized above those of less vulnerable road users, such as motorists. These significant steps have been accomplished through the advocacy of Coalición de Movilidad Segura (Safe Mobility Coalition), led by and involving several Alliance members.

The groundwork for the law was laid through an amendment to Mexico's constitution in 2021, recognizing the right to safe mobility. This is significant because it sets road safety in the context of a right that should be guaranteed to every person. The Alliance has sought for road safety to be seen as a right since its 2020 report, The Day Our World Crumbled: The Human Impact of Inaction on Road Safety, and the #CommitToAct campaign. The Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021–2030, launched last year, explicitly recognizes that “placing safety at the core of our road safety efforts will automatically make safe mobility a human right.”

Read about NGOs' advocacy for the law in Mexico HERE and read the Alliance's article on road safety as a right HERE.

ALLIANCE WELCOMES NEW MEMBERS
The Alliance is delighted to welcome two new members that joined us recently.

Full members
  • Indian Road Safety Campaign, Solve, India
Associate members
  • Australasian College of Road Safety, Australia
Read more about our new members HERE and find out about joining the Alliance HERE.

UPCOMING EVENTS AND DEADLINES

Update on the High-level Meeting: 4 May 2022 14:00 CEST. Register HERE (Alliance members only).

#CommitToAct Streets for Life Week of Action: 16–20 May 2022. Read more HERE.

Live from Leipzig: 18 May 2022 14:00 CEST. Read more and register HERE.

#CommitToAct Streets for Life Twitterstorm: 18 May 2022 15:00 CEST. Read more HERE.

High-level Meeting of the UN General Assembly on Global Road Safety: 30 June–1 July 2022.

Alliance Newsletter has arrived - April 2022
 
 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: