Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr11 Ιουν 2024

ΝΕΑ από το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

 

 
 
 

Συμμετοχή του ΣΕΣ στην Επιτροπή ΥΟΤ – ΗΔΟΥ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Οδικών Υποδομών για την υποβοήθηση του έργου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών – Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ), σύμφωνα με την ΥΑ 578/01-05-2024, ο Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ κ. Α. Δραγομάνοβιτς και ο Αντιπρόεδρος ΣΕΣ κ. Π. Ευγενικός συμμετείχαν σε 2 συνεδριάσεις (22-05-2024 και 06-06-2024) εκφράζοντας απόψεις σε σχέση με τα παρακάτω θέματα:

  • Την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/362/ΕΕ περί της επιβολής τελών στα οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής στην Ελληνική νομοθεσία, μέσω έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
  • Την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 211 του ν.4782/21 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν.4903/22 που θα προβλέπει την ατελή διέλευση των ΑμεΑ από τους αυτοκινητόδρομους με διόδια με τη χρήση αποκλειστικά της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας, εφόσον φέρει τη σήμανση ΙΙ ή ΙΙΙ (δηλαδή >67% βαθμό αναπηρίας) ή το σύμβολο «Σ» (συνοδός ΑμεΑ), χωρίς να απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, τη διατύπωση κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δωρεάν διέλευσης του οχήματος και όταν σε αυτό δεν επιβαίνει το ΑμεΑ και τον καθορισμό τυχόν μεταβατικής λύσης έως ότου οριστικοποιηθεί ο τρόπος εφαρμογής σε συνεννόηση όλων των εμπλεκομένων.
  • Προτεινόμενες αλλαγές στον νέο Κ.Ο.Κ. σχετικά με τις παραβάσεις στο Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Περισσότερα

2nd Civinet Forum
Στις 28-30 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο διεθνές συνέδριο του δικτύου CIVINET Greece-Cyprus για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Παρευρέθηκαν περίπου 500 πολιτικοί, επιστήμονες, μηχανικοί του δημόσιου τομέα, σπουδαστές, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και start-up, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτέχνες, αλλά και απλοί πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια μεγάλη ανοιχτή συζήτηση για τη βιώσιμη κινητικότητα και την κλιματική ουδετερότητα.
Τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων εκπροσώπησε ο Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος του ΣΕΣ, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ως συντονιστής στη συζήτηση που έγινε με θέμα: “Εθνικές και μητροπολιτικές πολιτικές για τη βιώσιμη κινητικότητα και το χωρικό σχεδιασμό”.
Περισσότερα

9o ITS Hellas Conference «Intelligent Transport Systems in Greece: Explore. Innovate. Transform»
Πραγματοποιήθηκε το 9ο Συνέδριο ITS Hellas Conference 2024 με θέμα: « Transportation & Logistics: Research. Reshape. Innovate» , το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 και 6 Ιουνίου 2024, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.
Τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Θανάσης Τσιάνος, μετέχοντας στην τρίτη συνεδρία του ITS Hellas Conference 2024, που είχε θέμα: “Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στην Αστική Κινητικότητα & Κλιματική Ουδετερότητα” . Στην Παρουσίασή του προσπάθησε να προσδιορίσει την υφιστάμενη κατάσταση, τα βαθύτερα προβλήματα και να θέσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων στις ελληνικές πόλεις.
Περισσότερα

Εκπροσώπηση ΣΕΣ στο 4ο Electric & Micro Mobility FORUM
Στις 7 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε το 4ο “Electric & Micro Mobility Forum”, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Το συνέδριο σκοπό είχε να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες Μεταφορών θα βελτιώσουν τις ζωές μας σε ατομικό και εθνικό επίπεδο, παράλληλα συζητήθηκαν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε σε αυτό το πλαίσιο αλλά και τους τρόπους για να τα ξεπεράσουμε και να συγκλίνουμε, ποσοτικά και ποιοτικά, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυναν οι κα Χριστίνα Αλεξοπούλου – Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών (αρμόδια για τις Μεταφορές), ο κ. Γιάννης Ξιφαράς – Γενικός Γραμματέας Μεταφορών (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης – Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος – Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) (Αναπληρωτής CEO Attica Group), ο κ. Θανάσης Τσιάνος – Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.), ο κ. Ευάγγελος Σπανός – Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Ε.)
Περισσότερα

Θέση εργασίας στην εταιρεία Future Needs

Η εταιρεία Future Needs αναζητά νέους ανθρώπους για τη θέση του/της ερευνητή/ερευνήτριας Οικονομικών και Επιχειρήσεων Μεταφορών (Researcher in Transport Economics and Business). Ένα από τα αντικείμενα που ασχολείται η εταιρεία, είναι η έρευνα και η συμβουλευτική σε θέματα Εναέριας και Αστικής Κυκλοφορίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη θέση μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://futureneeds.eu/researcher-in-transport-economics-and-business/

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων επικοινωνήστε στο mail: info@futureneeds.eu

Περισσότερα

Έρευνα ερωτηματολογίου με θέμα “Η Τριπλή Επανάσταση των Μεταφορών”.

Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διεξάγεται μια έρευνα με θέμα “Η Τριπλή Επανάσταση των Μεταφορών”. Η έρευνα δεν είναι Πολυπαραγοντική Πολυκριτηριακή Ανάλυση για τον λόγο αυτό είναι σύντομη στη συμπλήρωσή της και θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά. Με το παρακάτω link μπορείτε να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο:
https://mamca.vub.be/mamcasurvey/66128787265afe12ed325625/661288b2265afe12ed32562a

Όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Περισσότερα

Περισσότερα


Δεν υπάρχουν σχόλια: