Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr8 Ιουν 2011

ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗ
Μάθε παιδί μου οδήγηση (ή πάνε να πάρεις –αγοράσεις– ένα δίπλωμα).

Γράφει ο Άρης Ζωγράφος


Μια ερώτηση και ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που απασχολεί νομίζω όλους όσους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας.
Τελικά η οδήγηση μαθαίνεται, ή, είναι ένα πράγμα που έρχεται με τον καιρό αρκεί να έχεις εξασφαλίσει (με οποιονδήποτε τρόπο) το μαγικό χαρτί (πλαστικό πλέον) που γράφει «Άδεια Οδήγησης»;
Δυστυχώς η πλειοψηφία όσων εμπλέκονται με την έκδοση αδείας οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων και πολλών γονιών (ηθικών αυτουργών στο έγκλημα που συντελείται καθημερινά στους δρόμους) αποζητά το δεύτερο, το εύκολο!
Όμως, αγαπητοί μου διαβουλευόμενοι, η μάθηση είναι μια μόνιμη και σταθερή διαδικασία-αλλαγή στη συμπεριφορά, που περιλαμβάνει τόσο το γνωστικό, όσο και το συναισθηματικό και πρακτικό τομέα (μην ξεχνάτε πως πάμε να δημιουργήσουμε την 4η γενιά οδηγών πάνω στην προϋπάρχουσα οδηγητική αναρχία και προπαιδεία των τριών προηγούμενων γενεών). Το θέμα της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει μελετηθεί διεξοδικά από πολλούς ερευνητές και έμφαση έχει δοθεί στις μεθόδους διδασκαλίας, στις γνωστικές λειτουργίες που διέπουν τη μάθηση και στα κίνητρα που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους σε υψηλές επιδόσεις.
Κατά τον Piaget, το δύσκολο σημείο στη διδασκαλία ενηλίκων αφορά κυρίως την παγίωση των υπαρχόντων γνωστικών σχημάτων (και των εικόνων της καθημερινότητας) και την απώλεια των μηχανισμών ενσωμάτωσης νέων δεδομένων. Με την πάροδο της ηλικίας επιβραδύνεται (ή, απαξιώνεται) η ικανότητα αφομοίωσης νέων πληροφοριών και αναστέλλεται η προσαρμογή σε καινούρια δεδομένα.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει δομή.
Να ξεκινάει από το σχολείο σαν υποχρεωτικό μάθημα και να συνεχίζεται σε: Πιστοποιημένες Σχολές Οδήγησης, που θα απασχολούν Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, με Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και να προσανατολιστεί, τελικά, σε τέσσερεις κατά την γνώμη μου εκπαιδευτικούς άξονες, που ο κάθε ένας θα εμπεριέχει την δική του αξιολόγηση:
· Θεωρητική εκπαίδευση και αξιολόγηση διά βίου, σε ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα.
· Πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
· Ψυχονευρωτική εκπαίδευση και αξιολόγηση επαναλαμβανόμενη – σύμφωνα με την ηλικία- ανά κατηγορία οδηγών.
· Ανατροφοδότηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, για επικαιροποίηση γνώσεων και συμπεριφοράς. (follow up). (1)
Για να επιτύχουμε υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας, πρέπει να εξασφαλίζουμε αντίστοιχη ποιότητα σε όλες τις εμπλεκόμενες συνιστώσες της εκπαίδευσης, δηλαδή:

· Αίθουσες με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό.
· Οχήματα όλων των μορφών ανά κατηγορία.
· Προσομοιωτές οδήγησης.
· Πιστοποιημένοι εισηγητές με πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.
· Ειδικά πιστοποιημένα εγχειρίδια για κάθε εκπαιδευόμενο.
· Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς.
· Ενίσχυση των μαθημάτων στην τάξη με εκπαίδευση μέσω e-learning (online εκπαίδευση)
· Εναλλακτικές πλατφόρμες εκπαίδευσης (blended learning)
· Πρακτική εκπαίδευση, βάση λίστας θεματικών ενοτήτων.
· Πρακτική εξάσκηση σε πλήρως εξοπλισμένους προσομοιωτές.
· Παροχή κατάλληλων εργαλείων για προετοιμασία εξετάσεων (CD ROM, Mentor Labs)
· Διασύνδεση με την αγορά εργασίας κυρίως για τους επαγγελματίες.
· Πρόσβαση σε πλήρως ενημερωμένη υποστηρικτική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.(2)
Και επειδή πολλοί πυγμαίοι θα βγάλουν σπυράκια, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν πολλές σχολές οδήγησης με τα παραπάνω πρότυπα, σε μια εκ των οποίων έχω την τιμή να συμμετέχω ως διευθυντής σπουδών.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα της εκπαίδευσης ενός οδηγού ως αλλαγή συμπεριφοράς προς την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, δεν έχει καμιά σχέση με τις «συμμορίες» που έχουν δημιουργηθεί και λυμαίνονται τους χώρους των διευθύνσεων μεταφορών, με την ανοχή και ίσως την συμπαράσταση των εκάστοτε υπευθύνων.
Θα έπρεπε να συνδέεται με την βασική εκπαίδευση των παιδιών μας, και να συνεχίζεται με σύγχρονες διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης που σέβονται πρώτα απ’ όλα την ζωή των πολιτών αυτής της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: