Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr9 Νοε 2012

Why World Day of Remembrance?


The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR) is observed on the third Sunday of November each year by an increasing number of countries on every continent around the world. This day is dedicated to remembering the many millions killed or injured in road crashes and their families and communities, as well as to pay tribute to the dedicated emergency crews, police and medical professionals who daily deal with the traumatic aftermath of road death and injury.

Γιατί η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης?
Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας έχει υιοθετηθεί την Τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου κάθε έτους από έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών παγκοσμίως. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη των εκατομμυρίων που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα και τις οικογένειες και τις κοινότητες τους, καθώς και αποτελεί ευκαιρία για απότιση φόρο τιμής στα σωστικά συνεργεία, την τροχαία και σε αυτούς στον ιατρικό κλάδο που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με τραυματικές εμπειρίες από τροχαία ατυχήματα.


Why is there a need for this day?
Road deaths and injuries are sudden, violent, traumatic events, the impact of which is long-lasting, often permanent. Each year, millions of newly injured and bereaved people from every corner of the world are added to the countless millions already suffering as the result of a road crash.
The burden of grief and distress experienced by this huge number of people is all the greater because many of the victims are young, because many of the crashes could and should have been prevented and because the response to road death and injury and to victims and families is often inadequate, unsympathetic, and inappropriate to the loss of life or quality of life.
This special Remembrance Day is intended to respond to the great need of road crash victims for public recognition of their loss and suffering (see Messages & Thoughts from victims).
This day has also become an important tool for governments and all those whose work involves crash prevention or response to the aftermath, since it offers the opportunity to demonstrate the enormous scale and impact of road deaths and injuries and the urgent need for concerted action to stop the carnage.

Γιατί είναι αναγκαία η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης?
Ένα τροχαίο ατύχημα είναι ένα ξαφνικό, βίαιο, τραυματικό γεγονός, το αποτέλεσμα του οποίου είναι μακροχρόνιο και συχνά μόνιμο. Κάθε χρόνο εκατομμύρια νέα θύματα, αλλά και οι κοντινοί τους άνθρωποι, προστίθενται στα αμέτρητα εκατομμύρια που ήδη υποφέρουν από τις συνέπειες τροχαίων ατυχημάτων.
Το βάρος της θλίψης και του ανθρώπινου πόνου που βιώνει αυτός ο τεράστιος αριθμός είναι ακόμα μεγαλύτερος γιατί πολλά από τα θύματα είναι νεαρά σε ηλικία, πολλά από τα ατυχήματα θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είχαν προληφθεί και γιατί η συμπαράσταση προς τα θύματα και τις οικογένειες τους είναι συχνά ανεπαρκής, με έλλειψη κατανόησης και δυσανάλογη της απώλειας της ποιότητας ή και της ίδιας της ζωής.
Αυτή η ειδική Ημέρα Μνήμης έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει για την μεγάλη ανάγκη των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων για κοινωνική αναγνώριση της απώλειας και του πόνου (Βλ. Μηνύματα και Σκέψεις από θύματα).
Η ημέρα αυτή είναι επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για τις κυβερνήσεις και για όλους αυτούς οι οποίοι η δουλεία τους συνεπάγεται στην πρόληψη των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, από την στιγμή που δίνει την ευκαιρία να αποδείξουν την τεράστια κλίμακα και τις επιπτώσεις των θανάτων από τροχαία ατυχήματα και τραυματισμούς και την επείγουσα ανάγκη για συντονισμένες δράσεις για να σταματήσει το μακελειό. 
History of World Day
Road victims establish this day
From 1995, Road Victim Advocacy NGOs under the umbrella of the European Federation of Road Traffic Victims, FEVR, observed this Day (initiated by UK’s RoadPeace in 1993) – first as European Day of Remembrance, but soon as World Day when NGOs from South Africa, Argentina and Israel joined.
Link to World Day Guide:

WHO and UN promote global recognition
In 2003, the World Health Organisation hosted a meeting of road victim advocacy NGOs and discussed UN recognition of the World Day. The ongoing support by WHO and the call during the UN GA in 2004 for a global day on which to highlight the worldwide road casualty toll led to the endorsement of the World Day in UN Resolution 60/5, adopted by the General Assembly on 26 October 2005 as “the appropriate acknowledgement for victims of road traffic crashes and their families”. Member States and the international community are urged to recognize this day.


The Archives will demonstrate the rising numbers of observing countries each year, as will the World Day Facebook site (link from Homepage) and online research.

Ιστορική αναδρομή Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης
Τα θύματα οδικών ατυχημάτων καθιέρωσαν αυτή την ημέρα.

Από το 1995, η μη κερδοσκοπική οργάνωση υποστήριξη θυμάτων (Road Victim Advocacy NGOs) με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης των Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας (FEVR), καθιέρωσε αυτή την ημέρα (ξεκίνησε με πρωτοβουλία τη αγγλικής οργάνωσης για την οδική ειρήνη το 1993), πρώτα ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης, μα στην συνέχεια ως Παγκόσμια Ημέρα όταν 3 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις από την Νότια Αφρική, Αργεντινή και Ισραήλ έλαβαν μέρος.
Η ιστοσελίδα για τον οδηγό της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης είναι η εξής:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_day_handbook/en/index.html

«Π.Ο.Υ» (WHO) και τα Ηνωμένα Έθνη(Ο.Η.Ε) προώθησαν την παγκόσμια αναγνώριση.
Το 2003, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, διοργάνωσε μια συνάντηση για την υπεράσπιση των θυμάτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και προτάθηκε στα Ηνωμένα Έθνη η αναγνώρισης της Παγκόσμιας Ημέρας. Η συνεχής υποστήριξη από την οργάνωση «Ποιος» (WHO) και η πρόσκληση κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 2004 για την παγκόσμια ημέρα, που θα επισημάνει το παγκόσμιο τίμημα από τα ατυχήματα που οδήγησε στην Παγκόσμια Ημέρα με την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών 60/5, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 26 Οκτωβρίου του 2005 ως «η κατάλληλη αναγνώριση των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και οικογενειών τους». Τα μέλη της διεθνείς κοινότητας καλούνται να αναγνωρίσουν αυτήν την ημέρα.
Η ιστοσελίδα για τον οργανισμό «Π.Ο.Υ» (WHO) είναι ο εξής:

Το νούμερο των χωρών που συμμετέχουν στην Παγκοσμία Ημέρα συνεχίζει να αυξάνεται όπως δείχνει στη σελίδα του Facebook.

Δεν υπάρχουν σχόλια: