Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr16 Ιουν 2017

Η ΕΕ θέτει νέους στόχους για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών στο δρόμο

Βρυξέλλες - Οι υπουργοί μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επισήμως να θέσουν ως στόχο τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους στην ΕΕ έως το 2030 από το επίπεδο του 2020.

Στα «συμπεράσματα του Συμβουλίου» που εγκρίθηκαν σήμερα, οι υπουργοί ενέκριναν επισήμως τη δήλωση της Βαλέτας σχετικά με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που εκδόθηκε σε άτυπη σύνοδο που διοργάνωσε η Μαλτεζική προεδρία στις 29 Μαρτίου 2017. Οι υπουργοί κάλεσαν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέα στρατηγική για την οδική ασφάλεια Για τη δεκαετία 2020-2030.

Ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC, δήλωσε:

"Χαιρετίζουμε θερμά τη σημερινή δέσμευση για έναν μακροπρόθεσμο στόχο για την αντιμετώπιση των θανάτων και, για πρώτη φορά, σοβαρούς τραυματισμούς στους δρόμους της ΕΕ. Αλλά εάν η ΕΕ είναι σοβαρή για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτούνται να ληφθούν μέτρα τώρα. Τα πρότυπα ασφαλείας των οχημάτων της ΕΕ δεν έχουν ενημερωθεί από το 2009 παρά τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να βοηθήσουν τους οδηγούς να διατηρήσουν τα όρια ταχύτητας και να αποφύγουν τις συγκρούσεις. Κάθε μέρα καθυστέρησης θα οδηγήσει σε περισσότερους περιττούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς στους δρόμους μας ».

25.500 άνθρωποι πέθαναν στους δρόμους της ΕΕ το 2016, αριθμός σχεδόν αμετάβλητος σε τρία χρόνια. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι περισσότεροι από 135.000 υποφέρουν σοβαρά από κάθε τραυματισμό.                         Πηγή:www.etsc.eu

Press release

EU sets new target to cut serious road injuries

  8 June 2017  
Brussels - European Union transport ministers have formally agreed to set a target of halving the number of serious injuries on roads in the EU by 2030 from their 2020 level. In 'council conclusions' adopted today, ministers formally endorsed the Valletta declaration on improving road safety, issued at an informal meeting organised by the Maltese presidency on 29 March 2017. Ministers also called on the European Commission to come forward with a new road safety strategy for the decade 2020-2030.  Antonio Avenoso, Executive Director of ETSC, said: “We warmly welcome today’s commitment to a long term target to tackle deaths and, for the first time, serious injuries on EU roads. But if the EU is serious about meeting this goal, meaningful measures are needed now. EU vehicle safety standards have not been updated since 2009 despite rapid advances in technology that can help drivers keep within speed limits and avoid collisions. Every day of delay will lead to more unnecessary deaths and serious injuries on our roads." 25,500 people died on EU roads in 2016, a figure virtually unchanged in three years. In addition, the European Commission estimates that more than 135,000 suffer serious injuries each year.

Δεν υπάρχουν σχόλια: