Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr7 Ιουν 2017

O πρόεδρος του SOS Τροχαία Εγκλήματα Γιώργος Κουβίδης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ.

Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ, με απόφαση του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΩ) ο γιατρός Γιώργος Κουβίδης, πρόεδρος του πανελλαδικού συλλόγου  SOS Τροχαία Εγκλήματα ορίστηκε μέλος του επταμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ.
Ο ορισμός αυτός είναι αποτέλεσμα της πρόθεσης του ΕΚΑΒ να ενεργοποιηθεί στο θέμα της πρόληψης των τροχαίων συγκρούσεων και να ενεργοποιήσει τον επι μακρόν ανενεργό «Τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων», που θα έπρεπε να λειτουργεί στα πλαίσια του, σκοπος του οποίου είναι η μελέτη και η επιστημονική τεκμηρίωση  των αιτίων και η εισήγηση μέτρων πρόληψης. Τομέα που με βάση το νόμο (2345/1995)  αποτελεί το βασικό όργανο  πρόληψης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Από την μεριά του συλλόγου μας, και του προέδρου του η πρόταση έγινε αποδεκτή γιατί είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αντίληψη μας πώς η αντιμετώπιση και ο περιορισμός των τροχαίων συγκρούσεων και του τροχαίου τραύματος απαιτεί την ενεργοποίηση της ίδιας της πολιτείας και των θεσμών της και δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί από εθελοντικές ή ιδωτικές επαγγελματικές οργανώσεις.
Ακόμα περισσότερο πιστεύουμε πως η ανάδειξη του θέματος των τροχαίων συγκρούσεων σαν θέματος Δημόσιας Υγείας είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει στο δραστικό περιορισμό τους και πως οι υπηρεσίες υγείας και οι εργαζόμενοι σ αυτές πρέπει να ανατρέψουν τον ρόλο που τους έχουν ορίσει, αυτόν του τελικού παθητικού αποδέκτη των συνεπειών των πράξεων και παραλείψεων που έχουν μετατρέψει το οδικό δίκτυο  στο πιο σημαντικό πεδίο παραγωγής τραύματος, θανάτου και αναπηρίας.
Ο μόνος Αποτελεσματικός και Ασφαλής Δρόμος είναι ο Δρόμος της Πρόληψης.
Αθήνα 1 Ιουνίου 2017
Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

Διευκρινήσεις:  α) Το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι εισηγητικό όργανο, δεν διοικεί το ΕΚΑΒ.  β) Η συμμετοχή  στο Επιστημονικό Συμβούλιο είναι άμισθη γ) Οι βασικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκ μέρους μας θα δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: