Ετικέτες
Η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου (Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων) ξεκίνησε μια ακόμα προσπάθεια για να γίνουν οι δρόμοι ασφαλέστεροι για όλους μας με τη συλλογή υπογραφών στο παρακάτω ψήφισμα που  θα υποβληθεί στην Ελληνική κυβέρνηση και στους φορείς της Ρόδου.
Κάθε μέρα χάνεται μία πενταμελής οικογένεια στους δρόμους της χώρας μας!Εμείς, οι πολίτες αυτής της χώρας, διεκδικούμε και απαιτούμε να κυκλοφορούμε σε ένα ασφαλές και συγχωρητικό οδικό δίκτυο.
Εμείς, ως πεζοί και ως οδηγοί, οφείλουμε να τηρούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ ).
Απαιτείται πολιτική βούληση. 
Χώρες και κυβερνήσεις που θέλησαν πέτυχαν  να μειώσουν  τους θανάτους και τους τραυματισμούς  στους δρόμους.
Μπορούμε και στη δική μας χώρα να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες τους. 
Μπορούμε να να υποστηρίξουμε τη δράση υπογράφοντας: ΕΔΩ