Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Ιαν 2019

Alliance Newsletter - December 2018

GLOBAL ALLIANCE OF NGOs FOR ROAD SAFETY 

Newsletter | 28 December 2018

Dear Friends,

The publication of the Global Status Report on Road Safety 2018 this month revealed a disappointing lack of progress toward reducing road injuries and fatalities. This is a wake-up call to ignite political will and action.

More than 3,700 people die on the world’s roads every day. In the year ahead, we must track the road safety commitments that have been made and push for concrete action from our governments in the lead-up to the Third Ministerial Conference on Road Safety, to be held in Sweden in 2020.

We thank you for your dedication and effort in 2018 and for working with us to achieve change at ground level. We wish you all a Happy New Year.

Yours sincerely,

Lotte Brondum
Executive Director
TABLE OF CONTENTS

Happy New Year: 2018 Highlights 

Global Status Report 2018

Global Meeting Update

Prince Michael Award Winners

“My Street” Gathering Force

Good Samaritan Law Review 

Alliance Welcomes a New Member

Upcoming Events

 
HAPPY NEW YEAR: 2018 HIGHLIGHTS
The launch of the Africa Chapter of the Global Alliance of NGOs for Road Safety, 20 new Alliance members, 42 new Alliance Advocates in Asia and Africa, the UN Road Safety Trust Fund, campaigns, and more: It has been a busy year for the Alliance and its members. Read more HERE.

We wish you all a happy New Year and thank you for working with us for safer roads in 2018. May 2019 be a year of breakthroughs for us all.  
GLOBAL STATUS REPORT ON ROAD SAFETY 2018
This month, World Health Organization (WHO) published the Global Status Report on Road Safety 2018.

The report shows that road deaths globally have increased to 1.35 million per year and efforts toward the 2020 goal to reduce road deaths by 50% by 2020 have been insufficient. While road deaths have decreased in 48 countries since the last Global Status Report in 2015, they have increased in 104 countries and no low-income country has reduced road deaths.

Read the report HERE and the Alliance’s statement on the report’s findings HERE.
GLOBAL MEETING PHOTO AND POSTER EXHIBITIONS
The Sixth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims (the Global Meeting) is getting closer!

The theme of the Global Meeting is “From Global Commitment to Local Action," reflecting on the role of the Alliance and NGOs to bridge the gap between the UN road safety targets and action needed on the ground. You can see the updated program, including workshops, HERE.

Alliance members have the opportunity to submit a poster of their work and photos for exhibitions that will demonstrate what they do at the front line of road safety. Members can also now sign up for one-day training sessions on behavior change campaigning and an introduction to assessment of safety around schools. Find out more and sign up HERE.

It’s not too late to register for the Global Meeting. Remember to sign up before 15 January 2019 when the price will increase.
ALLIANCE MEMBERS WIN PRINCE MICHAEL AWARD 
Every year, the Prince Michael International Road Safety Awards highlight outstanding examples of international road safety initiatives. The Alliance was a recipient last year for the Empowerment Program.

This year, two Alliance members received the prestigious award: Amend and Road Safety Kyrgyzstan. Other recipients included the Institute for Road Traffic Education (IRTE), which hosted the Alliance Advocate training last month; the Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS), co-hosts of the Fifth Global Meeting; and iRAP, for their Star Rating for Schools project that Alliance members piloted.

Our congratulations to all the winners. Read more on the official website HERE.
MY STREET CAMPAIGN GATHERING FORCE
The next phase of Child Health Initiative’s “This Is My Street” campaign kicked off in India this month at the fifth annual Raahgiri Day in Gurugram, India. The campaign calls for global leaders to prioritize the rights of young people to safe and healthy streets.
Read more about the event, the campaign, and how to get involved HERE.
REVIEW OF INDIA'S GOOD SAMARITAN LAW
Two years ago, India’s Good Samaritan law, protecting those who help crash victims, came into force through a Supreme Court ruling. Alliance member SaveLIFE Foundation, which brought the case to the Supreme Court, has published a report analyzing the implementation of the law.

The report found that, although 88% of bystanders would now be generally willing to help road victims (up from 29% in 2013), still only 29% would escort a victim to a hospital, and only 28% would call an ambulance, with many citing fear of harassment as a major reason. Of those who had assisted victims, 59% said that they were detained by police despite the new law. Read more HERE.
ALLIANCE WELCOMES A NEW MEMBER
The Alliance is excited to welcome the new member that joined us in December:
  • Nepal Automobiles' Association (NASA)
Read more about our new member HERE and please stop by its member profile on the Alliance’s website, to learn more about the important work the organization does to promote safer roads and reduce traffic-related injuries and fatalities around the world. 
UPCOMING EVENTS AND DEADLINES

Mainstreaming Road Safety: Implementing iRAP Surveys: 4–8 March 2019, Alexandria, VA, US. Read more HERE.

Lifesavers National Conference on Highway Safety Priorities: 31 March–2 April 2019, Louisville, KY, US. Poster application deadline: 25 January 2019. Read more HERE.

Sixth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims: 8–13 April 2019, Chania, Greece. Read more HERE.

Fifth UN Global Road Safety Week: 6–12 May 2019.

IRF Global R2T Conference & Exhibition: 19–22 November 2019, Las Vegas, US. Read more HERE.

Third Global Ministerial Conference on Road Safety: 19–20 February 2020, Stockholm, Sweden.

Δεν υπάρχουν σχόλια: