Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr13 Αυγ 2021

Η πρόεδρος της ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Ελένη Καρύδη, είχε επικοινωνία με την κα Έλενα Κουντορά και την κα Ελισάβετ Βόζεμπερκ για την οδική ασφάλεια.

 

Στις 18/6/2021 ψηφίστηκε στη επιτροπή Μεταφορών και τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση που αφορά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οδική Ασφάλεια στη δεκαετία 2021 -2030.  Εισηγήτρια της Έκθεσης που έγινε δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία ήταν η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά. Ολόκληρη η έκθεση (στα αγγλικά) μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Η F.E.V.R (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων) απέστειλε σχετικό έγγραφο στις 31 Μαρτίου 2021 προς την ομάδα εισηγητών της Έκθεσης Elena Kountoura, Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI, Isabel Garcia Munoz, Ilhan Kyuchyuk, Kosma Zlotowski

Η πρόεδρος της ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Ελένη Καρύδη, ως μέλος του Δ.Σ της FEVR μετά από εισήγηση του Δ.Σ της FEVR, ανέλαβε να επικοινωνήσει πριν από παρουσίαση της Έκθεσης στις 10 Απριλίου 2021 με την κ. Έλενα Κουντουρά και κ. Ελισάβετ Βόζεμπερκ προκειμένου να συζητήσουν όλα τα θέματα και τις προτάσεις της FEVR, όπως:

MEP TRAN Committee  

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 - Προτάσεις για τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση «VisionZero» ( Όραμα Μηδέν) 

  1. 30χλμ/ώρα ως μέσο όριο ταχύτητας,στις αστικές περιοχές: Η μείωση του αριθμού των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων στο μηδέν έως το 2030 σε κατοικημένες περιοχές είναι δυνατή μόνο με τον ορισμό των ορίων ταχύτητας σε 30χλμ/ώρα. Τα θύματα των τροχαίων δεν γίνεται να δεχτούν έναν στόχο που θα προβλέπουμε και θα επιδιώκουμε, και ακόμα θα είμαστε ικανοποιημένοι, τη μείωση στο 50% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών. Το «VisionZero» (δηλαδή 0 θάνατοι) θα πρέπει να είναι ο μόνος στόχος στον οποίο θα αποσκοπούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να πετύχουν– από τους δρόμους στις πόλεις μέχρι σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο.
  2. Ασφαλή οχήματα– Προώθηση ενός μοντέλου «Ελαφριού και Ασφαλούς (ΕΛΑΣ)» Αυτοκινήτου που περιορίζει το βάρος, την δύναμη και την ταχύτητα των οχημάτων, όπως και την «επιθετικότητά» τους και ορισμός ενός κανονιστικού πλαισίου που θα κατατείνει σε αυτή την αντίληψη μέχρι το 2030.
3. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασία για τη βοήθεια μεταξύ των κυβερνήσεων, ώστε να γίνεται καλύτερη παρακολούθηση των αδικημάτων και να επιτραπεί η διασυνοριακή επιβολή απαγορεύσεων οδήγησης και την έκδοση ποινών.

 4.  Επέκταση της πρόσβασης στην ήδη ψηφισμένη Καταγραφή Δεδομένων Ατυχημάτων (EDR)σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Ασφάλειας(GSR) ώστε να περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του ατυχήματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έρευνα και η διεξοδική διερεύνηση των τροχαίων δυστυχημάτων και, συνεπώς, η απόδοση  δικαιοσύνης για τα θύματα οδικής κυκλοφορίας. Τα θύματα του δρόμου συχνά πρέπει να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους για χρόνια, συχνά μάταια λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Επομένως, τα σημαντικά ψηφιακά δεδομένα που περιέχονται στα EDR πρέπει να προσδιορίζονται και να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των θυμάτων. Η πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να ρυθμίζεται δίκαια και έγκαιρα, ώστε να γίνονται οι αποκαταστάσεις των ζημιών. Η προστασία των δεδομένων δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο εάν υπάρχουν νόμιμα συμφέροντα των θυμάτων και ζητήματα οδικής ασφάλειας.

 5.      Οπωσδήποτε να περιληφθούν οι ακόλουθοι τομείς για την βοήθεια μετά το τροχαίο συμβάν:

Ø  Φροντίδα και Αποκατάσταση

Ø  Έρευνα και Ποινική ή/και Αστική Νομική Βοήθεια

Ø  Υποστήριξη για τα θύματα τροχαίων και των οργανώσεων των θυμάτων.

 Η περίθαλψη μετά το τροχαίο, όπως και η επιβίωση, πρόκειται για πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή: καθυστερήσεις λεπτών μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου και η πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποφυγή μόνιμης αναπηρία τραυματιών τροχαίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν, να συντονίσουν και να βελτιώσουν ένα πλήρες σύστημα προ-νοσοκομειακής περίθαλψης και τις εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλιστεί η γρήγορη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες από τους τραυματίες μετά από ένα τροχαίο. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να υποστηρίζονται από ευρύτερες πολιτικές που επηρεάζουν την έγκαιρη φροντίδα, όπως η συνδεσιμότητα και η πρόσβαση στον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (112), νομική προστασία για τους πρώτους ανταποκριτές και προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μεταφοράς.

Η ενδελεχής έρευνα των τροχαίων συμβάντων αποτελεί προϋπόθεση για μια δίκαιη και αποτελεσματική απόδοση δικαιοσύνης, ποινική και αστική. Επομένως, αποτελεί και μια προϋπόθεση για δίκαιους διακανονισμούς και δικαιοσύνη για τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων που έχουν πεθάνει ή τραυματιστεί.

●Σήμερα, σχεδόν όλες οι οργανώσεις για τα θύματα των τροχαίων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της FEVR) έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια τα θύματα, καθώς δεν υπήρχε καμία μέριμνα από τα κράτη και μέχρι και σήμερα δεν λαμβάνουν σχεδόν καμία κρατική βοήθεια και είναι σχεδόν αδύνατο να παρέχουν τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Η επίσημη υποστήριξη θα πρέπει να θεωρηθεί ως αναφαίρετο δικαίωμα των θυμάτων τροχαίων.

 6.      Προώθηση της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων (WDoR), που είναι κάθε 3η Κυριακή του Νοέμβρη κάθε χρόνο, και προώθηση της υποστήριξης και υιοθέτησης της ημέρας μεταξύ των Κρατών-Μελών – με σκοπό την κατανόηση του πόνου για τους θανάτους ή τους τραυματισμούς από τροχαία, αλλά και ως όργανο των Κυβερνήσεων και των ηθοποιών (με την ευκαιρία να παρουσιάσουν ότι τα τροχαία δυστυχήματα δεν είναι απλά στατιστικές, αλλά θάνατοι και ακρωτηριασμοί αγαπημένων μελών της οικογένειάς μας, σημαντικών ανθρώπων, και κυρίως νέων ανθρώπων, της γενιάς του μέλλοντος)

The Day received a mention in art.12 REPORT on European road safety 2011-2020 (A7-0264/2011)

 

Η πρόεδρος Ελένη Καρύδη, εξέθεσε τον προβληματισμό της τόσο προς την κα Έλενα Κουντουρά  όσο και στην κα. Ελισάβετ Βόζεμπερκ  για τη συνολική πολιτική που ακολουθεί η Ε.Ε και βέβαια ιδιαίτερα για την χώρα μας σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Η συζήτηση υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική και πιστεύουμε θα αποτελέσει την αφετηρία για πιο γόνιμες παρεμβάσεις.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα στο πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα καθώς και  οι αδυναμίες και ελλείψεις που υπάρχουν στην πολιτική για την οδική ασφάλεια, και αυτό διότι οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαίες συγκρούσεις μπορούν να προληφθούν έως και 100%.

Οι πολιτικές και τα μέτρα για την οδική ασφάλεια αφορούν άμεσα στη ζωή και την υγεία των πολιτών, κατά συνέπεια, όπως τονίστηκε θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συνολικότερης αντιμετώπισης ενός προβλήματος Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για πιο δραστικές μεταρρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν την απονομή δικαιοσύνης, από την αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά στην εγκατάλειψη των θυμάτων και τον συλλήβδην χαρακτηρισμό των τροχαίων τραυματισμών και θανάτων ως συνεπειών «αμέλειας» μέχρι τα ζητήματα των αποζημιώσεων στα θύματα των τροχαίων συγκρούσεων.

Η έκθεση, που εισηγήθηκε και εκπόνησε η κα. Έλενα Κουντουρά, υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN τον Ιούνιο, με εγκωμιαστικά σχόλια από όλες τις πολιτικές ομάδες και τον Ευρωπαίο Συντονιστή για την Οδική Ασφάλεια Μάθιου Μπάλντγουιν. Θα  τεθεί το φθινόπωρο προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν η έκθεση ψηφιστεί ως έχει θα περιλαμβάνει αρκετά σημεία πάνω στα οποία οι οργανώσεις που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των θυμάτων των τροχαίων, όσοι αγωνίζονται για την οδική ασφάλεια και ιδιαίτερα οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου  θα μπορούν να στηριχτούν για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

Στόχος της έκθεσης είναι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πιο τολμηρές και αποτελεσματικές πολιτικές για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ώστε να μειωθούν κατά 50% οι θάνατοι  και σοβαροί τραυματισμοί από τροχαίες συγκρούσεις έως το 2030. Οι παρεμβάσεις που προτείνει η Έκθεση αφορούν σε πιο ασφαλή οχήματα, πιο ασφαλείς υποδομές, πιο ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου και τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου για το μέλλον.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: