Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr29 Οκτ 2021

Μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας ΣΕΣ – ΕΝΟΔΙΑ

 

 

 

Μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας υπέγραψαν την Κυριακή 17 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Π. Παπαντωνίου και ο Διαχειριστής της ΜΚΟ ΕΝΟΔΙΑ Α. Σκορδάς.

Επίκεντρο του μνημονίου είναι το αντικείμενο της ασφαλούς μετακίνησης αλλά και τα συναφή και αλληλοσυμπληρούμενα πεδία δράσης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό, στο πλαίσιο της επίτευξης των ιδρυτικών τους σκοπών.

Οι κύριοι στόχοι του μνημονίου περιλαμβάνουν:

Α. τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξή τους με σκοπό την προώθηση της κυκλοφοριακής αγωγής και της εκπαίδευσης στην ασφαλή μετακίνηση στο πλαίσιο (i) της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, (ii) συναφών επιστημονικών ή μη συνεδρίων και εκδηλώσεων,  του περιεχομένου ηλεκτρονικών ή έντυπων μορφών και εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. ενημερωτικό δελτίο, newsletter, κ.ο.κ.),

Β. την προσπάθεια διεύρυνσης της δικτύωσης τους ή/και της συνεργασίας τους, με τυπικό ή άτυπο τρόπο, με άλλους φορείς, οντότητες ή πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ιδρυτικούς σκοπούς με τα συμβαλλόμενα μέρη,

Γ. την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ασφαλή μετακίνηση, επ’ αφορμής Παγκόσμιων εορτών, όπως η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας», αλλά και ανεξάρτητα από αυτές,

Δ. την αλληλο-υποστήριξή τους για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση με επιστημονικά εργαλεία δράσεων εκπαίδευσης στην ασφαλή μετακίνηση, τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν από κοινού ή αυτόνομα,

Η «ΕΝΟΔΙΑ» απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες και έμπειρους εθελοντές στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας (με ειδίκευση στις αστικές μεταφορές) και στην παροχή Α΄ Βοηθειών. Επιστημονικός υπεύθυνος για την εκπαίδευση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας είναι ο Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, ενώ για τα θέματα Α΄ Βοηθειών, ο Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών & Διασώστης στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος Φουρνιτζής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: