Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr19 Μαΐ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΥΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Η ΕΥΘΥΤΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ την Δευτέρα στις 16 Μαΐου 2022 συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κ. Τηλέμαχο Καμπούρη. Κατά την διάρκεια της συνάντησης που διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, η πρόεδρος, τα μέλη του Δ. Σ και μέλος του ΤΕΕ της επιτροπής οδικής ασφάλειας,   συζήτησαν θέματα για την οδική ασφάλεια  και για το τεράστιο Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη. Μια πόλη που σχεδιάζει και αποφασίζει μόνο για αυτοκίνητα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

1.       Ανάληψη δράσεων για τη Δεκαετία 2021-2030. Σχεδιασμός για συγκεκριμένα σχέδια που θα πρέπει να αναπτυχτούν και να ανακοινωθούν-  ώστε να μειώσουμε τα τροχαία δυστυχήματα κατά 50% και να γίνει η Ρόδος πρότυπο πόλης στην Οδική Ασφάλεια έχοντας κατά νου ότι το  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέπτυξε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής
Ασφάλειας για την περίοδο 2021- 2030. Αναφέρθηκε ότι η ΕΥΘΥΤΑ  απέστειλε προτάσεις σχετικά με την βελτίωση της οδικής ασφάλειας 2021-2030 κατόπιν πρόσκλησης εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών.

2.       Αναλυτικά  σχετικά  με τις  επεμβάσεις στην πόλη μας 
- Ζώνες 30 χλμ./ώρα σε όλες τις κεντρικές αστικές περιοχές και έξω από όλα τα Σχολεία -Δημιουργία κυκλικών κόμβων –Επανασχεδιασμός διασταυρώσεων Διαπλάτυνση πεζοδρομίων - Αναβάθμιση οδοστρωμάτων - σήμανσης,  - ηλεκτροφωτισμού  - μέτρα ήπιας κυκλοφορίας - διαβάσεις πεζών
- δημιουργία υποδομών για κυκλοφορία ποδηλάτων -
απόδοση μέρους του υφιστάμενου οδικού δικτύου κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στους πεζούς -καταλήψεις πεζοδρομίων -εφαρμογή του άρθρου 47 του Κ.Ο.Κ  - δημιουργία υψηλής ποιότητας των Μ.Μ.Μ (ΡΟΔΑ) - σύνταξη ενός σύγχρονου στρατηγικού περιεχομένου πολεοδομικού σχεδιασμού για την πόλη της Ρόδου που να καλύπτει τις ανάγκες της όχι με «πολεοδομικά κλισέ» -  Καινοτόμος χρήση αυτοκινήτου ( Car-sharing)

3.       Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2302/16/9/2013 επιβάλλεται  να γίνουν  –Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τεχνικών οδηγιών σε περιοχές σχολικών μονάδων στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας

4.       Σχεδιασμός:  School Streets είναι το πρωτοποριακό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε χώρες της Ε.Ε  Οι δρόμοι γύρω από ένα σχολείο γίνονται προσωρινά Ζώνη Πεζών και Ποδηλασίας σε καθορισμένες ώρες  κατά προσέλευση και την αποχώρηση

5.       Σχετικά με έργα που ανακοινώνονται   επιβάλλεται να γίνεται Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας, από τους ήδη πιστοποιημένους Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρέχοντας ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον και  διασφαλίζοντας  τον σχεδιασµό ενός ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος, χωρίς εκπλήξεις για τους χρήστες των οδών προκειμένου να αποφευχθούν κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο.

6.       Ανάπλαση των πλατειών Ελευθερίας και Αντιναυάρχου Ιωαννίδη δημιουργώντας πραγματικές πλατείες

7.       Master Plan του κέντρου της πόλης μας

8.       Στους μεσοπρόθεσμους στόχους είναι η σύνταξη ενός σύγχρονου στρατηγικού περιεχομένου πολεοδομικού σχεδιασμού για την πόλη της Ρόδου που να καλύπτει τις ανάγκες της όχι με «πολεοδομικά κλισέ» αλλά με σύγχρονες προσεγγίσεις και να ενσωματώσει όλες τις επί μέρους προσπάθειες που στο μεταξύ επιβάλλεται να γίνουν με στόχευση την βιώσιμη κινητικότητα (Σ.Β.Α.Κ). Μια τέτοια κατεύθυνση προβλέπεται εξ’ άλλου από τη «Διακήρυξη της Στοκχόλμης» στα πλαίσια της 3ης παγκόσμιας Υπουργικής Διάσκεψης για την Οδική ασφάλεια, 19-20 Φεβρουαρίου 2020, όπου σαν παγκόσμιος πλέον στόχος συν τοις άλλοις αναφέρεται ρητά: «Επιταχύνουμε την πορεία προς ασφαλέστερους, καθαρότερους, πιο αποδοτικούς ενεργειακά και οικονομικά προσιτούς τρόπους μεταφοράς και προωθούμε υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας όπως το περπάτημα και η ποδηλασία καθώς και το συνδυασμό αυτών των τρόπων μεταφοράς με τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς για να πετύχουμε την βιωσιμότητα». Προς αυτή την κατεύθυνση εξ’ άλλου, με έμφαση στην εφαρμογή της βιώσιμης κινητικότητας, συμφώνησαν και συνυπέγραψαν οι τοπικές αρχές στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΕΥΘΥΤΑ εναρμονισμένων με την 5η παγκόσμια εβδομάδα για την οδική ασφάλεια του ΟΗΕ, 6-12/5/2019.

9.       Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

10.   Σύσταση επιτροπής οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ρόδου

Έγινε αναφορά για την παγκόσμια κινητοποίηση της Global Alliance NGOs for Road Safety and Road Victims παρουσιάζοντας  την εκστρατεία #CommitToAct.  Οι Δρόμοι για τη Ζωή, που εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ειδικός Απεσταλμένος για την Οδική Ασφάλεια και με επίκεντρο την Εβδομάδα Δράσης που πραγματοποιήτε από τις 16 έως τις 22 Μαΐου 2022. Η εκστρατεία καλεί για δράσεις για την επίτευξη του στόχου του 2030 CommitToAct   StreetsForLife Love30kmh

Τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη και κατατέθηκε ο φάκελος στον κ Καμπούρη Τηλέμαχο

Τονίστηκε ότι η Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος, είναι ευθύνη ή οποία  μοιράζεται ανάμεσα στις Αρχές και στους πολίτες με Όραμα Μηδέν Θάνατοι σε θανάτους οδικής κυκλοφορίας στον ορίζοντα 2050  και  δεν αρκεί μόνο η ευαισθησία, χρειάζονται και εκείνες οι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες σε μόνιμη και σταθερή βάση θα ανοίξουν τους «δρόμους» για την βελτίωσή της οδικής ασφάλειας στη Ρόδο.

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της πολιτικής για την οδική ΑΣΦΑΛΕΙΑ, συνεπάγεται ότι είναι υπεύθυνες για την οργάνωση της κυκλοφορίας στην πόλη, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να αναπτύξει τη δική της προσαρμοσμένη στρατηγική στις τοπικές συνθήκες για την οδική ασφάλεια, με στόχο την επίλυση των τοπικών προβλημάτων που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Τελειώνοντας, η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  έχοντας συνεργασία με Ευρωπαϊκούς - Παγκόσμιους Οργανισμούς και μέλος  αυτών, έχοντας υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με Επιστημονικούς φορείς (Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)   εκτιμά και προσβλέπει να συνεργαστεί μαζί σας, προσφέροντας την ειδίκευσή της, τη σκληρή δουλειά και το πάθος- για τον σκοπό στην μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και του ανθρώπινου πόνου στην πόλη που ζούμε στην περιοχή που κυκλοφορούμε.

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: