Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr27 Μαΐ 2022

Επιστολή στους ηγέτες μας


Ο χρόνος τρέχει για την επίτευξη του στόχου ¨Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021–2030¨ για τη μείωση των θανάτων και τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως κατά 50% έως το 2030, σώζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ζωές.

Τα 300 μέλη των 100 χωρών που απαρτίζουν την Παγκόσμια Ένωση των ΜΚΟ για την Οδική Ασφάλεια παρουσιάζουν την εκστρατεία #CommitToAct Οι Δρόμοι για τη Ζωή, που εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ειδικός Απεσταλμένος για την Οδική Ασφάλεια και με επίκεντρο την Εβδομάδα Δράσης που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 22 Μαΐου 2022. Η εκστρατεία καλεί για δράσεις για την επίτευξη του στόχου του 2030.

Καλούμε τις κυβερνήσεις μας να δεσμευτούν να δράσουν για το δικαίωμα των ανθρώπων στην ασφαλή κινητικότητα και στη μείωση 50% στους θανάτους και τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα έως το 2030. Απαιτούμε:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: όρια 30 km/h ή χαμηλότερα εκεί που οι άνθρωποι περπατούν, ζουν και παίζουν, ώστε να σωθούν ζωές.

2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: κατανομή συνολικής χρηματοδότησης παράλληλα με τη διαφανή δημόσια υποβολή εκθέσεων.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΚΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: συμπερίληψη ΜΚΟ, έτσι ώστε να λαμβάνονται έξυπνες αποφάσεις για την οδική ασφάλεια σε κάθε επίπεδο της κυβέρνησης.

Η εκστρατεία αξιοποιεί τη δυναμική της περσινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ καιτην έναρξη του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια.

Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα. Σας ζητάμε να συνεργαστείτε με τις ΜΚΟ στη χώρα σας για την Εβδομάδα Δράσης #CommitToAct Οι Δρόμοι για τη Ζωή:

● Λάβετε μέρος σε μια εκδήλωση #CommitToAct Οι Δρόμοι για τη Ζωή.

● Δεσμευτείτε για όρια 30 km/h—σε δρόμους, πόλεις ή σε εθνικό επίπεδο—είτε κάτι ανάλογο με τον στόχο του 2030.

● Συμπεριλάβετε ΜΚΟ, για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε αποδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να κρατήσετε τους ανθρώπους ασφαλείς στη δική σας
χώρα και πόλη.

● Δώστε προτεραιότητα στις δεσμεύσεις για την οδική ασφάλεια στους προϋπολογισμούς σας—δεν πρόκειται για νέο κεφάλαιο, αλλά για χρήση ήδη υπάρχοντος κεφαλαίου χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες προϋπολογισμούς με τρόπους που δίνουν προτεραιότητα σε ανθρώπους και κοινότητες.

Οι άνθρωποί σας χρειάζονται τη δέσμευσή σας και τη δράση σας, για να δώσετε προτεραιότητα σε μια ασφαλή, οικονομικά προσιτά, προσβάσιμη, βιώσιμη κινητικότητα, η οποία διασφαλίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία και τις επιλογές που επιτρέπουν σε κάθε άτομο, να επιτύχει τις μέγιστες δυνατότητές του και οι οποίες είναι θεμελιώδεις για κάθε ευήμερη κοινωνία.

 

Lotte Brondum

Executive Director

Global Alliance of NGOs for Road Safety

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: