Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Ιουλ 2022

Σεμινάριο Vision Zero International, Γκέτεμποργκ 12-16 Σεπτεμβρίου 2022


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η έκδοση του 2022 του Vision Zero International Course θα πραγματοποιηθεί στις 12-16 Σεπτεμβρίου 2022 στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Η Σουηδία είναι μία από τις κορυφαίες χώρες στον κόσμο στην ανάπτυξη της οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στην οδική κυκλοφορία. Το Vision Zero είναι η βάση για όλες τις εργασίες οδικής ασφάλειας στη Σουηδία.
Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που το Σουηδικό Κοινοβούλιο το 1997 υιοθέτησε έναν στόχο «όραμα μηδέν» για την οδική κυκλοφορία, με μακροπρόθεσμο στόχο κανένα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό στο σύστημα οδικής κυκλοφορίας. Το Vision Zero είναι μια ηθική προσέγγιση, αλλά αποτελεί και τη στρατηγική διαμόρφωσης ενός ασφαλούς συστήματος οδικών μεταφορών. Το Vision Zero έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές τόσο στις μεθόδους εργασίας όσο και στις παρεμβάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε αυτό το σεμινάριο.

Στόχοι μαθήματος

Μετά το μάθημα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μια βαθιά κατανόηση του Vision Zero ως καινοτόμου πολιτικής και πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις μεθόδους εργασίας, καθώς και πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα ασφαλές σύστημα οδικών μεταφορών. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης μια πλατφόρμα για την κατανόηση του τρόπου συνέχισης της εργασίας με θέματα οδικής ασφάλειας στις αντίστοιχες χώρες τους.

Πληροφορίες για το μάθημα

Για τέταρτη φορά προσφέρουμε τώρα το σεμινάριο Vision Zero International, αν φυσικά το επιτρέπει η κατάσταση της πανδημίας. Θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και συστάσεις και θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το μάθημα μπορεί να διεξαχθεί με ασφαλή τρόπο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενδιαφέρουσες διαλέξεις θα συνδυάζονται με εκπαιδευτικές επισκέψεις για να γίνει αντιληπτό με σαφή παραδείγματα το σουηδικό μοντέλο. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν δίπλωμα ως απόδειξη συμμετοχής.

Στοχευμένο κοινό

Το μάθημα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, καθώς καλωσορίζουμε όλους όσοι εργάζονται στην πράξη με θέματα οδικής ασφάλειας σε διάφορους φορείς, όπως κυβερνητικές αρχές, βιομηχανία, δήμους, ΜΚΟ και ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό για εμπειρογνώμονες εντός των αρχών του ΟΗΕ, των αναπτυξιακών τραπεζών και άλλων διεθνών οργανισμών.

Διαλέξεις

Οι διδάσκοντες του μαθήματος θα είναι κυρίως εμπειρογνώμονες της Σουηδικής Διοίκησης Μεταφορών στους αντίστοιχους τομείς τους, καθώς και προσκεκλημένοι ομιλητές από άλλες αρχές, δήμους, ακαδημίες και βιομηχανία. Όλες οι διαλέξεις και το υλικό του μαθήματος είναι στα αγγλικά.

Εγγραφή

Η εγγραφή είναι δεσμευτική. Το τιμολόγιο θα αποσταλεί μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής.
Το μάθημα περιορίζεται σε 25 συμμετέχοντες.
Οι εγγραφές είναι ανοιχτές έως τις 31 Ιουλίου. Εάν έχουν εγγραφεί λιγότερα από 15 άτομα κατά την προθεσμία εγγραφής, το μάθημα θα ακυρωθεί. Το πλήρες κόστος του μαθήματος θα επιστραφεί σε περίπτωση ακύρωσης.

Κόστος σεμιναρίου

Το κόστος του μαθήματος, το οποίο είναι μη κερδοσκοπικό, είναι 35 500 SEK (3398,23 euro)  ανά συμμετέχοντα.
Αυτή η χρέωση περιλαμβάνει
– διαμονή από την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου
– όλα τα έγγραφα
– πρωινό, μεσημεριανό γεύμα καθώς και πρωινό και απογευματινό καφέ σε όλες τις ημέρες των μαθημάτων
– το βράδυ της Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου ομαδικό δείπνο για όλους τους συμμετέχοντες

Ακύρωση

Η ακύρωση απαιτείται να γίνει γραπτώς. Οι επιβεβαιωμένες θέσεις που ακυρώνονται με ειδοποίηση λιγότερο από 28 ημέρες θα χρεωθούν το ήμισυ του κόστους του μαθήματος. Εάν η ακύρωση γίνει λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος, θα χρεωθεί ολόκληρο το κόστος του μαθήματος.

Στείλτε την ακύρωσή σας στο trafikverksskolan@trafikverket.se

Κατάλυμα

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36–38, στο Γκέτεμποργκ από 12 έως 16 Σεπτεμβρίου 2022. Η τιμή περιλαμβάνει δωμάτιο ξενοδοχείου στο Elite Park Avenue Hotel από την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου.

Visa

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι να λάβουν Visa για το ταξίδι τους και τη διαμονή τους στη Σουηδία κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Επικοινωνία

Τεχνικές ερωτήσεις
Kenneth Svensson, Σουηδική Διοίκηση Μεταφορών
E-mail: kenneth.svensson@trafikverket.se

Eva Björk, Σουηδική Διοίκηση Μεταφορών
E-mail: eva.bjork@trafikverket.se

Διοικητικές έρευνες
Lina Holm, Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Σουηδικής Διοίκησης Μεταφορών
E- mail: lina.holm@trafikverket.se

ΠΗΓΗ: http://www.trafikverksskolan.se/visionzero 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: