Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr15 Οκτ 2022

Κολομβία: ο Φόνος ανήλικου ποδηλάτη οδηγεί σε νέο νόμο για την οδική ασφάλεια

Κολομβία: Ο νόμος Julian Esteban είναι μια κοινωνική νίκη

Τον Ιούλιο του 2021, ο 13χρονος Julián Esteban Gómez χτυπήθηκε από φορτηγό και σκοτώθηκε ενώ έκανε ποδήλατο στην Κολομβία. Η τραγωδία οδήγησε σε έναν νέο νόμο για την οδική ασφάλεια, στο όνομα του Julian Esteban, με αυστηρότερους κανονισμούς για το σχεδιασμό των δρόμων και των υποδομών, τα πρότυπα ασφάλειας των οχημάτων, την άδεια οδήγησης και τα στοιχεία για τους τραυματισμούς και τα όρια ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων 50 km/h σε αστικές περιοχές και 30 km/h σε κατοικημένες περιοχές και της δημιουργίας σχολικών ζωνών.

Julián Esteban Gómez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κοινή γνώμη ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την έγκριση τέτοιων εκτεταμένων αλλαγών. Η κοινωνία των πολιτών διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην προώθηση και την άσκηση πίεσης για τον νόμο, συμπεριλαμβανομένου του μέλους της Συμμαχίας Fundación Liga Contra la Violencia Vial, καθώς και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των Despacio, LatinNCAP και του ακαδημαϊκού κόσμου. «Ο ρόλος μας ήταν να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη και να αναδείξουμε την κοινωνική αξία γύρω από την επείγουσα ανάγκη για τους Κολομβιανούς να σταματήσουν να υποφέρουν από θανάτους και τραυματισμούς που προκαλούνται από τροχαία δυστυχήματα», λέει η Mary Bottagisio, Εκτελεστική Διευθύντρια της Liga Contra la Violencia Vial. 

«Επιπλέον, παρείχαμε τεχνικές συμβουλές στους εισηγητές της πρωτοβουλίας και αυξήσαμε την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με την ευθύνη τους να νομοθετούν για αυτό το πρόβλημα δημόσιας υγείας».

Από αυτή την άποψη, ο ρόλος τους ως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ήταν θεμελιώδης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συμβολής και, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Κολομβίας, η διαδικασία ήταν μακρά αλλά επιτυχημένη. 

Οι ΜΚΟ μπόρεσαν να προωθήσουν την ατζέντα, να κερδίσουν τη δημόσια υποστήριξη του πληθυσμού και να ευαισθητοποιήσουν. Βρήκαν επίσης εταίρους που τράβηξαν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και πήραν στο πλευρό τους μια κορυφαία προσωπικότητα της χώρας, τον πρόεδρο της γερουσίας Roy Barreras, ο οποίος είχε εκτενή εμπειρία στην ειρηνευτική διαδικασία και τον νόμο για τα θύματα των ένοπλων συγκρούσεων στην Κολομβία.

Ο νέος νόμος της Κολομβίας ευθυγραμμίζεται με το Παγκόσμιο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ και την προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος. 

Στόχος του είναι να εγγυηθεί το δικαίωμα στη ζωή, την προσωπική ακεραιότητα και την υγεία των ανθρώπων και θεσπίζει κανονιστικές διατάξεις που θα καθοδηγούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής για την οδική ασφάλεια στο πλαίσιο της προσέγγισης Safe System. Η Mary Bottagisio λέει, «Είναι η πρώτη φορά που η Κολομβία υιοθέτησε μέτρα για να επηρεάσει όλα τα στοιχεία του οδικού συστήματος: περιβάλλον, οχήματα, ανθρώπους. Αυτός ο νόμος παύει να αποδίδει ευθύνες αποκλειστικά στους χρήστες του δρόμου: τον απερίσκεπτο πεζό, τον απερίσκεπτο ποδηλάτη, τον επιθετικό οδηγό και υιοθετεί μέτρα για την ενίσχυση όλων των στρωμάτων του οδικού συστήματος» και καταλήγει, 

«Ο νόμος Julian Esteban είναι μια κοινωνική νίκη, είναι μια νίκη από και για τους πολίτες».

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλους τους νόμους, η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του θα είναι το κλειδί. Το Υπουργείο Μεταφορών, που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του, έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή του νόμου εντός των πρώτων 100 ημερών της σημερινής κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί μια νέα εθνική στρατηγική οδικής ασφάλειας και το κοινοβούλιο συζητά έναν άλλο νόμο για την τήρηση της Συμφωνίας του 1958 του ΟΗΕ για τα πρότυπα οχημάτων.

ΠΗΓΗ: https://www.roadsafetyngos.org/featured/colombia-julian-esteban-law-is-a-social-victory/?mc_cid=68b46e86c9&mc_eid=d3b441c3b1

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: