Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr9 Μαρ 2024

RoadSafe News

 RoadSafe

RoadSafe News – March 2024


In the March issue...

International news

 

Richard Allsop OBE RIP

The road safety community was saddened to hear the news that  Professor Richard Allsop died in January after a short illness.  Read more...

UK news

 

Project EDWARD Programme

The annual week of action to be replaced with a strategically-planned year-round programme of activity.   Read more...

Driving at work

 

Are your drivers mentally ready to control a vehicle today?

Driving for Better Business asks "Are your drivers mentally ready to control a vehicle today"?   Read more...

 

Running a Safe Fleet

This report on running a safe fleet looks at how to create a safety culture and implement a driver behaviour programme, as well as tackle root causes of incidents.  Read more...

 

National Road Safety Partnership Program

A collaborative network to support Australian businesses in developing a positive road safety culture. It’s about saving lives without the red tape  Read more...

 

The invisible epidemic affecting your drivers

A staggering 7% of the population have diabetes. 700 people are diagnosed with type 2 diabetes in the UK every day, and there are currently 4.6 million people with diabetes of which 1 million do not know they have the condition.  Read more...

Connected and Autonomous Vehicles (CAV)

 

Government study on driverless cars and road safety

A new government study will examine how driverless cars and commercial vehicles could improve road safety and reduce congestion across the UK.  Read more...

 

A UK project seeks to boost autonomous driving on rural and urban residential roads

Nissan is playing a major role in a government-funded project to bolster the UK’s burgeoning autonomous driving sector  Read more...

Conferences and events

 

RoadSafe Technology Live 2024

RoadSafe Technology Live brings together a network of businesses that align with the vision for the ‘Safe System Approach’ with vehicle and road safety technology in mind. This is a unique opportunity for industry leaders to network and demonstrate the benefits of advanced technologies in the automotive and highways industries.  Read more...

Road Safety Management

 

RAC Foundation Report - Joining the data dots to reduce road deaths

Collision data and medical information sharing could lead to a better understanding of the causes and costs of road traffic collisions.  Read more...

Young drivers

 

Achieving greater and more varied on-road practice when learning to drive

These project findings will inform National Highways specifically around the use of the strategic road network in achieving a more varied driving experience in the learner phase.  Read more...

 

‘UnXpected FM’, the new THINK Campaign

A new digital audio advert featuring BBC and Netflix TV stars is being launched for a new THINK! campaign, encouraging young drivers to watch their speed.  Read more...

Cycle safety

 

Department for Transport (DfT) guidance for e-cycles and e-scooters

Department for Transport (DfT) issues new guidance for e-cycles and e-scooters.  Read more...

 

Beryl Rider Report

Shared sustainable transport provider Beryl has released its fourth annual Rider Report, a survey of thousands of riders used to identify behaviours, motivations, impacts and barriers.   Read more...

Safer vehicles

 

Behavioural insights - the impact of changing current MOT requirements

This TRL report details the work and findings of the behavioural insights investigation undertaken as part of a wider project investigating the impact of making changes to the current MOT system in the UK.  Read more...

 

Can technology be the superhero of human fallability?

Unresponsive driver intervention is a critical concern in the development of active safety systems for passenger cars. Drowsiness and attention detection systems are equipped with sensors and steering wheel analysis to monitor a driver’s attentiveness and warn them to take a break when necessary.   Read more...

Safer drivers

 

Safe Driving With Hearing Loss

This guide explores the challenges of driving with age-related hearing loss and its impact on driver safety.  Read more...

 

National Highways extends safety trial

A trial of new mobile technology which can automatically detect motorists who are not wearing a seatbelt or using mobile phones while driving is being extended with police across the country taking part.  Read more...

 

Hands-free use no safer than hand-held use in the car

While hands-free mobile phone use by drivers is not illegal, a vast body of research has shown it is no safer than hand-held phone use.  Read more...

 

Distracted Driving - New Report

The report highlights that car drivers are engaged in distracting activities for approximately 50% of all driving time.  Read more...

 

Free Ageing Driver Course for ADIs

The RSGB Academy is encouraging more driving instructors to sign up for its Ageing Driver Course, which is currently free of charge.  Read more...

 

We Need To Talk About Handsfree

This project was funded by The Road Safety Trust to explore the issue of a potential displacement effect from handheld to handsfree phone use, police officer understanding of the dangers of handsfree phone use, and how this understanding impacted on their interactions with drivers observed using their mobile phone.  Read more...

 

How every driver can learn from near misses

ROAD SAFETY organisation GEM Motoring Assist is encouraging drivers to reflect on the dangerous moments they have experienced at the wheel, to reduce the risks they face on future road journeys.  Read more...

Motorcycle safety

 

Warwickshire release new 2024 BikeSafe dates

The ever popular BikeSafe workshop, the UK’s No 1 police-led motorcycle safety initiative is back in Warwickshire for 2024 with 92 spaces available over 14 Sundays from April to October.  Read more...

 

New guidance for councils on allowing motorcycles to use bus lanes

The Department for Transport (DfT) has updated its guidance for councils on allowing motorcycles to use bus lanes.  Read more...

Speed management

 

THINK! Speeding campaign relaunch

THINK! has relaunched their speeding campaign which aims to raise awareness of the impact that not driving at the correct speed for the conditions.  Read more...

Child safety

 

Safer Journeys Ahead

A new report presents the findings of Safer Journeys Ahead, a project created and designed by Norfolk County Council (NCC) – with the additional support of funding granted by The Road Safety Trust.  Read more...

Enforcement

 

Sentencing Council launches new consultation

The Sentencing Council has launched a consultation on new and revised motoring-related guidelines.  Read more...

Alcohol and drugs

 

Alcohol a Significant Factor in e_Scooter Crashes

  Read more...

Forthcoming events

RSGB National Analysts Conference – 6 March 2024

56th CIECA General Assembly and Congress – 7 March 2024

Understanding the Future of Safe Driving with Intelligent Speed Assistance – 12 March 2024

SMMT Connected – 14 March 2024

ADINJC Scotland Conference – 17 March 2024

Safe System Strategies for Eliminating Work-Related Road Deaths – 18 March 2024

Alliances to Achieve the UN Global Road Safety Goals – 21 March 2024

The Transport Research Arena Conference – 15 April 2024

EU Road Safety Conference 2024 – 16 April 2024

Great British Fleet Event – 17 April 2024

Transport Technology Forum Conference – 24 April 2024

ADINJC & Intelligent Instructor Driving Instructor Convention ‘24 – 12 May 2024

Young Driver Focus 2024 – 22 May 2024

RoadSafe Technology Live 2024 – 10 July 2024

ADINJC & Intelligent Instructor National Conference & Expo ’24 – 29 September 2024

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: