Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr14 Σεπ 2016

Τετράδια της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ


Το κείμενο των τετραδίων των μαθητών

Εμείς τα παιδιά όλου του κόσμου:
Απαιτούμε άμεση δράση  στο #SaveKidsLives  (#Σώστε Τις Ζωές Των Παιδιών) στους δρόμους παγκοσμίως. Περισσότεροι από 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ  άνθρωποι έχουν υπογράψει την Διακήρυξη Παιδιού για την Οδική Ασφάλεια. Τώρα σας καλούμε σε άμεση δράση  για να την κάνουμε πράξη  και να θέσουμε σε ισχύ μέτρα που σώζουν τις ζωές των παιδιών.
Θέλουμε να δούμε πραγματική πρόοδο. Κυβερνήσεις και Μ.Κ.Ο παγκοσμίως έχουν συμφωνήσει από κοινού τον στόχο της μείωσης κατά το ήμισυ των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μέχρι το 2020. Πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί?
Καλούμε τους ηγέτες μας, να λάβουν άμεσα μέτρα προς την επίτευξη του στόχου. Εκατομμύρια ζωές παιδιών  βρίσκονται σε κίνδυνο στους δρόμους!
Ζητάμε από τους ηγέτες μας σε όλα τα επίπεδα να δημοσιοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν τον Παγκόσμιο Στόχο να μειώσουν κατά το ήμισυ τον αριθμό των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. www.savekidslives2020.org.
Χρειάζεται άμεση δράση πάνω σε προτεραιότητες – κλειδιά.
Απαιτούμε εμείς τα παιδιά τη δέσμευση σας, για συγκεκριμένες δράσεις στη χώρα μας στην πόλη μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σας καλούμε να υποστηρίξτε δράσεις: μια εκ των πέντε δράσεων  για τη διαφύλαξη των ζωών μας :
1. Ασφαλείς μετακινήσεις από και προς το σχολείο για κάθε παιδί, που συμπεριλαμβάνει ασφαλείς δρόμους, πεζοδρόμια, σήμανση και διαχείριση της ταχύτητας γύρω από κάθε σχολείο
2. Ασφαλής μεταφορά στο σχολείο, που συμπεριλαμβάνει τη χρήση ζωνών ασφαλείας σε όλα τα σχολικά λεωφορεία και στα οχήματα των γονιών
3. Κράνη μοτοσικλετιστών  για όλα τα παιδιά, όπου η χρήση δίτροχου είναι το κύριο μέσο μεταφοράς της οικογένειας τους και των παιδιών
4. Οχήματα ασφαλή για τα παιδιά και δράσεις που προωθούν τα συστήματα συγκράτησης παιδιών
5. Επιβολή μέτρων και δράσεις κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ταχύτητας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: