Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr8 Μαΐ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 9 Μαΐου «Ημέρα της Ευρώπης»Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Day)

 9 Μαΐου «Ημέρα της Ευρώπης»  Το 2014, την ημέρα που γιορταζόταν  η «Ημέρα της Ευρώπης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ διοργάνωσαν  από κοινού την 6η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στην Αθήνα. 

 Η ΕΥΘΥΤΑ, συμμετείχε  στις εκδηλώσεις για την Οδική Ασφάλεια που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 8 ΚΑΙ 9 Μαΐου 2014. 


 Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας  καθιερώθηκε το 1999   ύστερα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Από την καθιέρωσή της, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας και οι συναφείς εκδηλώσεις έχουν αποδειχθεί ένα χρήσιμο βήμα για ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις προκλήσεις  που αφορούν την οδική ασφάλεια.
Διαχρονικά, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας έχει αποδειχθεί ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους φορείς λήψεως αποφάσεων και για τους σχετικούς θεσμούς για να εκτιμήσουν τις προοπτικές, να ανταλλάξουν απόψεις και να  επινοήσουν νέες στρατηγικές για να επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Οδικής Ασφάλειας, που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οργανώνονται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν  επικεντρωθεί σε θέματα  που αφορούν την οδική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδίωξε να αντιμετωπίσει το συσχετισμό οδικών θανάτων μέσω διαφόρων πολιτικών και στόχων, επιτυγχάνοντας μείωση των  θανάτων σε οδικά δυστυχήματα.  Η ΕΕ στοχεύει στη μείωση των θανάτων από οδικά δυστυχήματα σε όσο το δυνατό μικρότερο αριθμό. Στόχος της Ε.Ε  είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτικών ιθυνόντων και της κοινής γνώμης σχετικά με τα θέματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας και η αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών των οδών, ώστε η κινητικότητα στους δρόμους να καταστεί ασφαλής και προσβάσιμη σε όλους πολίτες της Ένωσης.
Προς το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό βήμα για ανάπτυξη της προσέγγισης αυτής.
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι μια δεκαετής στρατηγική που επινοήθηκε το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια στρατηγική που έθεσε οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους για την ερχόμενη δεκαετία. Οι προσανατολισμοί πολιτικής για το 2020 αναφορικά με την οδική ασφάλεια αποσκοπούσαν στο να προσφέρουν ένα γενικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Έχει επίσης τεθεί ο νέος στόχος για  την μείωση των θανάτων κατά 50%. μέχρι το 2030
Έχουν δηλώσει, διαχρονικά  οι Επίτροποι   Μεταφορών της Ε.Ε: όσο γίνονται θανατηφόρα δυστυχήματα στους δρόμους μας δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε  τις αιτίες θανάτων και σοβαρών τραυματισμών με ολοκληρωμένο τρόπο, δημιουργώντας στρώματα προστασίας που να διασφαλίζουν ότι, εάν σε ένα στοιχείο αποτύχουμε , ένα άλλο στοιχείο να αντικαταστήσουμε . Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί, αρκεί κάθε κράτος μέλος μπορεί να διαμορφώσει τη δική του εθνική στρατηγική οδικής ασφάλειας για να βελτιώσει τους τομείς εκείνους στους οποίους υστερεί. Ο ρόλος τους είναι στον συντονισμό των προσπαθειών οδικής ασφάλειας με τα κράτη μέλη και  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πετύχουν το στόχο της μείωσης των θανάτων στους δρόμους της Ε.Ε
Έχουν δηλώσει ότι, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας δίνει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν εμπειρογνώμονες και ερευνητές, πολιτικοί ιθύνοντες, εκπρόσωποι του κλάδου αλλά και οργανώσεις των θυμάτων για να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Δυστυχήματα στους δρόμους  συμβαίνουν και οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν βασικές αρχές-οδηγικής συμπεριφοράς που μπορούμε όλοι να κάνουμε για να διατηρούμε τους δρόμους μας ασφαλείς.
Διαρκές το αίτημα εκ μέρους της ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου προς την Κυβέρνηση και τους φορείς διαχρονικά , προκειμένου να διαμορφώσει τη δική της  εθνική στρατηγική οδικής ασφάλειας. Να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στη χώρα μας πολύ γρήγορα αρκεί να υπάρξει ειλικρινής πολιτική βούληση στην θέσπιση και στην  εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για την Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η Ελλάδα να σταματήσει να καταλαμβάνει σταθερά μία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη των 28.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Οδική Ασφάλεια,  του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, συμμετείχε  στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 8 ΚΑΙ 9 Μαΐου 2014 για την Οδική Ασφάλεια στα πλαίσια  της Προεδρίας  της Ε.Ε από την Ελληνική Κυβέρνηση. Κατά την διάρκεια της έκτης Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Οδική Ασφάλεια, η Ελένη Καρύδη είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο διαμορφωμένο στούντιο  της Δημόσιας Τηλεόρασης στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κλείνοντας  τις εργασίες της έκτης Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Οδική Ασφάλεια ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, συνοψίζοντας είχε τονίσει: «Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνεται πρόοδος, με διαχρονική μείωση των δυστυχημάτων και των θυμάτων. Οι προσπάθειές , πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και με βάση το Στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020
 Στόχος πρέπει να είναι ο μηδενισμός των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα αξιοποιώντας ακόμη περισσότερο τις κατάλληλες υποδομές, τις νέες τεχνολογίες, τα ευφυή συστήματα και τα απαραίτητα εργαλεία χρηματοδότησης. Είχε τονίσει ότι το όραμα  για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ξεκίνησε με τη νέα σύσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) και της Διυπουργικής Επιτροπής με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό της χώρας και  ότι θα συνεχίσουν την προσπάθεια για την ολοκλήρωσή του.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: