Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Ιαν 2022

Alliance NEWS

 

 

 


2022 Alliance Advocacy Objectives

 

ALLIANCE ADVOCACY IN 2022
To support our NGOs in advocacy toward the Decade of Action, the Alliance has identified three key advocacy objectives that will be refined to form the basis of our campaigns and advocacy throughout 2022.

These objectives have been formulated by evaluating members’ inputs, including the 2021 member survey and campaigns, alongside the global evidence base. They align to themes within the Global Plan for the Decade of Action (Global Plan), which is the blueprint for achieving the 2030 target. In the upcoming regional preparatory meetings, ahead of the Global Meeting, Alliance members will refine the objectives, making them relevant and specific to the realities in their regions, and defining a call to action for the 2022 #CommitToAct campaign in the run-up to the High-Level Meeting on Road Safety (High-Level Meeting) in July.

The three objectives are:
  1. Implementation of evidence-based actions that put people at the center, based on the recommendations in the Global Plan and including 30 km/h limits where people and vehicles regularly mix
  2. Financial investment so that commitments are put into action
  3. Involvement of NGOs in decision-making so that communities are heard
Read more about the rationale behind these three objectives HERE

SEVENTH GLOBAL MEETING

On 24 March 2022, we will hold the Global Meeting. It will be a hybrid event with the majority of attendees joining online. Five regional pre-meetings will enable NGOs to prepare for the Global Meeting and to refine the call to action from a regional perspective. Find all dates and links for more information BELOW.

We are excited by the opportunities that the regional meetings and Global Meeting present. Read more HERE.

The Global Meeting will be the first in a series of moments which will support Alliance members to advocate for action in 2022. It will be followed by a #CommitToAct Week of Action in May, ahead of the High-level Meeting.

 GENERAL ASSEMBLY

The General Assembly, which will be held during the Global Meeting, is where Alliance members approve the Alliance’s mission and accounts, elect the Board of Directors and auditor, and can modify the Alliance Bylaws. It is an important part of the Alliance’s accountability to our members. Find more information about the General Assembly HERE.

GLOBAL PLAN: WHAT NEXT?
So far, NGOs have personally handed the Global Plan over to decision makers in at least 35 countries. Read more about the handovers HERE. This is the start of a process of accountability, making sure that our governments put in place policies, actions, and investment to achieve a 50% reduction in road deaths and serious injuries by 2030.

On 1 February 2022, the Alliance is holding a session, with panelists from WHO, FIA Foundation, and the City of Buenos Aires, to explore the next steps and how NGOs can push for government accountability to implement the Global Plan at national and local levels and use it to track progress.

Please join us and bring your questions on how we move from handover to action. Register HERE.
 

MEET THE 2022 ALLIANCE TEAM

To help the Alliance leverage the opportunities of the Decade of Action, we are excited to introduce our new Alliance Secretariat staff members. These new team members bring new specialisms and experience, enabling us to support our members more effectively, increase the Alliance's offerings, and fulfil our mission to unite, empower, and strengthen NGOs.

Led by Lotte Brondum, our Executive Director, the Alliance is ready for a new push toward the Decade of Action, strengthening our role as a convenor and representative for road safety NGOs. 

Chika Sakashita, our new Director of Research and Accountability, supported by Tinsaye Tefera Yishak, Research Assistant, will be building the Alliance's research capability to present the unique voice and experience of NGOs and to strengthen the academic basis for the work that we do.

Marieannette Otero, Director of Global Activities, and her team, Otuto Chukwu, Africa Chapter Program Assistant, and Florencia Lambrosquini, Latin America Chapter Program Assistant, will be streamlining our existing programs and accelerating our work in Africa and Latin America, with a view to launching new regional chapters in future.

Valeria Motta takes on the role of Director of Advocacy and Partnerships, while Liz Man and Patrick Kinyanjui continue in their roles as Communications Manager and Capacity Building and M&E Manager respectively. Famious Orishaba Baguma joins the team as Communications and Events Assistant to support Liz and Valeria. Maria Penderud joins us as Finance and Accounting Manager.

See the full team and read more about each team member HERE.


ALLIANCE WELCOMES NEW MEMBERS
The Alliance is delighted to welcome two new members that joined us recently. 

Associate members
  • Road Safety Alert Foundation, Malawi
  • Asociación Guatemalteca de Ingeniería en Vías Terrestres (AGIVIT), Guatemala
Read more about our new members HERE and read more about joining the Alliance HERE.

UPCOMING EVENTS AND DEADLINES

Global Plan: What Next?: 1 February 2022. Register HERE.

Coalition building to fast-track advocacy for walking and cycling in Africa training session. 28 February 2022 10:00–13:00 CET. Register HERE.

Seventh Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims: 24 March 2022. Read more HERE
Regional pre-meetings for the Global Meeting:
  • Europe: 3 March 2022
  • North America: 8 March 2022
  • Asia Pacific: 10 March 2022
  • Africa: 15 March 2022
  • Latin America: 17 March 2022
#CommitToAct Global Week of Action: 16–22 May 2022.

High-Level Meeting of the UN General Assembly on Global Road Safety: 30 June–1 July 2022. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: