Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr26 Μαΐ 2017

Ε.Ε.: Ξανά υπό αμφισβήτηση το ωράριο εργασίας των επαγγελματιών οδηγών.

Την Πέμπτη 18 Μαΐου θα συζητήθηκε  στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρόταση Ψηφίσματος «σχετικά με τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (2017/2545(RSP)» με εισηγήτρια εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού την Karima Delli. (Δείτε το ψήφισμα: ΕΔΩ).
Με το ψήφισμα αυτό επιχειρείται για τρίτη φορά να ψηφιστεί από την ολομέλεια η κατάργηση του ωραρίου των επαγγελματιών οδηγών. Η πρώτη προσπάθεια έγινε το Μάιο του 2009 αλλά το Κοινοβούλιο την καταψήφισε. Ακολούθησε δεύτερη προσπάθεια το 2013 που πάλι καταψηφίστηκε. Το θέμα επανέρχεται για τρίτη φορά σε μια πιο light διατύπωση στην παράγραφο 32 του ψηφίσματος:
«32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα θέματα πρακτικής εφαρμογής σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, π.χ. συνήθεις είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οδηγοί αναγκάζονται να αναπαυθούν για κάποιον αριθμό ωρών, παρ’ όλο που απέχουν μόνο λίγα χιλιόμετρα είτε από την έδρα βάσης τους είτε από τον τόπο κατοικίας τους· καλεί την Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, της 15 Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.» 
Η διατύπωση αυτή αν ψηφιστεί θα σημαίνει την νομιμοποίηση της παραβατικής συμπεριφοράς που ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα συχνή και με ολέθριες συνέπειες και φυσικά θα απαλλάξει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση πρόσληψης δεύτερου οδηγού αν θέλουν να μη σταματά το όχημα τους.
Αυτά ενώ είναι γνωστό πως τα περισσότερα τροχαία σε αυτές τις κατηγορίες γίνονται πραγματικά λίγο πριν την άφιξη στον προορισμό και γενικά προς το τέλος της ώρας οδήγησης πριν την αναγκαστική ανάπαυση, λόγω κούρασης.
Εντύπωση προκαλεί η δυνατότητα του λόμπι των εταιριών μεταφορών να φέρνουν για τρίτη φορά σε ψήφιση το ίδιο θέμα. Να σημειώσουμε πως σχετική πρόταση να ξανασυζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα της μη φορολόγησης του κράνους των μοτοσικλετιστών ως είδος πολυτελείας απερρίφθη διαδικαστικά διότι το Κοινοβούλιο είχε αποφανθεί περί αυτού και δεν επιτρεπόταν να ξανασυζητηθεί…
Να σημειώσουμε εδώ πώς πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση οι ευρωβουλευτές να δημοσιοποιούν υποχρεωτικά όλες τις συναντήσεις τους με του περίφημους λομπίστες που αποτελούν κράτος εν κράτει στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία (ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: