Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Μαΐ 2017

Past activities from FEVR


1. UN Global Road Safety Week: Some of our members had organised events in their countries

2.Yolanda representing FEVR, who had been invited to the ETF (European port Federation) GA in Barcelona 24.5.: 1/2 @FEVRorg rep Yolanda Domenech: Respecting resting hours of drivers to ensure safety of drivers & passengers. #ETF2017 #RoadSafety 2/2 @FEVRorg is against the proposal by @Transport_EU to change the driving rest time rules states Yolanda Domenech. Fatigue kills! #ETF2017 more

3. FEVR was invited to co-sign a letter to Commissioner Bieńkowska to come forward with ambitious new vehicle safety standards this year as part of the forthcoming mobility package.
Antonio Avenoso, Executive DirectorETSC, Eduardo Chagas, General Secretary European Transport Workers’ Federation , Sigrid de Vries, Secretary General CLEPA, European Association of Automotive Suppliers , Bernhard Ensink, Secretary General ECF, Ruth Purdie, General Secretary TISPOL , Stephen Russell, Secretary General ANEC, the European consumer voice in standardisation , Ciaran Simms, President International Research Council on Biomechanics of Injury , William Todts, Executive Director Transport & Environment , Karen Vancluysen, Secretary General POLIS
As you know, minimum vehicle safety standards are an area of exclusive EU competence. And with 70 deaths every day on our roads, we cannot afford to wait any longer. more
On 31.5. the Commission will present this topic in their “mobility package”

Gerdine Westland from Rondpunt & Donna Price from IRVA were hosting a workshop during the VSE Conference (Victim Support Europe) in Dublin 18.5.: about needs of road traffic victims
A report by Gerdine will come with next CoMe

4. As a member of the UNRSC (UN Road Safety Collaboration) Forum we were asked by WHO to send our main activities ( sept.2016- may 2017) as input to the UN GS report who is in preparation:
→More in Annexe

As already announced in a former mail our members are warmly invited to participate to a survey organised by Rondpunt with a Consortium where we are associated: http://bit.ly/2ong0gs

I wanted to produce similar sheets with quotes from our board & all members, if you send me a picture + quote + your Logo, I can insert it and publish them on our social media/NL etc thx
more

Save the Date: GM in Leuwarden (NL) 22- 24 September 2017

Annexe: World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR) 2016
As every year, FEVR proposed the WDR theme for agreement by the UNRSC and Global NGO Alliance. The theme for WDR 2016 was based on Pillar 5 of the Global DoA Plan: “Vital post-crash actions: Medical Care, Investigation, Justice!” FEVR again produced a poster and video reflecting the theme and offered it to all organizers of World Day events, translated into their languages and with their logos added. Over one hundred posters were distributed throughout the whole world, publicising not only the World Day, but also the post-crash actions that are so important to all bereaved and injured road crash victims.

Under the responsibility of FEVR, a new WDR structure is being set up – with an Advisory Board of road traffic victim delegates from all continents and WDR Ambassadors representing all different stakeholders. The aim is to ensure widest possible publicity of the World Day and the reasons for its existence in order to help reduce the global road death and injury toll.

WDR 2017 – the theme, based on Pillar 1 and the SDG 3.6, has been agreed: “2020 Target: reduce road fatalities AND serious injuries by 50%*”*Sustainable Development Goal 3.6 Thanks to financial support from the FIAfdn, FEVR will again develop a common poster and video, made available for free to all stakeholders who want to observe WDR 2017.

FEVR was also busy on the 5th Pillar of the DoA, speaking on conferences and meetings in Europe and globally - for example hosting a Post-Crash Response Symposium during the GA GM in KL and being invited to speak on this topic at International Conferences . In Europe, Post-Crash is also higher on the agenda thanks to different research projects.

The MyLAc (My life after the crash) online survey in partnership with BRSI and the current ETSC Revive project about best practices EMS.


In the European Commission’s Valetta Declaration resulting from the Meeting of Transport Ministers in Malta, where FEVR was among other Stakeholders (FIA, ERSC, IFP,ECF…) actively involved, the Post-Crash actions are now also included. (corrected/amended by BC)

Δεν υπάρχουν σχόλια: