Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Σεπ 2020

NRSO Road Safety Update Νέα από το Ε.Μ.Π


ESRA2 (E-Survey of Road Users’ Attitudes) project with the active participation of NTUA is organising six on-line webinars under the theme Measuring Global Traffic Safety Cultures to Support Effective Road Safety Policy Development” starting on 23 September 2020. The Webinar topics concern: Enforcement and traffic violations – Seat belt & Child restraint systems – Senior road users – Support for policy measures – Pedestrians – Cyclists – Moped drivers and Motorcyclists – Gender Issues –  Young road users – Subjective safety and risk perception – Vehicle automation.  Registration for the September 23rd webinar is now open. 

Latest Developments
The EU’s High Level Group for Road Safety held a discussion on road safety in the COVID era on 16 June and agreed on some conclusions setting out common principles for the forthcoming transitional period. It is highlighted the importance of obtaining and sharing timely data and the enhancement of safe active mobility. Ιt has also emphasized the need to reinstate road safety enforcement, particularly if higher volumes of cars return to the roads and to restore public confidence in public transport.  
The European Transport Safety Council (ETSC) has published a PIN Briefing “The Impact of Covid-19 Lockdowns on Road Deaths in April 2020“, with the active contribution of NTUA. This Report assesses Covid-19 measures impact on road deaths in Europe during the month of April 2020 – by which time most countries were in lockdown. Out of 25 EU countries for which data is available, 19 saw a decrease in the number of road deaths in April 2020 compared to the month of April in the previous three years (910 people in 2020 compared to 1.415 people on 2019). A conclusion is that there were very substantial reductions in the number of road deaths as a result of the big drops in traffic volumes due to confinement.  pdf5
In the framework of the SLAIN project (Saving Lives Assessing and Improving TEN-T Road Network Safety) which is implemented in Greece by the Road Safety Institute (RSI) ‘Panos Mylonas’ in cooperation with the International Organization EuroRAP, a risk map of the Greek road network was created.  The risk is presented by different colors (black-red-orange-yellow-green, from the highest to the lowest level of risk).  pdf5
Statistics Corner
According to the European Commission, compared to previous years, fewer people lost their lives on EU roads in 2019. An estimated 22.800 people died in a road crash last year (2% less than in  2018), almost 7.000 fewer fatalities than in 2010 – a decrease of 23%. Eight Member States registered their lowest fatality numbers on record in 2019: Croatia, Finland France, Germany, Greece, Latvia, Luxembourg and Sweden. However, progress has slowed in several other countries. 
European Transport Safety Council (ETSC) published the 14th edition of PIN Annual Report pdf5, presented at the 2020 ETSC Road Safety Performance Index Award event which took place on-line with great success on 17 June 2020. Estonia, Greece, Lithuania, Latvia and Portugal have reduced road deaths the most since 2010 while road deaths in Malta, the Netherlands and the UK were higher in 2019 than in 2010. Road safety progress is demonstrated but away from the decade targets. Estonia was awarded with the 2020 European Transport Safety Council Road Safety Performance Index Award.    video
Our Publications
Within the framework of 15th International Conference Road Safety in Local Communities, UNECE together with the Serbian Road Traffic Safety Agency organised  with great success an online Workshop on 25 June 2020. The aim of the Workshop was to strengthen knowledge of representatives of the South‐East Europe member States on road safety management, evidence‐based decision making on road safety strategic goals and targets and the role of the Global Framework Plan of Action of Road Safety in development of road safety system.   NTUA actively contributed with the following presentation: ppt5 EU Strategic Action Plan on Road Safety
The EU-funded Horizon 2020 project Levitate (Societal Level Impacts of Connected and Automated Vehicles) organised with great success the 2nd Webinar on the impacts of automation in urban transport – featuring local urban strategies on 11 June, 2020.  This webinar provided an insight into the challenges that urban mobility is facing due to the COVID-19 crisis and into mid-term local mobility strategies. There were presentations from LEVITATE partners: NTUATransport for Greater Manchester, and Free Hanseatic City of Bremen The full recording of the webinar is available:  NTUA actively contributed with the following presentation: ppt5 Urban Transport Services
The University of Thessaly, Department of Civil Engineering, Traffic, Transportation and Logistics Laboratory (TTLog), organised on-line the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (VirtualCSUM2020) on June 17-19, 2020. The theme of this year’s conference was Advances in Mobility as a Service Systems” and its objective was the dissemination of knowledge and the exchange of good practices among researchers and practitioners in the domain of urban transportation.   NTUA contributed actively with several traffic safety papers and presentations:
The Hellenic Association of Driving Instructors together with Key Transportation Organisations in Greece organized an International Multidisciplinary Traffic Safety on-line Conference on 29-30 May 2020. The Conference aims concerned the evaluation of traffic and road safety in Greece, the identification of current and future pedestrians and vehicles traffic problems in Greece related to new technologies, the exchange of experiences from scientific studies, and current traffic safety actions and practices in Greece and internationally   pdf5 NTUA actively contributed with the following presentations:
The May 2020 newsletter of the EU funded Horizon 2020 project Levitate (Societal Level Impacts of Connected and Automated Vehicles) was recently released highlighting the relation of automated vehicles and COVID-19.  It presents an interview with Helmut Augustin, City of Vienna, and the first LEVITATE webinar on the impacts of automation in freight transport. 
A Diploma Thesis titled “Comparative Analysis of Traffic Accident factors per Driver Nationality in the European Union” was recently presented by Aikaterini Skliami. The application of the models on data from the EU CARE database, revealed that driver nationality had a statistically significant effect on the number of drivers killed in traffic accidents. The main factors differentiating traffic accidents of local and foreign drivers are driver gender and accident area typepdf5 ppt5
Upcoming Events
The Institute of Communication & Computer Systems within the EU funded Horizon 2020 project L3Pilot are organising a Summer School titled “Developing and Testing Automated Driving“, which is going to be held on-line, on 9-10 September 2020. The L3Pilot Summer School 2020 will focus on the theory and practice of Automated Driving Implementation and Testing. It invites researchers, PhD students, developers, technicians and other professionals to learn more about the progress of the largest European pilot-testing of SAE Level 3 driving functions implemented by L3Pilot partners as well as to discuss the latest findings and main challenges in the areas of Automated Driving Technology.   pdf5
The SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption) project is organising its 1st Pan-European Workshop, titled «How to make CCAM in Cities a reality» which will be held on-line on 18 September 2020. In this workshop, a selection of high-level keynote speakers will share their views and experiences about Connected and Cooperative Automated Mobility, while interactive sessions about Use Cases for CCAV in Urban Mobility and Best Practices for Business and Operating Models in Europe and worldwide will take place. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: