Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr25 Οκτ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κατάθεση προτάσεων στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

     

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», γνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΕΥΘΥΤΑ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου στους συγκεκριμένους τομείς, προσκλήθηκε και συμμετείχε διαδικτυακά η ΕΥΘΥΤΑ, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2020  στα γραφεία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και κατέθεσε τις προτάσεις της, τέλος Ιουνίου  όπως είχε προγραμματιστεί από την συζήτηση στα πλαίσια δράσεων της «Ελλάδα 2021».

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι η Ελλάδα κατέχει το θλιβερό προνόμιο να είναι στην κορυφή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους περισσότερους νεκρούς από τροχαία, είναι εξαιρετικά σημαντικό η επέτειος των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού κράτους να αποτελέσει ευκαιρία για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας, βοηθώντας τη χώρα μας να φτάσει στον ίδιο βηματισμό με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη.  

H ανάγκη συστηματικής προσέγγισης του θέματος της οδικής ασφάλειας, στοχεύει στον περιορισμό των τροχαίων για να μηδενίσουμε τους θανάτους. Αυτός είναι και ο στόχος της ΕΥΘΥΤΑ. Επιπλέον είναι κομβικό η εμπλοκή φορέων  για να συνδυασθούν  πολικές δήμων για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) που αποβλέπουν στη μείωση αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών, στοχεύοντας σε ένα στρατηγικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων σχετικών με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Α) ΠΡΟΤΑΣΗ: Σχέδιο  Βιώσιμης   Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Πλήρης ιστορικό σχετικά με την Βιώσιμή  Αστική Κινητικότητα (ΣΒΑΚ) στη Ρόδο.

Στόχοι και προτάσεις: η αναγκαιότητα εφαρμογής ενός μοντέλου πραγματικής «Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» για να τεθούν άμεσοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι.

Πρόταση 1: Δημιουργία/επέκταση δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων

Πρόταση 2: Η απόδοση μέρους του υφιστάμενου οδικού δικτύου κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στους πεζούς. Αναμόρφωση των πλατειών Ελευθερίας και Αντιναυάρχου Ιωαννίδη, δημιουργώντας πραγματικές πλατείες.

Πρόταση 3: Δημιουργία υψηλής ποιότητας δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας

Πρόταση 4: Σύνταξη ενός σύγχρονου στρατηγικού περιεχομένου πολεοδομικού σχεδιασμού για την πόλη της Ρόδου που να καλύπτει τις ανάγκες της όχι με «πολεοδομικά κλισέ» αλλά με σύγχρονες προσεγγίσεις με στόχευση την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Περιορισμός ταχύτητας- καινοτόμος χρήση αυτοκινήτου (Car-sharing) –λήψη μέτρων για την μείωση των τροχαίων κλπ  

Β) ΠΡΟΤΑΣΗ:  Καλλιέργεια οδικής Παιδείας

Στόχος: Συστηματική προσέγγιση του θέματος οδικής ασφάλειας, μείωση των θανάτων οδικής κυκλοφορίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτούνται συνεχείς και συστηματικές συλλογικές προσπάθειες και μακρόπνοος σχεδιασμός. Αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ότι η «Παιδεία Οδικής Ασφάλειας» είναι η στέρεη βάση για την επίτευξη επιμέρους στόχων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η έννοια της ‘Παιδείας Οδικής Ασφάλειας’ αναφέρεται στις αξίες, στις στάσεις και στις συμπεριφορές όχι μόνο των μεμονωμένων ατόμων αλλά και της οικογένειας, της κοινότητας, των επικεφαλής των δραστηριοποιούμενων οργανισμών και φορέων, των οργάνων λήψης απόφασης.

Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της Παιδείας Οδικής Ασφάλειας πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της προσπάθειας για τη βελτίωση της Παιδείας στην Ελλάδα, που συνδέεται με την πραγμάτωση ενός πιο συναινετικού και δημιουργικού τρόπου δημόσιου διαλόγου, συναπόφασης και εθνικής κινητοποίησης για το συλλογικό συμφέρον.

ΔΡΑΣΕΙΣ: Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021 έως τέλος του 2021.

Επισκέψεις  σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία για πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και  των γονιών σχετικά με τη δική τους ευθύνη ως πρότυπα Οδικής Συμπεριφοράς  για την Οδική Ασφάλεια, τους κανόνες και τους κινδύνους κατά την Οδική Κυκλοφορία

Εκπαιδευτικές  δραστηριότητες: - Διαδραστικά παιχνίδια

-Οι μαθητές ανάλογα της βαθμίδας εκπαίδευσης: γράφουν, ζωγραφίζουν, δημοσιογραφούν, σκηνοθετούν, γίνονται ηθοποιοί, φωτογραφίζουν, συζητούν, δημιουργούν οπτικά βοηθήματα, γίνονται δάσκαλοι, καθηγητές, σεναριογραφούν, διαγωνίζονται, δημιουργούν καμπάνιες πρόσκλησης συμμετοχής,  γίνονται ηχολήπτες, δημιουργούν Τηλεοπτικά και Ραδιοφωνικά SPOΤ ,τραγουδούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν  προγράμματα.  κ.α

-Ημερίδα,  με εισηγητές Επιστήμονες Οδικής Ασφάλειας από την Ελλάδα και την Ε.Ε.

-Συνεργασία με το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πρακτική εφαρμογή διεπιστημονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την καλλιέργεια βασικών κανόνων Οδικής Συμπεριφοράς και Ασφάλειας σε συνδυασμό με τη μάθηση των Μαθηματικών κ.α.

Συνεργασία με φορείς

Για την υλοποίηση των δράσεων και την επιτυχία των στόχων της «Ελλάδα 2021» και της ΕΥΘΥΤΑ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου, απαιτείται  συνεργασία και εμπλοκή φορέων στοχεύοντας σε ένα στρατηγικό τρόπο αντιμετώπισης  των προβλημάτων και των αιτιών  στον περιορισμό των τροχαίων δυστυχημάτων για να μηδενίσουμε τους θανάτους στις πόλεις της χώρας μας.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τους φορείς που προσκλήθηκαν, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» προτίθεται να τις εντάξει σε ειδική έκδοση που ετοιμάζει και ταυτίζονται με τους τέσσερεις άξονες της Επιτροπής, ευχαριστώντας για τη συμμετοχή μας στο εθνικό κάλεσμα.

Στόχος μας, η καλλιέργεια «Παιδείας Οδικής Ασφάλειας»  και αφετέρου η ενίσχυση των ευκαιριών για πολιτικές ουσίας στο ζήτημα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 Όλοι μαζί μπορούμε να μειώσουμε τους θανάτους οδικής κυκλοφορίας..γιατί τα τροχαία είναι προβλέψιμα σύμφωνα με τον Π. Ο. Υγείας.Δεν υπάρχουν σχόλια: