Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr14 Οκτ 2020

NRSO Road Safety

 

Apostolos Ziakopoulos has successfully defended his PhD dissertation titled: Spatial Analysis of Road Safety and Traffic Behaviour using High Resolution Multi-parametric Data. This PhD thesis was carried out at the Department of Transportation Planning and Engineering at the School of Civil Engineering of the National Technical University of Athens under the supervision of Prof. George Yannis, using data from OSeven Telematics.

Read the whole article...

Latest Developments

The UN General Assembly has adopted a new resolution on “Improving global road safety” which was co-sponsored by 55 governments. Among key decisions, the resolution proclaims the period 2021–2030 as the Second Decade of Action for Road Safety, with a goal of reducing road fatalities and injuries by at least 50% from 2021 to 2030, and in this regard calls upon Member States to continue action through 2030 on all the road safety-related targets of the Sustainable Development Goals (SDG). The resolution calls for action to reduce road traffic deaths and injuries as a pressing development priority. It also endorses the Stockholm Declaration, approved at the third Global Ministerial Conference on Road Safety, held in Stockholm on 19 and 20 February 2020.   pdf5   

The International Transport Forum (ITF/OECD) published recently a new Report titled “Best Practice for Urban Road Safety”, in which seven case studies of cities that are implementing data-driven road safety policies are presented. It highlights relevant experiences aimed at reducing the number of traffic casualties and protecting vulnerable road users in Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Fortaleza, London, New York and Rotterdam and illustrates the diverse approaches to better understand road crashes and to prevent road traffic deaths and serious injuries.  pdf5

A new NACTO resource on emerging street practices for pandemic response and recovery was developed through a collaboration between the National Association of City Transportation Officials (NACTO), the NACTO Global Designing Cities Initiative, Bloomberg Associates, Street Plans, and Sam Schwartz. This resource aggregates and synthesizes emerging practices in transportation and street design in response to the COVID-19 pandemic. It highlights cities’ current efforts to re-organize streets to best manage this crisis and support economic recovery. This new resource will be revised and expanded regularly as more data becomes available on what approaches are the most successful at meeting city goals.  pdf5

The World Road Association – PIARC recently published the  “Review of Global Road Safety Audit Guidelines – With Specific Consideration for Low- and Middle-Income Countries”. This Report involves a comprehensive review of current Road Safety Audit Manuals and Guidelines from a range of different countries to establish current practices and considers previous international reviews to determine key areas where additional guidance is required, or exemplar practice is well established. The initial consideration is given to the core issues facing many countries regarding implementing a comprehensive audit system. 

The European Transport Safety Council (ETSC) has published the 39th PIN Flash Report “How to improve the safety of goods vehicles in the EU?“. This report examines the toll transport of goods and services has taken in terms of road deaths over the period 2010 to 2018. It examines the performance of individual countries, as well as the European Union as a whole, in tackling the risks, and describes some of the policies needed to reduce future deaths and serious injuries related to goods traffic.  pdf5

Our Publications

KIOS Research and Innovation Center of Excellence (KIOS CoE) of University of Cyprus organized the 23rd EURO Working Group on Transportation EWGT 2020 which took place with great success in Paphos, Cyprus, on 16-18 September 2020. The sessions focused on various themes including advanced methodologies for road safety analyses.   NTUA actively contributed with the following presentation: ppt5 European Countries’ Road Safety Evaluation by Τaking Ιnto Account Multiple Classes of Fatalities

The 6th Congress of the European Academy of Neurology took place virtually with great success, on 23 – 26 May, 2020.  The theme of the congress was “Time for Action: Predict, Prevent, Repair”.  The sessions focused on showing the novel therapeutic interventions, designed to predict, protect and repair neurodegenerative diseases. Some sessions concerned cognitive impairment and road safety.  NTUA contributed actively with the following presentations:

A paper titled “Meta-regressions of exposure parameters used in spatial road safety analyses, September 2020” authored by Apostolis Ziakopoulosand George Yannisis now published in Advances in Transportation Studies. The objective of this paper is to obtain quantitative estimates that several study characteristics impose on the values of their coefficients applying meta-regression techniques to three common exposure parameters (traffic volume/AADT, roadway length and vehicle distance traveled). Results indicate that the impact of traffic volume on crash counts was positively correlated with taking speed limit and road user age into consideration in spatial analyses, while the impact of road length on crash counts in spatial analyses was found to be higher in studies considering only fatal crashes. doi

A Diploma Thesis titled “Driving behaviour during texting and surfing in rural roads using a driving simulator” was recently presented by Marios Sekadakis. The aim of this Diploma Thesis is to investigate the impact of texting and web surfing through smartphone on the driving behaviour and safety of young drivers on rural roads. It was found that driver distraction leads to statistically significant increase of accident probability, headway distance and lateral distance variation. On the other hand, it was observed that speed variation and headway distance variation were reduced. pdf5 ppt5

Upcoming Events

The International Transport Forum (ITF) is organising three on-line webinars titled ‘Safe system in cities: multi-agency commitment for a Vision Zero agenda in London’,  ‘Safe speeds in cities: street design, speed limits and law enforcement’ and  ‘Safe streets in cities: identifying dangerous locations before a serious crash happens’ which will take place on 17, 24 September and 1 October 2020, respectively. The webinars will explore the policy toolkit for the elimination of serious and fatal crashes. This includes speed management, street design, predictive analytics, procurement and the engagement of a wide range of stakeholders.   

The International Road Federation (IRF), together with Qatar University, Qatar Transportation and Traffic Safety Center, National Traffic Safety Committee of Qatar Government and World Conference on Transport Research Society, are organising a Webinar on “Global Trends on the Status of Traffic Safety under the Covid-19 Pandemic”, which will be held on 29 September 2020 at 2:00 PM – 4:00 PM CEST. This webinar aims to discuss the potential impacts of the current Covid-19 Pandemic and the associated mobility restriction policies on road traffic safety status.  link

ESRA2 (E-Survey of Road Users’ Attitudes) project with the active participation of NTUA is organising six on-line webinars under the theme Measuring Global Traffic Safety Cultures to Support Effective Road Safety Policy Development” starting on 23 September 2020. The Webinar topics concern: Enforcement and traffic violations – Seat belt & Child restraint systems – Senior road users – Support for policy measures – Pedestrians – Cyclists – Moped drivers and Motorcyclists – Gender Issues –  Young road users – Subjective safety and risk perception – Vehicle automation.  Registration for the September 23rd webinar is now open. 

Within the 18th European Week of Regions and Cities organised by the European Committee of the Regions,  RADAR and SLAIN project are featured in the session ”Modelling the future of Road Safety using Network-wide Risk Assessment”, which will be held on 14 October 2020 at 11:00 am-12:00 pm CET.  How do you design a safe road infrastructure? How can you identify risk on roads? How do you propose an economically viable crash countermeasure? These will be some of the questions that will be discussed at this session. Invited speakers are George YannisLina KonstantinopoulouMarko Sevrovic, moderated by Olivera Rozi.  

The National Technical University of Athens (NTUA), in cooperation with the Hellenic Institute of Transportation Engineers (HITE) organises the 8th Road Safety & Simulation International Conference 2021 (RSS2021) which will be held on 22-24 September 2021 in Athens, Greece. The Conference’s theme this year will be: “Road Safety and Digitalisation” aiming to capture all recent trends in road safety emerging technologies, surrogate measures, augmented and virtual reality, big data, modeling and simulation, which are expected to boost global road safety in the coming years. Road safety experts and scientists from all over the world will join forces for a widely open and vivid discussion on both traditional and innovative solutions with high potential for traffic safety improvement.  


Δεν υπάρχουν σχόλια: