Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr28 Απρ 2021

Αποστολή εγγράφου από την ΕΥΘΥΤΑ

 

                                                                             20 Απριλίου 2021

Προς: κ Εμμανουήλ Μαριά

                                          Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

 Κύριε Μαριά

 Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να σας καταθέσουμε  τις απόψεις μας σχετικά με τον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας σχετικά με τα έργα που ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την συναίνεση της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

1)      Road Safety Patrol στο οδικό δίκτυο της Ρόδου

2)      13 μελέτες για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου της Δωδ/σου

3)      Η δημοπράτηση κατασκευής της νέας γέφυρας Κρεμαστής, μαζί με άλλες παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται η διαμόρφωση δύο κυκλικών κόμβων κυκλοφορίας (roundabout) στην είσοδο έμπροσθεν του αεροδρομίου και στη συμβολή των οδών Τσαΐρι-Αεροδρομίου.

 

Είναι σημαντικό να γίνονται έργα που βελτιώνουν το οδικό δίκτυο της Ρόδου και των άλλων νησιών της Δωδεκανήσου παρέχοντας ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον.  

 

Ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας όμως  µπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη βελτίωση του σχεδιασµού των οδών, έτσι ώστε η εµπειρία από την εφαρµογή των αρχών του ασφαλούς σχεδιασµού σε υπό µελέτη ή υφιστάµενη οδό θα συµβάλει στη βελτίωση των µελλοντικών µελετών. Μέσω της διαδικασίας αυτής, αναπτύσσεται η Παιδεία οδικής ασφάλειας µεταξύ των µελετητών των οδών.

Ως εκ τούτου επιβάλλεται να γίνεται  Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας, από τους ήδη πιστοποιημένους Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρέχοντας ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον και  διασφαλίζοντας  τον σχεδιασµό ενός ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος, χωρίς εκπλήξεις για τους χρήστες των οδών προκειμένου να αποφευχθούν κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο

Η Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία :

       Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/EC όπως αυτή αναθεωρήθηκε από την ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1936 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Το Π.Δ. 104/2011 που  δημοσιεύθηκε  στην εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 237_2011 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών  υποδομών.).

       Την υπουργική απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/3616, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3134/27-11-12, (Έγκριση Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (Άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011)).

      Την απόφαση ΔΑΟΥ/οικ 667, ΦΕΚ 1694/β/13-6-2016.

Τα θέματα που αξιολογούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 1694/β/13-6-2016 είναι:

  • Αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας στο έργο με βάση την πραγματική συμπεριφορά των χρηστών
  •        Εντοπισμός ενδεχόμενων ελλείψεων ή προβλημάτων σε στοιχεία οδικού εξοπλισμού (σήμανση, σηματοδότηση, συστήματα αναχαίτισης οχημάτων κ.λπ.)
  •        Εντοπισμός και αξιολόγηση ενδεχόμενων μεταβολών στις κυκλοφοριακές συνθήκες και στις συνθήκες του παρόδιου χώρου (π.χ. χρήσεις γης, κυκλοφοριακές συνδέσεις ιδιοκτησιών ή εγκαταστάσεων κ.λπ.), οι οποίες ενδεχομένως πραγματοποιήθηκαν μετά την παράδοση του έργου και την απομάκρυνση του Αναδόχου, πριν αυτές οδηγήσουν σε ατυχήματα
  •    Επί τόπου εξέταση
  • Αξιολόγηση-ανάλυση στοιχείων ατυχημάτων.
  •        Επιπρόσθετα, σε όσα οδικά τμήματα ή κόμβους υπάρχει υπόνοια επικινδυνότητας λόγω της δυναμικής της κίνησης των οχημάτων, θα διερευνάται αυτή με εξοπλισμένα οχήματα που καταγράφουν όλα τα χαρακτηριστικά της κίνησης (Ταχύτητα γραμμική και γωνιακή, επιτάχυνση-επιβράδυνση, συχνότητα, ρυθμός και ένταση πέδησης κλπ).

Πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων στην υπουργική απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/3616, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3134/27-11-12, (Έγκριση Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (Άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011)), υπάρχουν εξορθολογισμένοι κατάλογοι ελέγχου, στην απόφαση ΔΑΟΥ/οικ. 667, ΦΕΚ 1694/β/13-6-2016.ο που περιλαμβάνει αναλυτικούς καταλόγους ελέγχου που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν  και οι οποίοι επισυνάπτονται σε ξεχωριστό αρχείο.

Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας νομιμοποιούνται να διεξαγάγουν μόνο οι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το μητρώο των οποίον τηρείται στη αρμόδια διεύθυνση Δ.Α.Ο.Υ. του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Σας επισυνάπτουμε σχετικό Πίνακα Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας

Κύριε Μαριά

 

Στη διάθεσή σας

Στόχος μας η οδική ασφάλεια όλων μας

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

 

Κοινοποίηση

Κ. Γιώργο Χατζημάρκο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Κ Αντώνη Καμπουράκη Δήμαρχο Ρόδου

Κ Γιάννη Θεμέλαρο Αντιπεριφερειάρχη

Συγκοινωνιών

Κ Δώρο Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου

 

 

 

Με εκτίμηση

Για την Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. ΡΟΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: