Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr1 Ιουλ 2021

«Η Οδική Ασφάλεια ως καθήκον και δικαίωμα όλων»

Η γενική συμπεριφορά ενός ανθρώπου διαφοροποιείται από τη συμπεριφορά του κατά την οδήγηση 

Η οδήγηση τείνει να αποτελέσει, σταδιακά, αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων  ανθρώπων, καθώς τα στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν πως ο αριθμός των οδηγών αυξάνεται παγκοσμίως και, δη, με αριθμούς γεωμετρικής προόδου.


Αυτή η εκρηκτική αύξηση, όμως, έφερε στο προσκήνιο και το ζήτημα της επικινδυνότητας της οδήγησης καθώς τα ατυχήματα ακολουθούν, επίσης, μία αυξητική κλίση, γεγονός που εγείρει εύλογους προβληματισμούς για τα παραγωγικά αίτια και τις γενεσιουργούς αιτίες αυτών.

Η έλλειψη οδηγικής παιδείας ερείδεται στην έλλειψη εγγενούς σεβασμού απέναντι στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, την εύρυθμη κοινωνική λειτουργία  αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, όταν τον θέτουμε εκ προοιμίου σε κίνδυνο, θέτοντας παράλληλα και ταυτόσημα  σε κίνδυνο και όλους τους κοινωνούς του οδοστρώματος.

Όταν η απαιτούμενη εγρήγορση και η αντιληπτικότητα αντικαθίστανται, κατά το στάδιο της οδήγησης, από «κακόβουλους συνοδηγούς και κακούς συμπαραστάτες», όπως η υπνηλία, η απόσπαση προσοχής, η επήρεια αλκοόλ και η χρήση ουσιών, το ατύχημα επέρχεται με μαθηματική αλλά και στατιστική ακρίβεια, όπως αποδεικνύεται και από τα αριθμητικά δεδομένα,  μπροστά στα οποία ο ανθρώπινος νους σιωπά αντικρίζοντας πως «ο κίνδυνος είναι επιβιβασμένος» επί του τροχού και καραδοκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα

Σε έρευνα, που διεξήχθη, στις 9-22 Μαρτίου, από το Ευρωπαϊκό Bαρόμετρο Οδικής Ασφάλειας, έλαβαν μέρος 12.400 πολίτες άνω των 16 ετών από 11 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (σημειωτέον ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν Γάλλοι πολίτες).

Σύμφωνα με σχετικές έρευνές, δε, η γενική συμπεριφορά ενός ανθρώπου διαφοροποιείται από τη συμπεριφορά του κατά την οδήγηση, σε ποσοστό 12% και 10% των Ευρωπαίων και Ελλήνων οδηγών αντίστοιχα. Όταν ο δρόμος μετατρέπεται σε αρένα και σε πεδίο επίδειξης ισχύος και εκτόνωσης συμπλεγμάτων, όταν ο οδηγός εκφοβίζει και εξυβρίζει γύρωθεν και άπαντες σε ένδειξη ισχύος, τότε οι αριθμοί μιλούν. Η επιθετική συμπεριφορά κατά την οδήγηση εκδηλώνεται από ποσοστό  52% των ευρωπαίων οδηγών και 65% των Ελλήνων οδηγών ειδικότερα.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό του  84% των Ευρωπαίων και το ποσοστό του 91% των Ελλήνων οδηγών έχουν βιώσει αισθήματα φόβου και τρόμου από επιθετική συμπεριφορά άλλου οδηγού. 

Σε άλλα δεδομένα αναφέρεται, επίσης, πως η έλλειψη σεβασμού και προσοχής εκδηλώνεται όχι μόνο απέναντι στους υπόλοιπους συνοδοιπόρους του οδοστρώματος αλλά και απέναντι σε κατασκευαστικά εμπόδια, όπως επί παραδείγματι αναφέρονται τα εργοτάξια. Ποσοστό 51% των Ευρωπαίων οδηγών αναφέρει πως δεν επιβραδύνει σε εργοτάξιο και το ανάλογο ποσοστό των Ελλήνων οδηγών, ειδικότερα, ανέρχεται σε ποσοστό 42%.

Όταν το απαιτούμενο scroll down επί του δρόμου δίνει τη θέση του στο scroll down στο κινητό τηλέφωνο, σε τηλεφωνικές κλήσεις με τα όποια μέσα, σε μηνύματα, σε εφαρμογές εντοπισμού και προγραμματισμού αλλά και ακόμα σε εφαρμογές παρακολούθησης βίντεο και ταινιών, οι αριθμοί μιλούν και πάλι και φωνάζουν την κραυγαλέα κατάσταση.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως ποσοστό του 53% των Ευρωπαίων οδηγών και το αντίστοιχο ποσοστό του 57% των Ελλήνων οδηγών παραδέχεται πως διεξάγει τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες εξ ορισμού διασπάται η προσοχή, ακόμη και εάν αυτές γίνονται με Bluetooth ή κάποια άλλη υποστηρικτική συσκευή. Σε άλλα δεδομένα, ποσοστό του 32% των Ευρωπαίων διεξάγει τηλεφωνικέ κλήσεις χωρίς υποστηρικτικό ακουστικό και δυστυχώς στα δεδομένα αυτά η Ελλάδα διαθέτει ένα αρνητικό και δυσάρεστο ρεκόρ πρωτοκαθεδρίας, ανερχόμενο στο ποσοστό του 42%.

Η χρήση εφαρμογών εντοπισμού, όπως αυτή της ρύθμισης GPS, εμφαίνεται καταρχήν ως προαγωγική για την οδήγηση αλλά κάθε άλλο παρά λειτουργική είναι καθώς όταν η χρήση αυτών των εφαρμογών γίνεται εν κινήσει καθίσταται συνυπαίτια για την πρόκληση ατυχημάτων. Όπως αποδεικνύεται με σχετικές έρευνες, το ποσοστό του 43% στην Ευρώπη εν γένει και το ποσοστό του 45% των οδηγών  στην Ελλάδα χρησιμοποιούν εν κινήσει τη ρύθμιση αυτή. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου εν κινήσει, δε, θεωρείται ως η κυρία αιτία πρόκλησης ατυχημάτων καθώς κατά κοινή ομολογία ποσοστού 11% των Ευρωπαίων οδηγών και 16% των Ελλήνων οδηγών αναγνωρίζει πως έχει εκτεθεί σε κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος εξαιτίας της χρήσης του τηλεφώνου τους κατά την οδήγηση.

Driver gps

Η Ελλάδα έρχεται για μία ακόμη φορά να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στην κλίμακα του ποσοστού αυτού καθώς το αντίστοιχο ποσοστό 16%. Την ίδια στιγμή ποσοστό 22% των Ευρωπαίων οδηγών και 27% των Ελλήνων οδηγών δηλώνει πως διαβάζει μηνύματα (SMS, emails) ενόσω οδηγεί και ποσοστό 7% των Ευρωπαίων οδηγών και 11% των Ελλήνων οδηγών παρακολουθεί ταινίες ή videos, ενώ οδηγεί.

Όταν η αντιληπτικότητα εξοβελίζεται εντελώς από το πεδίο της οδήγησης και το βλέμμα στρέφεται σε διάφορες κατευθύνσεις εκτός του πεδίου του δρόμου για χρόνο μεγαλύτερο εκείνου του δευτερολέπτου, τότε τα αριθμητικά δεδομένα μιλούν για μία ακόμη φορά και μαρτυρούν πως το ποσοστό 76% των Ευρωπαίων οδηγών, σε αντίστοιχο ποσοστό του 87% των Ελλήνων οδηγών δηλώνουν πως έχει αποσπαστεί η προσοχή τους εκτός δρόμου για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα,

Όταν το ποτό ξεχειλίζει το ποτήρι, τότε ξεχειλίζει και το ποσοστό των οδηγών που παραδέχονται πως οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και ανέρχεται σε ποσοστό 8% των Ευρωπαίων οδηγών, με την πρωτοκαθεδρία να ανήκει για μία ακόμη φορά στους Έλληνες οδηγούς σε ποσοστό 16%. Αντιστοίχως, ποσοστό  7% των Ευρωπαίων έχει ομολογήσει πως έχει οδηγήσει υπό επήρεια φαρμάκων, υπαίτιων για απώλεια αντανακλαστικών και προσοχής, με το αντίστοιχο αυτό ποσοστό να ανέρχεται στο (9% στους Έλληνες οδηγούς. Παράλληλα, ποσοστό 3% των Ευρωπαίων οδηγών ομολογεί  ότι έχει οδηγήσει υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή και κάναββης με το ποσοστό αυτό να διπλασιάζεται στους Έλληνες οδηγούς και να ανέρχεται στο ποσοστό του 6%.

Καταλήγοντας, καθίσταται απαραίτητο να υπογραμμίσουμε και έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων, που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και αυτός είναι η μη τήρηση των στοιχειωδών κανόνων αποσυμπίεσης του οδηγού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη νοητική λειτουργία και κατ’ επέκταση η ασφαλής οδήγηση. Αποτελεί κοινή γνώση αλλά επιτάσσεται και από τους κανόνες της στοιχειώδους λογικής του μέσου συνετού ανθρώπου πως ο ανθρώπινος νους χρειάζεται και χρόνο διαλείμματος, προκειμένου να είναι λειτουργικά δυνατή η απόδοσή του. Τη στιγμή, που μία τέτοια ανάγκη κρίνεται φύσει επιτακτική ποσοστό 40% των Ευρωπαίων πολιτών και ποσοστό 59% των Ελλήνων δηλώνουν πως δεν διακόπτουν την οδήγηση ακόμη και μετά από πολλές ώρες , παρά το γεγονός ότι ποσοστό 73% και 61% των Ευρωπαίων και Ελλήνων οδηγών αντιστοίχως παραδέχονται πως γνωρίζουν την λειτουργική αναγκαιότητα αυτού.

Γυναίκα οδηγός

Συμπληρωματικά, αναφέρεται πως ποσοστό 52% των ευρωπαίων οδηγών  και 41% των Ελλήνων οδηγών δηλώνει πως ενίοτε διακόπτει την οδήγηση για μία στάση μικρής διάρκειας ή για ξεκούραση. Εκ του αποτελέσματος και υπό το πρίσμα της πραγματικότητας ποσοστό 12% των Ευρωπαίων οδηγών έχει αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο ατυχήματος από υπνηλία με το ποσοστό της πρωτοκαθεδρίας στον τομέα αυτό να ανήκει και πάλι στους Έλληνες σε ποσοστό 16%.

Τα στατιστικά δεδομένα  απεικονίζουν τη δραματικώς απεικονιζόμενη κατάσταση στο οδόστρωμα και αποτείνει εναγωνίως κάλεσμα λήψης και ανάληψης σχετικών μέτρων για να αποφευχθούν τα ακόμη χειρότερα και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής οδήγηση και κυκλοφορία όλων μας, με τη σύμπραξη των αρμόδιων φορέων και της ατομικής ευθύνης αλλά και των σχολών οδήγησης, που καλούνται εκ προοιμίου και εξ ορισμού να πρωτοστατήσουν στο εγχείρημα αυτό…

Για δρόμους ανοιχτούς σε όλους και για όλους….

Χρήστος Γιαννούκας, Εκπαιδευτής Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής - Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας της ΕΝΕΚΠΑ και του ΙΝΚΑ  

Αναδημοσίευση: https://www.kedenews.gr

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: